Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 06.12.1979, Blaðsíða 4

Atuagagdliutit - 06.12.1979, Blaðsíða 4
AvataK pigingneKatigigfik sujumukardluartOK K'aKortume pigingneKatigigfik AvataK ukiu- nerane kisermåussivdlune igdloKarfingme aulisagkanik pisiortorpoK aussamutdlo ag- dlineKarnigsså nautsorssutigineKardlune K'aKortume aulisagkanik pisior- torneK ukioK måna ukiunerane pi- gingneKatigigfingmit AvataK- mit tigunenarpoK, tamånalo tu- ngavigalugo AG'p AvataK-me su- julerssuissune sujuligtaisso«, Upernaviarssungme savautenar- nermut sujiinersorte, Kaj Egede aperssorsimavå. Kaj Egedep aut- dlarnausiutigalugo navsuiarpå AvataK pigingneKatigigfigtut ka- titersimanera: — Avatap pigingneKatigigfing- nit avdlanit avdlaunenissutigi- nguatsiarpå ilaussortavut auli- sartuvdlutigdlo amalo inuit soku- tigingnigtut måne igdloKarfing- me ilaussortaungmata. aulisartut sdruname amerdlanerussuteKar- put, igdloKarfingmilo inuit ilau- ssortat åma amerdlasårujugssu- put, aulisarnermut tiingassumik K'aKortume ingerdlatsissOKar- nigssamik sOKUtigingnigtut. ilaussortat aulisartungitsut pi- ssaKarneK ajoramik pigingneKa- tigigfik sivneKartusagaluarpat sivneKartorutinik pissarnere av- dlatut åmigssussåuput, tåssa aningaussalissutigisimassatik maligdlugit pigssarsissaramik tåukua aulisartungitsut ilaussor- taunerme avatåtigut 1000 kru- nértarput, aningaussalersorne- Kartarputdlo aningausserivit erniåt maligdlugit. Avatap autdlarnernera Kaj Egede nangigpoK: AvataK novemberime 1977-ime ardlaliuv- dluta kommunimit kåmagtorne- Kardluta autdlartiparput, igdlo- Karfingme pingasoriardluta atau- Kontorfunktionær til boligkontoret En stilling som kontorfunktionær ved kommunens bolig- kontor er ledig til besættelse snarest. Arbejdet omfatter udskrivelse af huslejeregninger, regn- skab med vaskemønter, korrespondance, klientbetjening, beboersamtaler, arkivering samt iøvrigt deltage i forefal- dende kontorarbejde. Aflønning i henhold til gældende overenskomst. For ikke hjemmehørende i Grønland ydes der fri flytning og tiltrædelsesrejse og efter 1 års ansættelse en årlig frirejse. For personer, som anses for hjemmehørende i Grønland, ydes der fri flytning og tiltrædelsesrejse under forudsæt- ning af 2 års ansættelse ved kommunen. Kommunen vil være behjælpelig med fremskaffelse af pas- sende bolig, for hvilken der betales husleje efter gældende regler. Ansøgning, indeholdende oplysninger om uddannelse og tid- ligere beskæftigelse samt kopier af eksamensbeviser og an- befalinger bedes senest den 20. december 1979 fremsendt til Manitsup Kommunia Box 100, 3912 Sukkertoppen . Tlf. 1 32 77 hvor også nærmere oplysninger vil kunne indhentes. TRAKTORER LANDBRUGSMASKINER Stort udvalg i alle slags maskiner. Traktorer og gravemaskiner - nyt og brugt. Stort salg til Grønland. De kan med fuld sikkerhed købe ubeset! OSiVERISEN Magktn<orretnlngA.'9| .Københavnsvej 141, Rosk., (03) 35 40 52 simititserérdluta inuit soKuti- gingnigtut nåmalermata AvataK piviussungorpoK. taimanikut kommunip pigingneKatigigfiup igdlutagsså Bornholmsk Konser- ves Fabrikimit pisiarisimavå, pi- gingneKatigigfingmik autdlartit- siniartunut kåmagtutigalugo. Avatap pisiortorneK tiguvå Kaj Egede aperigavtigo K'aKor- tume aulisagkanik pisiortornine tamåt ukiunerane Avatap tigumi- ssarilisagå kimit sujunersutigine- KarsimanersoK ima akivoK: — påsisimavarput KGH'p uki- ok måna aulisagkanik pisiortor- neK unigtigssamårå, Avatap pisi- ortorneK tamåt tigusagå nautsor- ssutigisimagamiko, uvagutdle u- tarKerusugsimagaluarpugut, A- vataK sulivfigtut mikivatdlår- mat, inikigpatdlaerneK pissutiga- lugo, niorKutigssiarisinaussai kit- dleKaramik. taimåitumik pisior- torneK tamåkerdlugo tigujumasi- mångikaluarparput, aitsåtdlo AvataK agdlineKarérpat tiguju- masimagaluardlugo. agdlineKar- nigsså pilerssårutit maligdlugit ukioK måna junip autdlarKautåne inertugssauvOK tauva Avatami- nganit KGH-mut neKeroruteKar- simavugut måssåkut ukiunerani- lunit pisiortorneK misiliutaussu- pigingneKatigigfik AvataK uvdlumikut 35-t migssåine sulissoKarpoK, sulilo aussaro amerdlineKarnigssåt ilimanardlune. Andelsselskabet AvataK har i dag ca. 35 ansatte, og man kan regne med, at de bliver flere endnu til sommer. mik tigumisagigput, ukiunerane