Þjóðviljinn - 29.04.1969, Blaðsíða 10

Þjóðviljinn - 29.04.1969, Blaðsíða 10
Afgreiðslu- og útkeyrslubann áverkbannsaðils í gær var samiþykkt á vegum Verkamannafélags- ins Dagsbrúnar og Verzlun- armannafélags Reykjavíkur að boða vinnustöðvun allra afgreiðslu- og út- keyrslumanna, ásaimt bapni á vöruaifgreiðslu hjá með- limuim Félags íslenzkra iðn- rekenda og í öllum fyrir- tækjuim í járniðnaði sem eru aðilar að meistarafélagi járniðmaðarmanna, frá og með 6. maí otímabundið áíraim. Keðjuverkföllin eru í hápunkti þessa dagana Víðtæk verkföll standa yfir þessa dagana í ýmsum starfs- grcinum. Samkvæmt upplýs- ingum, sem blaðið hefur afl- að sér hafa verkföllin yfirleitt gengið samkvæmt áætlun, ekkert yerið um verkfallsbrot að heitið geti. Verkföllin eru til þess gerð að Ieggja áherziu á kröfur verkalýðhreyfingarinnar í yf- irstandandi kjaradeilu. Hafa Loftleiðir krefjast 9 milj. kr. bóta vegna yfirvinnubanns Lofóleiðir hafa farið fram á það í bréfi til Flugvirkjafélagsins og Félags íslenzkra atvinnuflug- manna að þau greiði rúmar 9 miljónir króna í skaðabætur vegna rekstrarkostnaðar þá daga sem yftrvinnubann flugvirkja var í gildi um páskana, og vegna pess að flugmenn neituðu að Mjúga fram hjá Islandi þá daga. Þjóðviljinn sneri sér til Stefáns Ólafssonar, stjóiinarmanms í Ftogiviirkjiaféliagiou, í gær. Sagði hann að bróf Loftleiða væri dag- sett 18. þ.m. og hefði það bor- izt félaginu tveimur döguim síð- ar. Yrði toréfinu svarað á næsfc- unni eo ekki hefðu veirið ákveðn- ar aðrar aðgerðir að svo komniu miáli. Loftleiðir hafa ekki höfðað mál á hendur félogumuim tvedmur svo kunnugt sé og munu slíkar kröf- ur atvinmuveitenda á hendiur launiþegum einsdæmi. margir samningafundir verið haldnir en ekkert miðað i átit til samkomulags enn og eru taldar litlar Mkur á því að dragi til sátta alveg næstu daga. • Ríkisstjórnin heldur þannig fast við kauplækkunaráform sín í öllum megniatriðum og gefur atvinnurekendum þann- ig kost á því að skáka í skjóli hennar gegn sanngjörn- um lágmarkskröfum launa- fólks í kjaradeilunni. Verkfall byggingariðmaðar- manna hófst um heOgina og stendur fraim til 4. maí. Vegna þessa verkfalls stöðvast allur byggingar- og tréiðnaður á suð- vesturhluita landsins- Saimkvæimit upplýsingum, sem bíaðið aflaði sór í gær á sfcrifstafu Trésmdða- felags Reykiavíkur var ekkert um verfctfallsbrot í gær. Að vísu var gerð tilraun til verkfalls- brots við myndlisterhúsið á Klaimbratúmi en> inennirnir lögðu strax niður vinnu er verkfalls- verði trésmiða bar að garði. Þá sagði Guðjón Jónsson, for- maður Félags járniðnaðainmianna, í viðtali við blaðið í gær, að ekki hefði komið til verkfalls- brota í málmiðnaðinum, en verk- fall málmiðinaðarnianma og skipa- smiða stendur þar til á mið- nastti næstu nótt, 30. apríl. Ennfremur etanda yfir yerkföll í kjötiðnaði, mjóltouriðnaði, hjá Áburðarverksmiðjunni og við olíudreifingu í Rvík og Hafnar- firði og benzíndreifinguí Reykja- vík. Enmftremur er hafið verkfall á Fáskrúðsfirði. Verkföllum kjötiðnaðanmanna og mjólkurverlcföllum lýtouir á miðniætti mæstu nótt, svo og verk- föllum við Áburðarverksmiðj- una og olíu- og benzíndreilfingu í Rvik og Hafnarfirði. Verkföllin, sem nú standa yfir ná fil margra starfsgreina- Þann- ig eru öll mjólkurbúin stöðvuð á Selfossi, í Reykjavík, Borgar- nesi og á Akureyri. Þetta þýðir að engin