Þjóðviljinn - 20.02.1988, Blaðsíða 3

Þjóðviljinn - 20.02.1988, Blaðsíða 3
FRETTIR Bifreiðatryggingar Stórtiækkun í vændum Tryggingarfélögin telja að hœkkaþurfi iðgjöld bifreiðatrygginga sem nemur tugum prósenta. Tap ífyrra nam hundruðum milljóna Samstarfsnefnd íslensku bif- reiðatryggingafélaganna telur að hækka þurfi verulega iðgjöld bifreiðatrygginga vegna rekstr- artaps tryggingafélaganna sem skipti hundruðum miljóna króna á síðasta tryggingarári. Sam- kvæmt útrcikningum samstarfs- nefndarinnar á rekstrartapi síð- asta árs er fyrirsjánalegt að lögg- boðin ábyrgðartrygging þarf að hækka sem nemur tæpum 60 af hundraði, liúftrygging um 28% og framrúðutrygging um 38,6%. Að öðrum kosti telja trygginga- menn að rekstur fyrirtækjanna sé brostinn og bótaþegar eigi á hættu að fá ekki tjón sitt bætt. - Ég fullyrði að annað ár eins og það síðasta stefndi trygginga- markaðnum í tvísýnu. Rekstrar- grundvöllur greinarinnar er ger- samlega brostinn með sama áfr- amhaldi, sagðí Benedikt Jóhann- esson, tryggingarstærðfræðingur á fréttafundi sem samstarfsnefn- din boðaði til í gær. „Alvarlegast er ástandið í ábyrgðartryggingum ökutækja, en þar hafa tjón hækkað langt umfram iðgjöld á liðnum árum," segir í fréttatilkynningu trygging- arfélaganna, en að þeirra mati nam tapið í þessari grein um 30% af iðgjaldatekjum félaganna. Helstu ástæður rekstrartapsins er stóraukinn tjónakostnaður í umferðarslysum, sem var langt umfram hækkun iðgjalda, niiklar verðlagshækkanir, en þar má nefna að verðlag á útseldri vinnu verkstæða hækkaði um 48,9% á tímabilinu 1. janúar 1987 til 1. janúar 1988 og í þriðja lagi leggja ný umferðarlög auknar bóta- skyldur á tryggingafélögin. Ekki hefur enn verið tekin á- kvörðun um nýja gjaldskrá bif- reiðatrygginga og er Trygginga- eftirlitið með útreikninga trygg- ingarfélagánna til athugunar. Bifreiðaeigéndur skulu u'pp- lýstir um að fái tryggingafélögin óskir sínar uppfylltar, hækkar ábyrgðartrygging, miðað við 50 afslátt, úr 9.400 í 15.011 krónur. -rk Hraðskák Ðuttu ailir ut íslensku stórmeistaranir Helgi Ólafsson, Karl Þorsteins og Margeir Pétursson féllu allir út úr heimsmeistarakeppninni í hrað- skák í St. John í Kanada í gær. 36 skákmeistarar kepptu á mótinu og féllu þeir Karl og Margeir út í fyrstu umferð en Helgi komst í 18 manna úrslit. Hann sigraði stórmeistarann Sal- ov en tapaði síðan fyrir Búlgaran- um Georgief. Karl Þorsteins lenti á heimsmeistaranum Kasparov í fyrstu umferðinni. Hann tapaði fyrstu skákinni, gerði jafnt í ann- ari og missti niður unna skák í þeirri þriðju. Margeir vann tvær sínar fyrstu skákir en tapaði næstu þremur og féll þar með út. ->g- VMSÍ - VSI Siglt í lygnum sjo Samninganefndirfara sér hægt um helg- ina. Ölteitihjá VSÍ og aðalfundur Al- þýðubankans glepjafyrir samninga- mönnum. Launaliðir órœddir Kröfur atvinnurekenda um sveigjanlegan dagvinnutíma gegn cinum eftirvinnutaxta, tóku allan hug samningarnefndar- manna í gær og í fyrradag. Sam- kvæmt heimildum Þjóðviljans þokaðist verulega í samkomu- lagsátt uni útfærslu á vinnutím- anum. í gærkvöldi var búist við að viðræður hæfust um starfsald- urshækkanir og var að heyra á samninganefndarmönnum sem Þjóðviljinn ræddi við í gær, að viðræður um starfsaldurinn kynnu að skera úr um framhald viðræðna, en kröfur um taxta- hækkanir hafa verið látnar liggja milli hluta. Samhliða viðræðum um ein- stök atriði í kröfugerð Verka- mannasambandsins, ræddust fulltrúar atvinnurekenda og Dagsbrúnar við í gær um sér- málefni hafnarverkamanna og starfsmanna Mjólkursamsöluhn- ar. Byggingarverkamenn og starfsmenn olíufélaganna hafa einnig óskað hliðstæðra við- ræðna. Ekki er búist við að dragi til tíðinda í viðræðunum um helg- ina, þar sem margt glepur fyrir samninganefndarmönnum beggja megin samningaborðsins. Vinnuveitendur ætla að halda ár- legt ölteiti og fjölmargir samning- anefndarmenn VMSÍ verða uppteknir í dag á aðalfundi Al- þýðubankans. -rk Raunvextir Standaí Nafnvextir á óverðtryggðum skulda- bréfum og innistœðum lœkka Vextir af verðtryggðum lánum, sem eru nú 9,5%, lækka ekki. Þeir ráðast einkum af eftirspurn og framboði á lánsfé, sagði Jónas H. Haralz bankastjóri. „Raun- vextir verða óbreyttir