Þjóðviljinn - 29.12.1945, Blaðsíða 8

Þjóðviljinn - 29.12.1945, Blaðsíða 8
íhakíslýðraeði að verki ðismeee haf a uimið að því að útiloka frá því að fá hús f yrir kosningaskrif - stofu síiia Austrænt - vestrænt - eða bara Reykjavíkur-íhalds-)ýðræði> Sjálfsíæ sósíall Sósíalistaflokkurinn hefur leitað til Skemmtifélags Góðtemplara um að fá leigð an Listamannaskálann fyrir kosningaskrifstofu í sam- bandi vð bæjarstjórnarkosn ingariniiáf, eh skéhimtifélag þetta hefur með leigu Lista- mahnaskálans að gera. Þessari beiðni Sósíalista- flokksins hefur verið synjað og er neitunin um að leigja flokknum skálann rökstudd á þennan veg: „Stjórninni (þ. e. stjórn SGT) hafði borizt samskon ar beiðni frá þrem stjórn- málaflokkum, þ. e. Sjálf- stæðisflokknum, Alþýðu- flokknum og Sósíalista- flokknum. S.G.T. er hlutlaust í stjórn málum og getur því ekki leyft einu félagi umfrám öðru afnot af Listamanna- skálanum -til stjórnmála- starfsemi". Neitun þessi virðist byggð á harla einkennilegri hlut- leysisafstöðu, þar sem vitað er: í fyrsta lagi að Sósíalista- flokkurinn sótti fyrstur um leigu á húsinu og í öðru lagi hafa báðir hinir flokkarnir yfir samkomuhús um að ráða og er vitað að umsókn þéirra um áð fá leigðán Listamannaskálann er einungis gerð í því skyni að gera tilraun til að úti- loka Sósíalistaflokkinn frá því að fá leigt þetta hús- næði. íhaldiö hefur samkomuhús íhaldið hefur notað valda aðstöðu sína í bæjarstjórn til þess að hlaða upp úr hol- steini samkomuhús (Eyjólf- ¦ur í Mjólkurfélaginu gaf ónýta holsteininn) í mðj- um bænum þvert ofan í allar byggingarsamþykkt ir. — Þetta leyfi veitir í- lialdið sér á sama tíma sem húsnæðislausum fjöldskyld- um er meinaðað fá lóð und ir hús lengst í útjöðrum bæj arins. i En hvað um það, íhaldið hefur þó komið einhverjum framkvæmdum í verk. Það gleymdi bæjarsjúkrahúsinu. það gleymdi íþróttasvæðinu, sem svo fallegar myndir birt ust af fyrir fjórum árum, 'mð gleymdi æskulýðshöll- inni, ekki bóíar heldur á bæj arbókasafninu og svo mætti lengi telja. Aftur á móti er holsteinahúsið komið langt á leið. Stórhugur þeirra framkvæmda er í réttu sam ræmi við „ráðhús" þessara íhaldsmolbúa undir þak- gluggum uppi á hanabjálka lofti Eimskipafélagshússins, =— gamalt erfðatimbur frá Hallgrími Ben. og Shell að ógleymdum holsteininura hans Eyjolfs. Fé til þessara framkvæmda tiefur íhaldið fengið, ekki með betli hjá fátækum verkamönnum eins og kommarnir að sögn Mogg- ans, heldur með lokkandi auglvsingum, er birzt hafa í "'Morgunblaðinu nokkur hundruð sinnum og hljóða svo: B ¦Baa ,usn» 1 "¦¦ V " ' > ' n , 5 f |ögurra herbergja ibuo s með öllxun^úsg^gnum, í g .tt$jw háei á hít^vfeitusvissð- H '•".itíVLy. býður happdrteítJ ' | Busbyggii^arsjótis .Sjálíj* ¦-§ s Ekki hefur hinn heppni enn gefið sig fram til þess að vfeita íhaldsíbúðinni mót- töku, — en það gerir ekki mikið til, því að þess leng- ur fær hann Polli okkar að búa í henni. Kratarnir hafa líka samkomuhús. Þeir höfðu nú einfaldari aðferð en íhaldið. Þeir fengu ekki gefins holstein hé .sníktu á kostnað hús- næðisleysis. — Þeir hrein- lega stálu samkomuhúsi, eða réttara sagt samkomu- húsum. Hvað þeir hafa að gera við samkomuhús fyrir kosn- ingar Véit reyndar enginn, sízt þeir herrar