Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 06.12.1979, Blaðsíða 9

Atuagagdliutit - 06.12.1979, Blaðsíða 9
»atåKångitsut atåtåt« 80-lisaoK 16. december nunavtine KaKutigortumik suliv- dluarsimassut ilåt 80-ilisaoK de- cemberip 16-iåne. tåssalo Suko i- malunit K'ilaluvarniaK, kuissute- KartoK Andreas Lund-Drosvad, kalåtdlitdle akornavtine taimatut taineKångisåinartoK. inunerata o- Kalugtuagssartå pisanganartu- vok, Kavdlunåmingme avdlamik taima erKaimassaKartoKartigi- ngilan Kanga nunavtine pissusiu- simassunik. iliniartitsissumut inerdlåjuv- dlune Manitsumut pivoK ukiut 57 rnatuma sujornagut, fiskemester Nielsenikut méråinut iliniartitsi- ssungordlune. Nielsen tåuna nila- lugarniausimavoK nålagauvfiup atorfenartitå, Agpamiune Kag- ssutinik Kilalugkat ussatdluar- tarsimavdlugit. sivitsungitsoK i- nusugtup tikerdlåp Kilalugarniar- neK ilikarpå, tauvalo Kilalugarni- atut niuvertorutsitutdlo atorfi- nigpoK avanerujugssuaK Kanger- ssuatsåme Upernaviup emåne. Suko tåvunga pisimaleratdlar- titdlugo kangerssuatsiarmiut pi- ssårtuatsiångorput, taimak må- tagssuit nenerssuit. erininarsi- ngitsoK niuvertorusertåK inung- nik isumagingnigtulerpoK. kaper- dlatdlarångat naisainerssuaK pi- lisavå, suaussartoriartoritsig6K neKiligssuarnik. tåssalo niuverto- rusertik inutitårivigsordlugo (kå- malausiutdlugo), taimanilo ate- Kutsersuissaratdlarmata torrat- dlavigdluguåsit ateKUsitårtipåt: atåtanångitsut atåtåt. méraugatdlarama Suko agsut nuånårtorissarsimavara kussa- nartorssuarnik KingmeKardlune, nånunik Kardlenardlune, KaKOr- tunik kameKardlune, torssusor- ssuarmigdlo Kulitsanardlune tiki- kångat niuvertoruseKarfingua- mut Uvkusigssanut najugari- ssavtinut. åliuna Kavdlunåginå- nguaK, Kilalugartamigutdle ka- låtdlinit angumaneKångitsoK! i- nuk taimåitoK imåinausinåungi- lan. Sukume åma nalinginåungilaK. inuguna sOKUtigissarpagssualik agsutdlo kumilagtOK (sorpagssu- arnik sangmissalik). arajutag- ssåungitsussoK agsutdlo OKalug- tuatdlamigsussOK påsinarpon aussaK sinerssortarnerma puigu- naitsut ilåne sangmerujoravko. uvdlorsiutai 1922-mit 1950-ikut i- ngerdlatilernerånut imanarput nunavta kulturikut OKalugtuari- ssaunerane pingårutenartunik. taimaingmatdlo tupingnångilaK uvdlorsiutit tåuko nålagauvfiup katerssugausivigssuata soKutigi- lersimangmagit. åssigingitsorpagssuartigut Su- ko ikorfartuissarsimavoK nunav- tine ineriartornermut. misigissar- tup tåussuma onausé Karssupl- narneKartarsimångitdlat. tusågi- narneKarsimångilardlo sujuner- sutigingmago Kangerdlugssuan tingmissartunut mitarfiliorfig- ssamigdluartussoK. julime 1923- me tarKamanisimavoK umiat arfi- niliuvdlutik 30-nik najartagdlit. tåssag6K inunermine puigunåi- nerpautitå. taimane tugtusima- vok pangnerssuarmik. tåussuma amia mana ungalisarineKarpoK Tukan Teatrep issigingnårtitsi- ssarfiane Fjalteringime. Tukarme Sukup pingårtitarpagssuisa ila- gåt. ukiut ingerdlanerine Suko ka- terssisimavoK kalåtdlit erKumit- suliarpagssuinik. måna tåuko pi- ginenalerput katerssugausiving- ne Upernavingme, Manitsume, I- lulissane Nungmilo. aussaK nu- navtine angalaornermine pulaor- på Manitsume igdlutonaK Kule- ringnik inilik ukiut 1700 nalanér- sok. tåuna mana Kajangnaitsu- mik sanarKigdlugo katerssugau- sivingortineKarsimavoK iliveKar- fiup ernåne. igdlume tåssane Su- ko najugaKarsimavoK Nielseniku- ne iliniartitsissutitdlune 1922-me, manalo tåssaniput katerssugau- taisa kussanartut ilait. åmåtordle Danmarkime kalåtdlit igdlue pui- gorsimångilai. pissarissarsima- ssaisa niaKue kivigkatmåna Hol- stebrome kalåtdlit igdluåniput, tåssaniputdlo saunermik uvku- sigssamigdlo Kiperugautaisa ku- ssanarnerpåt ilait. amaliuna agdlatdlarKigsoru- jugssuaK. atuagkiamik taigdlia- minigdlo nunavtinut tungassunik ardlalingnik sarKumersitsisima- vok. uvdlumikut piumanenaKaut ardlanångitsungordlugit privati- mik nanitertisimassai, kalåtdli- nik imåinåungitsunik OKalugtuai. Sukule malingnauvdluarsimavor- taoK kalåtdlit akiinermingne o- Katdlisigissåinik, nangminerdlo penatausimavdlune OKatdliner- me, danskit kalåtdlitdlo avisine agdlautigissartagkamigut. 