Skutull


Skutull - 16.09.1946, Blaðsíða 4

Skutull - 16.09.1946, Blaðsíða 4
SKUTULL v Liggur viö landauðn í Slóttuhreppi. Neydarkall frá lireppsnefhd til ráðuneytisins. Eftirlitsmaður sveitastjórnarmálefna óskar tillagna, þingmanna, sýslunef ndar og hreppsnef ndar um það, hvaða hjálp þessir aðilar telji, að helzt ko.mi að haldi, til þess að byggð haldist í Sléttuhreppi. Þingmenn og hreppsnefnd hafa haldið fund um málið og gert sínar tillögur. Ýmsir minnast þess e. t. v. að í vor birtist hér í blaðinu grein uni allömurlegt ástand, er ríkjandi væri í Sléttuhreppi. Vera má, að einhverjir hafi talið, að þar væri ástandið málað full- dökkum litum, þar eð kosningar voru framundan. En því miður var svo. ekki. Nú birtir Skutull bréf, sem hreppsnefndin í Sléttuhreppi sam- þykkti einróma á fundi sínum þann 25. ágúst í sumar að senda félags- málaráðuneytinu. Bréfið er svohljóðandi: „Út af því ástandi, sem skapast hefir í Sléttuhreppi vill hrepps- nefndin skýra hinu háa félagsmála- ráðuneyti frá því, sem hér segrr: Héraðið er læknislaust og ljós- móðurlaust, og prestur er ekki heldur í hreppnum. Landssímastöð- in og bréfhirðingin á Látrum hefir verið lögð niður, en þó er bráða- birgðarsímaafgreiðsla. Tjr hreppnum hafa flutt og flytja fyrir 1. okt. n. k. búferlum rúmlega eitt hundrað manns, og verða íbúar þá í hreppnuni um 180. Af þeim eru 35 sextíu ára og eldri, börn innan 16 ára 55 að tölu, en aðeins teljast 33 karlmenn 20—59 ára (verkfærir menn). Þá gefur það og nokkra hugmynd um, hvaða skarð er fyrir skildi í hreppnum með brottflutningi þessa fólks, að í fyrrverandi hreppsnefnd voru aðeins eftir tveir menn, í kjör- tjsórn Látrakjördeildar var enginn eftir er alþingiskosningar fóru fram, og varamenn heldur ekki, og allir skólanefndarmenn Látra- skólahverfis voru líka farnir. Enn fremur má geta þess, að þeir, sem burt hafa flutt, bera um helming útsvarsbyrðarinnar þetta ár. ' • Hvernig á að snúast við slíku ástandi? — Oss heimamönnum verður ráðafátt, einkum þar sem ganga má út frá því, að brottflutn- ingur hins vinnufæra hluta íbúanna sé enn eigi stöðvaður. Hinsvegar er augljóst mál, að hlutur hinna, sem eftir eru, verður æ erfiðari, eftir því sem fleiri fara. Auðsætt virðist því, að annað- hvort verður að gerast: Að þjóðfé- lagið geri þegar ráðstafanir til að hjálpa þeim, sem eftir eru, til þess að heyja lífsbaráttuna á þessum stað, eða í annan stað að veita að minnsta kosti þeim, sem verst eru settir beína aðstoð til að komast burt-til annara staða. Ástæða mundi þykja til þess, að hjálpa fólki, sem á einhvern skynd- ilegan hátt missti fasteignir sínar. Hér er í raun og veru um það sama að ræða.. Fólk hefir unnvörpum orðið að ganga frá eignum sínum verðlausum, og veitist þá mörgum erfitt að koma undir sig fótunum á nýjum stað. Auk . alls þessa skilja fáir þann sársauka, sem því fylgir að sjá heilt byggðarlag leggjast í auðn. Slíkt og þvílí'kt hefir lamandi á- hrif og dregur þrótt úr þeim, sem eftir eru og alltaf sjá raðirnar þynn- ast og erfiðleikana aukast. Hvaða atvinnulegar ráðstafanir er hægt að gera fyrir Hesteyri, Sæból og Látra? Eða treystist hið haa ráðuneyti til að koma stórum fjöl- skyldum, sem hafa yfir verulegum vinnukfafti að raða, til staðar, þar sem næga atvinnu væri að fá. Getur hið háa ráðuneyti útvegað gamalmennum, sem þess kynnu að óska eða á það fallast, hælisvist? — Slíkar ráðstafanir, þótt neyðarúr- ræði séu, myndu létta þeim, sem eftir eru, nokkuð byrðarnar. Ef leggja þarf þorp eins og Látra í auðn, geta þeir síðustu af vinnu- færu fólki ekki til þess hugsað að fara og skilja gamalmenni og ör- yrkja og aðra þá, sem verst eiga með að koma sér fyrir á nýjum stað, eina eftir. Oss er ljóst, að þetta jer erfitt vandamál, og máske einstætt. En oss fannst ekki verjandi að draga lengur, að leggja málið fyrir hið háa ráðuneyti, og leyfum oss að gera það með tííéfi þessu. Auðvitað erum vér fúsir til að eiga viðræður við- ríkisstjórnina um þessi mál, en þess ber fyrst og fremst að minnast, að það sem gert