Lesbók Morgunblaðsins - 25.02.1968, Blaðsíða 2

Lesbók Morgunblaðsins - 25.02.1968, Blaðsíða 2
ORÐLIST íullkomin og orðaröðin rétt, að eng- ii; mótbára eða efasemd kemst að. Hin ljóðræna hugmynd er staðfest með ó- skeikulli, rökvísri útfærslu, án þess þó að hún glati nokkru af tærleik sínum og óskýranlegri fegurð. Enda þótt er- indið sé svo nákvæmlega unnið, að hver lína hefst á jafnþungu eða öllu heldur á jafnléttu smáorði, víkur ein- ungis ein lína ótvírætt við eðlilegri orðaröð talaðs máls. Vér myndum segja „á björtum sumardegi“í hversdagslegri ræðu. Á hinn bóginn myndi sú orða- röð einhvern veginn ekki hæfa stíl og kveðandi þessa erindis, jafnvel þó að hún hentaði rímsins vegna. Hún væri „of“ - hversdagsleg. Þetta veitir nokkra innsýn í þá íþrótt og smekkvísi, sem þarf til að beita daglegu máli í skáld- skap, svo að hvorugt bíði hnekki. Hin „íslenzku“ yrkisefni í Stjörnum vorsins eru flest svo nálæg, að segja má, að þau bíði við hvers manns dyr, ef hann býr í borg. Með yrkisefni er vitaskuld einungis átt við það sögulega efni, sem afmarkar hugmynd kvæðis. Eg nefni nokkur þeirra í upphaflegri röð kvæðanna: lögfræðistörf (Þegar ég praktiseraði), skólavist (Skólabræður), viðskipti (Víxilkvæði), bæjarstjórnar- kosningar (Kosningar). Öll þessi kvæði eru ort á sérstaklega lifandi borgar- máli (samanber „sveitamál"), og öll eiga þau mjög skylt við þá tegund ljóða, sem á alþjóðlegu máli er kölluð vers de société. Sú tegund ljóða, sem flokkuð er undir þetta heiti, á sér merka sögu, til dæmis í Englandi, (sbr. Prior, Swift, Byron), og hefir einatt gegnt því hlut- verki að veita inn í skáldskap talmáli: íáguðu, en lifandi samkvæmismáli. Þess ari ljóðagerð hefir verið lýst svo, að hún „fjalli um raunsæisleg viðfangsefni með hugþekku léttlyndi og listilegri einlægni". Gamansemi og raunsæi, sem oft birtist í paradox, einkennir mjög þessa Ijóðagerð. Tónn hennar og stíll er einkar vel fallinn til að túlka ver- aldlegan vísdóm af lítillæti: Því á skrifstofunni minni — þar ríkti ró og næði. Jafnvel rukkararnir brugðust og þóttust ekki sjá mig. Og var þá nokkur furða, þótt ég færi að yrkja kvæði um þau fyrirbrigði lífsins, er sóttu tíðast á mig? Eða: Og er það ekki þetta, sem allir víxlar þrá þótt upp og niður gangi fyrir þeim, sem ég hef kynnzt, að láta hvorki gjalddaga né afsögn á sig fá, en una sinni skúffu og lækka helzt sem minnst? Listileg einlægni, sem reynist vera orðaleikur, nærtækar myndir, sem geyma spaklega lýsingu á mannlegum veikleika, gamansemi, sem er sprottin af óvæntu samhengi milii þess, sem myndin lýsir og hins, sem hún varpar ljósi á, nálæg, en frumleg útsýn, dag- legt mál, - allt eru þetta klassisk ein kenni hins bezta í þessari ljóðagerð. Því meðan vér kjósum aðra méð hangandi hendi og hikandi köstum samvizku vorri á glæ, þá falla stöðugt atkvæði hjartans á yður, þér ungu konur, sem ráðið í þessum bæ. Og það er ég viss um, að engin bæjarstjórn önnur að yndisleik er þessari bæjarstjórn jöfn. Vér biðjum hana að þiggja hús vor og hjörtu og hirða vor dýrmætu sparisjóðs- bókasöfn. Vers de société, „samkvæmisljóð" Tómasar eru einkar vel til þess fallin að eyða