Dagur - 20.06.1959, Blaðsíða 1

Dagur - 20.06.1959, Blaðsíða 1
Fylgizt með því sem gerist hér í kringum okkur. Kaupið Dag. — Sími 1166. Dagu DAGUR kemur næst út miðviku- daginn 24. júní. XLII. árg. Akureyri, laugardaginn 20. júní 1959 34. tbl. „Þúsund krónur af hverjum bónda" fhaldið lærði áróðurstækni aí nazistum á sínum tíma. Það hefur ennþá engu gleymt úr þeim fræðum. Þeíta sézt bezt á því, að þeir ætla að Iáta keltubörn sín ein bera syndabagga skammdegisstjórnarinnar út í eyðimörkina. Kratarnir eru hins vegar tornæmir. Þcir kunna ekki dylja úlfshárin. Miklu hefði það verið hyggilegra og vænlegra til sigurs að dylja bet- ur andúð stjórnarinnar gegn bændum og dreifbýli nú fyrir kosningarnar. Fjármálaráðherrann hældi sér af því að „hafa sparað ríkinu sex milljónir". Þessar milljónir, sem hann átti við, voru með órctti .teknar beint úr vasa bænda. Nú eru bændur landsins um sex þúsundir. Hvað hefði verið sagt um gripdeildarmann, sem farið hefði um allar sveitir landsins og rænt að meðal- tali þúsund krónum af hverjum bónda? Hingað til hafa bændur getað neytt nokkru ódýrari land- búnaðarvara en aðrir, vegna þess að þeir hafa sparað sér dreifingarkostnað varanna er þeir fá úr cigin búi. Nú er þessu snúið við. Vegna mikillar niðurgreiðslu tll neytenda við sjó- inn verða bæridur nú að neyta dýrari mjólkur, kjöts og jarð- epla en aðrir landsmenn. Þetta munar tugum króna á dag, mörgum þúsundum króna á ári fyrir meðal fjölskyldu í sveit. Hinar háu niðurgreiðslur eru auk þess stórhættulegar fyr- ir framtíðina. Ef þeim verður hætt mun mjög örðugt að hækka útsöluverðið, svo sem bændum ber réttur til. Fjárlagaafgreiðsla skammdegisstjórnarinnar er í heild sinni sem hnefahögg framan í landsbyggðina. Vaxandi eru allar fjárveitingar til ríkisrekstrar og þeirrar starfsemi, sem sér- staklega varðar höfuðstaðinn. Hins vegar er ekki hikað við að leggja 10 ára raforkuáætlanirnar í rústir. Felld er niður sam- tenging raforkukerfa og tnörgum ætlaðar dieselstöðvar í stað rafafls, lækkað er stórlega fé til atvmnuaukningar í dreif- býli. Vegaviðhald og vegagerð og aðrar framkvæmdir í dreif- býlj verða fyrir hörðu barði stjórnarhnefans. JÓN SIGUKÐSSON, Yztafelli. ennfaskólanum á !¦!>! 17. júní . SiíIIC I skólanum voru alls nær 400 manns í fimmtán bekkjadeildum - 66 stúdentar útskrifuðust Þórarinn Björnsson, skólam. Menntaskólanum á Akureyri var slitið 17. júní við hátíðlega athöin og að viðstöddum fjölcla gesta auk nemenda. í haust voru innritaðir 358 nem- endur, 104 í máladeild og 86 í stærðíræðidejld skólans. Ennlrenuir voru 84 nemendur í þriðja bekk og 84 1 miðskóladeild. Alls voru bekkja deildir 15. A námsárinu bættust svo allmargir íleiri í hópinn, svo að nemendur urðu 390. Af nemendum var um það bil þriðji hlutinn stúlk- ur. Hlutfallslega lleiri í lægri bekkjum en færri í þeim efri. Þriðji hver nemandi var Akureyringur, einnig hlutfallslega íærri þó í efri bekkjunum. Síórkosfíegar skemmdir við Sogið f ofviðrinu eftir síðustu helgi brotnaði stífla í Þingvallavatni og flæddi beljandi straumurinn í jarðgöngum hinnar nýju virkj- unar. — Talið var, að