mjólk verður í mjólkur- búðum fram á 1. maí, en þá verða verzlamir opnar fyrir há- degi, en gert er ráð fyrir að mjólk verði flutt að mjólkur- vinnslustöðvunaim og tfirá þeim aðfaranótt 1. maí. Þá er svo til alger stöðvun í Strauimsvík — eina fólagið sem enn lætur vinna þar mun vera Félag byggingai-iðnaðarmanna í Hafnarfirði. Þá er alger sitöðvun við vinkjunarframkvæmdirnar við Búrfefia og verður alHt til 4. maí. Vegna verkfalla mátamiðnaðair- manna eru allar simiðjur lokað- ar, bílaverkstæði og siippir. ívar H. Jónsson, formaður Blaðamannafélags íslands, afhendir Arna Omari Bentssyni bók um blaðamemisku í viðurkenningarskyni fyrir góða tímasókn. — Ljósm. Þjóðv. A. K. Fyrsta blaðamennskunám- skeftinu hérlendis er lokið Fyrsta almenna blaðamanna- námskeiðinu sem haildið cr hcr á Iandi var slitið sl. laugardag, 26. apríl; hafði það þá staðið yfir i 11 vikur. Blaðamannafélag Istt. gekkst fyrir námskeiðinu sem kunnugt er og naiut félagið til þess góðs stuðninigs rjkis, ReykDavíkur- bongair, blaðaútgefenda, útvarps, Norræna hússins og fleiri aðiiia. ívair H. Jónsson ritstjóri skipu- liagði nátmiskeiðið og veitíti því forstöðiu, en kennarar og fyrdir- lesarair voiru 27 talsins, þair aiE 7 útflendinigair. Meðal útlefndui kenin- aimuna voru tveir af aðalkenn- uanunuim við Blaðaimiannaskóla Daiwrjerkur í Árósuim; Thorkild Behrems diósent og Bennhaird Ni- elsen lefetor, og kiunnuir banda- rístour blaðaimiaður: L,ynn Heinz- 1 maí iagnaður Fylkingarinnar Æsknl.í.lsfylkingin efnjr til 1. ítiaí fagnaðar í Glaumbæ annað kvöld. Auk annarra liða skemwnt- ir hljómsveitin Roof Tops. — Dansað til M. 2. Æ. F. erlitng frétbaimaðuir AP í London. Félag ísl. fræða skipulagði ís- lenzkutoennsluna á námskeiðinu, en þá kennslu önnuðust þeir Svavar Sigmundsson eandi. mag., Jón Böðvarsson inennitastoólla- kennari og Hjörtur Pálsson fréttaimaður. 1 hópi annarra ís- lenzikra fyrirlesaira voru þeir Vilh.iálimuir Þ. Gislason fyrrv. útvairpsstjóiri, Björn Þ. Guð- mundsson fulltrúi yfirborgar- dómara, Björgrvin Guðmundsson deildarstjóri, Páll Líndai borgar- lögme^ður, Hákon Guðmundssotn yfinborgardómiari, Þórður Bjöms- son yfirsaikadomiari, Bjarnd Guð- mundsson blaðafudltfúi, Jónaitan Þórmundsson lektor, Guðmund- ur H. Garðarsson fuHtrúi o. fl. Kennsllufcvöld (eða eftirmið- dagar) urðu alls 42, kennslu- stundir aMs á annað hundrað. Á lauigardaginn fengu þátt- takendur afhient skilríki um að Framhald á 7. síðu. VR er ekki með í áætluninni um keðjuverkföll Ekki hefur Verzlunanmannafé- iag Reykjavíkur enn tefcið á- kvörðun um aðild að keðjuverk- föllunum, en áætlunin um keðju- verkföll naar til 5. rnaí eins og kunnugt er. Upphalfliega var gert ráð fyrir í áætlundnni að verzil- anir yrðu sitöðvaðar svo og flug dagana 29. og 30. apríl, en nú er sivo langt liðið á verklfialla- tímann að ekki er unnt að boða verkföll seinna, sem eiga að falla inn í áætJunina. Hins vegar hefur Verzkmar- mannafélagið ásamt Daigsbrún boðað verkfali hjá verkbanns- fyrirtækjum eins og greint er frá á öðrum stað í blaðinu. En þó að áætflunin um keðju- verkiföll nái aðeins til 5. maí hljóta verklýðsfélögin nú að hugsa til áframhaldandi aðgerða hafi samningar ekki náðst tfyrir þanin tínna. Kaffisala 1. maí, 1. maí, & baráttu- og hátíðis- degi verkalýðsins, hefur Kven- í'élag sósíalista kaffisölu í Tjarn- argötu 20 til