1924- milo agdlautigissanarpOK danskit avisisa ilane ima KuleKutserdlu- go: Siumut. kisalo AG-ime ukior- pagssuarne sarKumiuartarsima- vo imigagssap inerterKUtalernig- ssånik. kujavaraluarame nunarput isu- måkingilå. aussarångat utertuar- tarsimavoK tingmissanik ilisima- tOK Finn Salomonsen peKatigalu- go tingmiarpagssuit nalunaeKut- sersortarsimavdlugit. utorKalinermine Suko nunag- ssipOK Afrikap avatåne KeKerta- mut aussaujuåinartumut Gran Canariamut, gigteKarpatdlåKiga- mig&K. tarKavungarssuardle pi- galuarame nunarput puigungilå. ikingutine agdlagkatigut sule a- tåssuteKarfigivdluarpai nuånår- taKaordlo tarwavunga neKerta- mut seKinersuåinangajagtumut tikerårtoKartarångame inusug- katdlarame ikingutigisimassame kinguåvinik. AG-imit agsut pivdluarKUvar- put ukiorpagssuarnik angussai- nik. Julut Suko imaikasingikatdlarame. — Suko i sine velmagtsdage. Annoncér i GRØNLANDSPOSTEN Bygge- og Anlægsskolen i Holsteinsborg søger inspektør Under forbehold af de bevilgende myndigheders godkendelse er en stilling som inspektør ved Bygge- og Anlægsskolen i Holsteinsborg ledig til besættelse 1. januar 1980. Inspektøren, der samtidig fungerer som souschef, skal i sam- råd med områdelederne, planlægge og administrere skolens undervisningsaktiviteter. Relevant stillingsbeskrivelse kan fås ved henvendelse på Bygge- og Anlægsskolen, forstander Jørgen Andersen. Stillingen er klassificeret i lønramme 31. Dobbeltsproget ansøger vil blive foretrukket. Ansøgningsfristen er 1. januar 1980. Ansøgning bilagt referancer og eventuelle anbefalinger bedes sendt til Uddannelsesinspektøren Box 1022, 3900 Godthåb erinarssOKatigit nunavtinTtut amerdlanerssåt utorKassåjunerussunik inugtaKartarput — inusugtavut HiniartineKartariaKalerput. åssimTput Nungme Knud Petersen-ip eri- narssoKatigive, 1978-ime Nuk igdlOKarfigtut nagdliutorsiormat organiugalup Jona- than Petersenip er«åissutigssåta såvane erinarssortut. nuvfigilersimavavut. silarssuar- put — nunarputdlo asassarput ni- pagkalugtuinalersoK inuvfigiler- simassarput malingnauvfigisi- nåusagivtigo — nutårpagssuar- nut inugtauniartarianalerpugut angisumik pitsaussumigdlo ing- mivtinut piumavfigaluta. tauva- meKanon? SUMUT: iUniartitauneK — Kåu- marsagaunen — atuarfigpagssu- itdlo atortorigsårutenaKissut ili- niartitsissorpagssuagdlitdlo akii- nivtine sutdliviulersimåput. ilini- agagssarpagssuit åssigingitsut a- merdlangåramik taigusagalua- ruvtigik någatdlartugssåungit- sut akornåne sunauna sumigi- nagauvatdlårtoK? erinarssortien. mérnat mikinerinit, inusugtua- rarpagssuitdlume erinarssorner- mik iliniartineKartarnigssait pi- morutdlugo ukatarineKalerdli- tOK, tamatumunåkut kalåtdlit Kangånit anersåvat ukiune nutå- ne umarigsiartulersinaorKuvdlu- go, mingnerungitsumigdlo mér- Kat peroriartornermingne anerså- mikut pemingnerunigssaming- nut ikiorserneKarsinauMsagaluar- mata. taimåitumik nangminer- ssornerulernerme (nutåme) nu- navtine nålagkersuissulersut (ka- låtdlit) pissugssautitauvfit ilatut atuarfenarneK åma tigumissari- lertugssaungmåssuk erinarssor- nermik pitsaussumik sungiusai- ssalernigssaK agsut inåssutigeru- sungnarpoK. inussugume inu- ngutsivtinit piginaunermik suga- luarnersumik pigissaKartarpu- gut, tamåkunungalo ilauvon eri- narssorsinaunermigtaOK sor- dlangmik pigissaKarérnen. kigsautiginaraluaKingmåme u- kiune måkunane nangminerssor- nerulernivtinit erinarssorsinau- nermik kalåtdlit pigissaKarérne- rata sule pitsaunerussumik su- ngiusaissarnertigut silarssuarmi- OKativtinutaOK nagdlersusinau- nermik sarKuminerulersariaKa- ravta. erinarssoKatigingnik sungiu- saissartuniåsagåine sårnguname ingminut angisumik piumavfigi- ssarianartarpoK åmalume iliniar- titanut inugsiarnersumik akuliut- dluarsimanigssaK pitsaussumik angussaKarnigssamut torKåma- vigssaussardlutik. sujunigssar- put ungasingnerussOK pitsaune- russumik angussaKarfiujumår- toK neriutigalugo, avdlåtaon isu- matik sarKumiutalisagait kigsau- tiginarpOK. Lutherivdlo onauserisimassai issuaivigisavåka imåitut: »Diåvu- lup nipilerssorneK (erinarssorneK) akerarå, erKarsautipilugpagssu- arnik anisitsissarmat!« VL.

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.