Þjóðviljinn - 21.09.1979, Blaðsíða 3

Þjóðviljinn - 21.09.1979, Blaðsíða 3
Föstudagur 21. september 1979 ÞJ6ÐVILJINN — SÍÐA 3 Hundrað tonn af smokkfiski — Ég hugsa að það séu komin bér á land um 100 tonn af smokk- físki, sagði fréttaritari Þjóðvilj- ansá Bildudal Ingimar Jiiliusson okkur i gær (fimmtudag). Og eitthvað hefur verið flutt á aðrar hafnir þvi hér á firðinum hafa verið bátar frá Patreksfirði, Þingeyri, Flateyri og jafnvel Suðureyri. Gæf tir voru slæmar fyrir og um helgina og veiðin þa ef tir því en I dag er allgott veður, sólskin og blfða. I gær var ágæt veiði. Sá hæsti fékk 727 kg af smokki i hlut og er það álitiogur hlutur þvi kilóið er á 160 kr. Það hafa verið þetta 15-20 bátar við smokkfisk- veiðar hér á Arnarf irðinum og af þeim eru 8 eða 9 héöan frá Bildu- dal, sagði Ingimar. Karl Jónsson hjá Fiskverk- unarstöðinni Odda á Patreksfirði sagði að þeir væru búnir að frysta 35-40 tonn af smokkf iski. Karl hélt þvi fram, að veiða mætti mun meira en gert væri. Fiskurinn væri með öllu Vesturlandinu allt suður aðHvalfirðiengengi tregar inn á firðina vegna noroan- áttarinnar. — Því er þetta ekki nytt betur, sagði Karl, fremur en að flytja inn smokkfisk hvaðanæfa utan Ur heimi fyrir ærinn pening, auk þess sem við vitum ekkert fyrir- fram um hverskonar vara það er? Smokkfiskinn þarf að frysta alveg ferskan og þá fáum við heldurekkibetribeitu, sagðiKarl Jónsson. Um 10 tonnaf smokkfiski hafa verið fryst á Flateyri og talsvert á Þingeyri. —mhg Fisksalarnir koma á jeppa frá Seyðisfirði til Egilsstaða og ekki ber á öftru en að báðir aðilar, kaupandi og seljandi, séu ánægðir með viðskiptin. Ýsa, lúöa, steinbltur og saltfiskur voru þarna á boðstólum. Fisksalar sögðust koma öðru hverju til Egilsstaða og var helst á þeim að heyra, að Egilsstaðabúar og fólkið i sveitinni ikring vildi ekkert nema þorsk I soðið. Annar er siður hér sunnanlands, þar sem ekkert er fiskur nema ýsa. —eös/Mynd: Leifur. Greiðslustaða borgarsjóðs betri nú en um langan tíma Richard Valtingojer, formaður nýja félagsins. Viljum efla samstöduna „Slður en svo að félagið sé stofnað til höfuðs öörum félögum myndlistarmanna, þvert á móti. Hugmyndin er sú að vinna að sameiningu allra myndlist- armanna og stuðla að stofnun stéttarsamtaka myndlistar- manna", sögðu stjórnarmeðlimir nýstofnaðs félags myndlistar- manna, „Hagsmunafélags mynd- listarmanna". Markmiðið er að vinna að þeim hagsmuna- og kjaramálum sem fram til þessa hefur ekki verið sinnt sem skyldi af áður stofn- uöum félögum myndlistarmanna, sem félagsmenn HM telja ekki hafa staðið sig nógu vel I hags- munabaráttunni. Ýmsu er ábótavant varðandi kaup og kjör myndlistarmanna, svo sem það að þó þeir verði sjálf- ir að leggja til allan efnivið til myndverka sinna er sá kostnaður ekki frádráttarbær til skatts þegar gefið er upp söluverð og aðrar hugsanlegar tekjur af list þeirra. Hiö eina af sllkum kostnaði.sem frádráttarbært er, er kostnaður viö sýningarhald hafi viðkomandi staðið i sllku á viðkomandi skattaári. Þeir HM- menn llta hinsvegar svo a að lita megi á þá eins og hvert annað fyrirtæki, þar sem reksturskostn- aður er dreginn frá áður en raun- verulegar tekjur eru reiknaðar. A sama hátt vilja þeir láta fella niöur lúxustolla og vörugjald af hráefni til myndlistar, fá endur- greiddan söluskatt af listmuna- verkauppboðum, leiðrétta höf- undarlög og koma á lágmarks- taxta fyrir Utselda vinnu. Þeir félagsmenn vilja láta fara fram endurskoðun á styrkjakerfi hins opinbera og kanna mögu- leika á láns- og launakerfi m.a. fyrir nýútskrifaða listamenn sem eru að koma undir sig fótunum. A stefnuskránni er að athuga aðild að lifeyrissjóðum og einhverri tekjutryggingu I veikindatilfell- um. Stjórn