Þjóðviljinn - 13.03.1963, Blaðsíða 4

Þjóðviljinn - 13.03.1963, Blaðsíða 4
4 SIÐA ÞJÓÐVIUINN Miðvikudagur 13. marz 1963 Fram til betri afkomu og ríkara menningarlífs Eins og skýrt var frá í blað- imi í gær, var aðalfundur Verkamannaiélagsins Dagsbrún- ar haldinn s.l sunnudag. Þar flutti formaður félagsins, Eð- varð Sigurðsson, skýrslu fé- Iagssjjórnar. Var fáeinna at- ríða hennar getið í gær, en hér fer á eftir frekari frásögn. Eðvarð Sigurðsson vék að tilraunum þeim er Dagsbrún hefði gert til þess að fá auk- ið húsrými í Alþýðuhúsinu — sem Dagsbrún ásamt öðrum verkalýðsfélögum átti sinn þátt í að byggja á sínum tíma — en þær tilraunir hefðu ekki borið árangur, enda væri þetta hús nú að losa sig við öll verkalýðsfélög. Dagsbrún hefði því leitað fyrir sér um annað húsnæði og niðurstaðan orðið sú að 1. júní s.l. keypti Dagsbrún í félagi við Sjómannafélag Reykjavík- Ur hús við Lindargötu — og hefur Þjóðviljinn nýlega sagt nánar frá því húsnæði. í nefnd Ul að sjá um breytingar og endurbyggingu á því húsi eru frá Dagsbrún Halldór Bjorns- son og Kristján Jóhannsson og írá Sjómannafélaginu Hilm- ar Jónsson og Óli Bardal og er Kristján Jóhannsson fram- kvæmdastjóri við breytingarn- ar á húsinu. — Sigvaldi Thord- arson arkitekt hefur teiknað breytingarnar á húsinu. Hús þetta er 3 hæðir, 253 ferm að flatarmáli, ris »g hár kjallari og verður í kjallaran- um og samliggjandi útbygg- íngu gerður samkomusalur er rúmar 200 manns. Á fyrstu hæð verða skrifstofur félag- anna en næstu tvær hæðir leigðar. Risið verður hækkað og gerð þar inndregin hæð. og verður Bókasafn Dagsbrúnar þar til húsa. Eðvarð kvað ógerlegt að segja nú hve mikið endurbygg- ing hússins myndi kosta en það yrði gert sem nýtt og breytt á þann veg að það svarj sem bezt til þarfa félaganna Þegar húsið vcrður fullbú'ð skapast aðstaða ttt félagslegr ar starfsemi sem við höfum ekki áðnr haft af að segja. sagði Eðvarð. Þessar fram- Valur vann Eðvarð Sigurðsson kvæmdir leggja okkur miklar fjárhagslegar byrðar á herðar fyrstu árin, en með þessu er félagið að festa fé sitt í var- anlegrj eign. sem ekki brenn- ur upp á verðbólgubálinu. Við reiknum með að geta flatt skrifstofur Dagsbrúnar i sumar í hið nýja hús. sagði Eðvarð. og þegar húsið væri fullbúið skapaðist aðstaða til meiri og betri þjónustu við félagsmenn en áður hefði ver- ið unnt að veita. Þá skýrði Eðvarð frá að Dagsbrún hefðj samþykkt kaup á þremur smáhúsum í landi orlofsheimilis verkalýðssam- takanna í Reykjalandi, en auk orlofsheimilisins sjálfs verð^ byggð þar um 30 smáhús. sem verða eign verkalýð-félaga. Hús þessi eru 40—50 ferm. og ráðgert að 1—2 fjölskyldur geti dva'ið bar samtímjs. Von- ir standa til að framkvæmdir Setj hafizt við orlofsheimilið ; sumar Þá vék Eðvarð næst að samningamálunum. sem að siálfsögðu -voru höftið;verkeíni . féiagsins á árinu Hin síðari ár hefur það sífellt tekið meiri o* meiri tima af starfskröfturn fé'agsins og bó einkum síðar núverandi ríkisstjórn banna*' <ne?l löeum «fl kann hrpkkaí1*' í lihitfalli við verð'ag. Á beim 3fl mánuðum serr 'iðnir eru siðan 1 isn 1960 hefur Dagsbrún verið með -* Harold Wilson: Hinn nýkjörnii leiðtogi brezka Verkamannaflokksins Harold Wilson hélt sjónvarpsræðu fyr- ir skömmu. Hann lét í þaö skína að hann væri sannfærð- ur uHi að Verkamannaflokk- urinn myndi bráðlega setjasi að völdum í Bretlandi. Hann dró enga dul á það að l>á myndi stáliðnaðurinn verða þjoðnýttnr að nýju. Ennfrem- ur myndi stjórnin gera ýms- ar aðrar ráöstafanir til að reisa við efnahag ríkisiins. Flokksleiðtoginn ræddi enn- fremur um nauðsyn þess að endurbæta skattakerfið þannig að það yrði hagstætt þeim sem vinna sér inn peninga í svcita síns andlits en ekki þeim sem græða peninga. Vestur-Þjóöverjar hræddir Ráðamenn í Vestur-Þýzka- landi hafa kveinkað sér ákaf- lega undan bessari reeðu Wil- sons. . — Hinn nýi leiðtogi Verka- mannaflokksins, Harold Wilson. ætlar sér augsýnilega að fylgja vinstri stefnu í utanríkismál- um. Eins og málum er nú hátt^" ov bað f rauninni and- þý-' • sagði Ernst Majon- ica. jn hann er talsmaður kristilegra demókrata í utanrík- ísmálum. Majonica réðist harkalega að Wilson í grein sem gefin var út af upplýsingaþjónustu kristi- legra demókrata í Bonn. Sér- staklega er hann æstur vegna þess að Wilson ætlar sér greini- lega að viðurkenna Austur- Þýzkaland de facto ef hann fær tækifæri til bess — 1 rauninni vill Wilson að við hættum við endursamein- inguna og látum af kröfum okk- ar um að vera taldir fulltrúar alls Þýzkalands. Slíkt getum aldrei fallizt á. segir Majonica. Neyðast til að hlýða í EBE Siðan ræðir hann nokkuð um það að vafasamt sé að hagstætt sé fyrir Vestur-Þjóðveria að hleypa Bretum í Efnahags- bandalagið þegar hætt er við að næsti forsætisráðherra Bret- lands verði slíkur maður sem Wilson. Ekki er hann samt al- veg frá því að það gæti geng- ið þar sem Bretar neyddust tíl að taka tíllit til þýzkra hagsmuna ef þeir gengju í EBE — jafnvel þótt Verka- mannaflokkurinn sæti að völd- um í London. fasta samninga i 10% mán- uð en uppsagðá 27V2 mánuð eða með lausa samninga i 2*4 úr ári af þessum röskum þrcm árum. Kvað hann þetta sýna öryggisleysið og óvissuna hjá verkamönnum í þessum mál- um. Síðan rakti hann gang mál- anna. sem leiddi til 9% kaup- hækkunar 1. júní í fyrra. Mat okkar á samningunum í fyrra- vor. sagði hann, var að kaup- hækkunin hefði ekki nægt til að mæta þeim verðhækkunum sem orðið höfðu frá lokum verkfallsins 1961, en frá 1. .iúní 1961 til maí 1962 hefði verð'.ag samkvæmt framfærsluvísitölu | hækkað um 11,6% en kaup- j hækkunin miðað við 1. júni I 1962 að meðaltali 9—10%. Við lýstum yfir. sagði