Tíminn - 23.02.1968, Blaðsíða 9

Tíminn - 23.02.1968, Blaðsíða 9
TÖSTUDAGUR 33. febrúar 1968 TÍMINN iirtwi Otgefandi: FRAMSOKNARFLOKKURINN Framkvæmdastjórt: Krlstjan Benediktsson Rltstjórar: Þörartnn Þórarlnsson (áb) Andrés Krlstjánsson. fón Helgason og IndrtSl G. Þorsteinsson Fulltrúl ritstjórnar: Tómas Karlsson Aug- lýsingastjóri: Steingrimur Qlslason Ritst].skrifstofur • Eddu- húsinu. simar 18300—18305 Skrifsofur: BankastrætJ 7 AJ- greiðslusimi: 12323 Auglýslngasíml- 19523 ABrar skrifstofur, sími 18300. Asikriftargjald kr 120.00 á mán. Innanlands - f lausasðlu kr 7 00 eint. - Prentsmiðian EDDA h, t. Forustugreinar úr „The New York Times" 19 þ. m. . Æsingaskrif Mbl. í aðalmálgagni Sjálfstæðisflokksins, Morgunblaðinu, er -nú ákaft barizt gegn þeirri kröfu verkalýðssamtakanna, að launin verði verðtryggð. Það er annað Mjóð í strokkn rnn hjá Morgunblaðinu nú en sumarið 1958, eftir efna- hagsráðstafanirnar, sem þá voru gerðar. Þá hvatti Mbl. til mikillar grunn'kaupshækkunar enda þótt launin væru þá verðtryggð. Þegar árunum 1956—58 sleppir, hefur það annars ver- ið höfuðiðja Mbl. síðan 1919, er nokkrir fésýslumenn eignuðust það, að espa atvinnurekendur gegn verkalýðs- samtökunum. Það hefur predikað sí og æ, að ekki þrengdi annað að atvinnuvegunum en ofhátt kaup. Þenn an boðskap hefur Mbl. flutt alveg eins, þótt sannanlegt væri, að kaupgjald væri miklu lægra hér en í nágranna löndunum,eins og raunin er nú. Mbl. hefur verið trútt þessari iðju sinni seinustu dag- ana. Það hefur birt hverja forustugreinina eftir aðra, þar sem kappkostað er að reyna að æsa atvinnurekendur gegn verkalýðsfélögunum. Athugulir atvinnurekendur vita það áreiðanlega mæta vel að það er margt fleira, sem nú veldur þeim erfiðleik- um en kaupgjaldið. Skortur rekstrarfjár hefur aldrei verið meiri. Alltaf er verið að leggja nýjar og nýjar opin- berár álögur á fyrirtækin. Vextir eru hér hærri en í nálægum löndum. Ef leiðrétting fengist'á þessum málum. yrði aðstaða atvinnufyrirtækjanna allt önnur og betri. En á þessi mál minnist Mbl. ekki, það heimtar bara: Hald ið kaupgjaldinu niðri. Æsingaskrif Mbl. gegn verkalyðshreyfingunni voru jskiljanleg fyrir 40—50 árum. Þá voru átökin hörð milli atvinnurekenda og verkalýðshreyfingarinnar. Síðan hef- ur margt breytzt til bóta.Gagnkvæmur skilningur þessara aðila hefur'mjög aukizt. Sú þróun þarf að haldast áfram. En Mbl. hefur ekki breytzt. Það æpir gegn verkalýðshreyf ingunni eins og fyrir 40—50 árum. Það er náttröll ís- lenzkra stjórnmála. Atvinnurekendur mega ekki láta stjórnast af æsinga skrifum Mbl. gegn verkalýðssamtökunum. Takmarkið á þvert á móti að vera það að vinna að bættri sambúð at- vinnurekenda og launþega ög auknum gagnkvæmum skilningi. Samtök atvinnurekenda og launafólks eiga t. d. að taka saman höndum um afnám óeðlilegra lánsfjár- hafta, lækkun álaga á atvinnureksturinn ög lækkun vaxta, svo að nokkur dæmi séu tekin. Væri farið inn á þá braut, rayndi atvinnuvegunum kleift að fallast á hina hófleku kröfu alþýðusamtakanna um verðtryggingu launa. Úrelt æsingaskrif Mbl. megna ekki endalaust að eitra íslenzkt þjóðlíf, — auka úlfúð og stéttastríð í hinu fámenna ís- lenzka þjóðfélagi. Grænlandssýningin Sýriing sú, sem nú stendur yfir í Þjóðminjasafninu á minjum frá búsetu íslendinga á Grænlandi fyrr á öldum, er svo