Dagblaðið - 03.09.1976, Blaðsíða 3

Dagblaðið - 03.09.1976, Blaðsíða 3
DAGBLAÐIÐ. — FÖSTUDAGUR 3. SEPTEMBER 1976. Orðið við áskorun nokkurra ibúðareigenda i Dúf nahólum 4 LÍTIL VON TIL AÐ EYJÓLFUR HRESSIST? 9. júlí sl. reit Haukur Helga- son blaðamaður frétt um ólög- mætan húsfélagsfund í Dúfna- hólum 4 í Reykjavík, Þar sem ég taldi hallað réttu máli i umræddri frétt, birti ég leið- réttingu 12. júlí og hógværa ádeilu á stjórn húsfélagsins. 16. júlí birtist svo „yfir- lýsing" frá stjórn húsfélags- ins, fundarstjóra og öðrum fundarmönnum undir fyrir- sögninni: „Dagblaðið skýrði rétt frá". Aðaíuppistaðan í þeirri yfirlýsingu er stuðningur við fyrri ósannindi H.H. blaða- manns, þar sem frásögn hans er sögð „greinargóð og þar satt og rétt skýrt frá atvikum", en grein mín talin „dylgjur og furðuskrif". Slík ummæli hlýt ég óhjákvæmilega að taka sem áskorun um að finna fyrri full- yrðingum mínum stað, þótt ég sé sammála fundarmönnum um að innanhússmál þessa hús- félags eigi alla jafna lltið erindi í f jölmiðla. Skyldi annars nokkrum, sem fylgzt hefur með þessum skrif- um, detta í hug að sama kvöldið og gengið er frá fyrrnefndri yfirlýsingu til Dagblaðsins er jafnframt haldinn nýr félags- fundur til að „staðfesta sam- þykktir fyrri fundar" og af ótta við lögbannsaðgerðir". Hvaða ástæða var til að endurtaka hinn umdeilda félagsfund og afgreiðslu þeirra mála sem þar voru, fyrst full- yrðingar mínar um ólögmæti hans voru aðeins „dylgjur og furðuskrif"? Þórbergur Þórðarson réð eitt sinn vini sínum eftirfarandi heilræði: „Þess vegna eigið þér að fylgja þeirri meginreglu skilyrðislaust, að svara aldrei blaðagrein og engu í blaða- grein, nema þér finnið ástæðu til að varpa ljósi yfir mishermi, leiðrétta ósannsögli eða játa yfirsjón, sem. yður hefur á orðið". Ekki blindast maður nú beint af ljósvarpinu I yfirlýsingu fundarmanna. Ekki er eitt einasta atriði leiðrétt og nefnt dæmi um dylgjur og furðu- skrif. Og ekki er verið að játa mistök sín, heldur minnir yfir- lýsingin öll á krakka, sem fengið hefur hirtingu og rekur svo út úr sér tunguna þegar hann er kominn i hæfilega fjarlægð. Raddir lesenda „Dylgjur og furðuskrif?" 1. Samkvæmt skýrslu þeirra lögregluþjóna sem til voru kvaddir vegna hins ólöglega félagsfundar, fór H.H. blm. með ósannindi í frétt sinni, eins og ég hefi áður bent á og munu þau tilkomin vegna misskilnings hans. Kannski hinn landsþekkti lögfræðingur, Gunnar Eydal, og aðrir fundarmenn vilji láta reyna á það fyrir dómi, hvor aðilinn fer þar með rétt mál og hvors „dylgjurnar og furðuskrifin" eru? hlutans um að farið sé að lögum í þessu húsfélagi. íhugunarefni 6. Brot stjórnar á lögum um s'ameign fjölbýlishúsa var m.a. það. að haf a aldrei boðað a.m.k. tvo ibúðareigendur á þá þrjá félagsfundi sem hún hafði haldið, en þeir eru Öttar Karlsson og Kristján Theódórsson. Annað og miklu alvarlegra brot er þó það að fara ekki að þessum lögum við skiptingu kostnaðar (en skv. þeim eiga tilteknir liðir að greiðast "sssssi^r '"**''-" *>'*Sl.'«¦<- Fundarboðið eitt var ágreiningsefra ii.Mk. fii(iilar-.i|"r" . Mdi.nus.ir r- vrrti híikuð 1\£,„ '.'í.X -L< * I**""* .T'ríí íií.VUn, ,írn. UH *» """TShS,'„«¦' "'¦'¦.,,V.M in-iialiríf tnri ,iirii:armanni (f<>rm ). ItalJd lí***' tn ™jnhl"" lt»u**r" .Húsfélogið" Dagblaðið slcýrði rétt frd' -yfirlýsingfrtí nindarmönnum '¦unnírlnur InjtnUaildiiir. Svanur A™.T™r7l"'.,, „','?",?" *>""¦ "l.if-.i,ii H . ....."il. Smurrtur "¦'"""'I I-—I-.I .