Eð- i varð að samningarnir s.l. vor I voru tilraun af' okkar haSfu, | prófste'nninn á það hvort hún l tækist væri sá, hvort stjórn^r- j völdin hefðu hemil á verðlags-j málunum, eða létu allt. hækka | á ný. Allir vita hvernis ríkis- ¦ st.iórnin hefur .Staðiz* bettn próf Eftir aðeins 4 mánuði sagði Dagsbrún aftur upu samningum. en þá hafði verð- lag frá 1. júní í fyrra hækk að um nær 8%. Að nýju hafa samnings'- haf'zt. og m.a. verið rætt við ríkisstjórnina. og þár lögð höf- uðáherzla á að fá tryggingu fyrir kaupmættinum, bvort sem væri með verðuppbótum á kaup ef verðlag hækkaði. banni við verðhækkunum eða hver.iu öðru er hún kynni fram arT bjóða. Enn kom neikvæjt svar. frá ríkissf jórninni, og hefðu: þá hafizt samningar..:v*i\¦'¦ atv'nnu-¦ , rekendur. ' og rskti hann svo bað sem serðist bar til 5% kauphækkun varð í ian. ,s,l..—.. en samninaar eru enn áfram I 'ausir. Mat okkar á þessari %% \ kauphækkun sstgði. Eðvarð er ! qð þessi kauphækkun unpfylli'- f-ngan vegrinn þær ki-öfur sem | verkamenn verða að gera tfl j ^ættra kjara. Á fundj í Oamlp biói i ian, s.l., þar sem þetta var lagt fvrir sagði Eðvarð, töldum við að bað serr> legfia bæri áherzln á í næsta áfanga væri: . 1. Stytting vinnuvikunna'' með óskertu kaupi. 2. Verðtvygginc kaupmátt- atrins 3. Tilfaerslu- til hækkunar milli taxta 4 Almenn hækkun á kaup'* vegna starfsaldurs. Aíi svo komnu væri ekki miklu v'ð hetta að bæta. Eðvarð kvaðst ekki ætla að =pá neinu um framtiðina en vitdi vekja athygli á bví að nú væru unpi rsddir oq kröf- ur um að koma hír á meiri 'aunamismun en áður hefur ^eTtltTt. Vjð bvetjum bvi verka. menn til að halda vel vökw sinni oe sækja fram til beíri 'tiara og rikara menn'ngarlifs V\tt höfuðverkefni okkar er a.ð ná fram raunverulegri stytt- ingu á hjnum óhór-e«a langa vinnudegi án skerðingar á tekjum. Til þess að ná þessu marki verðum við máske að reyna ný úrræði og nýjar leið- ir og óttas.t ekki nýiar braut- ir. Eðvarð kvaðst margt fleira hafa v'ljað minnast á. þ.á.m. vaxandi ofbeldishneigð ríkis- valdsins. sem komið hefð' fram í, valdboði í vinnudeilum dómnum í LÍÚ-málinu og kröf- unum um brevtingu vinnulöe aiafarinnar Gegn öllu: þessu verða verkalýðssamtökin að rísa og slá skjaldborg um rétt- indi sín og frelsi. Þá kvað hann nauðsyn að ræða skipu- lag verkalýðsfé'.aganna og einkum nauðsyn þess að verka- mannafélögin tengist öðriim skipulagsböndum en verið hef- Framhald á 8 síðu. Það má segja að mánudagskvöldið haíi verið heldur „stutt", bví aðeins brír leikir íóru fram: Einn leikur í meistaraflokki kvenna og tveir í 3. flokki karla. Aflýst var leik Ármanns og FH í mfl. kvenna, og eftir því sem næst varð komizt mun á- stæðan hafa verið sú að Ár- mann hafði árshátíð á sunnu- dagskvöld, og þá lítur helzt út fyrir að gert hafi verið ráð fyrir að Iiðið yrði ekki