Þjóðviljinn - 21.03.1959, Blaðsíða 12

Þjóðviljinn - 21.03.1959, Blaðsíða 12
iivlrki h.f. fer rs *¦• - reisa f jöbyiis olræsið vanf ar Ihaldið veitir umbeðið byggingarleyfi, þrátt fyrir hneyksli í sambandi við fyrri húsasmíðar félagsins íhaldsfulltrúarnir og Magnús XI. Ástmarsson sam- þykktu á fundi bæjarstjórnar Reykjavíkur í fyrradag að veita byggingarfélaginu Mannvirki h.f. leyfi til að reisa fjölbýlishús við Kaplaskjólsveg, enda þótt hvorki sé búiö að leggja holræsi í götuna né horfur séu á aö J>ví veröi lokið áður en húsið veröur tekið til íbúðar. AllmiWar umræður urðu um; ur foæjarstjórnin ekki tíma- bært að leyfa Mannvirki h.f. byggingu sambýlishúss á lóð- inni Kaplaskjólsvegur 51—55, og vísar því samþykkt meiri- 'hluta bæjarráðs um þetta efni frá." . - . Til vara kvaðst Guðmundur leggja til, að afgreiðslu málsins yrði frestað til að fá umsagnir bæjarverkfræðings og borgar- læknis um það, hvort þeir telji eðlilegt og rétt að veita um- beðið byggingarleyfi á lóðinni. Frávísunartillaga Guðmundar var felld með 11 atkvæðum í- haldsmeirihlutans, Sjálfstæðis- Kaffisala KSVFI Kvennadeild Slysavarnafé- lagsins í Reykjavík efnir til kailisöln í Sjálfstæðishúsinu á morgun, sunnudag, frá kl. 2 síðdegis. iþetta á bæjarstjórnarfundinum 5. þ.m. en afgreiðslu þess var þá frestað til næsta fundar. Áður en gengið var til atkvæða um byggingarleyfisveitinguna á fundinum í fyrradag kvaddi Alfreð Gíslason, bæjarfulltrúi • Alþýðubandalagsins, sér hljóðs ¦ og rakti í stórum dráttum sögu hins einstæða hneykslis, er átti sér stað þegar sama byggingarfélag, Mannvirki h.f., reisti fjölbýlishús fyrir fáum árum við Kaplaskjólsveginn. Þar sem hvorki var búið að ganga þá.frá holræsi i götuna né aðalræsi til sjávar kom í ljós, þegar kaupendur íbúðanna af Mannvirki h.f. fluttu inn í þær að ekkert frárennsli var ffrá húsunum. Varð þá að grípa til iþess að veita öllu frárennsli "í opna skurði þarna í kring, "þar til úr þessu hafði verið "bætt til foráðabirgða. Holræsi hefur enn ekki ver- *ið lagt í götuna, en áætlað er að það muni kosta um 2,5 milíj. kr. Ein millj. kr. er veitt til þess á fjárhagsáætlun yfir- standandi árs svo að fyrirsjá- anlegt er að verkinu verður ekki Iokið fyrr en í fyrsta lagi i! árslok 1960 eða á ár- -inu 1961. 1 ræðu sinni minnti Alfreð díslason á að Mannvirki h.f. Siefði orðið bert að óvenjulega •miklum óheiðarleik gagnvart Jcaupendum íbúðanna í um- ræddu fjölbýlishúsi. Bæjaryf- irvöldin ættu því ekki að veita tfélaginu traust nú, er það færi enn á stúfana og leitaði eftir ibyggingarleyfi, og ekki síður vegna þess að nú væru engin .frekari skilyrði en áður til að :byggja stór fjölbýlishús við Kaplaskjólsveg. " Guðmundur Vigfússon tók einnig til málg og lýsti svo- (hljóðandi tillögu sinni: „Þar sem Kaplaskjólsræsi hefur enn ekki verið lagt og ^iugljóst er að enn getur orð- ið á því verulegur dráttur, tel- manna og Magnúsar Ástmars- sonar, gegn 3 atkvæðum full- trúa Alþýðubandalagsins. í- haldið felldi einnig varatillög- una með hjásetu; fékk hún 5 atkvæði og „ekki nægan stuðn- ing". Síðan samþykkti