ágóða fyrir Caro- línusjóð. Hefst kaffisalan kl. 3 s.d. Þær konur sem gefa vilja kökur og annað kaffibrauð komi því í Tjarnargötu 20 fyrir hádegi á fimmtudag. Þriðjudagur 29. april 1969 — 34. árgangiur — 93. töliuiblað. Togarinn Víkingur í Reykjavikurhöfn í gíer. Myndin er tekin um borð í Husum og sést uetaflækjan sem festist í skrúfunni greinilega. — (Ljósm. Þjóðv. A.K.). Víkingur ag Husum komnir tíl Rvíkur — Sjóréttur lýkur störfum í dag Margt manna safnaðist saman I Víkingur hafði Husum í togi á á togarabryggjunni í Reykjavík | Ieiðmni til Islands og sigldi inn um tvöleytið í gær er Andri Heiðberg, brá sér í froskmanna- búninginn og losaði netaflækju úr skrúfu þýzka togarans Husum, sem togarinn Víkingur bjargaði úr ís við Grænland í vikunhi. Þeim er bar ábyrgðina sagt upp starf i í frétt frá f jiármálaráð- herra sem blaðinu barst í gær er frá því gireint að dóms- málairáðherra hafi ákveðið að víkja frá störálum þeim er megÍŒiábyrgð hefur haft á fjáTstjórn hjó húsameistara ríkisins. Fnétt frjárnriálaráðherra er send út í tilefni uimræðna á aJiþdngi og blaðaskrifa uim faármiálaórtedðu hjá húsacniedsitaria rikisins. Heitiv fjármálaráðheirra þwí í greinar- gerð sinni að uppræta alla fjár- máiaspillinigu í ríkiskerfinu. Seg- ir náðherra ennfremiur að á ýms- uim stöðuim sé pottur brotinn og útbóta þörf. Mun ráðhenra vart áður bafa lýst með jafnþungum orðum fjáiimálaspdllinigunni hjá hinu opinibera, á Islandi. Bn orð- rétt segir ráðherra í frétt sinni: „Uppræting aMrar fjármála- spillingiar í ríkistoerfinu er þjóð- fólagslieg naiuðsyn, og mun ég ríkisendurskoðunar verði fraim- fylgt af viðkomandi ráðuneyti, hvort heldur hlut eiga að máli æðri eða lœgri embættisimenn í ríkiskerfinu. Ég hef formlega tjáð öllum ráðuneytuim þá skoð- un mu'na að hvað sem meðferð sakamála liði, seni meta verður eftir niálsatvikuim hverju sinni og viökomiandi ráðuneyti verða ao ákveða, þá eigi það að vera meginstefna ef upp kemst uin a,'.varlegt f.iármáIaJegt misferii fyiigiast með pví. að úrsfcurðum j ríkisstarfsmanns, að þeir vdlki frá störfum og að siálifsögðu greiði án tafar allt það fé, er þeir hafa ranglega tekið til sín. Það er hdns vegar ekki fjármóJaráð- herra, sena hefir það á vaidi sínu að láta emibættis.menn vikja úr stöðuim sínuim heldur þeir ráð- berrair, _ sem embættin heyra undir. í sambandi við óreiðuna hjá húsameistaraemibættinu mun dómsmáilaráðherra haifa ákveðið að vikja frá störfum þeimi, er meiginábyrgð hefir haflt á fjár- mélastjóa-n stofniunaninnar". í Reykjavikurhöfn um miðnætti í fyrrinótt. StrákOinguim á brygigjunni þótti kafarinn vera ískyggilega lengi niðri "í sjónum og voto farnir að kalla til mannis, sem stóð um borð í þýzka togaranuni og hélt í kaðal á móti Andra, og spyrja hvort það biti efcki á hjá hon- um. Doksins fór maðurinn að draga kaðalinn inn og kom kaf- arinn þá fljótlega upp úr sjón- um og var þá búinn að losa netaflæk.iuna. Þegar farið var að hffa flækiuna upp kom í Ijós.að þetta var engin smálufsa, eins og sjá má á annarri myndinni. Um borð í Víkingi voru aðeins tveir vaktmenn í gær, fullorðnir menn sem sátu að tafli í mat- salnum — og úti í homi gat að líta forláta siónvarpstæki. Skip- verjarnir masttu kl. 10 í gær- morgun fyrfr sjórétti- Skipstjórinn Hans Sigurjónsson Framhald á 7. sáðd.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.