Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 06.12.1979, Blaðsíða 5

Atuagagdliutit - 06.12.1979, Blaðsíða 5
Risøme misiligutigalugo uraniauvfiliortOKartOK misilmeK iluatslsåpat Kuånerssuarne nTauvfigssamut tungavigineKåsaoK ura- uranimik piainigssamut tunga- ssumik Kalåtdlit-nunåne OKatdli- neK autdlartiniamissålersordlo misiligaissarfingme Risøme ato- miliorfingme taimaitineKarsima- ssume uvdlune måkunane piarér- sarneKalerpoK uranigssamik piai- nigssamut atortup sananeKarnig- sså, tåssane suliarineKåsavdlutik sagfiugagssaK 5000 tonsit mig- ssane angissusilik Kuånerssuarne piagan. taimailiorneKåsaoK peri- ausen nutåjuvdluinartOK periau- sen CPL-mik tainenartoK ator- dlugo. tåussuma åssinganik miki- nerussumik atortoKardlune tåuna misilerKigsårneKarsimavoK ki- nguneKardluartumik. mana ator- tutigssaK anginerusson sanane- KalerpoK, Narssame uranigssa- mik piaivfiliorsinaunigssamut å- ssilissagssångorsinaussoK. uranigssamik piainigssamut a- tortorissaK tåuna Kuånerssuarne uranimik piainigssaK pivdlugo KanoK ingerdlanigssamut piler- ssårusiausimassup ilagivå, piler- ssårusiardlo tåuna autdlartine- KarpoK misiligaissarfingme Risø- rne 1978-ime, taimailiorneK niu- vernermut ministereKarfingmit 36,3 mill. kr-nik aningaussalerne- Kardlune ukiune 1978-imit 1982-i- mut atortugssanik. periauseK CPL-mik taineiortoK pilerssårusiap tåussuma pissortå Jørgen Jensen, Risø, cmalugtuar- Pok: — pilerssårusiaK 1978-ime aut- dlarnerparput. tamåna sule aut- dlartingitsoK sujusingnerussiikut rnisigssuinerit tungavigalugit ni- uvernermik ministereKarfingmut sujunersutigisimavarput KanoK i- ngerdlanigssamik pilerssårusiaK ingerdlatinarnenåsassoK, taimai- liornikut påsinarsisineKarKUvdlu- git periauseK CPL-mik taineKar- toK maligdlugo Kuånerssuarne u- ranigssamik piaineKalisagaluar- pat pissutsit aningaussanut, tek- nikimut pingortitamutdlo tunga- ssut. periauseK CPL-mik taineKar- toK tåssauvoK sagfiugagssamit uranimik ingmikortitsiniarneK sodamik akugaK naKitsinerdlo a- tordlugit taimailiorneK periausiu- vok naluneKångitsoK, nutåju- ssordle unauvoK: Kuånerssuarne sagfiugagssamut atusavarput pe- riautsinit ilisimaneKartunit angi- nerujugssuarmik naKitsinerta- Kartitdlugo kissåssuseKartitdlu- gulo. manamut taimailiorneKar- tarsimavoK kissåssuseK 160 gra- der celsius atordlugo. kisséssu- serdle 280 gradinut Kagfarsima- varput naKitsinerdlo anginingor- tisimavdlugo. tauvalo påsinarsi- simavoK uran sagfiugagssamit ingmikortineKarsinaussOK. tamå- na misilingneKaKåtårérpoK labo- ratoriane atortorissanik atorto- Kardlune. taimåitulerissutigssaK måna sanavarput »pilot-ska- la«ngordlugo, tau\'a takusavar- put taima periauseKarneK KanoK ingerdlåsanersoK. sagfiugagssaK 5000 tons piarnexåsaoK Jørgen Jensen OKalugtuarpoK la- boratoriane rnisigssuinerit 1979- me upernakut inerneKarsimassut pitsaussunik kinguneKardlutik. månåkut autdlartinialigaK tåssa pilerssårusiaussup ingmikortuata åipå. tåuna 1982-ip tungånut i- ngerdlåsaoK, pilerssårusiamilo tåssane namagsineKartugssåu- put Kuånerssuarne sagfiugagssa- mik 5000 tonsip migssinganik pi- aineK ama sujusingnerussiikut a- tomiliorfiusimagaluartume misili- gainermut atortugssamik, atortu- mik pilotimik taineKartartumik sananeK. pilerssårusiamilo nag- gatigineKåsåput nalunaerusiorne- rit, tåssane pineKardlutik