tvöfalt vatnsmagn Sogsins hefði steypzt þar í gegn er stíflan bilaði. Skemmdir eru enn ómetnar, en taldar miklar, og sennilega hefur þetta þau áhrif á fram— kvæmd hinnar nýju virkjunar, að hún tefst frá því sem annars hefði orðið. Náttúruhamfarir eru óvenju- legar hér á landimiðað við árs- tíma. FYRSTA SÍLDIN Guðmundur frá Sveinseyri veiddi fyrstu síldina í fréttum frá Dalvík í gær segir svo: í morgun kastaði Guðmundur á Sveinseyri á stóra síldartorfu út af Skaga, á svipuðum slóðum og fyrsta síldin veiddist í fyrra. Nótin bilaði og náðist þó eitthvað • af síld. Sú síld er því fyrsta síldin sem í ár veiðist fyrir Norðurlandi. Nú eru allir bátar að Iáía úr hSfn, sagði íréttaritarinn að. lokum. SÍÐARI FRÉTTIR. Síldarleitin kl. 5 í gær. Guðniundur frá Sveinseyri fékk 350 tunnur í morgun, nokkrir bátar hafa kastað í dag, til dæmis Faxaborg tvisvar, Arnfirðingur fékk gott kast, Táiknfirðingur er búinn að tilkynna síld, óvíst hve mikla. — Síldin er 40—50 míl- ur norðaustur af norðri frá Horni, alveg við ísröndina. — Síldaríeitarílugvélarnar munu hefja leit í kvöld. — Veður er ágætt á miðunum, hæg sunn anátt. Norðmenn eru að flykkj ast á miðin. Þeir fengu eitt- hvað af síld í gær. 1 fyrra aflaðist fyrsta síldin 17. júm'. Fimmtug Frú Sigurjóna Frímann, kona Jóhanns Frímann skólastjóra á Akureyri, varð fimmtug 17. júní síðastliðinn. Dagur sendir henni og heimili þeirra hjóna beztu árnaðaróskir í tilefni afmælisins. skófameisiara við skóiaslii M.A. Við skólaslit 17. júní ávarpaði Þórarinn Björnsson skólameist- ari hina brautskráðu stúdenta, þakkaði þeim dugnað þeirra og harðfylgi við nám og starf og lauk ræðu sinni með þessum orðum: „Annars er það nú hvort- tveggja í senn meiri þörf og meiri vandi en áður að eignast sterka skaphöfn. Áður fyrr voru skipti flestra mest við náttúruna, hvort heldur var á sjó eða landi. Og náttúran er góður uppalandi, af því að hún er hreinskiptin. Hún er miskunnarlaus við þá, sem ekki duga, en þroskar hina, sem eiga manndóm til að glímá við hana. En nú eru þeir orðnir miklu fleiri- en áður og fer stöð- ugt fjölgandi, sem engin bein skipti eiga við náttúruna, heldur eru öll þeirra sambönd og öll þeirra skipti við aðra menn. Þetta veldur miklum mun. Það verður því miður að segjast eins og er, að í mannlegum samskipt- um er miklu fremur hægt að hafa rangt við og hagnast, um stundar sakir að minnsta kosti. heldur cn í skiptum við náttúr- una. Mannlegum samskiptum hættir því til þess um of að verða' að refskák, þar sem klókindi mega sín stundum meira en manndómur. Þetta á ekki sízt við í kaupskap og stjórnmálum, þar sem togazt er á um fé og völd. En verkaskiptingin í þjóðfélög- unum gerir það eðlilega að verk- um, að lífið er stöðugt að verða meir og meir að kaupskap. Og allir vita, hvað fingur stjórnmál- anna ná langt. Hér er því mikiíl vandi á höndum, að HALDA ÖRT VAXANDI MANNLEGUM SAMSKIPTUM á traustum síð- ferðilcgum grunni. Aldiei hefur verið meiri þörf á því en nú, að unnið sé að því vitandi vits að ala í mönnum drengskap og manndóm. Annars er sú hætta á, að þjóðfélagið rotni allt. Sú er síðust ósk mín til