Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 06.12.1979, Blaðsíða 16

Atuagagdliutit - 06.12.1979, Blaðsíða 16
Den spændende beretning om de otte mumier Den tidligere leder af Grønlands Landsmu- seum har udgivet bog om det sensationelle gravfund i Qilakitsoq »Himlen er lav« hedder en ny bog, udgivet af Jens Rosing, tidligere leder af Grønlands Landsmu- seum. Bogen skildrer det sensati- onelle fund af otte eskimoer, grav- lagt i slutningen af 1500-tallet, men velbevarede som mumier i dag, fordi de har ligget i en mørk, tør og kølig klippehule i Qilakit- soq. Det har modvirket den al- mindelige kødets gang. I bogen fortæller Jens Rosing sagligt — og meget spændende — om fundet, der blev gjort af brød- rene Hans og Jokum Grønvold en efterårsdag i 1972, men som først blev fjernet fra gravpladsen i 1978 af sagkyndige fra bl. a. Nati- onalmuseet. I dag er alle otte lig på Natio- nalmuseet, og en gruppe konser- vatorer, etnografer og medicinere med særligt kendskab til eskimo- er er dannet i Grønlands Lands- museum regi. Gruppen skal koor- dinere de mange undersøgelser, der nu forestår. Medicinske under- søgelser — Medicinske eksperter skal for- søge at fastslå dødsårsagen og de enkelte individers alder, fortæller Jens Rosing i bogen. — Desuden skal ligene undersøges med hen- blik på sygdomme og knoglelidel- ser. Blodtyperne skal bestemmes tOKungassut ilåt nårtOKarpoK. iliverfiåne takugamiuk taimåineratut Jens Rosingip titartargå. Jens Rosing atuagkame isumaliuter- sorpoK arnat arfinigdlit tåuko mérKatdlo mardluk uvdlorme atautsime ajunåmikut tOKUsimassut, imaKa umiamTsimåput ajunårtu- me. En af de døde var gravid. Her tegnet af Jens Rosing, som han så hende i graven. Jens Rosing udkaster i bogen den teori, at de seks kvinder og to børn er omkommet samme dag ved en ulykke, muligvis har de været i en konebåd, der er forlist. HANDELSKOSTSKOLE IKAST HANDELSKOSTSKOLE BØGILDVEJ 12, 7430 IKAST EFG-kontor og butik - tal med arbejdsformidlingen for om muligt ad denne vej at kunne fastslå familieforholdet mellem dem. Deres tænder skal nøje undersøges. — Der arbejdes også på at fin- de en bevaringsmetode for de ind- tørrede, ugarvede skind, og efter konserveringen skal der udtages snitmønstre, og de forskellige amuletter, der er fundet ved lige- ne, skal undersøges og tydes. Ko- pier af dragterne vil blive frem- stillet i Grønland og udstillet på museerne i Grønland, oplyser Jens Rosing. Videnskabelig publikation — Det er tanken, at det eneståen- de fund med tiden skal fremlæg- ges i en samlet, videnskabelig Bekendtgørelse om licens til rejefiskeri på fiskeriterritoriet ved Grønland I henhold til §§ 2 og 4 i lov nr. 413 af 13. juni 1973 for Grønland om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt, som ændret ved lov nr. 624 af 22. december 1976 samt ved lov nr. 597 af 17. de- cember 1976 om Danmarks Riges fiskeriterritorium, fastsættes: § 1. Bekendtgørelsen omfatter erhvervsmæssigt fiskeri efter rejer, som drives på fiskeriterrito- riet ved Grønland af personer og selskaber med grønlandsk fiskeribevis. § 2. Fiskeri efter rejer med fartøjer over 80 BRT må kun ske efter licens fra ministeren for Grøn- land, eller den han bemyndiger hertil. Stk. 2. Ansøgning om licens skal være rigsombudet i hænde inden 15. december 1979. Stk. 3. I forbindelse med licensen kan der foretages en fordeling af fangstmængder mellem de autoriserede. Stk. 4. Licensen kan betinges af, at at der senest pr. 1. juni 1980 er truffet aftale med produk- tionsanlæg i Grønland om landing af minimum 15 pet. af fangsten af rejer pr. togt til bearbejd- ning. Stk. 5. Udkast af rejer over 2 g må ikke finde