íhalds- mennirnir 11 að veita Mann- virki h.f. byggingarleyfið gegn 3 atícvæðum Alþýðubandalags- manna. IÓÐVILIINN Laugardagur 21. marz 1959 — 24. érgangur — 67. tölublað. Eindæma leynd yf ir f undi Ike og Mac Næstu tvo sólarhringa verða Eisenhower forseti og Macmillan foi*sætisráðherra einangraðir frá umheimin- um í veiðiskála í Marylandfjöllum. Fréttamenn í Washingtoh segja, að fádæma strangar ráð- stafanir hefi verið gerðar til að alger leynd hvíli yfir því sem þeim fer á milli. Fundarstaður- isafoldar bœkur á markaði Isafoldarprentsmiðja opnaði gær bókamarkað í Iista- mannaskálanum við Kirkju- stræti. A markaðnum eru til sýnis og sölu allar útgáfubækur ísa- foldar sem enn eru fáanlegar. Mun láta nærri að það séu um 500 bókatitlar, en af sumum bókanna eru rjleins til örfá eintök. A markaðnum kennir að sjálfsögðu margra grasa, þar eru skáldsögur eftir inn- lenda og erlenda höfunda, Ijóðabækur, ritgerðasöfn, þjóð- leg fræðasöfn, ferðabækur, kennslubækur, orðafoækur. o. fl. o. fl, auk mikils f jölda barna- foóka. Margar af hinum tiltölu- lega nýrri foókum eru seldar á niðursettu verði og eldri foæk- ur á upprunalegu verði, þannig að gera má góð kaup sé mið- að við söluverð nýrra bóka Veðurathuganaskip eru sennilega þær fleytur, sem sjaldnast sjást í höfnum inni. 1 gærmorgun gaf þó að líta eina slíka fljótandi veðurathuganastöð í Reykjavíkurhöfn; eitt af veður- skipunum á Norður-Atlanzhafi „Weather Recorder" hafði kom- ið til hafnar, m.a. til að taka %ratn. Myndin var tekin af skipinu, þar sem það lá við Ingólfsgarð ^un hádegisbilið í gær. (Ljósm: Sig. Guðm.). inn, Camp David, erá afskekktu hæðardragi. Hermenn hafi sleg- ið hring um fundarstaðinn. til að hindra að nokkur óboðinn gestur geti nálgazt hann. Árdegis í gær heimsóttu Eis- enhower, Macmillan og Lloyd utanríkisráðherra Dulles á sjúkrahúsi. Ræddu þeir við hann hátt í klukkutíma. Síðan voru þeir þremenningar fluttir í sömu þyrilvængju til Camp David. Búizt er við að þeir haldi sig þar innan fjög- urra veggja fram á sunnudags- kvöld. Búizt er við að viðræð- unum Ijúki í Hvíta ¦ húsinu á mánudaginn. Árshátíð Dags- brúnar í kmlú Árshátíð Dagsbrúnar verður í kvöld í Iðnó og hefst með sameiginlegri kaffidrykkju, Flutt verður stutt ávarp. Ómar Ragnarsson syngur gam- anvísur. Emifremur verður upplestur og Steindór Hjör- leifsson og Knútur Magnússon skemmta. Félagsheimili Kopayavogs opnai í gær Kvikmyndasalurinn vigSur meS leiksýningu Félagsheimili Kópavogs var tekið í notkun í gær- kvöldi. Fullgert er kvikmyndasalur og veitingasalur og verður kvikmyndasalurinn vígður í kvöld með sýningu á leikriti, sem Gunnar R. Hansen stjórnar. Tveir fulltrúar A.S.Í. á þingi sövézka verklýðssambandsins Hannibal Valdimarsson og Eðvarð Sigurðs- son ílugu utan í gær Á þingi Sovézka verklýðssambandsins, sem hefst 23. þ.m., mæta tveir gestir frá Alþýöusambandi íslands. Alþýðusambandi Islands barst fyrir skömmu boð frá Sovézka verklýðssambandinu um að senda fulltrúa á þing þess sem hefst í Moskvu á mánudaginn •kemur, og er það í fyrsta skipti sem íslenzku verklýðs- samtökijnum hefur borizt slikt boð. Samþykkti stjórn Alþýðu- sambandsins einróma að taka tooðinu, og völdust til fararinn- ar Hannibal Valdimarsson for- seti A.S.t, og Eðvarð Sigurðs- son ritari Dagsbrúnar. Flugu iþeir utan i gærmorgun. I bakaleiðinni mun Hanni- bal Valdimarsson koma við í Osló, Þar hefjast 1. apríl há- tíðaíhöld í tilefni af 60 ára afmæli norska alþýðusambands.. ins, og verður Hannibal full- trúi A.S.