verður, þarf og verður að gerast i skjótri svipan. Virðingarfyllst, pr. Hreppsnefnd- Sléttuhrepps, Bergm. Sigurðsson. (sign.) Til Félagsmálaráðuneytisins, Rvk." Við þessu neyðarkalli hrepps- nefndarinnar snerist Finnur Jóns- son félagsmálaráðherra þannig, að hann lagði þegar fyrir eftirlitsmann sveitastjórnarmálefna að óska til- lagna þingmanna kjördæmisins, sýslunefndar og hreppsnefndar í þessu einstæða vandamáli. Bréf eftirlitsmanns sveitastjórn- armálefna til hreppsnefndarinnar í Sléttuhreppi er svohljóðandi: 6. september 1946. Félagsmálaráðherra hefir sent mér bréf hreppsnefndar Sléttu- hrepps, dags. 25. ágúst s. 1., me.ð fyrirmælum um, að setja mig nú þegar í samband við hreppsnefnd og sýslunefnd og þingmenn kjör- dæmisins í því skyni að fá raun- hæfar tillögur til úrbóta á því vandamáli, sem þarna er um að ræða. Samkvæmt þessu er hér með lagt fyrir hreppsnefndina að gera nú þegar tillögur um, hvaða hjálp hún telur að helzt myndi að haldi koma, til þess byggð fengi haldist í Sléttuhreppi. Er þess vænst, að tillögur hrepps- nefndarinnar berist hingað hið allra fyrsta. , Virðingarfyllst Jónas Guðmundsson (sign.) Oddviti Sléttuhrepps, Látrum, Aðalvík, N.-lS. Út af þessu bréfi héldu alþingis- mennirnir Hannibal Valdimarsson og Sigurður Bjarnason fund á Isa- firði með hreppsnefnd Sléttuhrepps þann 11. september, og er fundar- gerð þess fundar svohljóðandi: Ísafirði, 11. sept. 1946. Hreppsnefnd Sléttuhrepps átti miðvikudaginn 11. sept. 1946 fund með alþingismönnunum Sigurði Bjarnasyni og Hannibal Valdimars- syni á Isafirði. Tilefni fundarins var bréf hrepps nefndarinnar til félagsmálaráðu- neytisins dags. 25. ágúst 1946, þar sem óskað var aðstoðar ráðuneytis- ins vegna þess ástands, sem skapast hefir í hreppnum ogsvar, erhrepps- nefndinni og þingmönnunum hafði borist frá eftirlitsmanni sveita- stjórnarmála. Ákveðið var að beina eftirfarandi tillögu til viðreisnar hreppsfélaginu til félagsmálaráðuneytisins, og var þingmönnunum falið að fylgja þeim eftir: 1. Rikið reisi tvö lítil hraðfrysti- hús, annað á Sæbóli í Aðalvík og hitt að Hesteyri. 2. Lendingarbótum þeim, sem hafnar eru á Látrum, verði fram haldið, þannig að bryggjan komi að fullum notum fyrir smávélbáta. Ráðgerð bryggja á Sæbóli verði byggð þannig að hún fullnægi þörf- unum vegna hraðfrystihússins. Á sama hátt verði séð fyrir nauðsyn- legum lendingarbótum á Hesteyri. 3. Rannsökuð verði virkjunar- skilyrði Hesteyrar og Reyðardals- ár í Norður-Aðalvik og þær virkj- aðar ef ráðlegt þykir. 4. Mælt verði upp ræktanlegt land við Hesteyri og í Aðalvík með tilliti til þess að hreppsbúar geti fengið aukin afnot af Iandi. 5. Lögð verði áherzla á að ljúka sem fyrst akfærum sumarvegi milli Hesteyrar og Sæbóls. Fenginn verði þegar læknir í Hesteyrarhérað með búsetu á Hest- eyri. Um nauðsyn þessara ráðstafana leyfir hreppsnefndin sér að skír- skota til fyrgreinds bréfs til fé- lagsmálaráðuneytisins. Það er álit hreppsnefndarinnar að ef þessar ráðstafanir eða aðrar, sem að líku haldi mættu koma, ekki verði gerð= ar mjög fljótlegay muni hreppsfé- lagið fara algerlega í auðn. Nefndin treystir þvi á aðstoð rik- isins í þessu einstæða vandamáli hreppsins. Virðingarfyllst, Má það öllum augljóst vera af framanskráðum gögnum, að ástand þáð, sem skapazt hefir í Sléttu- hreppi er hið alvarlegasta og næsta einstætt, og ekki hvað sízt erfitt viðfangs vegna þess, hve mikið af vinnufæru fólki er þegar flutt úr hreppnum. Þó verður að vorna það, að enn sé ekki of seint að bjarga byggð í Sléttuhreppi. HAPPDRÆTTI til ágóða fyrir starfsemi SUNNUKORSINS Vinningur er Blythner-píanó að verðgildi kr. 9594,00. Verð kr. 10,00. Dregið verður hjá bæjarfógetanum á Isafirði 10. júní 1947. Styðjið starfsemi Sunnukórsins, kaupið happdrættismiða hans og fáið yður ódýrt píanó! Miðarnir fást í báðuín bókabúðunum og hjá öllum félögum Sunnukórsins.

x

Skutull

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Skutull
https://timarit.is/publication/626

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.