Lesbók Morgunblaðsins - 03.12.1967, Blaðsíða 2

Lesbók Morgunblaðsins - 03.12.1967, Blaðsíða 2
Inrí er spáð, að þegar fram líða stundir, muni hinir ýmsu kynþættir blandast svo í löndum þar sem ólíkir kyn- þættir búa nú saman, að ekki verði unnt að draga neinskonar markalinu. Mismunur kynþáttanna hrundið af stað öðrum nytsam- leg'um, eða áður fyrr gagnleg- um aðlögunarbreytingum, sem eru algengari meðal þel- dökkra. Arfgeng mótstaða í blóðinu gegn vissri tegund af malaríu er nú fyrst þverrandi meðal Bandaríkjanegra, sem ekki þarfnast hennar lengur. Ultarkennt svart hár negranna veitti einu sinni einar.grun gegn hita steiikiandi hitabeltis- ■sólar, þykkar varir hans kunna að hafa aukið kælandi útguf- unarhæfni líkamans í heitu loftslagi með því að framleiða meiri slímlhúðairvökva. Sér- staiklega langir fætur hans og grönn bygging var í eina tið gagnleg forsögulegum veiði- kynþætti. Fleiri negraeinkenni maetti telja uipp þar eð hörundsdökkt fólk er af svo margvíslegri lög- un og stærð, allt frá Watussi- negrunum, sem líkjast stork- inum tit Pygmiddverganna í Mið-Afriku. Meðal negrahaus- kúpurúmmál — en það hefur áhrif á stærð heilans — er u.þ.b. 50 rúmsentimetrum minna en hvítra manna. Áður en stórar ályktanir eru dregn- ar af því verður samt sem áð- ur að taka aðra staðreynd með í reikninginn: Að meðaltali er hauskúpuTÚmmál hvítra manna nú á tímum u.þ.b. 150 rúmsentimetrum minna en Neanderthalmannsins, sem var uppi fyrir 50.000 árum. Sumir mannfræðingar ganga svo langt að halda því fram, að eðliseigindir negrans að við- bættri þrælkunarþolrauninni hafi mótað kynþátt, sem er líkamlega fremri, en kenning iþessi hlýtur fylgi vegna ein- stakrar íþróttahæfni negxanna. Sterkustu svertingjar Afríku 'voru valdir sem bezta þræla- varan, einungis þeir harðgerð- jUstu lifðu af sjóflutninga í •þrælaskipunum, einungis breið ustu bökin óg stæitustu hug- irnir lifðu af þrotlaust og drepandi ok brældiómsiins. HÁSKALEG SKIPTING. Hugmyndin um líkamlega og andlega kynþáttayfirburði er háskaleg fyrir mannkynið. Shkt gildismat er mjög hiut- drægt og skoríir gersamlega traustan visindalegan grund- völl. en það hcfur aldrei aftr- að mönnurn frá pví að spreyta sig á slíku Negranum, sem kom til Bandaríkjanna í bönd- um hefur viðast þar í landi verið sikipað á bekk óæðri kyn- þáttar. Þetta viðhorf k sér sögulegan bakgrunn. Áhang- endur aðskilnaðarstefnu í suð- urríkjum Bandaríkjanna vitna oft í Fyrstu Mósesbók 9:25, sem segir að Kanaan, sonur Kams — en hann var talinn hafa svart hörund — sé bann- færður að eilífu: „Auðvirði- legur þræll sé hann bræðra sinna.1 David Hume, skozkur heimspekingur, sem uppi var á 18. öld, áleit, að negrar væru frá náttúrunnar hendi óæðri hvítum mönnum. Nokkrir Bandaríkjaforsetar, þar á með- al Jefferson og Lincoln voru skoðanabræður hans a.m.k. á tímabili. „Svo lengi, sem kyn- þættimrr tveir búa saman", sagði Lincoln 1958, „er nauð- sjmlegt að greina á milli æðri og lægri og rétt eins og hver annar er ég hlynntur þ* að skipa hvíta kynþættinum í æðri sess.