tilhneigingu manna til að skipa gamankvæðum á sérstaka hillu í skáldskap, einangra þau vegna ímynd- aðs eðlismunar og setja þau jafnvel skör lægra en „alvarlegan" kveðskap. Þetta verður ljósara, ef litið er sam- tímis og frá sama sjónarmiði á hin al- varlegu kvæði Tómasar: mál hans og stíl í þeim kvæðum, þar sem gaman- semi gætir minna eða ekki. Ég hefi áður vikið að paradox og þýðingu hans jafnt í alvarlegum sem gamansömum kveðskap. Það má vera sífellt íhugunar efni, hve persónuleg og sjálfri sér sam- kvæm tækni Tómasar er og jafnframt hve hún er sveigjanleg, hve sterkum tökum hún nær á ólíkum tilfinningum og blæbrigðum þeirra. Einungis stór- skáld getur haldið tækni sinni svo hreinni og ósundraðri. Áræði hans til að leika hinn áhættusama samleik með ólíkar tilfinningar, með gaman og alvöru, er sprottið af því að fyrir hon- um er skáldskapur einn en ekki marg- skiptur. Ein af gersemum íslenzkrar ljóðlistar er kvæðið Jón Thoroddsen. In memori- am. f dimmum skugga af löngu liðnum vetri mitt ljóð til þín var árum saman grafið. Svo ungur varstu, er hvarfstu út á hafið, hugljúfur, glæstur, öllum drengjum betri. Og því varð allt svo hljótt við hel- fregn þína sem hefði klökkur gígjustrengur brostið. og enn ég veit margt hjarta harmi lostið, sem hugsar til þín alla daga sína. En meðan árin þreyta hjörtu hinna, sem horfðu eftir þér í sárum trega, þá blómgast enn og blómgast ævin- lega, þitt bjarta vor í hugum vina þinna. Og skín ei Ijúfast ævi þeirri yfir, sem ung á morgni lífsins staðar nemur, og eilíflega, óháð því, sem kemur, í æsku sinnar tignu fegurð lifir? Sem sjálfur Drottinn mildum lóf- um lyki um lífsins perlu í gullnu augnabliki Hinir ýmsu þættir þessa kvæðis verða ekki raktir sundur, nema í orði kveðnu, af því að áhrif þess eru svo samfelld og ótrufluð. Uppistaða kvæðisins er saknaðartilfinning, sem snýst fyrir vits munalega leiðsögu í huggun. Tilfinn- ing og hugsun verða eitt. í fullu sam- ræmi við það, sem gerist hið innra með skáldinu, hefst kvæðið í myrkri, en síðan birtir smám saman, unz það end- ar í Ijósi, sem ekki er af þessum heimi. Sterkasta ívaf kvæðisins eru ýmsar eig- indir birtu og tíma, sem renna að lokum saman í eitt í niðurlagsorðunum. Skáld- ið skynjar tímann jafnskýrt og birt- una og skynjar þau í einu. Hámark kvæðisins er þannig stórfelld hugskynj un, sem breytir trega í vitsmunalegan fögnuð. Treginn hefur að vísu ekki horfið, því að hann er sú kvika sem hugskynjun ljóðsins sprettur af. En til- finningarnar hafa hreinsazt og skýrzt með dýpri skilningi og nýju viðhorfi til dauðans. Tregi og fögnuður eru ekki lengur andstæðar tilfinningar, heldur tveir þættir sömu tilfinningar gagn- vart dauðanum, annar frumstæðari hinn vitsmunalegri. Kvæðið sýnir glöggt, hve nákvæm tök Tómas hefur á skáldlegri tilfinn- ingu, hve vel honum lætur að túlka samsettar tilfinningar, óvenjulegar hug- myndir og frumlegar skynjanir á ein- földu, eðlilegu máli, svo að það öðlist aukið inntak og nýjan hugblæ. Mælt mál er ekki einungis frábrugðið hefð- bundnu ijóðmáli, af því að orðin séu önnur, heldur af því að samband orð- anna í mæltu máli er lífrænna, Talmál og