þessa nýstofnaöa félags skipa þau: Richard Valtingojer (formaður), Olafur Lárusson (ritari), Bjarni Þórarinsson (gjaldkeri) og Margrét Jónsdóttir og Helgi Þorgils Friðjónsson (meðst jórnendur) • —SR „Það sem ræður þvl að greiðslustaða borgarsjóðs er betri nú en um nokkurra ára skeið er fyrst og fremst verulega aukið aðhald I rekstri allra borgarstofn- ana",sagði Sigurjón Pétursson, forseti borgarstjórnar, er Þjóð- viljinn spurð- hann eftir ástæðunum fyrir óvenjugóðri fjárhagsstöðu borgarsjóðs. „Það er rétt að bæði fjárhags- staða og greiðslustaða borgar- sjóðs er betri nú en hún hefur verið um langan tlma," sagði Sigurjón ennfremur. „Þó er greiðslustaða borgarinnar þröng engu að siður, en ástæðan er sú að það hafa ekki verið tekin nein skammtlmalán til þess að hressa upp á hana eins og gert hefur verið undanfarin ár, ef undan er skilið vörukaupalán á vegum Inn- kaupastofnunarinnar. Það sem ræður þessu er fyrst og f remst verulega aukið aðhald I rekstri allra stofnana borgar- innar, þannig aö þær hafa ekki farið fram úr greiðsluáætlun, heldur þvert á móti eytt minnu en gert hafði veriö ráö fyrir greiðsluáætlun. Einnig hefur það haft sitt að segja, að gjöld hafa innheimst betur i ár en undanfarið og þá sérstaklega fasteignagjöldin og eftirstöðvar gjalda frá fyrri árum. Þá hefur okkar hluti Ur Jöfnunarsjóbi sveitarfélaga hækkaö nokkuð, en þetta er eini verðtryggði tekjustofn okkar, en sU hækkun byggist á hækkun sölu- skatts þvl ákveðinn hluti hans rennur til Jöfnunarsjóðsins. Tekjur hafa þvi hækkaö um 1050 miljónir frá þvl sem gert var ráð fyrir I áætlun. _ Þarna á nióti kemur hins vegar að við höfum greitt umfram það sem gert var ráð fyrir I f járhags- áætlun tæplega 120 miMónir kr. til atvinnu skóiafólks, 100 miljónir til hreinsivinnu mest vegna snjó- þyngslanna sl. vetur, rúml. 120 milj. til heimilishjálpar, aðallega vegnasjúkraog aldraðra, og löks 770. miljdnir I Iaunahækkanir umfram þær 1000 miljónir, sem ætlaðar voru til þess á fjárhags- áætlun að greiða launahækkanir, sem verða kynnu á árinu. Þannig koma 1100 miljón króna útgjöld á möti þeim 1050 miljóna króna auknu tekjum, sem borgar- sjóður mun fá á árinu. Takist okkur að veita borgar- stofnunum sama aðhald Ut ario er allt útlit fyrir að fjárhagsstaða borgarsjóðs verði betri við næstu áramót en hUn hefur lengi verið," sagði Sigurjón að lokum. -úþ. Neytendasam tökin: Búvöruhækkunin í ósamræmi yið ríkjandi launastemu Fólk hvatt til að endurskoða matarinnkaupin Stjérn Neytendasamtakanna hefur sent frá sér harðorð mót- mæli gegn búvöruhækkuninni og segir hana bæði verðbólguhvetj- andi og i ósamræmi við rikjandi launastefnu. Eru neytendur hvattir til endurskoðunar á mat- arinnkaupum með iiliðsjón af hækkuninni. Alyktunin sem samþykkt var á fullskipuðum stjdrnarfundi i fyrrakvöld er svohljóðandi: „Neytendasamtökin mótmæla þeim gífurlegu hækkunum á mjólkur- og kjötafurðum, sem nií hafa tekið gildi. Sjálfvirkt verð- lagningarkerfi á helstu landbUn- aðaraf urðum er úrelt og óréttlátt. Svokölluð „sexmannanefnd" annast aðeins útreikninga á verð- lagsgrundvellinum í samræmi við lög um Framleiðsluráð landbún- aðarins, en slikt mætti gera með tölvu. 