‘ Án frekari umhugs- unar viðurken.ndi Washington þrælahald af þeirri ástæðu einni, að það var fyrir hendi, en áður en hann dó gerði hann erfðaskrá þar sem hann gaf þrælum sínium frelsi. Albert Schweitzer, sem helgaði negr- um Afríku líf sitt og lækms- kunnáttu, fór í gröfina í þeirri trú, að „negrinn er barn og fyrir börn er ekkert unnt að gera án þess að beita valdi.“ í nþtíma mannfræðihug- myndum bólar á kenningunni um óæðri kynþætti. í bók sinni „Uppruni kynþáttanna, getur mannfræðingurinn C. S. Coon sér þess til, að Homo sapiens —nútímamaðurinn — hafi þró azt, ekiki einu sinni heldur fimm sinnutm, á fimm mismun- andi stöðum. Síðastur til þess að verða fullkomlega mann- legur, segir Coon, var negrinn. Sé sú tilgiáta tekin góð og gild, skýrri hún hvers vegna negra- menning í Afríku stenzt. ekki samanburð við Vesturlanda- menninguna og hvers vegna negrinn er ekki ennþé jafn- oki hvíta mannsins. Eftir orð- um Coons að dæma hefur negrinn einfaldlega ekki haft nægan tíma. Eftir nákvæmari athugun skrifar D. Ingel, líf- eðlisfræðingur við Chicago- háskólann: „AmerKumenn reyna að byggja upp fullikom- ið velferðarríki, en beita ein- ungis bráðabirgðaráðstöfunum til lækningar menningarmein- semdum og sniðganga líffræði- legar orsakir getuleysis, leti og ábyrgðarleysis.‘ OPINN MÖGULEIKI. Fiálr eru þeÍT í vísindaþjóð- félagi, sem leggja blessun sína á slíka afstöðu. Flestir kjósa einungis að halda þeim mögu- leikuim opnum, að flokka megi mannlega kynbætti eftir and- legum hæfileikum. Erfðafræð- ingnum C. Stern við Californ- íuháskólann í Berkeley sýnist óráð að slá því föstu, að „vegna þess að engin sjáanleg merki eru um eðlismun sé sá möguleiiki ekki fyrir hendi.“ John Greenway, manmfræð- ingur við háskólann í Colorado segir: „Ég vil ekki fullyrða, að frumbyggjar Ástraliu séu heiimskari en ég af því að eng- in leið er að skera úr um það.“ í samkeppnislausu þjóðfélagi þeirra er útilokað að prófa slikt og þesis vegna ómögulegt Mongólski kynstofninn liefur ein- liverntíma búið langtímum saman við aðstæður, sem smám saman skópu hinn sérstæða augnaumbúnað kynstofnsíns. að gera samanburð. Við vitum ekki hver er munurinn á ýms- um kynþéttahópum og miklir fordómar standa gegn þvi að komast að raun um það. Segj- um, að þér hæfuð rannsókn til ákvörðunar þess, hvort munur er á heilabúi hvitra og svartra og, að þér sönnuðuð niðurstöð- una.‘ Nóbelsrverðlaunahafinn W. Shookley, áreiðanlegur líf- eðlisfræðingur, kom af stað mikilli reiðiöldu meðal vísinda- manna, þegar hann hélt því fram, að „frjálshyggja í hina áttina“ væri steinn í götu til þess að efast.“ Vísindamaður, sem steindur nær viðfangisefninu var eKki eins harðorður. „Sú hugmynd, að mannlegir kynþættir séu mismunandi, þegar um áunna eiginleika er að ræða, misbýð- ur tilfinningum sumra manna “ skrifaði enfðafræðingurinn T. Dobzhansiky í bókinni „Þróun mann'kynsints." „Rannsókn þess ara mála er álitin hættuleg nema því aðeins, að hún rétt- 'læti kynþáttafordióma.