Lesbók Morgunblaðsins - 14.03.1965, Blaðsíða 14

Lesbók Morgunblaðsins - 14.03.1965, Blaðsíða 14
Jyvf að hann var hlaðinn úr múgrýti eem gnægð var af þama í dalnum. Sá Eyjólfur Guðmundsson um aðdrætti ella, og um það að kljúfa grjótdð, uem auðvelt mátti teljast, vaeri rétt að stað- ið. Húsið reis svo upp samikvæmt áæti- un og svo fór, að Rjómabúið við Deildar é starfaði sitt fyrsta sumar árið 1903. Eins og áður segir þá var grunmurinn hiaðinn upp úr tilhöggnu mógrjóti, í allt að 1,30 cm. hæð, en þar á ofan úr timbri, klæddu bárujárni. Húsinu var skipt niður í þrjá hluta. Dyr voru á miðjum stafni á miðju. Þá er inn var komið var á vinstri hönd herbergi rjómabússtýrunnar og Ihjálparstúlku. Var það upþhækkað um ca í metra frá gólfi. Þar undir var osta- geymsla í litlum kjallara. Til jafnlengd ar herberginu var skálinn, þar sem rjóminn var veginm inn og teknar fituprufur á glös. Var það daglegt starf stýrunnar, sem síðar mældi svo fituna í rjómasendingu hvers félagsmanns. Mun það hafa verið allmikið starf og þurft nákvæmni við. Innar af skálanum var svo salurinn, þar sem smjörgerðin fór fram, og ostagerð, þá er hún var rekin sem eigi var nærri öll ár sem búið starfaði. Þir í skáianum var strokkurinn, og smjör- borðið, helztu áhöld rjómabúanna. Voru þessi tæki drifin með reimu-m sem lágu á hjól innanveggjar en frá því lá öxull í gegnum vegginn, en úti var svo vatns- hjólið, sem var yfirfal'lshjól. Var þessi útbúnaður allur hinn hentugasti >g ólíku saman að jafna þar sem þessi á- höld voru drifin m-eð hestorku, sem dæmi voru til um á fyrstu árum ís- lenzku rjóma-búanna. Þarna í salnum var og ostaker, sem rofað var þá er ostar voru hleyptir. Þá var þarna fitu- mælitæki búsins úti í ein-u hominu við borðkríli. Mun þar mikil breytdng á orðin nú á hinum fullkomnu mjólkur- -búum, en það sem útheimtist við fitumæl inguna var það að fyllstu nákvæmni væri gætt, því að á því byggðist öll starfsemi búsins. En aldrei heyrðist und an því kvarfað með rökum, að starf bú stýranna væri ekki fullkomlega réttlátt, og samvizkusamlega unnið. N 1 lorðan undir rjómabúshúsinu var svo skúr, með hitimartækjum í þarfir búsins, og er þá lýst í stuttu máli fyrir komulagi Rjómabúsins við Deildará, og mun þar um allnána lýsingu -að ræða á öðrum ,,skálum“ rjómabústímabilsins á ísiandi. Byggingarkostnaður Rjómabúsdns við Deilda-rá var sem hér segir: Bygginarefni keypt í Vík af verzlun- unum „Bryd-es" og Ha'lldóri Jó-nssyni kr. 1223,81. Vinnukostnaður við grjóf og hleðslu kr. 368. Smíðakaup krónur 250, 95. Byggingarkostnaður samtals kr. 1823,27. Áhöld til búsins 9amtals kr. 1659,06. Tölur þessar eru sam-kvæmt aðalreikn íngi búsins frá 1903. Kostaði búið þvi starfhæft kr. 3482,33. Til þess að sta-nda straum af kostnað inum tók félagið lán sem hér segir: Úr Landsbanka fslands kr. 3000,oo, úr Framfarasjóði Dyrhólahrepps kr. 350,oo og frá Ragnhildi Jónsdóttur, Haugi, kr. 200,oo. Sam-tals lán kr. 3550,oo. Fyrsfa árið sem búið starfaði urðu tekjur þess sem hér segir: Við Asgeir Sigurðsson