vel fyr- irkallað. Eru þetta vafasamar forsendur, ef ástæðan er þessi, og því hæpið að fresta leikjum fyrir þessar sakir. Auk þess var Þróttur með leik þetta kvöld eftir skránni, en lið þeirra var á sínum tíma dregið út úr mótinu. Aðalleikurinn þetta kvöld var milli'Vals og Breiðabliks. Til að byrja með var hann nokkuð jafn, því þegar fyrri hálfleikur var langt kominn stóðu leikar aðeins 5:4, en honum lauk með 7:4 fyrir Val. I t .byrjun síðari hálfleiks tóku Valsstúlkurnar leikinn í sínar hendur og þegar hann var meir en hálfnaður stóðu leikar 13:5 fyrir Val, en leiknum ,..uk með 16:8 fyrir Val. Valsstúlkurnar voru heldur seinar í gang, og má vera, að fjarvera Sigríðar Sigurðardóít- , ur hafi haít sín áhrif, en hún varð fyrir hörðu skoti og varð að jafna sig góða stund, í "'fyrri' hálfleik. Þegar 'hennar naut verulega við í síðari hálf- I.eiknum fór að ganga betur. Annars er Valsliðið skipað sterkum stúlkum, sem ættu að geta náð langt og Iengra en þær hafa gert í móti þe-ssu. Þeim hefur ekki tekizt að ná þeirn samleik sem þarf fyrir framan vörn mótherjanna sem ætti að vera Iykill að marki mótherjanna. Þetta var 10ía á- berandi í bessum leik, þæi ! náðu ekki nógu vel saman. j Margar þeirra geta skotið eí ! á þarf að halda. Manni finnst að þær ættu I að temja sér meira leikandi og i léttan leik. Þær voru stundum I full harðar. Lið Breiðabliks er enn í j deiglu, og er naumast við öðru , að búast meðan þær hafa ekki I betri aðstöðu til æfinga en nú | er. Auk þess hafa orðið breyt- | ingar á lidinu og ekki enn j búið að fylla upp í þau skörð. Leikreynsluleysi háir þeim líka í svona húsi. Þær reyndu samt oft laglegan samleik þótt þeim Framhald á 6. síðu. íslandsmótið innanhúss eistaramóti MeÍStaramÓt íslandS Þristökk án atrennu: . ,. _ ... Islandsmeistari Jón Þ. Olafsson, í frjalsum íþrottum m, 9,ei. innanhúss fór fram um l™ tpétu^so"' KR- *>% Q1Q Kristjan Kolbemsson IR, 9,19. síðustu helgi í KR-hús-«—-----——----------------— inu í Reykjavík. Jón Ólafsson ÍR hreppti fjóra meistaratitla á mótinu. Árangur var yfirleitt allgóður, en engiji met voru sett. utcin úr heimi Keppendur voru tæplega 30 frá 6 félögum. Úrslit í einstök- greinum urðu sem hér segir: Kúluvarp: íslandsmeistari: Jón Pétursson, KR, .14,72.. , .K, . . . .,. Arthur Ölafsson. Ármanni 14,01. Kúluvarp (drengir): lslandsn.eistari™.. ,Guðmundur+, Guðmundsson KR, 11,38. Erlendur Valdimars., IR. 11,01. (Notuð fullorðinskúla). Stangarstökk: Islandsmeistari Valbjörn láksson, KR, 4,25. Páll Eirfkson. FH. 3.60. Þor- Stangarstökk (drengir): 1-sandsmeistari Kári Guðmunds- son, Ármanni. 3,00. Hreiðar Júlíusson. IR. 3,00. Ölafur Guðmundsson, KR. 2,80. Hástökk með atrennu: íslandsmei?tari Jón Þ. Ólafss., 1R,2,05. Valbjörn Þorláksson, KR, 1,80. Kjartan Guðjónsson KR. 1,75. Sigu'rður Ingólfsson Á., 1,75. Hástökk án atrennu: Islandsmeistari Jón Þ. Ölafsson, IR, 1.66. Halldór Ingvarsson, 1.66 Karl Hó-m. ÍR.' 1,55 Langstökk án atrennu: fslandsmeistari Jón Þ. Ölalsson, IR, 3,19. Halldór Ingvarsson. 