-¦•¦. 2. í 9. grein laga húsfélagsins segir m.a.: ,,.. .Fundarefni tilgreinist í f undarboði..." Fyrrgreindir lögregluþjónar tóku þau tvö fundarboð, sem enn héngu uppi, í sína vórzlu og er í þeim hvorki tilgreint fundarefni né fundarstaður. 3. Þó að 18 nöfn séu undir yfir- lýsingunni, eru það ekki eig- endur nema 13 íbúða af 34 og með H.H. blm. voru þeir 14. t grein minni tilgreindi ég 12—14. 4. Áður hef ég nefnt dæmi um brot fundarstjórans, Magnúsar E. Finnssonar við- skiptafræðings á almennum fundarsköpum, en þó skal annað tilgreint í viðbót. Þegar kom að afgreiðslu f jár- hagsáætlunar, voru engar umræður um hana leyf ðar og „framikall" mitt um það hvernig einstökum kostnaðar- liðum væri skipt milli ibúða, taldi stjórnin ekki svara vert. 5. Ég sagði að stjórnin hefði haft eina meginreglu: „Stjórnin ræður mestu, meirihluti íbúðareigenda svolitlu og minnihlutinn engu" og er þetta mál allt dæmigert fyrir vinnubrögð stjórnarinnar, þ.e. að hunza ábendingar og kröfur minni- eftir eignarhluta og aðrir að jöfnu) heldur hefur stjórnin haft tilhneigingu til að skipta of miklu að jöfnu. Þetta vandamál mun þó ekki eingöngu bundið við okkar húsfélag, og er það íhugunarefni fyrir eigendur ibúða I fjölbýlishúsum -al- mennt. Eins og sjá má af ofanrit- uðu, hef ég fært rök fyrir öllum mínum fyrri full- yröingum og því treystu fundarmenn sér að sjálf- sögðu ekki til að nefna eitt einasta dæmi um „dylgjur og furðuskrif". Gjöldum ranglega skipt Á siðasta aðalfundi hús- félagsins var lögð fram fjár- hagsáætlun fyrir næsta starfs- ár. Þar sem hvorki lóðar- kostnaður né lánsfyrirgreiðsla vegna lóðarframkvæmda lá fyrir, var næstu stjórn falið að kanna þessi atriði strax á næstu dögum. og kalla síðan saman félagsfund , þannig að hægt væri að ákveða mánaðarleg húsfélagsgjöld á íbúðar- eigendur. Það var svo ekki fyrr en á fjórða félagsfundi að loksins tðkst að afgreiða fjárhags- áætlun fyrir húsið og ákveða húsfélagsgjöldin Hafði þá gjöldum ýmist verið svo rang- lega skipt að stjórnin var rekin með áætlanir sínar til baka, eða f undir voru ólögmætir. Sem dæmi má nefna að stjórnin ætlaði að innheimta 5000 krónur mánaðarlega á hverja íbúð, þótt sannanlegur kostnaður væri um 3000 krónur. örlitla viðleitni hefur þó stjórnin sýnt í þvi að leiðrétta vitleysuna, t.d. hafa húsfélags- gjöld á stærstu ibúðunum (4ra og 5 herbergja) verið hækkuð um á annað þúsund krónur á mánuði. Núverandi gjöld tel ég þó ennþá röng, þar eð minnstu ibúðir (2ja og 3ja herbergja) greiði of mikið og þær stærstu of litið. Því má skjóta hér inn í að meirihluti núverandi stjórnar húsfélagsins er úr 4ra og 5 herbergja ibúðum. Sem dæmi um þá skekkju sem :stjórnin neitar að leiðrétta má nefna að miðað við inneign stærstu íbúðar mætti lækka gjöldin á 2ja her- bergja íbúðum (þær eru um 14) um hér um bil 3000 krónur, að viðbættum u.þ.b. 1000 krónum vegna rangrar skipt- ingar — eða samtals um 4000 krónur á mánuði! Þar sem það hefur komið i minn hlut að vinna að gerð f jár- hagsáætlana fyrir húsfélagið sl. tvö ár (eða frá stofnun þess) og jafnframt að sjá um lokafrá- gang reikninga (án þess að at- hugasemdir hafi komið þar við), tel ég mig hafa sæmilega góða þekkingu á því sem um er deilt. Þegar séð var að nú- verandi stjórn færi ekki að lögum, bauðst ég til að leggja fram útreikninga á húsfélags- gjöldunum á félagsfundi, en hvorki stjórn né fundarmenn töldu sig þurfa .