kr. 4572,67, Verðlaun úr Landssjóði kr. 327,83, við Garðar Gísíason og Hay kr. 664,27, fyr ir smjör selt í Reykjavík kr. 67,91. Sam- tals kr. 5632,68. Smj örm-agnið það ár nam 3300 kg. Á fyrsta rekstursári Deildarár Rjóma- bús 1903 greiddi það félagsmönnum fyr ir innlagðan rjóma kr. 4377,30. Reksturskostnaður varð kr. 909,95. Smjörmagnið m-un hafa verið nálægt 70 kvartil, sem vógu 50 kg. hvert. Hef- u- því verð hvers kvartils verið nálægt 70 kr. Þetta verð var sem áður segir árið 1903-4, en árið 1914 var selt smjör- kvartil í Vestmannaeyj um á kr. 102,oo. Hefur þvl verðið dálítið verið hærra en fyrstu árin sem búið sitarfaði. Á þessu árabili voru fráfærur almennt stundað ar í Mýrd-al og það hef-ur verið að all- mikilu leyti sauðamjólkin 9em kosta- drýgst varð í innleggi bæ-ndanna fyrstu árin. Deildarárbú starfaði óslitið frá 1903 ti' 1918 og með blómstrandi hagsæld fé- lagsmanna. Árið 1915 urðu tekjur þess kr. 5836,75 og 1918 síðasta árið fram að því að það var lagt niður um stunda-rsakir urðu tekjur þess kr. 9077,05. Þess skal getið nú, að fjárupphæðir þessar munu ekki þykja háar með nútímaverði, en þessar krónur sem rjómabúið velti voru gull- krónur. Það mun með ólíkindum þ er það satt, að 1914 seldist 50 kg smjör- kvartil á sama verði í krónutali og 1 kg kostar nú af smjöri í verzlunum. Deildarár Rjómabú la-gðist svo nið-ur um sinn, mest vegna orsaka sem styrj öldin 1914-1918 hafði í för með sér á viðskiptalíf landsmanna. Þó var það ekki lengur en 6 ár sem búið starfaði ekki, því árið 1924 er það affur endur- reist. Þá var orðin mikil breyting í Mýrdal frá fyrstu starfsárunum. Fráfærur að mestu lagðar niður, en kúm mikið tekið að fjölga vegna a-ukinnar ræktunar á býlum bænda. Þá var allt verðlag orðið stórbreytt, flestum í óhag. Á.rið 1924 urðu tekjur Deildiarár- bús kr. 18833,98 og höfðu aldrei orðið nærri svo háar að krónutölu. Það ár mun framleiðslan hafa orðið nálægt 100 kvartil. Nokkuð af því smjöri seldist í Danmörku og var svo fram um 1930 en eftir það var salan á framleiðslunei ein göngu á innanlandsmarkaði, og seig þá fljótt á ógæfuhlið með rekstur búsins. Tekjur fóru svo lækkandi, en allur rékst urskostnaður hækkaði stórlega. Svo var komið að árið 1936 síðasta starfsár bús ins urðu tekj-ur þess kr. 4351,62. Það ár greiddi búið til félag-smamna kr. 2,34 fyrir smjörkílógramm. Var þá samkomiu lag um að annarra úrræða skyldi leita, sem og varð, en átti sér aðeins eðlileg- an aðdraganda. Árið 1943 gerast svo Mýrdalsbændur félagsmenn í Mjólkur- búi Flóamanma. Slík varð þróunarinnar saga. Það má telja eftir því sem áður seg ir um aðdragamda að stofn-un Rjóma-bús ins við Deildará, að Guðmundur Þor- bjarnarson hafi verið aðalhvatam-aður að stofnun fyrirtækisins. Að visu voru þar ým-sir fleiri góðir liðsmenn með að verki. En sá sem mestu mun hafa áork að og lagt mun hafa á praktískustu rág in var án efa Gunnar Ólaifsson, verzl- unarstjóri í Vík. Hamn var hinn sterki og raunsæi aðili að félaigssamtökunum. Og það sýnir og sanmar hvern