merkileg, heimildarík og fræðandi, að hana má helzt enginn láta fram hjá sér fara. Fornminjarannsókn- ir síðustu ár þar vestra hafa leitt furðulega marga hluti í ljós og skýrt línur þessa litla. íslenzka samfélags, sem þarna stóð með blóma um skeið. Jafnframt ætti þessi sýning að minna okkur á að við ) hljótum að láta okkur miklu skipta Grænland nutímans og þjóðina, sem ;þar býr, næsta nágranna okkar í vestri, og lífsbaráttu hennar, sem er með ýmsum hætti skyld okkar aðstöðu, og víst mættu vera meiri samskipti og sterkari vináttubönd milli fslendinga og Grænlendinga. Flotaheimsókn, sem er lýö- ræðinu í VALDIHAFARNIR í Banda- rílkjunuim hafa sýniiega átoweðið að leggg'ia blessum sína ytfir herv'aildseinræðið í Grikfclamdi, og það fyrir alira auigumi. Þetta er eima sikýrimigim, semi hægt er að huigsa sér á heiims'ókm ffag- wétanió>ðurskipisins Firanklim D. Roiosevieilts til Pireuis Oig við- töikur þær, sem Mðtogar her- foriinigjíalMiílkiuininar feaigiu hjá Bhiili'p Talibot sendiiJherria Baimda ríbjiamna þar um borð. Talsimenii rílkiisstjiórnarinnar ættu að koma hreint fram .í þessu miáli og mega etkflci stojlóta sér ba!k við þá f!Uililyrðin.giu, að þetta sé aðeicis „vetnjiull'eig" heiimsiólkin skips, sem só (um stuindar saikir) í fylgd með sjiötta fliotanum, og móttaka leiðtoga ríikissibjótrnar lanidsims um borð í hirnu aðkomma skipi sé eklki aniíað en venjiuibunidiinn atbuirðuir. HBIMSÓKiN 62 þúsuind smá- lesta ftogivél'aimióðiurslkiips, sem , ber heiti eims af frægustu for- setum Bandarííkjainna, getur aldrei taiizt þýðinigariítillll og venijuibunidiam aitburður. Svo milkið er vdst, að fHuigvéllaimióð- Uirsikipið Framklin D. Roose- veit hefur heimsótt Pireius að minnsita kiosti einu sinmi áður, þegar ríkisstjiórnim í Washiinig- ton viilidi sýma firam á stulðnimg sinn við grístou rílkisstjiórnina. í ijiósi þess sérstaka ástainds, sem niú rikis í Grrilkikiandi, Mýt ur umiheimiuiriivn að líta á þessa heimisólkm sem wott um samstöðu mieð Pap-adioipouilos hershafðinigGa og samisærisifél'öig urni hams, og með heami sé mifkiki lengra gemgið en gefið var tii kynma með þeirri yfir- iýsingu um „emduruipptöku eðli liegra stjiórmmiiáilasamslkiipta", sem birt var í fyrra mánuði. Sýniiegt er, að valtílhafarmir í Washinigton hafa iátið ucidam fyrjir þeirri röksemd herstjiórm- arinmar, að GorikkJiand sé, þeg- Aðalleiðtogi herforingjastjórnarinnar, Papapoudolus ar á alit er litið, nxjlög hernað- arleiga __ miikillivægur staður í varmiarhrinig Atlanitshaflsbamda- lagsims. Sé raumim þe'ssi, getum vér gert ráð fyrir, að fflj'ótlega verði að mýju borfið að jjulri hernaðaraðstoð, en hún var fielld niður í aprffl. í fyrra, þeg- ar byiltingin Var gerð. Forráða- menn '' utamrí'kisráðuineytisims bumma að trúa því fyrir s'tt ieyti, að wottur 'um vimáttu geti borið þanm áranigur, sem ekki tókst að ná með háttbuindnum en hiiuitlauisum saimskiptuim, eða að hmeigi'a berfiorinigjakllkuma í átt til stjiórnar samkvæmit stjlárnarskrá. OSS virðist sem bæði þæsi viðborf ber'' vott um skamm- sýni og sóu að mimmsta kosti byggð á þeirri röngu forsendu, að Bandaníkin þuirfi sto mjög á Grikiklandi að hakiia, að sú þörf sé brýmni en þörf herför- inigijabliítoummar fyrir stuðning Bandiaríkjamanna. Mjiög er vafasamit, að gríski herimn gæti orðið Aitlantshafsbandialagimu tii