á þeim upp- lýsingum að halda. Einn eigandi 5 herbergja ibúðar sagði þó hreinskilnislega að ef það væri rétt sem ég héldi fram, þá greiddi hann að sjálf- sögðu atkvæði með tillögum stjórnarinnar, þar sem hann græddi á því. Síðbúið svar Þetta svar mitt er nokkuð siðbúið og eru ástæðurnar tvær. Sú fyrri er vegna sumar- leyfis en hin • seinni er sú, að ég þurfti á tilteknum upplýs- ingum að halda úr f undargerða- bókum húsfélagsins. Þegar til kom bannaði formaður ritara að sýna mér bækurnar og það var ekki fyrr en ég hafði stigið fyrstu skrefin í þá átt að fá stjórnina dæmda til að afhenda umbeðnar upplýsingar, að hún lét undan. Það virðist því lítil von til að Eyjólfur hressist!! Reykjavík 31. ágúst 1976. Raf n Árnason. Hví skyldi giftum konum meiri vorkunn? — Undorleg athugasemd i skattaþœtti Sigurbjörg Levy hringdi: Eg má nil til með að lýsa furðu minni á athugasemdum Margrétar Bjarnason frétta- manns. á útvarpinu, í sjón- varpsþætli um skattamál sem sýndur var 'ál. þrið.iudagskvöld. Þar var komið inn á umræðu um sérsköttun hjóna og spurði Margrét ráðherrann, Matthías A. Mathiesen, hvort einhverjar fyrirbyggjandi ráðstafanir hefðu verið gerðar gagnvart því að giftar konur flýðu vinnu- markaðinn, þegar farið yrði að skattleggja tekjur þeirra að fullu. Þetta fannst mér ákaflega einkennileg athugasemd frá kvenmanni að kvennaári nýaf- stöðnu. Hún bar vott um eigin- hagsmunasemi af f yrstu gráðu. Hvernig er með konur þær, sem einhleypar eru, annaðhvort ekkju, fráskildar eða bara alls- endis ótengdar hjónaböndum, sem unnið hafa úti í fjölda ára og orðið að greiða full opinber gjöld af tekjum sínum? Hvernig hafa þessar konur farið að? Ég skil ekki hvað gift- um konum er meiri vorkunn að greiða rétt gjöld frekar en hinum. Dæmið vill bara oft snúast á þá lund að eigin- konurnar vinna úti fyrir fullu kaupi, fá síðan 50% afslátt og nægja laun þeirra þá nákvæm- lega fyrir þeim opinberu gjöldum, sem fjölskyldan þarf að standa skil á. Síðan eru laun eiginmannsins gjörsam- lega frí og frjáls til afnota. Ja, það er ekki að furða þó eiginkonurnar kvarti. Þær ættu að prófa að losa sig við eigin- mennina smátíma og sjá hvaða byrði yrðí þá lögð á þær. Spurning dagsins Ætlarðu í berjamó? Sigrún Gestsdóttir kennarl: Já, mig langar mikið til þess. Ég býst við að ég fari á Selvogsheiði, þangað hef ég farið oft áður. Sólveig Halldórsdóttir ieikkona: Nei, ekki f ár. Eg hef bara svo mikið að gera að ég má ekki vera að þvi. Gylfi Gfslason nemi: Nei, ég hef aldrei farið í berjamó og fer ekki þetta árið. Mér finnst þau voða góð og fæ að smakka hjá kunn- ingjum mfnum. Marfa Jenný Jónasdóttir, vinnur f Seðiabankanum: Já, það getur vel verið að ég geri það, ef þau eru þá ekki búin. Kristinn Magnússon stöðumæla- vörður: Nei, ég fer ekki I berja- mó'.. vegna þess að mér finnast ber ekki gðð. Annars get ég svo sem þegið bláber. Berglind Berghreinsdóttir, 11 ára: Já, mér finnast þau lfka voða góð. Ég hef farið og tint dálftið við Vindáshlíð.

x

Dagblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið
https://timarit.is/publication/260

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.