Í. við það tækifæri. Við opnun félagsiheimilisins í gær ra'kti formaður bygging- arnefndar, Finnlbogi Rútur Valdimarsson sögu byggingar- innar, sýnd var kvikmynd og kaifli úr leikriti og Jón Valgeir og Edda Scheving sýndu dans. Fyrirhugað er að félags- iheimilið verði á þrem hæðum og er aðeins fyrsta hæðin full- gerð. Kvikmyndasalurinn tek- ur 300 manns, en veitingasal- urinn 120 manns. Kópavogs- bær hefur tekið við rekstri kvikmyndahússins og veitinga- saJsins. Eru báðir þessir salir ' ihinir vistlegxistu — og væntán- lega sýningargesti þar er hægt að gleðja með því að þeir kom- ast vel fyrir í sætunum þótt þeir séu með þeim ósköpum gerðir að vera leggjalangir! 1 suðurenda hússins eru loft- hitunartæki fyrir allt húsið. 1 norðurenda er leiksvið — við enda kvikmyndasalsins — og er iþað 40 ferm. og lét Gunn- ar R. Hansen hið bezta af því. Þar eru einnig búningsherbergi fyrir leikara. Aðsetur félaganna 6 Aðra hæð hússins er lokið við að stieypa upp. Þar eiga að vera herbergi til afnota fyr- ir félðg þau er að byggingunni standa — og hefur raunar eitt herbergi þegar verið tekið í notkun til tómstundaiðju. Félögin sem að heimilinu Hulda Jakobsdóttir bæjarstjóri í Kópavogi — og jafnframt tyrsta og eina kon- an á íslandi sem er bæjarstjóri, standa eru þessi: Framfarafé- Iag Kópavogs, sem er elzt, stofnað 13. maí 1945, Kvenfé- lag Kópavogs, stofnað 1950 og hefur starfað að manaúðar- og Slysavarnafélagsdeild. — Á1 annarri hæð er fyrirhugað að auk herbergja þeirra er félögin hafa til sinna nota, verði þar rúmgóður fyrirlestrarsalur. Á þriðju hæðinni er m.a. fyrirhugað að hafa veitingasal én útsýni þar uppi mun verða eitt hið ívíðasta sem kostur er á í Reykjavik og nágrenni. Ört vaxandi bær Byrjað var á byggingu l>essa félagsheimilis í júlí 1957. Það er 500—600 fermetrar að flat- armáli og er þvi ljóst að fé- lagsheimilið þarf miklu stærra svæði á næstunni. Ibúar í Kópavogi eru nú 5100^—5200. Um 350 íbúðir eru í smíðum, og í þær munu flytja um 2000 manns. Um 100 börn fæðast árlega í Kópavogi, en land-t nemar þar eru að verulegu leyti ungt fólk. Þarf ekki spá- dómsgáfu til að sjáað íbúar Kópavogs verði bráðum um 8 þúsund. Kópavogsbær — yngsti kaup- staður landsins :— hefur þvi í mörg horn að líta, þarf t.d. að. byggja skóla fyrir 3—3Vb millj. !kr. — auk alls annars. Þótt íbúar séu ekki fleiri enn er vegakerfið allt að 50 km á lengd, eða eins og til Þing- valla. Félagsheimili Kópavogs kost- og menningarmálum, Leikfélag ar nú 5 millj. kr. með ^þeim Kópavogs, Ungmennafélagið j búnaði sem kominn er i það;— iÐreiðablik, Skátafélagið Kópar | Fi-amliald á 5. síðu

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.