ykkar, ungu stúdentar, að þið megið um Ianga ævi varðveita þann óspillta þrótt, sem veríð hefur aðal ykkar hér í skóla, að þið megið þola karlmennskuraun og drcngskap- arraun mannlegra samskipta og svíkið þar hvorki sjálfa ykkur né aðra." Um 170 mauns voru í heimavist, en um 220 voru í mötuncyti heima- vistarinnar. í landsprófsdeikl náði 21 nem- andi framhaldseinkunn, þar af tveir utan skóla. Hæstu einkunn í þeirri deild hlaut Rögnvaldur Hannesson Hornafirði, ág. eink. 9.03. Að þessu sinni luku 6tí nemend- ur stúdentsprófi, þar af 6 utau skóla. Af þeim voru 40 í máladeild og 26 í stærðfræðideild. Stúlkur voru 11 og er það með íærra móti. Þessi studentahópur er annar sá fjölmennasti frá Menntaskólanum á Akureyri. 3 hlutu ágætiseinkunn, fyrstu einkunn l'engu 38, aðra eink- unn 23 og aðeins 2 þriðju einkunn. Hæstur í máladeild á stúdents- prófi varð Bjarni Sigbjörnsson, Borgarfirði cystra, ág." cink. 9.25, Asgrímur Pálsson, Saltvík, S.-Þing., hlaut ág. eirtk. 9.10 og Geirlaug Björnsdóttir, Sauðárkróki 8.78. í stærðfræðidcild varð Júlíus Stcfánsson Húsayík hæstur með ág. eink. 9.21, Sigfús Jónscn Vestmanna eyjum næstur með 8.82 og Halldór Elfasson Reykjavík varð þriðji í röðinni með 8.77. Framanskráðir nemendur i stærð- fræðideild hlutu allir hæstu eink- unn, 10, í stærðtræði, skriflegri og munnlcgri, eðlisfræði og stjörnu- fræði. Hæstu einkunn í skólanum hlaut Brynjólfur Bjarkan, Akureyri, 9.30. Hann var í öð.rum bckk, mið- skóladeiid. Þórarinn Björnsson skólameistari Frarnhald á 6. siðu. Sjálfstæm'sfiokkurinn ótfast um fyigi siff í Áusfur-Hún. Hrakfarir Jóns Pálmasonar á Ákri í Húnaveri Blönduósi 18. júrií. Á sunnudaginn var sögulegur framboðsfundur í Húnaveri. ' — Mannmargt var á þessum fundi, bæði úr sýslunni og ennfremur stór hópur Skagfirðinga. Þarna mættu og töluðu allir frambjóðendur stjórnmálaflokk- anna. Björn Pálsson, frambjóð- andi' Framsóknarflokksins, fór þess á leit, að frjáls umferð yrði gefin að ræðum frambjóðenda loknum. Þessum tilmælum synj- uðu þeir Jón Pálmason og Björgvin Brynjólfsson, en Lárus Valdimarsson lét það hlutlaust. Þegar ljóst var orðið, að margir kjósendur óskuðu að taka til máls fór Pétur Pétursson á fund Jóns á Akri og mæltist til þess, að hann endurskoðaði af- stöðu sína, þá aístöðu að varna fundarmönnum máls. Jón þver- neitaði frekari umræðum og virti með því að vettugi undirskrifta- skjal mikils þorra fundarmanna, sem lagt var fram til frekari áherzlu um framlengingu fund- arins. Jón sleit síðan fundi án umboðs fundarstjóra. Handalögmál! Þegar hér var komið, tók Pét- ur Pétursson til máls, setti fund að nýju og bað Bjarna hrepp- stjóra Jónasson í Blöndudalshól- um að stýra fundi. Bjarni varð við þeirri ósk, hafði og verið fundarstjóri á fyrri fundinum. En þá gerðust þau furðulegu atvik að Jón Pálmason ætlaði að taka ráðin af Bjarna hreppstjóra með handafli og reyndi að ýta honum frá. . Bjarni náði taki á ræðustólnum og varð ekki þok- að. Jón Pálmason hvarf þá frá, skoraði á fylgismenn sína að fy]gja sér og gekk út. Aðeins Framliald á 7. siðu.

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.