Alþýðublaðið - 02.02.1994, Blaðsíða 8

Alþýðublaðið - 02.02.1994, Blaðsíða 8
8ALÞYÐUBLAÐIÐ iIHIIIUHI Miðvikudagur 2. febrúar 1994 Flokksstjórnarfundur Alþýðuflokksins um sjávarútvegsmál um Magnús Jónsson veðurstofu- stjóri sigurreifur. Eiríkur Stefánsson: Mamma Grétar Mar: Hvað varð um loðn- orðin fiskvintísluvœn? una og síldina íkvótanum? Maraþonfundur um kvótakerfið stóð í flokks- stjórn Alþýðuflokksins á laugardaginn. Alls voru 30 ræður haldnar og mil.il spenna var á fundinum sem stóð í 5 tíma. Magnús Jónsson veðurstofustjóri hafði fram- sögu um álit milliþinganefhd- ar flokksins um sjávarútvegs- mál, sem að lokum var sam- þykkt með öllum atkvæðum gegn einu, lítið breytt frá upphaflegu drögunum. Magnús lagði áherslu á að ••^ kvótakerfið væri leiguliða- kerfi þar sem braskað væri með lífsafkomu þjóðarinnar. Fyrstur að taka til máls í frjálsu umræðunum var Skjöldur Þorgrímsson og gagnrýndi hann Hafrannsókna- stofnun fyrir áhugaleysi. Hann sagðist hafa lóðað á skipi sínu á að minnsta kosti 500 þúsund tonn af smásfld í Faxaflóa og Hafró virti hann ekki viðlits. Svend Aage Malmberg, haffræðingur hjá Hafrann- sóknastofnun, flutti langa ræðu og varði niðurstöður haf- og fiskirannsókna við ísland. Hann varaði við kæruleysi í af- stöðu vísindamanna til kollega sinna í öðrum greinum og sagði alveg augljóst að ofveiði væri á fiskistofnum í Atlantshafinu. Kristmundur Asmundsson sagði að allan fisk ætti að setja á markað, núna bröskuðu útvegs- menn með fiskinn. Hann benti á sóknarstýringu innan afla- marksins og sagði hættu á því að menn gætu eignast kvótann út á hefð. Petrína Baldursdóttir, fóstra og þingmaður frá Grindavík, sagði málið allt erf- iðara vegna þess hversu að kreppti í fiskveiðunum. Að jfc»-málinu kæmi líka ótölulegur fjöldi hagsmunaaðila. Grétar Mar, skipstjóri í Sandgerði, sagði að farið væri framhjá vigt með afla og kvóta- keifið hefði sýnt sig í því að vera orsakavaídur þess að afli næðist ekki. Örn Traustason, fyrrum sjómaður, sagði svokallaða sæ- greifa skulda 110 milljarða og flestir væru á hausnum. Sjávar- útvegsnefnd flokksins hefði ekki vit á sjávarútvegi. Óheftar veiðar orsökuðu ofveiði og náðst hefði málamiðlun fyrir smábátana. Eiríkur Stefánsson, verka- "*" lýðsforingi frá Fáskrúðsfirði, sagði flokksþingið hafa gefið skýr fyrirmæli og kominn væri tími til að Alþýðuflokkurinn stæði á sinni stefnu í málinu. Þá yrði gaman að fara um meðal fólksins. Kvótakerfið hefði brugðist, eigendur fisksins væru auðkýfíngar, sem hefðu það gott upp í rúmi eða í út- löndum. Guðmundur Þ.B. Ólafs- son, bæjarfulltrúi í Vestmanna- eyjum, sagði að alið yæri á þrælsótta við sjómenn. I reynd ætti þjóðin ekkert í fisknum í sjónum. Þörf væri á nýrri stefnu. Hervar Gunnarsson, verkalýðsforingi á Akranesi, sagði ekkert vit í því að henda kerfi, án þess að hafa eitthvað í staðinn. Hann lýsti eftir hag- ræðingunni í útgerð og hvatti til þess að