misili- gainerup kingunerissai åma Kuå- nerssuarne uranimik piainigssap aningaussatigut, teknikikut pi- ngortitamutdlo KanoK suniute- Karnigssåta nalilerneKarnere. misiligaivfigssaK nutåx 1981-ime atulisaoK Jørgen Jensenip nautsorssutigå misiligaivfigssaK 1981-ime inger- dlalersinaussOK. taimanikugssa- mut uranigssaK tåuna 5000 tons migssiliortOK Kuånerssuarnit i- ngerdlåneKarérsimassugssauvOK pujoralaussåinångordlugo aseror- terneKarérsimassugssauvdlune maskinanut misiligåussutaussu- nut imiutinariångordlugo. sagfiu- gagssaK seKUgterdluagaK tåuna tåssane imermik atortugssanig- dlo kemikålianik akuneKåsaoK, kisssagtineKåsavdlune naKitsi- nermigdlo pineKardlune suliarine- Kåsavdlune uranip ingmikortine- Karnigssåta tungånut. Kalåtdlit- nunåta uraniata ilisarnautigå sagfiugagssamit åtavigissaminit agsut ingmikortikuminåinine. tai- mailiuinerup naggatåtigut inerne- rissarpå urandioxydimik pigssar- sineK — imalunit tamåkulerissar- tut yellow cake-mik — kage kajor- tumik — taissaganik. auiajanginiardlune tungavigissagssamut ilauvoK pingårute- KartOK taimatut nanOK ineriartortitsi- nigssamik pilerssårusiaK tamar- me 1982-ime inerpat naggatåru- taussumik nalunaerusiagssan Risøp suliarissagsså tuniutagsså- lo pivdlugo Jørgen Jensen: — nalunaerusiame sujiinersute- Karniarpugut teknikikut atortuti- nik uranimik piainigssaK autdlar- tisavdlugo pissariaKartinartunik, uranimik niorKutigssiornerme i- ngerdlatsinigssat åssigingitsut — sordlo periautsimik atautsimik, pingasunik imaKalunit amerdla- nerussunik atortoKardlune — su- nik pitsaoKuteKarnere takutiniå- savavut, nukik atugagssatut a- tugagssatut migssingersutigi- ssaK imerdlo atugagssaK KanoK agtigisassut nautsorssusavavut, atortorissanut aningaussartutig- ssat, KanoK sulissugssanik pissa- riaKartitsitigineK, aserfatdlagtai- linermut aningaussartutigssat, agssartornermut aningaussartu- tigssat avdlatdlo nautsorssusa- vavut. taimailiornivtigut tikikiar- tusavarput uranimik kg-mik 1- Jørgen Jensen, uranimik pigssarsiniardlune pilerssårusiamik Risøme misiligaivfingme ingerdlatsinerme pissortaussoK. Jørgen Jensen, der leder uranudvindingsprojektet på forsøgsstation Risø. mik niorKutigssiornerup migssili- ukånerdlugo KanoK akeKarnig- sså, tåssalo taimailerérnikut Ka- låtdlit-nunane uranimik piainerup ingminut akilersinåusanera naut- sorssorneK ajornarungnåisaOK. — nalunaerusiagssaK erKarsau- tigineKarsimava uranimik piai- nigssaK angisanerdlugo någgåsa- nerdlugulunit aulajangernigssa- vingmut tiingavigissagssatut? — nalunaerusiaK auiajanginiar- dlune tungavigissagssamut ilau- vok pingåruteKartoK, nålagker- suinermigdle suliaKartut Kanon i- sumernigssåinut timgavigssaKa- linginerine pingortitamut tiinga- ssunik, augtitagssarsiordlune i- ngerdlatsinermik, atåssuteKar- nermut atortorigsåruteKarner- mutdlo avdlanutdlo tungassunik misigssuineKaratdlåsaoK, piler- ssårusiamut pissortaussoK Jør- gen Jensen naggatåtigut OKar- POK. -h. GRØNLANDSPOSTEN • to-sproget • er bladet, som læses i næsten alle grønlandske hjem Rene naturblade til omblad og dæks. De bedste indlægstobakker. Derfor nyder De Advokat cerut som en sod cigar. KaleKutai amerailo akuitsut. ikiaKiitsiussat tupat pitsavigssuit. taimaingmat Advocat serut sikåtut mamarivdluarpat.

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.