sjálfir. Þótt Sósíalistaflokkurinn kippi sér ekki upp viö þetta sprell íhaldsins, er hér gott dæmi um hið margumtal- aða lýðræöislega innræti þeirra. ,-----------------------__-----------__T Frá kosningaskrif- stofunni ERT ÞÚ Á KJÖRSKRÁ? Kjörskrá liggur frammi ? kosningaskrifstofunni. Allir kjósendur flokksins, einkum nýir kjósendur, ætttt að athuga, hvort þeir erti á kjörskrá, því oft kemur fyrir að nöfn falla út af kjörskrá, þótt þau eigi að vera þar. Ef nöfn falla út af kjörskrá má kæra það til bæjarstjóm- ar. Kærufrestur er útrunninn 5. jan. n. ,k. Vegna þess hve-kjósendur flokksins eru nú margir, eru þeir beðhir að láta ekki drag- ast að athuga hvort nófn þeirra^ eru á kjörskrá til þess að forðast troðntng á kosn^ ingaskrifstofunni er líður að 5; janúar. AÐVÖRUN al vandamanna náms- manna, sem erlendis dvelja Það hefur komið í Ijós að almargir menn, sem hafa dval ið erlendis, en eru nú komn- ir Heim, hafa faílið út af kjörskrá. Þetta stafar í flestum til- fellum af því að vandamenn þessara manna hafa gleymt að skrá nöfn þeirra á mann- tal, þótt þeir dvelji erlendis. Fólk er því minnt á að til- ícynna manntalsskrifstofunni ef gleymst hefur að skrá á manntal menn, sem erlendis dveljá. Samkeppnin verður birt á morgun. Þær deildir, sem litlu hafa skilað úndanfarið ættu því að skila af sér í dag til þess að þær dragist ekki óhæfilega aftur úr. Nokkrar deildir hafa unn- ið mjög á t. d. skilaði 27. deild 1275.00 í gær. Útvarpið í dag: •" 20.20 Leikrit „Gifting" eftir Go- gol (Leikstjóri: Arndís Björns- dóttir). 22.00 Fréttir. 22.05 Danslög til kl. 24. Ljósatími ökutækja er frá kl. 3 e. h. til kl. 1U f. h. Næturakstur: B. S. 1, sími 1540. Athygli fólks skal vakin á því að búðum verður lokað 2. janú- iar, allan daginn. — Á gamlárs- dag verða búðir opnar til kl. 4. Forsætisráðherra og frú hans taka á móti gestum í ráðherra- bústaðnum, Tjarnargötu 32, á ný- ársdag kl. 3—5. Velta happdrættis Háskólans aiikin em 20 af hundraði Vinningaf jöldi eykst að sama skapi, verður 7200 í stað 6000. Háskólinn á nú mörg óleyst vérkéfni fyrir höndum Happdrætti Háskóla ís- lands var stofhaö mes lög- um árið 1933 og tók til starfa 1. jan. 1934. Tilgang- urinn með stofnun hápp- drættisins var að afla fjár til háskólabyggingar, ' eins og kunnugt er. Gefin voru út 25000 númer, og sei'iist fyrsta árið 4<">: af miðun- um, en næsta ár um 65% og hefur salan aukizc ár frá ári og hefur komizt upp í 93,5% á þéssu ári. Verö heilla hiuta var í upphafi 60 kr. á ári, en var hækkað upp í 90 kr. í árs- byrjun 1940 óg í 120 kr. í ársbyrjun 1943. Ágóði af rekstri happ- drættisins ¦ þessi 12 ár, sem það hefur starfað hefur orðiö um 3.100.000 kr. Af því hefur 'ríkissjóður hlotið fimmta hluta, rúmlega 600 þús. kr., en af því fé var 200 þús. kr. varið til þess að reisa atVinnudeild háskól ans. Háskólabygging var ¦fullgerð vorið 1940; var verk inu hraðað svo sem auði.