Tíminn - 19.05.1972, Blaðsíða 5

Tíminn - 19.05.1972, Blaðsíða 5
Föstudagur 26. mai 1972. TÍMINN Kanna staðarval ríkisstofnana Forsætisráðherra hefur skipað eftirtalda menn i nefnd til þess að kanna staðarval rikisstofnana og athuga, hverjar breytingar komi helzt til greina i þvi efni: Bjarna Einarsson, bæjarstjóra, Helga Seljan, alþingismann, Jón Baldvin Hanniba1sson, skólameistara, Magnús H. Gisla- son, bónda, Magnús Guðjónsson, framkvæmdastjóra, Ólaf Ragnar Grimsson, lektor, og Sigfinn Sig- urðsson, hagfræðing. Jafnframt hefur ólafur Ragnar Grimsson, lektor, verið skipaður formaður nefndarinnar. (Frá forsætisráðuneytinu.) VEGGJALDIÐ AFNUMIÐ Á þingi i gærkvöldi var samþykkt breytingartillaga við vegalög, sem felur i sér niðurfellingu á veggjaldi á Suðurlandsvegi og Reykja nesbraut. Breytingar- tillagan, sem flutt var af ¦stjórnarandstæðingum, var Andvirði söluskatts samþykkt með 27 atkvæðum gegn 25. fimm stjórnarþing menn greiddu niðurfelllingu veggjaldsins atkvæði, þeir Hilmar Pétursson, Agúst Þorvaldsson, Björn Fr. Björnsson Bjarni Guðnason og Garðar Sigurðsson. til höfunda FERMINGAR -m^w^ Strandarkirkja Fermingarbörn ::(.m;ii kl, 10.45. Stulkur: GuÖbjörg Þóra Daviösdóttir, B-götu 24 Þorlákshöfn Guðriður Jónsdóttir, C-götu 21 Helga Siguröardóttir M-götu 20 IngibjÖrg Ketilsdóttir C-götu 10 Jóhanna Maria Ingimarsdóttir, B-gÖtu 15 Jónina Sigurjónsdóttir B-götu 5 Laufey Elfa Svansdóttir, C-götu 22 Lilja Brynja Guðjónsdóttir, C-götu 6 Rut Siguröardóttir, B-götu 20 Svanhvit Jakobsdóttir, P-götu 3 Valger&ur Stefánsdóttir B-götu 14. Piltar: Guömundur Gisli Hansson, A-götu 14 Guðmundur úskarsson, C-götu 7 Hjörleifur Brynjólfsson, M-gÖtu 9 Ólaf Heimir Daviösson, C-gÖtu 20 Gunnar Herbertsson, G-götu 13 Ferming að Hjalla 21.mai kl. 12.30 Erna Björk Hjaltad., Bjarnast. Ölfusi. Hveragerðiskirkja Fermingarbörn 21.mai kl. 2.15 Stúlkur: Anna Maria Kristjánsdttir, Laufskogum 21 Arnfriður Þráinsdóttir, Reykjamörk 7 Auður Hjördis Valsdóttir, Bláskógum 3 Björk Bjarnadóttir, Breiðumörk 5 Erla Guöbjörg Erlendsd., Heiðmörk 74 Gréta Mjöll Bjarnadóttir, Laufskógum 37 Guöbjörg Sigurveig Birgisd., Gufudal Herdis ÞórÖardóttir, Heiömörk 78 Jóhann a Stefánsdóttir, Heiðmbrk 95 Júliana Sigurbjörg Hilmisd., Varmahliö 39 Kolbrún Bjarnadóttir, Breiðumörk 5 Margrét Björg Sigurðardóttir, Dynskógum 26 Olof EHn Tómasdóttir, Brattahlið 5 Rannveig Ingvadóttir, Heiðmörk 84. Piltar: Birgir Freyr Lúðviksson, Hjaltabakka 6 Rvík. Haukur Logi Michelsen Hraunbæ Hróðmar Bjarnason Hvoli ölfusi Jóhann Garðarson, VarmahHÖ 27 Karl Kristjánsson, Þelamörk 74 Kjartan Rúnar Busk Þelamörk 76 Pall Hallgrimsson, Reykjamörk 11 Sigurjón Bjarnason, Hvoli Ölfusi. Fermingarbörn i Nesþingum Ferming I ólafsvikurkirkju hvltasunnudag k 11 árdegis (altarisganga annan I hvltasunnu kl 14). Prestur er slra Agúst Sigur&sson. Agúst Gunnarsson Kótluholti, Fró&árhreppi Eggert Hafsteinn Margeirss. Bæjartúni n. Guölaugur Gunnarsson Stekkjarholti 7 Helgi Kristjánsson Brúarholti 5 Jónas Siguröss. Hafnarfirði, Hjaröart. 