Tíminn - 23.02.1968, Blaðsíða 6

Tíminn - 23.02.1968, Blaðsíða 6
TÍMINN FOSTUDAGUR 23. febrúar 1968 Guðrún Indriðadóttir leikkona . List leifcarans lifir aðeimis þá stuind, er hann stemdur á leitosvið- iniu, ekfei í fiyristu pensómu, heldiur í þriðju pensónu. Listaveirfeið, s&ra hann skapar, er í raufninni þurrk að útt umi leið og hanm sitrýfcur farðamn af amdlitinu. Það er hiviorfci f est á iéreft mé miótað í steiin. Það lifíði eiaa fcvöldstumid, cg þió að leifcarimn eigi aftur- kviæimt á leifcsviðið tiil að endur- ' tafca leifc sinn í átoveðmu Miuitverki, hviont sem það nú er oft eða sjalid- an, hfá verðuir hið duiarfuMia saoi- band milJi hamis og áhiorfandams fná himini fiyrri sýminigu efcki endur tefcið. Vér getuim reiynt þetta á sijiáif'umi o<ss, svo oft sem oss iífc- ar. Á síðari sýriinguim þess leiks sem vér sijáuim otfitar em einu sinmi tötoum vér eftir smiáatriðumi, við- brigðiuim, serni fióru fram hjá við iflynstu sým, festuim í minni ein- stafcar seitnimgar — en töframir eru hiorfnir. Það er ein leymidar- dóimsfiyillista sammreynd ieifcliiistar- imnar, að áfaorfandinin tetour virfc- am þátt í sfcöpum þess listaverks, sem við kiöitan leibaifrefc Á þeirri sannreynid bygigisi það, að leik- ijfetim er einjfover affluigasta iytfti- stömg memimimigarinaiair, því að á- hritf h'enmair eru geyimd í huiga fióHfcisiinis, varðveitt þar fersk og litfandi serni hiver önmiur. raymisia, fcriistöllluð enducttninnimg. Þar er að fimina þamm fjlánso'ióð, sem góð- ur leikari eftirliét samiMðarimömn- uoi, þegiar tjaidið er fiaHið í sdð- asta sinm.----------- Það er niú oröið lanigt síðan tjalflið fél í sáðasta sina efitir i'eifcsiýnimigu, serni frú Guðnúm Inidriðadlóttir tófc þáUt í. Etftir rúm. iega 30 ára stanflsemi á leiks'við- inu í Iðmió, þar sem hiún iiiafði ilieikið í 87 Mu.tverfcuim oig verið ftanmaðiur - Leifcfélagsimis V9S8,—24, hiætiti húm aiveg að borniia fraim á lieifcsivilðiinu. Síðasta htotverk liemn ar var bariómsfirúiin í Bamdimu eft- ir Auigust S'trinidlberig. Það var vorið 1929 og miótleikari heminar var Pou'l Beuimert, sem gestur fé- lagisins. Fyrr uim veturimm haiði múm leitoið óisikahlkiitverk sitt, Beið- ibliáim í Nýáirsmóttinini, 10 fielbrúar í sexrtuigasta og þriðja og síðasila sinn. Guðrún In'driðadióttir war fœdd í Beytojaviílk 3. jiúní 1882, dóttir Indriða Eimarsisioin.ar lieifcritasfcáilds . SNJÓHJÓLBÁRÐAR MEÐ NÖGLUM sem settir eru í, með okkar íull- komnu sjálívirku neglingarvél. veita fyllsta öryggi í snjó og hálku. Nú er allra veðra von. — Bíðið ekki eítir óhöppum, en setjið CONTINENTAL hjóibarðá, með eða án nagla, .undir bílinn nú þegar. Vinnustoía vor er opin alla daga írá kl. 7,30 til kl. 22. Kappkostum að veita góða þjón- ustu með íullkomnustu vélum sem völ er á. GÚMMÍVINNUSTOFAN h.f. Skipholti 35 — Sími 3-10-55. Einangrunargler Húseigendur — Byggingameistararl Ctvegum tvöfalt einangrunargler með mjög stutt- um fyrirvara. Sjáum um tsetningu og alls konar breytingu á gluggum Útvegum tvöfalt gler 1 laus fög og sjáum