h-ug Gunn ar hefir haft til fyrirtækisins, að sysfir hans, Guglaug Ólafsdóttir, var strax á fyrsta ári ráðin að búimu. Guðlaug varð síðar bóndaWama að Árbæ í Holtum. Rjómabússtýrur við Deildarár Rjóma- bú voru þessar konur: Aðalbjörg Stefánsdóttir frá Möðrudal á Fjöllum, Sigurbjörg Jónsdóttir, bróður dóttir Jóns Þorlákssonar ráðh., Arnbjörg Ásbjörnsdóttir, síðar kona Jóns Þorsteins sonar, sýsluskrifara í Norður-Vík, Krist ín Ingileifsdóttir úr Mýrdal og síðast Margrét Lafransdóttir einnig úr Mýr- dal, en hafði starfað í Danmörku við mjólkurbú þar. Allt voru þettar valin- kunnar konur sem ræktu störf sín af samvizkus-emi og með mikilli prýði. Stjórnarmenn Rjómabúsins voru lengst af þessir: Guðmundur Þorbjamarsbn, Hvoli, Eyj ólfur Guð-mumdsson, Norður-Hvammi og síða-r á Hvoli, Halldór Jónsson, Suður- Vík, Magnús V. Finnfoogason, Reynis- dal, PáU Sigurðsson, Skammdal, og Ólafur Grímsson, Skeiðflöt. Allir þessir memn sem mú eru látn ir munu sameigi-níega og hver fyrir sig hafa gætt hagsm-un-a félagsmanna sinma á hverjum tíma, með víðsýni og dugn- Framfarir í læknislist U M seinustu aldamót ritaði kunnur brezkur vísinda- maður bók, sem hann nefndi „Dá- samleg öld“ (The Wonderful Century) og voru það eftirmæli 19. aldar. Harm kvaðst hafa valið bókinni þetta nafn vegna þess, að á þessari öld hefði verið gerðar fleiri og stærri vísindalegar upp- götvanir en á öllum þeim öldum, sem á undan voru runnar. Víst er, að margar merkar upp- götvanir voru gerðar í læknisfræði á síðustu öld. Pasteur uppgötvaði þá, að margir sjúkdómar stöfuðu af sýklum; Lister varð frumkvöðull að því að far- ið var að nota sóttvarnalyf við skurð- lækningar, en það hefir bjargað lífi óteljandi sjúklinga; og Morton hóf notkun svæfingarlyfja. En hvað mundi þá þessi vísindamað- ur hafa sagt um þær framfarir, sem orðið hafa síðan? Á þeim rúmum 60 árum, sem liðin eru af þessari öld, hafa orðið meiri framfarir í læknis- fræði heldur en á þeim 2300 árum, sem liðin voru um seinustu aldamót frá því að Hippókrates var uppi, en hann er talinn faðir læknisfræðinnar. Og mestar hafa þó framfarirnar orðið seinustu 25 árin. Dr. Julian P. Price í Florence í Suður-Karolina í Bandaríkjunum, einn af stjórnendum Lyflæknaráðs Bandaríkjanna (The American Medical Association), hefir nýlega sagt smásögu, sem skýrir þetta vel. Hann segir frá manni, sem útskrifaðist úr einum af kunnustu læknaskólum Bandaríkjanna (líklega um 1930). Hann hlaut háa einkunn og taldi sig færan til þess að stunda lækningar. Hann setti því á fót eigin lækningastofu og brátt streymdu sjúklingar til hans. En þessi ungi læknir notaði aldrei meðul til þess að lækka blóðþrýsting. Hann notaði engin varn-arlyf (anticoa- gulants) til þess að koma í veg fyrir æðastíflur. Hann rannsakaði aldrei hvort þungaðar konur væri í Rh-blóð- flokki, og um blóðgjafir sinnti hann ekkert. Honum kom aldrei til hugar að nota cortison til þess að lækna liða- gigt eða nýrnaveiki. Hann notaði aldrei innspýtingar gegn lömunarveiki né inflúensu, ekki róandi