2 Knútur Einarsson Ennisbraut 29 Kristjón Viglundur Guðmundss. Sandholti 9 Logi Úlfljótsson Hjar&artúni 3 Þor Kristmundsson Sandholti 21 Asdls Marisdóttir Vallholti 4 Björk Bergþórsdóttir Stekkjarholti 7 Ellsabet Oladóttir Grundarbraut 32 Hildur Alma Björnsd. Sandholti 36 Margrét Hreggviðsdóttir Hjaröartúni 6 Marianna Heiða Haraldsd. Grundarb. 4 Valgerður Sigurðard. frá Fögruh. Olafsb. 22 Ferming I Ingjaklshólskirkju hvftasunnudafe. kl 14. Halldór Pétur Andréss. Naustabúð 18 Helliss Hjálmar Þór Kristjanss. Háarifi 11 Rifi Kristinn Asbjörnss. Bárbarási 21 Helliss. Runólfur Oðinn Sigurðss. HIiö Helliss. Gu&björg Magnea Sigurbjörnsd. Selhóli Helliss Guðlaug Ingib. Sveinbjörnsd. Hellu Helliss. Halldóra Guöriður Sævarsd. Háarifi 25 Rifi Hulda Skúladóttir Snæfellsási 1 Helliss. Ingunn Guðmundsd. Bárðarási 5 Helliss. Ingunn Guðmundsd. Bárðarási 5 Helliss. Marla Anna Vigfúsd. Keflavlkurg. 8 Helliss. Sigrún Ingadóttir Naustabúö 19 Helliss. Sveindis Ingig. Almarsd. Skólab. 10 Helliss. Fermingarbörn Grundarfjarðarkirkju hvftasunnudag 21. mal kl. 10.30. Drengir: Guojón Ellsson, Grundargötu 29, Guðjón Arni Þórólfsson, Borgarbraut 9, HjálmtýrSæmundurHalldórsson, Htlöarvegi 13, Hjörtur Rósmann Jónsson, Mýrum, Stefán Gunnar Tómasson, Borgarbraut 2, Valdimar Þorvarösson, Hlf&arvegi 21. Stúlkur: Dagný Jerimiasdóttir, Grundargötu 44, EHn Katla Elíasdóttir, Grundargötu 12, Gu&munda Inga Forberg, Eyrarvegi 25, Lina Björk Sigmundsdóttir, Eyrarvegi 14, Sigriftur HÖgnadóttir, Borgarbraut 9, Sigri&ur Herdls Olafsdóttir, Grundargötu 4, Sigrún Edda Hringsdóttir, Grundargötu 16, Valgerður Gisladóttir, HHöarvegi 15. Fermingarbörn Setbergskirkju hvltasunnudag 21. mal kl. 14. Erna Njálsdóttir, Suður-Bár, Ingibjörg Torfhildur Pálsdóttir, Naustum, Lilja Jósefsdóttir, Nýjubúð. EB-Reykjavík. Alþingi samþykkti i gærkvöldi eftirfarandi tillögu fra Gunnari Thoroddsen sem ályktun þingsins: „Alþingi ályktar að fela rikis- stjórninni að leggja fyrir næsta þing tillögur um, að fjárhæð er nemi sem næst andvirði sölu- skatts af bókum renni til rit- höfunda og höfunda fræðirita, sem viðbótarritlaun eftir reglum, er samdar verði i samráði við Rithöfundasamband íslands og félög rithöfunda." LEIÐRETTING i texta með fuglamyndinni á for- siðu blaðsins i gær var sagt, að myndin væri af þröstum. Hún er hins vegar af auðnutittlingum, og leiðréttist það hér með. BÆNDUR Höfum aftur fyrirliggjandi VITAMIN 0G STEINEFNABLÖNDUR FRA EW0S A-B: Ewomin F. Jarmin Jarnpigg Racing K.M.Z. fyrir mjólkurkýr. fyrir varphænur. fyrir