ð var, einkum eftir að styrj- öldin hófst, og tókst að ljúka við byggingxma áður en verðhækkun varö, svó teljandi sé. ilefar sú ráö- stöfun sparað stórfé, en naiiðsynlegt var 'að taka lán tii þess að fuilgera húsið, og skuldaði happdrættið 945 þús. kr. í árslok 1940. Voru lán þessi greidd að íullu nú á þessu ári. Háskólinn hefur fengiö einkaleyfi til Viappdrættis til ársloka 1959. En mörg verkefni ern fyrir höndum. Fyrst og fremst að lagfæra lóð háskólans, sem er mjög mikið verk. Háskóialóöin ér nálega 8 ha.. og verður af- arkostnaðarsamt að koma henni í sæmilegt horf. Þá er hafin bygging íþrótta húss og loks er í ráöi að reisa hús yfir náttúi-ugripa- safnið ' fyir fé happdrættis- ins. Það er vafasamt, að tekjur happdrættisins á þessu árabili hrökkvi fyrir þessum kostnaði. Bveffing- arkostnaður og vinnulaun hafa hækkað miklu meir en hækkun á verði hlutamiða nemur, en það. er nú hem> mgi hærra en i upphafi, eins og áður segir. Hins veg ar þótti varhugavert að fara fram á frekari hækk- un á verði miðanna. Varö því að ráði að fara fram á lagaheimild til þess a'ð fjölga flokkunura, hafa þá 12 í stað 10. Veröur verð miðanna óbreytt í hverjum flokki, en þar sem flokkarn ir eru nú 2 fleiri en áður, kostar fjórðungsmiði 36 kr. á ári í stað 30 kr. Alþingi tók vel undir þessa málaleitan, og var þessi breyting á happdrætt- islögvtnum afgreidd sem lög í desemberbyrjun. Þó að skammur tími væri til stefnu, var ákveðið að fram kvæma breytinguna þegar á árinu" 1946. Ögerningur var þó að koma happdrættis- miðunum svo snemma út um land, að dregið yrði 10. janúar. Var ákveöið að fresta drættinum til 30 jan- úar, draga síöan í 2 flokki 25. febrúar. í 3. flokki 20. marz, í 4. flokki 15. apríl, í 5. flokki 10. maí, og síðan 10. hvers mánaðar, eins og áður. Velta happdrættisins eykst um 20% við þessa breytingu. En vinningar aukast einnig að sama skapi, bæöi aö tölu og verð- mæti, verða nú 7200 á ári, í stað 6000, og samtals 2.520.000 kr., en áður 2.100.000 kr. Skipting vinn- inganna í flokka verður með líkum hætti sem fyrr, 1.—9. fl. verða að öllu ó- breyttir, en 12. flokkur, í desember, verður eins og 10. flokkur hefur verið hing að tíl. Allri aukningunni, 1200 vinriingum, samtals 420 þús. kr., verður því ?k-ipt milli 10.- og 1.1. flokks, í október og nóvember. Það er full ástæða til áð ætla, að aimenningur muni taka þessari breytihgu vel. Umboðsmenn happdrættis- ins hafa orðið varir við, að margir viðskiptamenn hafa óskað þess; að drégið yrði í janúar og febrúar, eins og í öðrum mánuðum. Tæki- færi tilvinnings aukast að miklúm riiun, þar sem 1200 vinnmgar bætast.við. Fram aö árinu 1941 voru vinning- ar 5000, eða 20 af hundr- aði, síðan 600Ö, eða 24 af hundraði, en nú verða vinn- ingar 7200, þ. e. nálega 29 miðar (28.8%) af hverjíi hundraði hljóta vinning á hverju ári. Eins og áður segir, seld- ust. á þessu ári um 93.5% af öllum miðum. Var upp- selt hjá mörgum umboðs- mönnum, bæöi í Reykjavík og úti um land. Þessir um- boðsmenn geta því ekki selt neina nýja miða fyrr en endurnýjunarfrestur er liö- inn, en hann er að þessu sinni til 20. janúar. Verða viðskiptamenn því að gæta þess vandlega að» endurnýja fyrir 20. janúar, annars geta þeir búizt við því aö miðar þeirra verði seldir. Hefur það þráfaldlega kom- ið fyrir hin síðari ár, að menn hafa gripið í tómt, þegar þeir hafa atlað að fá númer sín síðustu dagana fyrir drátt í 1. íl. Er alger óþarfi að láta þetta henda sig, eini vandinn aö kaupa irdðana heldur fyrr en síð- ar, eða í síðasta lagi 20. jan úar.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.