þótt nafnvextir óverðtryggðra inn- og útlána lækki f takt við minnkandi verðbólgu." Landsbankinn lækkar á mánu- dag nafnvexti á óverðtryggðum lánum og reikningum um allt að 2%. Jónas sagði að í raun og veru hefði verðlagsþróun að undan- förnu verið þannig að lækkunin hefði mátt vera meiri en dokað yrði við fram til 1. mars með frek- ari aðgerðir. Aðrir bankar og sparisjóðir lækka einnig innlánsvexti um 2,7% og úitlánsvextir skulda- bréfaum allt að 6%. í stórum dráttum má segja að lántakendum bjóðist tvenns kon- ar aðferðir við útreikning vaxta og verðbóta. Annars vegar geta þeir tekið verðtryggð lán. Af þeim þarf að greiða vexti, sem algengt er að nú séu 9,5%, og auk þess verðbætur samkvæmt hækk- un lánskjaravísitölu en hún hefur hækkað hægar síðasta mánuðinn en áður var. Hins vegar er unnt að taka óverðtryggð lán með háum vöxtum sem algengt er að nú séu 37%. Stærstur hluti þeirrá háu vaxta er svokallaður verð- bótaþáttur og hann lækkar nú. Lækkun verðbótaþáttar í vöxt- um af óverðtryggðum lánum er sambærileg við það að hækkun verðbóta af verðtryggðum lánum hægir á sér. Raunvextir, þ.e. vextir ofan á og umfram verð- bólgu, breytast ekki. Þeir eru nú hátt í 10% á ári og eru engin áform uppi um að lækka þá. ÓP í heimsókn hjá Max hf. Þemadegi í fataiðnaði lauk með heimsókn í fyrirtækið og var skoðuð ný framleiðslulína. Max hf hefur nýlega stækkað við sig, flutt í nýtt húsnæði og endumýjað vélbúnaðinn. Mynd: E. 01. Fataiðnaðurinn ekki vonlaus Stefán Jörundsson hjá Tex-Stíláþemadegi ífataiðnaði: Verðum að skapa okkur sérstöðu með hönnun og gæðum Sitammtímagróðasjónarmið og vantrú á eigin getu hefur verið ríkjandi, og því stendur fataiðn- aðurinn frammi fyrir miklu meiri vanda nú en vera þyrfti, sagði Stefán Jörundsson hjá Tex-Stfl á þemadegi í fataiðnaði sem hald- inn var í gær. Stefán sagði að ef litið væri til smæðar íslensks þjóðfélags væri ljóst að hér yrði aldrei hægt að framleiða ódýra vöru í miklu magni, og því væri nauðsynlegt að við sköpuðum okkur sérstöðu með hönnun og gæðum. Fjögur stutt framsöguerindi voru flutt á þemadeginum, en hann var haldinn að frumkvæði Iðntæknistofnunar. Stefán fjall- aði um hönnunarmál; Jón Sig- urðarson, Álafossi, um markaðs- mál og stöðu greinarinnar; Haukur Þorgilsson, Hlín hf, um starfsmenntun og Sævar Kristins- son, Max hf, um tæknimál. Lífleg skoðanaskipti urðu í umræðuhópum, og var meðal annars rætt um hugsanlegt sölu- samlag og hönnunarmiðstöð. Skortur á stefnumótun í stjórn fyrirtækja í greininni var einnig ofarlega í hugum þátttakenda. Þá kom fram sú skoðun og átti hljómgrunn hve mikilvægt það er að gera sér grein fyrir tveimur stigum hönnunar; hönnun vöru, og hönnun á markaðsfærslu vör- unnar. Gæði tiltekinnar vöru kæmu fyrir lítið ef vitlaust væri staðið að markaðsmálum. Þetta er annar þemadagurinn sem Iðntæknistofnun stendur fyrir, en fjallað er um ýmsar greinar iðnaðar. Hinn fyrsti var helgaður nýsköpun og sjálfvirkni í málmiðnaði. HS Ráðhúsið 57% á móti 68,5% vilja ráðhús en aðeins 63,1 % afþeim vilja það í Tjörnina Tæplega 57% landsmanna eru í andvigir því að Ráðhús verði reist í Tjörninni en 43% hlynntir þvf. Þetta er niðurstaða skoðan- akönnunar sem Skáís gerði fyrir Stöð 2 2. febrúar sl. Alls náðist í 714 manns frá öllu landinu og var þess gætt að rétt hlutfall væri milli kynja og höf- uðborgar, Reykjaness og lands- byggðar. Fyrst var spurt hvort fólk vildi að ráðhús yrði reist. 68,5% þeirra sem tóku afstöðu voru hlynntir því að ráðhús yrði reist en 31,5% andvígir. Þá voru þeir sem vildu ráðhús spurðir hvort þeir vildu það í Tjörnina. 63,1% þeirra sem ráðhúsið í að það risi tóku afstöðu vildu Tjörnina en 36,9% annarsstaðar. Þegar Stöð 2 birti niðurstöðu könnunarinnar lét hún ekki reikna út hversu margir væru andvígir ráðhúsi í Tjörnina og hafa andstæðingar ráðhússins gagnrýnt stöðina fyrir það. Sé það reiknað út kemur í ljós að 56,8% eru andvígir ráðhúsi í Tjörnina en 43,2% vilja ráðhúsið þar. Þá hefur stöðin verið gagnrýnd fyrir að skipta ekki úrtakinu upp í annarsvegar Reykvíkinga og hinsvegar aðra landsmenn. -Sáf Laugardagur 20. febrúar 1988 JWÓÐVILJINN - SÍÐA 3

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.