prósi ætlar setningu jafnan hlut- fallslega meiri þýðingu en hún hefir í mjög hefðbundnu Ijóðmáli, og því fjar- lægari, sem setning eða málsgrein er óbundnu máli, því minna merkingar- gildi hefir hún að öllum líkindum sem eining, samanborið við gildi hinna ein- stöku orða. Það er að minnsta kosti eiginleiki góðs prósa, að efnislega og eftir orðanna hljóðan er merkingargildi setningar eða málsgreinar meira en felst í nokkru einstöku orði. Og víst er um það, að skáldskapur fjarlægist einatt óbundið mál á þann hátt, að setn- ingin hættir að vera lífrænt samband máls, orðin bera hana ofurliði eða draga athygli hvert frá öðru. Hún verður smám saman skorðaðri og fábreyttari, staðnar og deyr. En um leið deyja ræt- ur orðanna, sem liggja í óbundnu máli, og þau verða meiri og minni stein- gervingar. Þá er skáldskapurinn dauð- ur, hve réttur og „skáldlegur" sem hann kann að vera. Og þá verður enn að leita endurnýjunar í óbundið mál. Ég hefi áður minnzt á leikni Tómasar að fara með eðlilegar setningar í bundnu máli, samanber til dæmis „Ana- dyomene" og „Konan með hundinn". Töfrar málfars hans eru oft að nokkru leyti fólgnir í því, að lesandinn heyrir áherzlur talaðs máls jafnhliða hrynj- andi skáldskaparmáls. Og þar að auki veiztu, að ég hefi tíðum haft þig í huga, einkum þegar tók að líða af mánuðinum. (Samtal við Drottin) Ég man, að blómin byrjuðu að springa út í maí (Gamalt ljóð) En það skáld, sem túlkar fjölþættar tilfinningar og leitar andstæðum sam- ræmis á mæltu máli í skáldskap sínum, hlýtur óhjákvæmilega að veita einstök- um orðum auknari og frumlegri merk- ingar en þau hafa í daglegu tali. Af hagnýtum ástæðum er það mikils virði í daglegu máli, að merking orða sé sem einföldust, svo að ekki verði um hana villzt. En ljóðformið leyfir einung is takmarkaða skilgreiningu merkingar. Og margræður skáldskapur stefnir raunverulega í öfuga átt við daglegt mál, þó að hann hljóti að leita endur- nýjunar þangað. Hann leitast við að innleiða marga möguleika og samræma ólíkar hugmyndir og tilfinningar í stað þess að aðgreina þær. í reyndinni ger- ast þessi átök að einhverju marki í öllum þeim skáldskap, sem stendur mjög nærri mæltu máli og prósa. Afrek Tóm- asar Guðmundssonar verður ekki skil- ið til fullnustu, nema í ljósi þessarar eðlislægu mótsagnar, sem skáldlistin verður að leysa. Mörg misheppnuð skáld sjá ekki nema aðra hlið þessarar mótsagnar eða hrekjast á milli and- stæðna hennar, svo að skáldskapur þeirra nær aldrei samræmi eða fyllingu. Til eru líka skáld, sem hafa orðið stór- skáld, meðal annars af því að glíma við hana án þess að leysa hana. Ég get hugsað mér til dæmis, að Stephan G. Stephansson sé meðal þeirra. Ég hefi vitnað í eftirmælin um Jón Thoroddsen, af því að mér virðast þau ágætt og ljóst dæmi um það, hvernig Tómas leysir þessa þraut í skáld- skap sínum, þar sem hann er margræð- astur. Mæltu máli er hvergi misboðið, en orðum þess og orðasamböndum gefin aukin merking, ferskleiki og tign. Orð- ið „augnablik“ er, til dæmis, að jafn- aði hversdagslegt orð, og mörgum finnst það jafvel ekki íslenzkulegt. En hér öðlast það ótvíræðan þegnrétt, skáldlegt hlutverk