“ Því verður ekki neitað, að kyn- þáttafordómar eiga þjóðfélags- lega, eða mennin.garlega orsök fremur en líffræðilega og skiljanlegt er, að mannfræð- Ingar, sem hika við að kiveða upp úrslitadóma á liffræði- Iegum grundvelli hlki einmg við að hætta sér út í deilur, sem eru fyrst og fremst þjóð- félagslegar — og mjög mikið tilfinningamál. Mannfræðing- urinn M. Fried segir, að „þátt- taka í umræðum um kynþátta- mismun hvað snertir greind, getu og mögulegan árangur sé alls ekikí þátttaka í vísin.da- legum umræðum. Slíkt er að hefja til vegs og virðingar rannsóknarástand, sem annars er fallið úr gildi og ónothæft á vísindalegum grundvelli.“ Séu slíkar athuganir túlkaðar á einn veg benda þær ótví- rætt til þess, að Bandaríkja- negrinm sé á lægra stigi en hvítu íbúarnir. Við greindar- mælingar er hann venjulega 15—20 stigum lægri. Oft hef- ur verið vitnað í útkomuna úr greindarprófunum í fyrri heimsstyrjöldimni til sönnunar því, að negriníi sá skemmra koiminn, þar eð negrahermenn voru ávallt flokkaðir neðar þeim hvítu, væru tvö ríki bor- in saman. Sömu prófniðurstöð- ur má nota á annan hétt til þess að sýna fram á það, að negrar séu hvítum fremri. Við greindarprófiS skaraði t.d. negrahermaðurinn frá Norður- ríkjunum fram úr hvítum her- mönnum frá 11 Suðurnlkjuríi. Auk þessa má álykta af próf- uninni, að hvítir inenn Norð- urríkjanna séu æðri hvítum möníium Suðurríkj anna, af því að þeir stóðu sig nær umdan- tekningarlaust betur. Fleistir siálfræðingar hafa nú horfið fró þeirri skoðun, að greind sé nákvæmlega mælan- leg. Einstein trúði mannfræð- ingmum A. Montagu eitt s:nu fyrir því, að meðal frum- byggja Ástraliu mundi með réttu vera litið á sig sem al- gjcran háltfvita, sem hvor'ki gæti elt uppi pokadýr né kasi- að búmerangi. Og mannfræð- ingurinn S. Garn lýsti því yf- ir, að ef frumbyggjarnir byggju til greimdarpróf mundi vestræn siðmenning líkast til falla á því. „Verið getur, að eitt.hvað af hegðunarmismun ýmissa hópa megi rekja til eðlismunar", segir manntfræð- ingurinn E. Goléschmidt við Michiganh'áskólann. „Sá mun- ur getur einnig náð til greind- arinnar auk þess sem hann get- ur átt rætur sínar að rekja til menningarsikilyrða. Spurming- unni er biiátt áfram ósvarað.“ Sálfræðingurinn T. Pettigrew við Hanvardhéskólann bendir á það, að „þótt greindarpróf- unartækni tveggja kynþátta sé frábrugðin sé athafnarsviðið hið sama í helztu atriðum hjá báðum hópum — frá argasta hálfvita til snjallasta snillings. Sum negrabörn fá greindar- vísit.ölu fyrir ofan meðallag (130 eða meira) alveg að mæl- anlegu takmörkunum 200.“ I þrjú ár samfleytt var bezti n.ámsárain.gur í áströslkum rík- iss'kólum skráður hjá skóla þar sem nemendur voru eingöngu af frumbyggjaættum. Þeir, sem standa gegn því að greina á milli hópa gera það af tveimur ástæðum. Sú fyrri er, að enn skortir vísindin full- komin ráð til þess að deila mannkyninu niður í líffræði- lega kynþættL Seinni ástæðan er sú, að jafnvel þótt vísindin réðu yf ir silíkum meðölum væri enginn grundvöllur fyrir Eram'hald á bls. 12. Frumstæðir villimenn eins ag þe>sir liér mundu ugglaust falla á venjulegu greindarprófi, en hinsvegar mundu flestir Vesturlandamenn falla á þeim prófum, sem villimönnunum þætti sjálfsagt, að allir gætu leyst. 3. desember 1967 2 LESBÓK MORGUNBLAÐSINS

x

Lesbók Morgunblaðsins

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lesbók Morgunblaðsins
https://timarit.is/publication/288

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.