um máltöku. Sendum gegn póstkrðfu um allt lánd. Gerið svo vel og leitið tilboða. Simi 51139 og 52620 o@ kiomu hams, Mörtu Pétursdfótt- ur Guðjiohinseinis. Um það þarf ekki alð fölöaýrðia, iað listhimeigðina átti hún í báðar ættir að sæfcja. Hún varð fyrst þeirra In'driðadætir* tfram á leifcsviiðið. Það var 16. jan- éar H899 í hiuitveilki Esmeröldu í saimin.efndiu ieifcriti eÆtiir WiliMaKi Ciiiette. Síðan komiu fimrn^ systiur henmar: Emi'elia (1901), Lára (1002), Inigilbjlörg (1003), Maria (1804) og Eutfemía (1005), og brióðirinm Einar (1018), fram á ilieifcsviðinu, Tiíl fróðfeiks 'sfcai þesrS getið, að samiamlagðui stanfsára- ffjlöidi systkinanna í þjiónustu Leik tfétt'ags Beykj'avíbur er uim 130 ár. Br það enigimm smáræðis skerfur, sem Indrilði Einarsscnn og aftooim- endiur hams hafa lagt leMistimfli í höfuðstaðmumi, þegar auk þess er -i;ekið tilit til fruinisamiin'na og þýddra leikrita frá hendi Indriða Einarssioiniar og 'leiksta'rfs temgda- soina og harnabarma skáldsims. Það imum fláigætt, jafmiviel í hinuan stærrd þjióðfélHöiguim, að eim fijöl- isifeyida leggi ieiMistinni swo miarga iðlke'ndur. Þegar Nýársnéttim var leikim á jlóium 1907, hafði böfiumdur benm- VERÐ&GÆOI viö allra líæfi Eldhúsinnrétting fyrir 3—5 manna fjölskyldu, ásamt: Stálvaski Uppþvottavél „Blanchard" Eldavél „Sjemens" • Lofthreinsara „Xpelair" Veröfrá kr.68300QQ LE1DHÚI5III! LAU.AViai isa ¦imiii7aB Sendlð múr nánarl upplýslngar um hlnar hagkvæmu „LEIG^T'Mnnréttlngar. II KLIPPID UT OG SENDIÐ ac breytt sfcálapiffitaleifcnumi frá 1871 í veruileigiuim atri'ðuan. Aiak áilfiatoánigsinis, sem niú var leifcinm af Jens B. Waage og var mýsfcapað 'hiuitivierk í leifcmuim að meistu, tek- ur maður eiinfcanilega eftir þvd, að álifameyij'arnar þnjtár — Mjiöll, HeiðMáin og Ljésibjört — eru tooiminar til sögummar. Ég beld, að iþað sé emgim tiiviiljum, hivernig sfcálldið, Indriði Einiarssom,1 sfcap- aði þessar þrijiár áJtfam'eyj'ar. Þær eru að sönmu í Móiðisiöguistl, em imeð persónuiieguim einfcenmuim, einfcanliega M'jöll oig HeiðWiáin. — Ljiósbrjört er hims wegar him hivilk- uila álífaimey Ijésv'afcans og þjóð- sögucnniar, sem hvorfci á stefmu né tnið uitan leifcs líðandi stundar. Himar bviær eru Skýrar afim-arfcað- ar. Þar er anmars vegar hin rau.i- sæja harfca Mjailar c*g hims vegar him rómamtístoa biíða HeiðlMáinm- ar. Niöfimin^ein bemdia til þess arma. MjiöM — vetrarharfcam, semi emgu eirir. HeiðMiáin — dregið af beið- Máma vormiæturinmar, þeigar draumiiar vafca í Mtimu. Höfundur hins rómaiitísfca' áiltfaleiks samdi eimmig „Slkipið se'kfcur" og varð að yfiirvimna sijélfan sig tii að leggja hömd að svo raumsæju yrkisefmi. liYeimisti fuMitrúi hinnar rómam- tístou kynisióðar frá miðri 10. ÖM var hagtfiræðinigur að memntam. Hamn var sjiálltfur tvískiptur, sikipt- ur miMi taJciadáifca og sfcáidskap- ar. Óraði hanm fiyrir þvi, að dæt- ur hams mymdu sfcipta milii sín hinuim andstæðu viðhorílum, er hanm fókk þeim í hendur Mut- TCirfc hinma tveggja álfaim'eyja, en i lóvandabuadinni