unggrisi. fyrir hesta. saltsteinn, nauðsynlegur öllu búfé. K.F.K. FÓÐURVÖRUR GUDBJ0RN GUÐJ0NSS0N heildverzlun, Síðumúla 22. Simi 85295 — 85694. Sigurður á Alþingi EB — Reykjavik. Sigurður Lindal annar vara- þingmaður Framsóknarflokksins i Norðurlandskjördæmi vestra tók i fyrradag sætíá Alþingi i stað Björns Pálssonar, sem er frá þingstörfum vegna anna. PUMA **" AUSTFIRÐINGAR Stofnfundur Flugfélags Austurlands verður haldinn i Valaskjálf, Egilsstaða- kauptúni, miðvikudaginn 24. mai 1972, kl. 21.00 Eins og komið hefur fram i fjölmiðlum verður f élagið byggt upp sem almennings- hlutafélag, og verður opið öllum Aust- firðingum, sem áhuga hafa á þátttöku. Tilgangur félagsins verður að tryggja öruggar og greiðar samgöngur á Austur- landi og við Austurland, með þvi að kaupa og reka, eða taka þátt i rekstri flugvéla. Þeir, sem áhuga hafa á að taka þátt i rekstri félagsins, geta skráð nöfn sin og væntanlega hlutafjárþátttöku hjá eftir- töldum aðilum: Á Vopnafirði — Þengill Oddsson héraðslæknir Á Egilsstöðum — Guðmundur Sigurðsson héraðslæknir Á Egilsstöðum — Guðmundur Magnússon oddviti A Egilsstöðum — Þorsteinn Sveinsson kaupfélagsstjóri A Borgarfirði — Arngrimur Magnússon hjá K.H.B. A Seyðisfirði — Oddur Ragnarsson hjá K.H.B. A Neskaupstað — Sigfús Guðmundsson hjá Sparísjóði Norðfjarðar. A Eskifirði — Guðni Óskarsson tannlæknir A Reyðarfiröi — Björn Eysteinsson hjá K.H.B. A Fáskrúðsfirði — Jón Erlingur Guðmundsson sveitar- stjóri A Breiðdalsvik — Sigmar Pétursson oddviti A Djúpavogi — Steingrimur Ingimundarson póst- og slm- stjóri. Uppkast af samþykktum félagsins og kostnaðaráætlun um hugsanlegan flug- rekstur, liggur frammi hjá þessum aðilum i undirbúningsstjórn: Guðmundur Sigurðsson héraðslæknir, Egilsstöðum Guðmundur Magnússon oddviti, Egilsstöðum Steingrfmur Ingimundarson simstjói, Djúpavogi Þengill Oddsson héraðslæknir, Vopnafirði Þorsteinn Sveinsson kaupfélagsstjóri, Egilsstöðum. knattspyrnu SKÓR Malarskór: Pelé Mexico, stærð 6 1/2-101/2 verð kr. 2060,00 Benfica Super. stærð 7—12, verð kr. 1946,00 London City, stærð 6 1/2-9, verð kr. 1798,00 Puma Rapid, stærð 5—12, verð kr. 1590,00 Pelé Santos, stærð 3 1/2-8, verð kr. 1430,00 PeléRio, stærð 3 1/2—7, verð kr. 984,00 Grasskór: Puma Tottenham, stærð 7—10 1/2, verð kr. 2205,00 Sportvöruverzlun Ingólfs Oskarssonar Klapparstig 44 — Simi 11783 — Reykjavik Atiglýs endur Auglýalaifar, Ken) eixa aft kuma I blaoinu á suniiudögum þurfa aö t-rast fyrir kl. 4 a fösludögum. Autíl.stofa Tlmansi-r rBankastrætn.Shnar: 19523 -18300. ARÐUR TIL HLUTHAFA Á aðalfundi H.f. Eimskipafélags íslands 16. mai 1972 var samþykkt að greiða 10% — tiu af hundraði — i arð til hluthafa fyrir árið 1971. H.F. EIMSKIPAFÉLAG ÍSLANDS.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.