Dagur - 03.12.1958, Blaðsíða 8

Dagur - 03.12.1958, Blaðsíða 8
Dagum Miðvikudaginn 3. desember 1958 Afmælisbarnið gteymdisf - VeizSugesfanna minnzt Hesfamannafélagið Léttir þrjátíu ára ~ Fimm blöð hafa fluft fregnir af afmælishófinu og deila um róstur í sam- bandi við það - Ekkerí þeirra hefur séð ásfæðu til að minnast afmælisbarnsins sjálfs Fyrir nokkru hafði hesta- mannafélagið „Léttir" á Akur- eyri afmælisfagnað í tilefni af 30 ára starfi. Þar sem blöðin hafa gert sér tíðrætt um framkomu afmælisgestanna og skammað hvert annað fyrir lélega frétta- þjónustu í því sambandi, en gleymt félaginu, þykir rétt að minnast þess með örfáum orðum. Félagsstofnunin. ¦ Þann fimmta nóv. 1928 var hestamannafél. „Léttir" stofnað hér í bæ. Sex árum áður var stofnað sams konar félag í Rvík. Stofnendur „Léttis" voru 15 og fyrsta stjórn félagsins skipuð af Pálmi Hannessyni, Sigurði E. Hlíðar og Þorsteini Þorsteins- syni. Tilgangur félagsins var sá, þegar í upphafi, að stuðla að aukinni þekkingu manna á með- ferð hesta, sérstaklega reiðhesta, og glæða hina gömlu íþrótt, reið- mennskuna. Fyrstu kappreiðar félagsins voru á Þveráreyrum sumarið 1929. Árið 1930 var gerð hlaupa- braut á Gleráreyrum fyrir kapp- reiðar. Það ár var Sigurður E. Hlíðar kosinn formaður félags- ins í stað Pálma, sem flutti til Reykjavíkur. Kappreiðar fóru svo fram á þessum sama stað um sumarið. Árin 1931 og 1932 voru kappreiðar haldnar á Melgerðis- melum. Eftir þetta er nokkur lægð í félagsstarfinu. En 1942 gekkst Jón Geirsson læknir fyrir því að endurvekja félagið og hefur það starfað óslitið síðan. — Nýr skeiðvöllur var gerður á bökkum Eyjafjarðarár og er hann enn notaður. Frá 1943 hafa árlega yerið haldnar kappreiðar og hefur þar jafnan mátt sjá gæðinga í þess orðs fyllstu merkingu, oft marga og fjölda góðhesta og kappreiðarnar hafa jafnan verið mjög vel sóttar bæði af bæjar- búum og sveitafólki. Sumarið 1950 var stofnað til Þingvallaferðar á hestum til þátttöku í fyrsta landsmóti hesta manna. Fararstjóri var Samúel Kristb'jarnarson og voru 118 hestar í þeirri för, en 23 hestamenn á suðurleið en 27 til baka. Árni Magnússon hefur verið formaður „Léttis" síðan 1951 og hefur starfsemi félagsins færzt mjög í aukana hin síðustu ár. Til gamans má geta þess að árið 1952 kepplu Akureyringar og Skagfirðingar í boðreiðum, sem ér ný íþrótt. Akureyringar sigr- uðu. Það ár var haldið fjórð- ungsmót á Sauðárkróki og var þangað farið með góðhesta og kappreiðahesta. Árið 1954 var landsmót hesta- manna haldið að Þveráreyrum í Eyjafirði og var þá óvenjulega mikið starf lagt á herðar akur- eyrskra hestamanna. „Léttir" og hestamannafélögin í Skagafirði sáu um mót þetta, sem mjög þótti takast vel. Tamningastöð. „Léttir" hefur hin síðari árin starfrækt tamningastöð hér á Akureyri, og er það einn merk- asti starfsþáttur félagsins og vonandi fellur hann ekki niður. Þar hefur Þorsteinn Jónsson mest unnið að tamningu og nokkrir aðrir snjallir hestamenn. Meðal ferðalaga hestamannafé- lagsins, auk Þingvallaferðarinn- ar, sem áður getur, má nefna ferð að Egilsstöðum og aðra Þing- vallaferð og ótal styttri ferðir. — Núverandi stjórn skipa, auk for- mannsins, Árna Magnússonar: Vilhelm Jensen, Mikael Jó- hannesson, Ingólfur Magnússon og Guðmundur Snorrason. Hér hefur nú verið stiklað á stóru, en af því má þó draga vissar' niðurstöður um þennan félagsskap. Félagið hefur reynt af fremsta megni og með óum- deilanlegum árangri, að auka skilning manna á ágæti hestsins í nýju hlutverki. Margir Akur- eyringar telja umgengni við hestinn til hinna hamingjusöm- ustu stunda. íslenzki hesturinn á óumdeil- anlegan vii'ðingarsess í sögu okkar. Án hans hefði