allur fiskur færi á mark- að. Björn Gíslason sagði hrun framundan á landsbyggðinni vegna kvótkerfisins. Tveir menn hefðu rakað að sér 50 milljónum út á kvótakerfið á Patreksfirði og síðan horfið. Kvótakerfið væri arðrán í stfl við yfirráð Dana á íslending- um. ' Steindór Ögmundsson, Rannveig, Jón Baldvin og Guðmundur Oddsson spá íspilin. Guðmundur Þ.B. og Össur ánœgðir með lokaniðurstöðuna. Tálknafirði, sagði kvótakerfið hafa lagt Tálknafjörð í rúst á síðustu tveimur árum. Hann mælti með aflagjaldi og sam- þykktar draganna. Birgir Dýrfjörð fór yfir drögin að ályktun og gerði til- lögur að breytingum. Hann undirstrikaði það að menn þyrftu að gera sér grein fyrir hvað tæki við ef kvótkerfið yrði lagt niður. Snjólfur Olafsson sagði augljóst að takmarka þyrfti fiskveiðarnar. Hann undirstrik- aði veiðigjaldið sem leið og benti á að þrátt fyrir kvótakerfið fiskaðist ekki meira nú en áður. Magnús Jónsson kom aftur upp og ftrekaði afstöðu sína og kröfu um gerbreytingar á kerf- inu. Þröstur Ólafsson, aðstoðar- maður utanríkisráðherra, benti á að aðalatriðin yrðu að vera skýr. Afli á þorski hefði verið skorinn niður úr 450 þúsund tonnum í 165 þúsund tonn. Kvótakerfið væri fiskvinnslu- vænt kerfí og stuðlaði að hag- ræðingu í bátaútgerðinni. Spurningin væri um heildararð- inn fyrir þjóðarbúið, það tryggði kvótakerfið, og drögin væru óvísindaleg. Alliance og Kveldúlfur hefðu á sínum tíma líka látið senda sér tékka niður í Miðjarðarhaf. Sægreifar væru ekkert nýtt fyrirbæri. Braskið væri þó blettur á kvótakerfinu. Hráefhisverð væri hátt og fisk- vinnslan skuldsett. Síðasta flokksþing hefði endurbætt kerfið og f þeim tillögum lægi lausnin til frambúðar. Grétar Mar, skipstjóri, sagði 40% loðnukvótans hjá fjóium fyrirtækjum. Sóknar- markið hefði aldrei verið full- reynt, því hefði alltaf verið blandað inn í kvótann. Á síð- asta ári hefði verið beitt 200 skyndilokunum og væri það met. Jóhannes Guðmundsson gerði athugasemd við kaup á útsölutogurunum frá Kanada og Noregi. Lagðist gegn kvóta- sölu og studdi það að allur fisk- ur yrði settur á markað. Birgir Dýrfjörð lýsti tillögu frá sér og Eiríki Stefánssyni. Eirikur Stefánssón sagði það nýtt fyrir sér, að móðir hans, sem væri fiskvinnslu- kona, væri orðin fiskvinnslu- væn. Hann krafðist niðurstöðu á fundinum. Hugsa þyrfti líka um fiskverkafólk, ekki bara gróðann af útgerðinni. Rannveig Guðmundsdótt- ir, varaformaður Alþýðu- flokksins, sagði eðlilegan við- horfsmun hafa komið fram á fundinum. Alþýðuflokkurinn réði þó ekki einn stefnunni f sjávarútvegsmálunum og nú stæðu til kaflaskil í afstöðu flokksins, sem hún lagði áherslu á að yrðu með reisn. Guðfinnur Pálsson sagði Vestfirðinga á móti kvótakerf- inu, enda hefði það uppruna- lega verið stflað gegn þeim. Hann benti á að samsetning gamla skipastólsins hefði ekki útrýmt fiskistofnunum. Fólk á Vestfjörðum myndi einfaldlega ekki lúta því núna að stöðva