Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 06.12.1979, Blaðsíða 10

Atuagagdliutit - 06.12.1979, Blaðsíða 10
upernåro atulfsaoK udvalge atåssutenaut atåssuteKarnermut udvalge Kav- dlunånik kalåtdlinigdlo ilaussor- taKartoK Kalåtdlit-nunåta lands- tingiata danskitdlo folketingiata akornåne atåssuteKarnermik a- tortutitsissugssaK 1980-ip uper- nåvata ilåne pilersinei<artugssa- tut ilimagineKarsinaumoK, udval- givdlo sujugdlermérdlune ataut- sirrunigsså Kalåtdlit-nunåne 1980-ip aussåne ingerdlåneKåsa- simavoK. Kalåtdlit-nunåne landsstyre- mit sivnissutitat folketingip suju- ligtaissOKarfianik Københavnime isumaKatigingningniarKåmersi- måput, tåssanilo sujunigssame i- natsissartut tåuko mardluk akor- nåne suleKatigingnigssame Ka- noK najorKutaKarnigssaK angisu- ngordlugo isumaKatigissutigine- KarsimavOK. icavdiunåt sivnTssuti- tagssat tatdlimat Kavdlunåt folketingiata sivnissu- titagssai tåssa folketingip suju- lerssuissue (præsidium) tatdli- maussut, isumaKatigissutdle uv- dlune aggersune partit ingmikor- tortåine sujuligtaissussunit ug- pernarsarneKåsaoK. kalåtdlit siv- nissutitagssait sule tomarneKå- ngitdlat, unale nalunångilaK, ka- låtdlit folketingimut ilaussortau- ssut mardluk åmalo soruname landstingip sujuligtaissua Jona- than Motzfeldt atåssuteKarnig- ssamut udvalgime ilaussortåusa- ssut. KanorpiaK inugtaKarnigsså landstingip upernåro atautsiml- nermine OKaloKatiglssutigisavå. folketingip sujuligtaissue uv- dlumikut ukuninga inugtanarput: folketingip sujuligtaissua K. B. Andersen (socialdemokratit), su- juligtaissup tugdlia sujugdleK. nunap iluane pissutsinut ministe- riusimassOK Knud Enggård (ven- stret), sujuligtaissup tugdliata åi- på, ministeriusimassoK Erik Ninn-Hansen (konservativ), suju- ligtaissup tugdlisa pingajuat su- jumukarniat partiåne ingmikor- tunut sujuligtaissussOK Ove Jen- sen, kisalo SF-ip folketingime i- laussuinut sujuligtaissoK Ebba Strange, sujuligtaissunut ilau- ssortauvoK. »igdlup itua« atautsimfnermik ingerdlatsissusaoK atåssuteKaKatigingnigssamut udvalge nangminerissaminik ag- dlagfeKarfeKåsångilaK sulissune- Kartåsavdlunile landstingip folke- tingivdlo agdlagfeKarfine. OKau- seKartitagaK imalunit atautsimi- nernik ukiumortunik ingerdlatsi- ssok tåssåusavoK »igdlup itua«, tåssalo Jonathan Motzfeldt, a- tautsiminerit Kalåtdlit-nunåne i- ngerdlåneKarpata, åma K. B. An- dersen, Danmarkime atautsiml- neKartitdlugo. igdluatungerit isumaKatiglssu- tigåt inatsisigssanut sujimersutit atåssuteKaKatigingnigssamut udvalgimit sukumissumik agssor- tussutaussåsångitsut. igdluatu- ngeringnutdle påsissutigssissuti- tut sarKUiniuneKartugssat tå- ssåuput nålagkersuinermut sut tungassut angisut, pingårtine- narpordlo Kavdlunåt kalåtdlitdlo nålagkersuinermik suliaKartuisa akornåne sapingisamik pitsauner- påmik suleKatigingnigssaK angu- niardlugo udvalgip akunermiliu- tunigsså. kalåtdlit Kavdlunåtdlo sivnissutitait amerdlåssutsimi- kut åssigisagunångitdlat, tåssu- nåkutdlo erssersiniarneKarpoK a- tåssuteKaKatigingnermut udval- gip aulajangivingnernik aulaja- ngissussånginigsså. dec. 21-ane SAS- imik Danmarki- liartOKésaoK Annoncér i GRØNLANDSPOSTEN ajussårutigårput AG-ime kingug- dlerme jutdlimut angatdlånig- ssaK pivdlugo agdlautigissame kukuneKarmat. agdlagpugut tat- dlimångornerme decemberip 21-å- ne Kangerdlugssuarmit tingmi- ssartOK Københavniliartugssau- galuaK taimaitineKarsimassOK. kisiånile taimåingilaK tingmissar- tOK tåuna jutdle sujomutdlugo Danmarkiliartugssat kingugdler- sarisavåt. åmåtaordle nalunaeru- tigineKåsaoK Narssarssuarmit DanmarkiliartoKåsangmat mar- dlungornerme decemberip 18-iå- ne. Kangerdlugssup Kastrupivdlo akornåne atausiåinardlune ting- missartortitsineKåsaoK jutdlip u- kiortåvdlo akornåne, tåssa tatdli- mångornerme decemberip 28-åne tåuna ukioK måna Danmarkiliar- tugssat kingugdlersarisavåt. imarpik aitsåt Kulautdlugo ting- missartortitsinigssaK tugdlig- ssaK pisaoK januarip åipåne 1980. Rationerings- kontoret Nuuk kommune Nuuk kommunes rationeringskontor vil som følge af helligdagene i december måned have åbent som følger for udlevering af rationeringskort: Den 17. december udleveres for den 17. og 18......... åbent fra kl. 9-13 og 14-16 Den 18. december udleveres for den 19. og 20......... åbent fra kl. 9-13 og 14-16 Den 19. december udleveres for den 21. og 22......... åbent fra kl. 9-13 og 14-16 Den 20. december udleveres for den 23. og 24......... åbent fra kl. 9-13 og 14-16 Den 21. december udleveres for den 25. og 26......... åbent fra kl. 9-13 og 14-16 Den 27. december udleveres for den 27. og 28......... åbent fra kl. 9-13 og 14-16 Den 28. december udleveres for den 29. og 30......... åbent fra kl. 9-13 og 14-16 Den 29. december udleveres for den 31. og 01........ åbent fra kl. 9-13 Vi bedes Dem derfor henvende Dem på rationeringskontoret på de nævnte datoer for at und- gå alt for store kø-dannelser. Med venlig hilsen p.k.v. Nuuk kommune Rationeringskontoret folketingimit autdlartitat ukiu- mortumik Kalåtdlit-nunånut ta- kussagssarsiordlutik angalassar- nerat åma OKaloKatigissutigine- KarpoK. taimailiortarneK inger- dlåinåsaoi< kisiånile tamatumane landstinge KaerKUSsissåsavdlune. -h. Otto Steenholdt. Steenholdt føler sig sat uden for Ønsker at deltage som observatør i landssty- rets forhandlinger i Danmark, men er kun lovet et referat — Som grønlandsk folketings- medlem føler jeg mig nærmest sat ud af spillet, fordi jeg ikke har kunnet følge forhandlingerne mel- lem landsstyret og forskellige danske myndigheder samt EF- myndighederne, siger folketings- medlem Otto Steenholdt, Atås- sut, efter landsstyrets seneste forhandlingsrunde i København. — Jeg aner simpelthen ikke, hvad der er foregået. Jeg er blevet lovet et referat fra forhandlinger- ne, men det, man har brug for som folketingsmedlem, er en per- sonlig og direkte føling med for- handlingerne. Otto Steenholdt siger, at Atås- sut, havde håbet på en ordning for de grønlandske folketings- medlemmekr af samme slags som i det gamle landsråds tid. — Når landsrådets daværende forret- ningsudvalg forhandlede med grønlandsministeriet og andre in- stanser efter en landsrådssam- ling, så deltog folketingsmedlem- merne. — Det er meget værdifuldt med denne direkte kontakt til forhand- lingerne. Den giver en langt bedre baggrund for virket i Folketinget. Jeg forlanger naturligvis ikke en plads i landsstyrets forhandlings- delegationer, taleret eller lignen- de beføjelser, men vil være til- freds med status som observatør, siger Otto Steenholdt. Otto Steenholdt tilføjer, at han har luftet ideen i landstinget. — Men vi fik nærmest en kold skul- der fra Siumuts side, siger han. AG har endnu ikke kunnet ind- hente en kommentar fra landssty- rets formand, Jonathan Motz- feldt, der er på rejse i Sydgrøn- land. Men vi vender tilbage til sa- gen, -h. Status over produktion i Grønland Der findes i alt 87 produktionsanlæg, som be- handler fiskeri- og fangstprodukter Der findes i Grønland ialt 87 pro- duktionsanlæg på land, som kø- ber og bearbejder fiske- og fangst- produkter. Af de 87 anlæg er fem andelsselskaber og ni er private. De resterende anlæg, ialt 73, dri- ves af KGH og omfatter otte fa- brikker og 65 »traditionelle an- læg«, d.v.s. mindre og ikke sær- ligt mekaniserede anlæg, f.eks. salterier og anlæg, som modtager fangstprodukter. Oversigten bliver givet i en ori- entering fra grønlandsministeriet om fiskeri- og fangstprodukter købt af produktionsanlæggene i Grønland i 1977 og 1978. Heri fastslås, at de vigtigste fiskepro- dukter fortsat er torst, rejer og skællaks. De tegner sig tilsam- men for knap 90 pet. af det samle- de beløb, som produktionsanlæg- gene udbetaler til fiskerne og trawlerne. Trods en kraftig investering gennem de sidste 20 år i den grøn- landske fiskerflåde og i produkti- onsanlæggene, har der først i de seneste år været en væsentlig fremgang i fiskeriet. Således lå den samlede indhandlingsmæng- de i 1977 for første gang i en ti- års-periode over 56.000 tons, som var den totale indhandlings- mængde i 1966. Udviklingen er fortsat i 1978. Indhandlingsmængden steg med 5 pet. fra 1977 til 1978, men indhandlingsværdien i kroner og ører faldt med 3 pet. I 1976 ind- handledes ialt 49.006 tons til ca. 117 mill. kr., i 1977 indhandledes 67.464 tons til ca. 203 mill. kr., og i 1978 indhandledes 70.939 tons tilca. 191 mill. kr. Det vigtigste fangstprodukt er fortsat sælskind, der tegner sig for 62 pet. af det beløb, som pro- duktionsanlæggene udbetaler til fangerne. Indhandlingsværdien af fangstprodukter var i 1976 ialt 12.7 mill. kr., i 1977 10.8 mill. kr. og i 1978 13.5 mill. kr. Selvom pri- serne på KGHs to sælskindsauk- tioner i 1978 var stigende, så gav de to auktioner dog et samlet un- derskud på 4.8 mill. kr. ¦h. 10

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.