landið okk- ar verið óbyggilegt um margar aldir. Vélvæðingin vék hestinum til hliðar, sem þarfasta þjóninum. En hestamenn vinna að því að auka veg hans á ný, sem gleði- gjafa fyrst og fremst. Heill fylgi því starfi. E. D. ¦ • Tamningastöð Léttis á Akureyri. Álykiun Álþýðusambandsþing um efnahagsmálin „Alþýðusamband íslands fagn- ar þeirri yfh-lýsingu, sem gefin var af núverandi ríkisstjórn er hún var mynduð, en hún var á þá leið, að ríkisstjórnin muni „leggja sérstaka áherzlu á að leysa efnahagsmálin í náinni samvinnu við stéttasamtök vinn- andi fólks", og að markmið þessa samstarfs skuli vera „að auka framleiðslu landsmanna, ti-yggja atvinnu og kaupmátt tekna og efla almennar framfarir í land- inu". 26. þing ASÍ telur mjög nauð- synlegt að slíkt samstarf sé á milli ríkisstjórnar og verkalýðs- samtakanna og leggur mikla áberzlu á að slíkt samstarf geti haldizt á þeim grundvelli, sem lagður var í málefnasamningi stjórnarflokkanna. Alþýðusambandsþingið telur að vandamál þau, sem nú er við að eiga í efnahagsmálum þjóðar- innar verði bezt leyst launastétt- um til happa með slíku samstarfi ríkisvaldsins og verkalýðssamtak anna. Þingið.telUr að miða þurfi ráðstafanir í efnahagsmálunum við eftirfarandi: 1. að stöðva dýi tíðina, 2. að tryggja kaupmátt launanna, 3. að tryggja næga vinnu, 4. að vinna markvisst að aukinni útflutningsframleiðslu. (Samþykkt samhljóða.) Þingið leggur áherzlu á að þeg- ar í stað verði eftirfarandi ráð- stafanir gerðar: 1. Stöðvun verðbólgunnar. Nú þegar verði hafizt handa um að stöðva verðbólguna. 26. þing ASÍ lýsir yfir því, að til þess að auðvelda frekari aðgerðir get- ur það fallist á, að vísitalan verði greidd niður þannig, að hún hækki ekki frá því sem nú er (framfærsluvísitala 202~ stig og kaupgjaldsvísitala 185), með þeim hætti, að það valdi engi'i rýrnun í kaupmætti launa, enda verði fjárins til niðurgreiðslunn- ar ekki aflað með auknum skött- um, sem verkalýðsstéttin verður að bera. Fjár til niðurgreiðslunnar og til stuðnings atvinnuvegunum verði m. a. aflað með: 1) Sparnaði í rekstri ríkisins og frestun um skei'ð á nokkrum þeim fjárveitingum til fjár- festingar á vegum hins opin- bera, sem minni þýðingu hafa í rekstri þjóðarbúsins, þó án þess að af því leiði atvinnu- leysi. 2) Með því að verja greiðsluaf- gangi ríkissjóðs í því skyni. 3) Með auknum tekjum af einka sölum og skattlagningu á þá, sem grætt hafa á verðbólg- unni. (Samþ. með þorra atkv. gegn 32). (Framthald á 7. síðu.) Ýmis tíðindi úr nágrannabyggðum Ólafsfirði 1. des. Trillubátar hafa aflað sæmi- lega, og í dag eru þeir að koma að, sumir me'ð góðan afla. Sumar trillur hafa aflað upp í 5 þús. pund undanfarna daga. , Sjónleikurinn „Gimbill" var leikinn á fimmtudags- og laug- ardagskvöld við góða aðsókn. ¦— í þessari viku verður „Allt fyrir Maríu" leikið hér. Júlíus Júlíus- son setur báða leikina á svið. „Norðlendingur" landaði í sl. viku 238 tonnum af karfa af hin- um nýju Fylkismiðum. Unnið var úr aflanum í vöktum. Nóg hefur veriðað starfa. Sauðfé er hvergi komið á gjöf. Fjallvegir eru færir, svo sem Lágheiði og Siglufjarðarskarð. Reynihlíð 1. des. Frost var hér aðeins 7 daga í nóvembermánuði. Rjúpur sjást tæplega. Nokkuð marga minka er búið að vinna í haust hér í sveit og í Laxárdal. Mest er um þenn- an ófögnuð í skóginum kringum Belffiarfiall ' "......