veiðar. Snæbjörn Arnason, skip- stjóri á Patreksfirði, sagðist hafa skömm á LIU. I hans þorpi hefði engin verkakona vinnu. Kvótakerfið væri hriplekt. Hann hefði ekkert skuldað fyrir nokkrum árum, nú horfði hann fram á það, að ef báturinn hans sykki, þá nægðu tryggingarnar ekki fyrir veðsetningunni. Hann sagðist segja eins og Cató gamli, að auk þess leggði hann til að kvótkerfið yrði lagt í eyði. (Preteario censo Carthaginem esse deledam). Jón Baldvin Hannibalsson, formaður Alþýðuflokksins tal- aði síðastur. Hann sagði að allir yrðu að gera sér grein fyrir þvf að hafið væri hætt að vera al- menningur. Núna væri skömmtunarkerfi, - því miður. Ályktanir síðasta flokksþings hefðu gengið gegn leiguliða- kerfinu í sjávarútvegi í átt til leyfagjalds. Að þessu hefði ver- ið unnið með árangri, auk þess sem trillukarlar hefðu fengið sérstaka fyrirgreiðslu.Jón Bald- vin undirstrikaði það að um- bótaflokkur kæmist aldrei að endamörkum í neinu máli. Verkefnin væru eilff og ekki væri allt sem sýndist. Fyrirtæk- ið Ósvör hefði til dæmis að ráði þingmanns Alþýðubandalags- ins á Vestfjörðum samið um undirverð á fiski, krónur 60,- á kflóið, á kostnað kjarasamninga sjómanna, þótt allir vissu hvernig Alþýðubandalagið léti í orði á öðrum vettvangi. Kvóta- kerfið hefði því miður bitnað misjafnt á landshlutum í fram- kvæmdinni og hefðu Vestfirð- ingarnir farið langverst út úr því. Samt vantaði alltaf tillögur um beina framkvæmd við ann- að kerfi. Kvótakerfið hefði aldrei skapað eignarrétt, svo væri málafylgju Alþýðuflokks- ins fyrir að þakka. Viðskipti innan þess væru gífurleg, um þrír milljarðar á ari og þjóðfé- lagið allt færi í gegnum miklar breytingar, þegar þorskafli hefði verið skorinn niður úr 450 þús tonnum í 165 þús tonn á nokkrum árum. Ahættan af ótakmarkaðri sókn væri alltof mikil, slíkt gæti enginn varið. Að lokum bar Jón Baldvin lofs- orð á störf Þrastar Ólafssonar í tvíhöfðanefndinni og sagði Vestfirðinga mega muna það, að Þröstur væri hálfur Vestfirð- ingur, Sléttuhreppingur af Jök- ulfjörðunum. Guðmundur Oddsson fundarstjóri bar síðan upp drög- in að ályktun frá Sjávarútvegs- nefndinni með áorðnum breyt- ingum og voru þau samþykkt samhljóða gegn einu atkvæði, sem taldi þau ekki ganga nógu langt. Um ályktunina var fjallað um í Alþýðublaðinu í gær á for- síðu og í blaðinu í dag í leiðara. Alþýðublaðsmyndir og texti/GTK Þröstur Ólafsson, afvarði kvóta- kerfið enfordœmdi braskið. Birgir Dýrfjbrð: Orðalagsbreyt- Björn Gíslason: Milljóna arðrán ingar sem dugðu. á Patreksfirði Össur og Gunnlaugur meta áhrifin fyrir sjávarútveginn. Petrína Baldursdóttir: Grindvik- Hervar Gunnarsson: Verðum að ingurinn tillögugóði. vita að hverju við hverfum. Prófkjör Alþýðuflokksins í Reykjavík Skrifstofa stuðningsmanna • Engjateig 19 • (Listhúsið - 1. hæð - austurendi) • Símar 881070,881074 og 881075 • Opið 17-22 •

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.