veruieigrar efliinigar eims og nú er borniið, þe'gar búið er að fijiadægija í „hreimsum" á anmað humdrað reyndra og háttsettra fiorinigja. Og þeir Bamdarífcja- meinn, sem ma5la grísiku hers- höfðinigjenum bót, eru meira að segrja bættir að iáta í veðri valka, að þeir hafi í hyggju að koma á {óst borgaralegri stj'órm oig draga sig í bié. Heim'sókn flliuigvélaimjóðunslkiiP'S ins Franfclin D. Roioisevelts Miýtur að draga kijarik úr grísk- 'um foriuistuimönmum lýðræðis- sinma, — aJlt fmá bóifsömum bægrimiömmum til hófsamria vimistrimamna, — sem eru að reyma að efla þjiáðleg'a sam- fyikimigu að baki Konstaritín 'komumigi gegin he'rforing'jiakilík- ummi. Hlúm Mýtur enmifremur að verða kommúnisitum til uipm örvumar og verða áróðrí þeiírM um „heiimisiveldissinna Bandia- rfkjanna og NATO" til fram- dirattar við auistaimveirt Miðjarð arhaf, og gæti jafnrvei laðað stuðnímigsmenm anmarra flloktoa tiíl fyigis við áfiorm þeirra um mycndum aiþýðutfylkingar. Eins og stendur getur heim- sákn fluigvélamó'ðiurskipsims /Frantolim D. Rooseveits tíi Pireuis aðeinis orðið lýðræðinu í Grikklamdi tii tj'óns. Og hún miun einmig vinma Bandaríkjun um tjión lamgtum víðar. Fundurinn i Budapest mun aug lýsa sundrungu kommúnista ÁíKVÖRÐ'UN Rúmemia urai a® taka þátt í beimismiáti komm- únista í Bédapest niú í iok þessa mámaðar mum sovézkum áróðursimönmum kaBirtobimið fagm aðarefmi. Kemur þetta sér mjlög vel fyrir vaOdtoafana í Kiremi og er þeim mitoilvæg sárabót, þegar þeir virða fyrir sér auk- imn ágneinimg í heimi toomm- úmiista og breitotoandi bii miílM stooiðainiahópanna. Bn Rúmenar hafa etoki látið neitt umdan síga í baráttu sinmi fyrir sjiáifræði og af þeim sökium verður áhja tovæmillega að draga þá álykt- um, að vaidhafar forustuiþ]'ióðar- inmar hafi orðið að greiða þátt töku validbafianma í Búkarest ærið háu verði. Bf fara má eftir þvd, sem> birzt hefur í bl'öðum í hirium ýmisu rítojum toomimúnista að umdanfönnu, hefur Rúmiemum verið heitið því, að samkumdam í Búdapest verði eins meiniaus og yfirleitt er iramit að bugisa sér ftð noktouir ráðistefna komm úmista geti orðið. Kínverjiar verði ekki gagmrýndir, ekki gerð nein tilraum til að legigja ftoktoum alHra iamdia sömu slkyidur á herðar og Mostovu- miemn og stuðninigsmenm þeirra reyni ails ektoi að ota símium fliokbslegf tota. AÐ SVO miitolu leyti sem séð verður fyrirfram þykir senmilegt, að árangur Búdapest ráðstefmuminar verði einna mik- ilwægastur í því, hve sfcýrt húm mumi teiða í ijiós himn djúp- stæða blofminig i toommúnista- hreyfimigiunind. Nikita Kruistjoff tótost að kala saman fiuiitrúa 81 bommúnisitafllotobs seint á áx inu 1960 og fá þá tii að sam- þytokja sameigimlieiga áiyktum. Á ráðstefnummi í Búdapest í lok þessa mánaðar verða etofci fuiltrúar nema SO komfliúmista fllotekia, þrátt fyrir ænna fyrir- höfm og eftirgangsimuni. FuHtirúa meira em fjlórða bvers bominiiúmistafiioktos í heim inum mun því vanta á þessa ráðstefmu. Uppbafll'eiga gerðu Kremilari'eiðtog'armir sér vooir um að ráðstefman í Bádapest staðfesti afi og áhrif Mosibvu- mammia í bommiúnistahreyfimg- ummi. Em nú^ru aliLar honfur á, að ráðstefman reynist ný sönmum utn sigurgönigu hims þj'óðlega bommúinisma og auki enm á umdáinihal'd huigsjiómaron- ar um eininigu Marx-Lenim- ismarns.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.