leiktoomu hið j þriðlja? Þessi Muitverkaskipiting var I rétt og efumianmál, hivart hér voru aðrar leifekomur bæfari til að sýna h'luitverkin. Það lét Em'eiíu Imd- riðadóttur ætílð bezt að sýna stoap- .mikiiar og stolltar konur með raum særj.u viðhorfi tii Ilífisins, eins og það var áreiðaniega fórmiariundvn oig Miíðan, seim greinilegast kom fram í meðferð frú Giuiðrúnar á fd'öJda Muitverfca. Þetta verður efcfci bvað sizt sagt uim þá Höllu, sem frú Guðrún sfcóp í Fjalilia- Eyivimdi Jióhanms, Sigur;jíómissoiniar á jióium 10111. HaMa henmar var í sanniieifca koma, sem fiórnar öllu fyrir ást sína.' Húm gemguir sikil- yrði'S'liaust imm í hin rómantísfcu draumalönd Kára í ðbyggðinni, þar sem isjiakarnir á jötoudiV'atn- imu eru hvdtir svanir og bann sijólifur konumigiur öræfamna. Húm 'kýs að verða tooma hams, em etoki dnottming i þessu örœtfaníki, og hún iokar augumum, ekfci til að sijlá feguirð önæifaininia og milkiifeng- ie.ik, heidoir tiil að sjá ást þeirra sipringia út eins og faguirt öræfa- bióim. Síðasti þátitur Ejiai'a-By- vindar reymir tii hims ýtrasta á iþodritfim. Fnú Guðrún var eins mærri amda Mutverksins ag kom- izt verður, koniam, sem tetflir ai- eigu sinmii, ástinmi, á mióti 6vætt öræfamma, huimgrimu. Þátturinn er uim ást og bumgiur, óiiuignaniegt yrikisefni og senmiiega óleysamilegt viðfangsefmd, og vertoar eins og svipuihiögig framam í áhorf'endur eftir önæfaróimamitílk fyrri þátt- anma. — Guðrúm Indriðadóttir lék- Höilu 56 sinnum hér í bæ, en aulk þess bæði á Akureyri og í 'bygigSuim ísi'endiimga í Vesitur- 'heimd. Var hún fiyrsta ísffieinzka leilktooman, sem lék utam land- steimamma. Trúinaður miilii leitoarans og á- hiortfandams er ein miagimsitoð leifc- aifmetosins. Þeir, sem hafa séð góð- am ieik, hatfa reymt þetta, en á jiafn mangwiísleigan hátt og persónu iegir hæfiieikar leikenda hafa ver- ið. Þess vegma tetour endurmima- ingin urni hvern góðan leikanda á sig átoveðimn biæ í hu/gamuim, Þair er um að ræða fjöisikrúðuigt litasatfm, er saman boma margir ágætir leitoenidur liðimnar tíðar. En verði Mær enduiimimmiinigar- innar tátonaður á miáli Idtamma, pá er mér mæst að haida, að vfir lis'taimanmsf'eirli frú Guðrúnar Ind- riðadióttur ríki heiðMiámd hins dj.úpa vorhimiins, að hún sé Heið- Máin fruimiherjianma í fiiofcki is- lenabra leifcemda. Lárus Sigurbjörnsson. Auglýsið í Tímanum Góð veiðivötn til leigu , Veiðiréttur í tveimur vötnum á Skaftártungu- afrétti, Grænalóni og Stakahnúkslóni er til leigu. Leiga til allt að 10 ára kemur vel til greina, .Qinnig að leigutaki annist sjálfur fiskirækt í vötn unum. Vötnin liggja skammt frá Fjallabaksvegi og eru því í allgóðu vegasambandi. Tilboðum sé skilað fyrir 15. apríl næstkomandi, til Vals G. Oddsteinssonar, Úthlíð, Skaftártungu, Vestur-Skaftafellssýslu, sem veitir einnig nánaii, upplýsingar. INNRETTINGA SMÍÐI Smíðum eldhúsinnréttingar, svefnherbergisskápa og allt inn í íbúðina. Trésmíf5averkstæði Guðbjörn GySbergssori, sími 50418.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.