og upprunalega merkingu á þessum stað. Og allt kám strýkst af því vegna sambandisns við\ „gullinn“. Engu að síður heldur það venjulegri tímamerkingu. Ég vildi enn- fremur að lokum minna á þrjá staði í kvæðinu, sem varpa skýru ljósi á það sem áður er sagt um málfar skáldsins: sem hugsar til þín alla daga sína. þá blómgast enn, og blómgast ævin lega, og eilíflega, óháð því, sem kemur Allar þessar ljóðlínur ákveða tíma- lengd, stig af stigi, unz ekki verður sterkar að orði kveðið. Þær marka þró- un kvæðisins frá trega til fagnaðar, frá hinu tímabunda til hins eilífa, frá hinu jarðneska til hins himneska, og öðlast þannig margfalda merkingu. í hinum síðari voru meginorðin, ævinlega og eilíflega, að ég hygg, ókunn í þess- ari mynd í íslenzkum kveðskap. Mér hefir fundizt, síðan ég las þetta kvæði fullorðinn, að þessi tvö einföldu orð úr mæltu máli hlytu að vera, í þessu sambandi, einhver hin fegurstu og frum legustu orð í íslenzkum skáldskap. Eng- in orðlist er áhrifameiri en sú, sem ger- ir hið nærtæka frumlegt - eða hið frumlega nærtækt - á þann hátt, að hvorugt bíður hnekki heldur öðlast skyndilega nýja vídd. Sannur frum- leiki lætur ekki alltaf mikið yfir sér. Hinn innilegi, létti viðhafnarblær, sem Tómas gæðir mælt mól er engu síður frumlegur, þótt hann sé öfgalaus, og orðaval hans einatt jafn-nýstárlegt fyr- ir því, þótt það segi sig ekki úr lögum við hefðbundna málvenju. Þannig ræk- ir skáldskapur hans á æskilegan hátt tvenns konar þörf tungunnar. Jafnfram því að skáldskapur leitar öðru hverju endurnýjunar í mælt mál og prósa, gegnir hann hvíldarlaust því hlutverki að halda þróun málsins í eðli- legum skefjum. Stöðugt uppreisnará- stand væri óþolandi og hlyti að leiða til upplausnar ljóðmálsins. Enda þótt Tómas inni af hendi klassiskt endur- nýjunarhlutverk í móli, er tungutak hans í vissum skilningi íhaldssamt og sú ögun, sem það lýtur, í raun og veru siðræns eðlis. Engin önnur íslenzk skáld, nema ef til vill Jónas og Þor- steinn, eru jafn vandfýsin í orðavali. Félagsskapur orðanna er svo valinn, að stundum er jafnvel eins og maður finni til þögullar návistar orða, sem fá ekki inngöngu, þó að öðrum myndi þykja þau fullboðleg. Þetta er persónu leg, aristókratisk smekkvísi, sem virðir ekki jafnrétti það, er orðin njóta í hversdagslegu máli, og hún er það að- hald, sem varðveitir ljóðmálið frá flat- neskju og óreiðu daglegs máls. En ein- mitt af því að Tómas fer svo persónu- lega með mælt mál, er hann eitt af þeim skáldum, sem eru þess umkomin að hafa áhrif á daglegt mál, eigi síður en ljóðmál. Þótt ekki kæmi annað til, hefir skáldskapur hans af þessari á- stæðu ómetanlegt menningargildi og mun ávallt hafa, en einkum samt, þegar tungunni stafar voði af einhverri þeirri uppdráttarsýki eða ofholdgun, sem sitja um hana til skiptis: uppþembdum ræðu- stíl, smekklausri nýsköpun, frumstæð- um ruddaskap, tyrfni, forneskju. ---------------------25. febrúar 1968 2 LESBÓK MORGUNBLAÐSINS

x

Lesbók Morgunblaðsins

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lesbók Morgunblaðsins
https://timarit.is/publication/288

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.