1 sexmannanefnd eru auk þess engir fulltrúar neytenda, þótt svoeigi aö heita. Fullyrðing- um stjórnmálamanna og hags- munaaðila landbUnaðarins um þátttöku neytenda i nyjustu verð- hækkunum er þvl visaö á bug. Umrætt verðlagningarfyrir- komulag hefur ieitt til þess, að þróun framleiðslumála landbUn- aðarins, svo og verðlag á ýmsum landbUnaðarafurðum, eru I litlu samræmi við óskir neytenda. Umframframleiðsla á. nokkrum afurðum er seld á erlendan mark- að fyrir brot af framleiðslukostn- aði á kostnað islenskra skattborg- ara. Það er krafa Neytendasamtak- anna, að fulltrUar neytenda fái raunveruleg áhrif á verðlagningu allra íslenskra landbUnaðáraf- urða, sem ekki lUta markaðslög- málum. Nýjustu hækkanir mjólkuraf- urða og kindakjöts byggjast nU auk þess á ymsum vafasömum forsendum eins og Þjóðhags- stofnun hefur þegar bent á. Hækkanirnar eru það miklar að neysla getur dregist verulega saman til tjóns fyrir f ramleiðend- ur. Þær eru i ósamræmi viö rikj- andi launastefnu og mjög verð- bólguhvetjandi. Neytendat>amtökinhvetja neyt- endur til að athuga vandlega verð og framboð á matvælum og endurskoða matarinnkaup sin með hliðsjón af nýjustu ráðstöf- unum. Neytendasamtökin skora jafn- framt á stjórnvöld að breyta fyrirkomulagi á verðlagningu is- lenskra landbUnaðarafuröa með hliðsjon af áðurnefndu og vara jafnframt við þeim hugmyndum, að bændur semji beint viö rikis- valdift um verðlagningarmálin. Það er von Neytendasamtakanna að þessi sjdnarmið verði virt, svo ekki þurfi aö koma til sérstakra aðgeröa af háifu neytenda- samtaka i landinu." Flestir hringnótabátarnir enn i höfn Aðeins tveir komnir á miðin Aðeins var kunnugt um tvo hringnótabáta á miðunum I gær, en þeir voru frá Grindavik og Keflavlk. Báðir leggja upp I Vest- mannaeyjum, en liklegast munu um 12 bátar gera út á hringnót frá Eyjum að þessu sinni. Hjörtur Hermannsson verk- stjóri i Fiskiðjunni i Vestmanna- eyjum sagði I samtali við Þjóð- viljann I gær, að flestir sem ætl- uðu á hringnótina færu ekki til veiða fyrr en eftir mánaðamótin. Fimm bátar eru gerðir út til rek- netaveiða frá Eyjum og voru tveir þeirra Uti I gær I fyrstu veiöiferð sinni, en vertiðin hófst formlega hjá reknetabátunum fyrir réttum mánuði. Að sögn Hjartar hafa ekki verið orðaðar neinar aðgerðir hjá Eyjaflotanum likt og hjá þeim á Hornafirði, til að mótmæla hversu seint verðið á sildina kem- ur. „Þetta liggur allt á papplrunum og er greinilega að fæðast hvað Ur hverju. Ég held að við flýtum ekkert fyrir með þvl aö stöðva allt." Aðspuröur um hversu hátt hUs- in teldu sig getað borgað fyrir slldina sagöi Hjörtur, að áður þyrfti að liggja fyrir á hvaöa verði hægt yrði aö selja sildina erlendis. Enn sem komið er væri ekki bUið að selja nema hluta af þvi aflamagni sem veiða mætti á báðum vertiðunum, og ef gott verð fengist Uti væri sjálfsagt að borga vel fyrir sildina. Hins vegar væri samningsstaða okkar á erlendum mörkuðum alls ekki nógu góð. Kanadamenn gerðu okkur erfitt fyrir meö lágu verði á sinni sild og þó ab kaup- endur vildu borga betur fyrir tslandssfldina þá borguðu þeir ekki hvaða verð sem sett væri upp 78 bátar Að sögn Jóns B. Jónassonar, deildarstjóra I sjávarUtvegsraðu- neytinu, sóttu nærri 100 bátar um leyfi til hringnótaveiða að þessu sinni en 78 bátum var veitt leyfi. Jón sagði, að ekki væri hægt að neita þvi að töluverð ásókn væri i að fá þessi leyfi, en ráöuneytið hefði markaö þá stefnu strax I sumar, að aöeins þeir bátar, sem fullnýttu sin leyfi til hringnóta- veiöanna i fyrrahaust, fengju leyfi að þessu sinni. Hringnótabátarnir sækja a sömu miö og reknetabátarnir hafa verið á slðustu vikurnar, við Hrollaugseyjar og vestur með suðurströndinni að Vestmanna- eyjum. Jón sagði, að miklu skipti að bátarnir hæfu veiðarnar sem fyrst meban sildin væri i sem bestu ástandi til söltunar. Þegar liðið væri á nóvembermánuö væri fitumagnið yfirleitt orðið þaö lágt að hUn væri ekki söltunarhæf og þvi væru lok bæði rekneta- og hringnótavertiöa miðuð viö 20. nóvember. Reknetaveiðarnar hafa gengið nokkuð vel það sem af er en alls eru komnar á iand um 11000 tunn- ur sem samsvarar 1100 tonnum, en aflakvótinn fyrir reknetabát- ana er 15 þUs. tonn. -lg.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.