3,11. Jón Pétursson, KR, 3.10. • Hinn gamalkunni tékk- neski langhlaupari Emil Zatopek er nýkominn heini frá Helsinki, en þar dvaldi hann í eina viku í boöi íþróttasamtaka. Finnar hafa enn ekki gleymt hinum glæ's'' tfu sigrum Zatopeks á olympíuleikunum 1952. Þá vann hann þrenn gullverð- laun: 1 5000 m 10000 m og maraþonhlaupi. Það er í frásögur fært að Pinnar buðu Zatopek á skíöi og gekk hann 20 km. Uhro Kekkonen Finnlandsforseti brá sér á skiði sama dag og lét sig ekki muna um að ganga 50 km. Kekkonen er 62 ára. öllu þessu var að sjálfsögðu sjónvarpað. • A innanhússmóti í Moskvu fyrirskömmu stökk heimsmethafinn í hástökki. Valeri Brumel 7.46 metra í langstökki. Á sama mót'i varpaði Brumel kúlunni 15.08 metra. fautarkeppni IR í lyftingum 1R gekkst fyrir fyrsta þrí- þrautarmótinu í lyftingum hér á landi sl. laugardag. Þriþraut er ein af keppnisgreinum ol- ympíuleikanna. Keppendur á mótinu voru 7 að tölu. Úrslit urðu þessi: MiIIiþungavigt (menn 82,5 kg. —90 kg.). Svavar Karlsson 308 kg. (93,5+93,0+122,5). Léttþungavigt (menn 75—82,5 kg.). Gunnar Alfreðsson 297,5 kg. (97,5+89,0+111). Björn Ingvarsson 289,0 kg. (89,0+80,0+120.0). Millivigt (menn 67,5—75 kg.). Guðmundur Sigurðson 249,5 kg. (81,0+68,5+100). Sigurður Hálfdánars. 200,5 | kíló. Léttvigt (menn 60—67,5 kg.). : Hörður Markan 233,5 kg. (77,5 +66,0+90,0). Hin þrjú atriði þríþrautar eru að rikkja, pressa og jafn- hatta, og er árangur keppenda í hverri grein talinn í þeirri röð j innan svjga hér að ofan. Sam- i anlögð tala ræður úrslitum. Svavar Karlsson varð því lyft- ingameistari IR að þessu sinni. Keppca í BefQen Laugardaginn 16. márz næstkomandi munu Reyk- vískir skíðamenn fara í keppnisferð til Bergen eins og áður hefur verið getið um. Eftirtaldir skíðamenn munu vera með í för þess- ari: 1. Asgeir Christiansen, Vík. 2. Ásgeir Úlfarsson, KR 3. Gunnlaugur Sigurðsson. KR. 4. Guðni Sigfússon, IR. 5. Hinrik Hermannsson. KR. 6. Sigurður R. Guðjóns^ -n. Á. 7. Sigurður Einarsson, IR. 8. Valdimar örnólfsson. IR. 9. Þorbergur Eysteinsson, IR. 10. Þórir Lárusson, IR. 11. Þorgeir Ólafsson. Ármanni. Eftir komuna til Bergen munu kepp. fara til Solfonn í Hardanger þar sem dvalið verður við æfingar þangað til keppni hefst þann 23. marz 1963. Keppt verður í stórsvigi 23. marz og í svigi 24. marz. I borgarkeppninni Reykjavík, Glasgow og Bergen tekur þátt S manna sveit og hafa Reyk- víkingar ekki endanlega ráðið ( sveit sína. Fararstjórar í ferð þessari eru formaður Skíðaráðs Reykjavík- ur frá Ellen Sighvatsson, og hr. Lárus Jnnsson, Skíðafél. Rnyki Hvur.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.