--------• [-vof. Eri nú hef ur verið góður afli Mývetningar ætla að minnast 100 ára afmælis lestrarfélags síns síðar í vikunni. Nýlega er látinn elzti búand- maður sveitarinnar, Þorsteinn Jónsson, Reykjahlíð, 84 ára að aldri. Hann var jarðsettur hér að Eeykjahh'ð 27. nóv. sl. að við- stöddu fjölmenni. Saurbæjarhreppi 1. des. Sauðfénu í hreppnum hefur farið nokkuð ört fjölgandi sí'ð- ustu árin. Mun hafa verið á fóðr- um um 7600 fjár sl. vetur og mun vera eitthvað fleira í vetur. Lítið hefur þurft að gefa fé hér, það sem af er vetrinum, enda tí'ð óvenju góð. — Byggingarfram- kvæmdir hafa verið töluvert miklar á árinu og eru þessar helztar: í Ytra-Dalsgerði er íbúðarhús í smíðum. í Árgerði var byggt fjós yfir 16 gripi og hlaða. í Samkomugerði er f]ós í smíðum yfir 20 gripi. Á Þor- móðsstöðum í Sölvadal var byggð hlaða og fjárhús yfir 300 fjár. Fjár- og íbúðarhús er í byggingu á Kolgrímustöðum, og íTorfufelIi var byggð hlaða sem tekur um 2000 hesta. í Villingadal er við- bótarbygging við íbúðarhús þar. Allar byggingarnar eru annað hvort mótasteyptar eða hlaðnar úr r-steini. Minni byggingar hafa og verið framkvæmdar. — Vegagerð ríkisins hefur nýverið byggt þrjár brýr í hreppnum: Brú á Bröndu í Djúpadal, fyrir ári síðan, og nú í haust tvær brýr á Eyjafjarðará, aðra undan HaH» dórsstöðum og hina undan Tjörnum. — Þó að ekki sé hægt að segja, að félagslíf sé með miklum blóma hér, þá er það furðu mikið sem hin ýmsu félög fá áorkað til menningarmála. — Lestrarfélag hreppsins mun hafa innansveitarsamkomu í Sólgarði um næstu helgi. Bindindisfélagið Dalbúinn hélt hátíðlegt 25 ára afínæli sitt í Sólgarði 22. f. m. — Skákfélagið sendi fjögurra manna sveit til skákkeppni þeirrar er UMSE gengst fyrir um þessar mundir. Fimm minkar hafa verið unnir í Eyjafirði í haust með aðstoð „Skottu" á Arnarfelli, 2 í Saur- bæjarhreppi, 2 í Ögnulsstaðahr. og 1 Hrafnagilshreppi. Leitað var að minkum á Skjóldal í Hrafnagilshreppi fyrir nokkrum dögum. Ekkert dýr náðist þar, en slóðir fundust. — B. H. J. Árskógsströnd 1. des. Nýlega var hafin leit að mink- um í Þorvaldsdal. Lék grunur á, að þau kvikindi væru þangað komin. í þeirri för var bóndinn á Arnarfelli, Eiríkur Björnsson með minkatíkina „Snotru". Slóð- ir fundu þeir eftir dýrin, og var tíkin mjög ákveðin, er hún rakti slóðirnar. En með því að dagur var orðinn stuttur náðist enginn minkur í þa'ð skiptið. Hinn ey- firzki bóndi hafði orð á því hve landið væri fagurt og gróður lítt sölnaður í Þorvaldsdal. Vertíðin brást hér að mestu sl. og margir bátar á sjó. Fengist hafa upp í 7 skippund í róðri. — Beituskortur er yfirvofandi. Tvö nýbýli eru risin upp í hreppnum. Hjalti Bjarnason bif- reiðastjóri á annað þeirra, Sól- vang. Hitt eiga feðgarnir Konráð Sigurðsson og Alfreð Konráðsson rafvirki, Sólvelli. Fimmtán ha. fylgja hverju býli og á búskap- urinn að styðja aðalatvinnu- greinar eigenda. Á Hellu var byggt íbúðarhús eftir brunann sem þar varð, ennfremur 120 kinda fjárhús og a'ð nokkru end- urbyggt 20 kúa fjós og hlaða, sem einnig skemmdist mjög í eldsvoðanum. Allt er þetta gert á einu ári. Verið er a'ð byggja íbúðarhús að Hátúni. Víða bera túnin enri grænan lit. Sauðféð liggur úti og unir vel hag sínum í hinni óvenju góðu tíð. Fjölmennur bænda- klúbbsfundur að Freyvangi Síðastliðið mánudagskvöld var bændaklúbbsfundur haldinn að Freyvangi í Öngulsstaðahreppi. Fundarstjóri var Jónas Halldórs- son bóndi að Rifkelsstöðum. Árni Jónsson tilraunastjóri og Erik Eylands ráðnnautur höfðu framsögu um búvélar. Fjölmenni var þarna saman komið og fundurinn hinn bezti. Umræður voru miklar og al- irnennar og 'nokkrir létu fjúka í kviðlingum. — Ungmennafélagið Ársól sá um rausnarlegar veit- ingar og Björgvin Júníusson sýndi kvikmyndir, sem Fordson- verksmiðjurnar létu taka í ýms- um löndum. DAGUR. Auglýsendur, athugið! Dagur kemur næst út laugardaginn 6. desember. — Auglýsingar þurfa að hafa borizt fyrir há- degi á föstudag.

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.