aulisagartat Avatap angissuså- nut nalemungmata. sulissut 35-t AvataK uvdlumikut inuit 33-t 35- tdlo akornåne sulissoKarpoK, ag- dlagfingmiut ilångutdlugit, Kaj Egede OKarpoK nangitdlunilo: — pisiortorneK tamåt tigugav- tigule sulissuvut amerdlisarsimå- ngilavut, sujugdlermik pissutiga- lugo sulissuvut sutdliviup angi- ssuså tungavigalugo namangma- ta, åmalo sujornatigutdle imai- liortarsimavugut KGH-p aulisag- kat pisiarisimassai uvagut pisia- remigtarsimavdlugit niomutig- ssiaralugitdlo. taimailiortarsima- vugut Avatamut aulisagkat tu- låusimassat ikigpatdlårångata. KGH'p pisiortuler- Kingnigsså — KHG-mut pisiortornerup ilå tuniutemisaguvtigo isumaKatigi- ssuteKarpugut uvdlut arfineK-pi- ngasut sujorKutdlugit nalunae- rérsimåsassugut, Kaj Egede o- KarpOK, isumaKarpungalo janua- rime taimailiortariaKardluta, au- lisagkat Kagssutinik pissariniar- neKalerpata. tulåuneKartut tai- mailivdlutik amerdlavatdlårujug- ssualisagamik, uvagutdlo suliari- nigssanut angumatingitsortali- savdluta, Kaj Egede naggasivoK. Stina AvataK andelsselskab i stor fremgang Andelsselskabet AvataK i Julianehåb har i vinter overtaget al indhandlingen af fisk i byen, og vil måske overtage helt til sommer er selvfølgelig i overtal, men vi har også en masse medlemmer i byen, der er interesseret i, at vi har en privat fiskefabrik på an- delsbasis her i byen. De medlemmer som ikke er fi- skere, får ikke del af et eventuelt overskud på lige fod med fiskerne, da de jo ikke indhandler noget til fabrikken. De giver ved siden af deres medlemskab, 1000 kroner til fabrikken, og så får de renter af disse penge, og her bruger vi ban- kernes rentesats. Starten på AvataK Kaj Egede fortsætter: Vi var nog- le stykker der i november 1977 startede Andelsselskabet Ava- taK, på opfordring af kommunen. Efter at vi havde holdt tre offent- lige møder i Julianehåb, var Ava- taK en realitet. Dengang havde kommunen købt en bygning, til- hørende Bornholmsk Konserves Fabrik, for at stille den til rådig- hed for eventuelle initiativtagere til en andelsforening. AvataK overtager indhandlingen Da vi spurgte Kaj Egede om, hvem der havde stillet forslaget om at AvataK skulle overtage indhandlingen af fisk i Julianehåb i vinter, svarede han: — Vi havde forstået, at KGH ville stoppe med at indhandle fisk i Julianehåb i år, med henblik på at AvataK skulle overtage det he- Avatap sujulerssuissuine sujuligtaissoK Kaj Egede. Formanden for bestyrelsen i AvataK Kaj Egede. Al indhandling af fisk i Juliane- håb er i vinter overtaget af An- delsselskabet AvataK, og på den baggrund har AG spurgt forman- den for selskabets bestyrelse, få- reavlskonsulent Kaj Egede, om forskellige ting angående overta- gelsen. Kaj Egede starter med at fortælle om AvataK: — AvataK har måske den for- skel fra andre andelsselskaber, at medlemmerne er både fiskere og dele af byens befolkning. Fiskerne le. Men vi ville ellers helst have ventet med dette, fordi vi har for lidt plads, og der er grænser for, hvor meget vi kan producere. Derfor havde vi planlagt at over- tage indhandlingen til juni i år, hvor det efter planerne er menin- gen, at AvataK's udvidelse er fær- dig. Men så tilbød vi KGH, at vi kunne overtage indhandlingen på forsøgsbasis, ihvert fald i vinter- perioden, hvor der alligevel ikke er så stor en indhandling, fordi garnfiskeriet er stoppet i denne tid. 35 ansatte AvataK har i dag mellem 33 og 35 ansatte, kontorpersonalet ibereg- net, siger Kaj Egede og fortsæt- ter: — Vi har ikke behøvet at øge antallet af fabrikspersonalet efter overtagelsen, for det første er det ikke muligt efter arbejdspladsens størrelse for det andet har vi før praktiseret at købe torsk fra KGH for at beskæftige vores ar- bejdere, hvis indhandlingen hos os har været for lille. Tilbage til KGH Hvis vi igen giver noget af ind- handlingen tilbage til KGH, har vi den aftale med dem, at vi med- deler KGH i Julianehåb 8 dage i forvejen, at de er nødt til komme igang igen, siger Kaj Egede. — Og jeg tror, at vi er nødsaget til at gøre det i januar, når bund- garnsfiskeriet starter. Derved bliver der alt for meget til os, og så kan vi ikke nå at forarbejde de indhandlede fisk, slutter han. Stina

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.