meðul né B- fjörefni. Hann athugaði hjartveika sjúklinga, en honum kom aldrei til hugar að ráðleggja þeim að ganga und- ir uppskurð. „Yður mun nú stórundra hvernig á því stóð að slíkur maður skyldi hafa útskrifazt með góðum vitnisburði frá háskóla og fengið lækningaleyfi", segir dr. Price að lokum. „En ég get full- vissað yður um, að hann fullnægði öllum þeim kröfum, sem hægt var að gera til lækna, því að þessi maður var ég sjálfur". Hann hafði ekki sýnt neina van- rækslu í starfi, því að læknisráðin, sem hann getur um, voru þá óþekkt. Á þessu geta menn séð hverjar fram- farir hafa orðið á seinasta aldarfjórð- ungi í læknislist, að enginn myndi nú geta fengið lækningaleyfi ef hann vissi ekki meira en kennt var um 1930. aði. Það eru nú liðin rúm 60 ár siðan bænur í Mýrdal hófust handa um stofn- uii og rekstur Rjómabús. Sá tími sem sið- an er liðinn hefur verið blandinin blíðu og stríðu eins og gerist. En það mun sannmæli að brautryðj- endunum verði aidrei fullþakkað þeirra starf og ósérplægni í fra-mfaraimálum Mýrdælinga, í upphafi tuttugustu ald- ar. Gunnar Magnússon frá Reynisdal. Stórt hundrað 14, 8, 5 og 3, 4, 12 og 9, ! 11, 17, 1 og 2, ; 18, 6 og 10. Gömul vísa. Um séra Gunnar i i Hjarðarholti j Gunnar Pálsson prófastur í Hjarð- 1 arholti var einn af lærðustu mönn- Z í um sinnar tíðar í fomu skáldamáli J og gat ort svo í gömlum stíl að lærð- \ ir menn trúðu að kvæði hans væru frá tíroum eddukvæða. Einnig orti Gu-nnar í nýrri stíl og er til margt af kveðskap hans. Nokkrar liðlegar lausavísur em til eftir Gunnar. Þá þurftu höfðingjar og valda- menn oft að sigla til Kaupmanna- hafnar í embættiserindum eða útaf málaferlum. Þetta voru einatt heldur kvíðvænlegar ferðir. Af sliku til- efni orti Gunnar þessa vísu: ístrumagar er mér sagt illa þori að sigla útaf því að meiri magt muni sig við þeim yggla. Gunn-ar Pálsson var áhuigamaður ( um alla málfræði og hefur eitthvað ( skrifað um þau efni, m.a. Athuga- semdir um íslenzka stafsetning, ! vísnaskýringar o.fl. Kvæði h-ans um fjörráð gegn íslenzkunni er prentað . í Andvara 1913. Gunnar tók saman stafrófskver 11 sem prentað var í Hrappsey 1782, skemmtilegt kver sem þyrfti að ljós- J prenta. , - Sennilega er Gunnar hafun-dur | vísunna-r aikunnu: Hani, krummi, hundur svín, o.s. 1 frv. I Gunnar var einna fyrstur , m-anna til að skrifa uim rugling á framburði hv-hljóða, hv. - kv. og t kvartar han-n um þessa málvillu og 11 yrkir af þvi tilefni vísu: J Kvað er nú um kvalinn þinn, kvelur ha-nn þig eigi? Hvelskapaðuir er hvalur minn, hann er sá ég betri finn. Ekki tókst að hindra þessa villu I að hún breiddist út og er hún nú ríkjandi um mestan -hluta landsins. Séra Gunnar var fæddiur 1714. sl. að Ups-um við Eyjafjörð, en dó 1791 að Stað á Reykjanesi. Sveinbjöm Beinteinsson. 14 LESBÓK MORGUNBLAÐSINS 10. tbl. 1965.

x

Lesbók Morgunblaðsins

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lesbók Morgunblaðsins
https://timarit.is/publication/288

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.