sted. Stk. 6. Licensen kan betinges af, at fartøjet senest fra 1. juni 1980 har 60 pet. grønlandsk besæt- ning. § 3. Licens gives i 1980 kun til fartøjer, som har haft licens til rejefiskeri i 1979 og fortsat opfyl- der betingelserne for at drive erhvervsmæssigt fiskeri ved Grønland, eller som var indgået i mi- nisteriets kapacitetsopgørelse pr. 1. december 1978 over forventede nytilkommende grønland- ske fartøjer i rejefiskeriet. Stk. 2. Licenserne gælder for 1980. § 4. Licenserne udfærdiges til en bestemt indehaver for et bestemt fartøj. Stk. 2. Licensen og de deri indeholdte rettigheder kan ikke overdrages. Stk. 3. I tilfælde af indehavers død, eller i tilfælde af, at det licenshavende fartøj sælges eller li- der totalforlis, tages licensen op til fornyet overvejelse med henblik på konstatering af, hvorvidt de oprindelige betingelser i øvrigt for licensudstedelsen fortsat er opfyldt. Er betingelserne ikke opfyldt, bortfalder licensen. Stk. 4. Licensen skal opbevares ombord. § 5. Ministeren kan under ganske særlige omstændigheder, f. eks. langtvarigt haveri for en licensindehaver, fravige betingelserne for udstedelse af licens. § 6. Overtrædelse af §§ 2 og 4 i bekendtgørelsen eller af vilkårene i de licenser, der er udstedt i henhold til § 2, kan medføre advarsel eller bøde. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i lov for Grønland om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt. § 7. Bekendtgørelse om rejefiskeri på fiskeriterritoriet ved Grønland nr. 7 af 10. januar 1979 med senere ændringer ophæves den 1. januar 1980. Ministeriet for Grønland den 9. november 1979 Jørgen Peder Hansen/Christian Jensen publikation. Når de talrige under- søgelser er afsluttet, skal alle mu- mierne tilbage til Grønland. Dragterne, som de har båret, skal efter konserveringen udstilles på grønlandske museer sammen med de nævnte kopier. Det var oprin- delig meningen, at de skulle læg- ges tilbage på fundstedet, klippe- hulen ved Qilakitsoq. Men den smukke tanke lader sig nok ikke gennemføre, mener Jens Rosing. — De vil næppe få lov til at ligge i fred. Jagt på mumier — Efter at nyheden om de velbe- varede mumier har bredt sig, er en veritabel jagt sat i gang. F. eks. går turisterne rundt ved by- erne og spørger ud om, hvor man kan finde mumificerede lig. En sydeuropæer spurgte frejdigt i Nordgrønland efter mumier — han ville have gamle eskimodrag- ter med sig hjem. — Resultatet bliver formentlig, at den lille dreng og måske et par andre af mumierne bliver bevaret til museumsbrug, mens de øvrige stedes til hvile, sandsynligvis i Umanaq by, siger Jens Rosing. Hans bog skildrer fundet fra første færd til situationen i dag- Men bogen rummer også oplys- ning om eskimoernes levevis, klæ- dedragt m.v., og den er forsynet med Jens Rosings egne, meget skønne illustrationer. -h. arnaK inusugtOK amautexarpOK nålungiarssuminut amårutigissaminik. En ung kvinde var iført amaut-pels til at bære sit spædbarn i. Ny udstilling åbner søndag 2. december kl. 14 Udstillingen omfatter: Kajak og dens redskaber. Umiaq og lidt om hvalfangst. Fund fra Håbets ø og noget om Hans Egede, 3000 gamle fotos, optaget af John Møller. Årets gaver og erhvervelser, bl. a. frimærker og julemær- ker. LANDSMUSEET Saqqummersitsineq nutaaq ammassaaq sapaat 2. dec. nal. 14. Uku saqqummersinneqarput: Qajaq atortuilu. Umiaq arfanniarnermullu tunngasumernit. Illuerunnernit nassaat Hans Egedemullu tunggasut. Assilisatoqqat 3000-t John Møllerip assilisai. Ukiup ingerlanerani tunissutit katersugaatillu nutaartai, so- orlu frimærkit julemærkillu. LANDSMUSEET 16

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.