Fréttablaðið - 20.07.2011, Blaðsíða 1

Fréttablaðið - 20.07.2011, Blaðsíða 1
veðrið í dag MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 512 5000 MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI* *Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl - júní 2011 Miðvikudagur skoðun 14 2 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu Allt Grænn lífsstíll 20. júlí 2011 167. tölublað 11. árgangur Lækna vantar Tækifæri hafa skapast í lækningatengdri ferðaþjónustu. allt 2 Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457 Safetravel.is sækir í sig veðrið Heimsóknum á vef Landsbjargar, safetravel.is, fjölgar stöðugt og það færist í vöxt að fólk noti vefinn til að skrá ferðaáætlanir sínar. Það getur komið sér vel í neyðartilfellum. V ið vorum alltaf dreg-in út á golfvöll með mömmu og pabba. Þau spila mikið golf og afi og amma líka. Þetta er fjöl-skyldusport,“ segir Valdís Þóra Jónsdóttir sem ásamt systkinum sínum, Arnari og Friðmey, komst á verðlaunapall á fjögurra daga meistaramóti í golfi nýlega. Val-dís Þóra varð í fy Afrek Valdísar Þóru komu ekki svo mjög á óvart því hún er framarlega í golfi á landsvísu, Íslandsmeistari í holukeppni frá því í fyrra og varð Íslandsmeist-ari í höggleik árið 2009. Samt er hún bara 21 árs og á því eflaust mikið inni. Hún þakkar árangur-inn áhuga og ástundun Étil á fimm sentimetrum frá því að ná holu í höggi,“ upplýsir Valdís smá svekkt yfir að kúlan skyldi ekki rata ofan í holuna en samt ánægð með fuglinn. Hvað skyldi svo vera fram undan? „Íslands-mótið í höggleik er að byrja núá fimmtud i FRÉTTABLAÐIÐ/SIGURÐUR ELVAR ÞÓRÓLFSSON Systkinin Arnar, Valdís Þóra og Friðmey unnu öll til verðlauna á meistaramóti í golfi um síðustu helgi.Golfið er í blóðinu Bonito ehf. Friendtex Faxafen 10, 108 Reykjavík sími 56 Opnunartími:mánud. - föstud. kl. 11:00 - 18:00 lokað á laugardögum ÚTSALA MIKIÐ ÚRVAL AFFLOTTUM FATNAÐINÚ VALDAR FLÍKUR 2 FYRIR 1KÍKTU ÞAÐ BORGAR SIG DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGISÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS Taka 12 Kg · HljóðlátStórt op > auðvelt að hlaðaSparneytin amerísk tæki.<Þvottvélin tekur heitt og kalt vatn Afkastamikill þurrkari > Þvottavél Þurrkari12 kg Amerískgæðavara Amerískgæðavara GRÆNN LÍFSSTÍLLMIÐVIKUDAGUR 20. JÚLÍ 2011 Kynningarblað Verslun, fróðleikur, endurvinnsla, uppskriftir, umhverfismerki. Baggupokarnir fást í ske mtilegum mynstrum og útfærslum. Heilsuhúsið býður upp á lífrænt vottaðar og hollar matvörur, ásamt bætiefnum, snyrtivörum og hreinlætisvörum. V ið reynum að hjálpa fólki að halda sig við og velja góðan lífsstíl. Við reynum að auð- velda fólki valið því við erum með framúrskarandi gott starfs- fólk sem veitir góðar ráðlegging- ar,“ segir Jóhanna Kristjánsdótt- ir, rekstrarstjóri Heilsuhússins. „Heilsuhúsið var stofnað árið 1979 þannig að við erum búin að slíta barnsskónum og erum komin vel á fertugsaldurinn.“ Jóhanna segir að búðirnar byggist upp á lífrænt vottuðum og hollum matvörum. „Svo erum við líka með bætiefni, snyrtivörur og umhverfisvænar hreinlætisvör- ur. Við erum til dæmis með bæti- efni frá Higher Nature sem er ein- göngu selt í Heilsuhúsinu og við getum sagt að það sé svona Rolls Royce bætiefnanna,“ upplýsir Jó- hanna brosandi. Að sögn Jóhönnu er leitast eftir því við val á vörum Heilsuhússins að þær séu lífrænt vottaðar, nátt- úrulegar og í sem bestu gæðum, án allra aukaefna og tilbúinna bragðefna og rotvarnarefna. „Við veljum ekki vörur með hertum grænmeti lí ð Verslun og miðlar fróðleik Jóhanna segir að leitast sé eftir því að vörur Heilsuhússins séu lífrænt vottaðar, náttúrulegar og í sem bestum gæðum. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG „Við erum með safabar á þremur stöðum, í Lágmúla, Kringlunni og á Laugavegi,“ segir Jóhanna Kristjánsdóttir hjá Heilsuhúsinu og bætir við að þar sé eingöngu notast við lífrænt ræktað hráefni. Jóhanna segir að engiferskot á safabarnum sé mjög vinsælt. „Við erum með stóran viðskiptavina- hóp sem fær sér engiferskot til að hressa sig við. Það er vel sterkt og margir þurfa að telja í sig kjark til að skutla engiferskotinu í sig.“ ENGIFERSKOT VINSÆLT Á SAFABAR Jóhanna segir að margir þurfi að telja í sig kjark til að skutla engiferskoti í sig. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG 100% HÁGÆÐA MYSUPRÓTEIN WWW.MS.IS NÚ EINNIG MEÐ KÓKOS OG SÚKKULAÐI PRJÓNASUMAR 52 uppskriftir á kríli, krakka, konur og karla www.forlagid.is Handbæ kur o.fl. 6.-12.7.11 ÓDÝRT FYRIR ALLA! Nýr tilboðsbæklingur í dag STJÓRNSÝSLA Hæstarétti barst 41 beiðni um endurupptöku máls á tímabilinu 1. janúar 2000 til 1. janúar 2011. Rétturinn samþykkti fjórar þeirra, en fimm voru aftur- kallaðar. Eftir standa 32 beiðnir sem hafnað var á umræddu tíma- bili. Í þeim 32 málum sem Hæsti- réttur tók upp að nýju á þessum ellefu árum tóku þrír dómarar ákvörðun um afgreiðslu málsins í öllum tilvikum nema einu, þar var um að ræða ákvörðun full- skipaðs dóms. Í tíu tilvikum höfðu dómarar sem tóku ákvörðun um endurupp- töku ekki dæmt málið, en í sextán hafði einn dómari af þremur tekið þátt í að dæma það. Í fimm tilvik- um höfðu hins vegar tveir af þrem- ur dómurum áður dæmt í málinu og í því tilfelli er dómurinn var full- skipaður höfðu þrír dómarar dæmt málið fyrir dómi. Fyrir Alþingi liggur frumvarp til laga um breytingu á meðferð saka- mála. Álfheiður Ingadóttir, fyrsti flutningsmaður, segir að núverandi fyrirkomulag sé úr sér gengið. Það gangi ekki að dómarar sem komið hafi að málinu áður meti hvort það skuli tekið upp að nýju. „Það ætti að vera búið að kasta þessu fyrir róða fyrir lifandis löngu.“ Í svari Ögmundar Jónasson- ar innanríkisráðherra við fyrir- spurn Álfheiðar um málið, á þingi í vor, sagði ráðherrann vel koma til greina að breyta lögum um end- urupptöku mála sem Hæstiréttur hefur áður dæmt. Í frumvarpinu er kveðið á um að komið verði á fót endurupp- tökunefnd sem taki afstöðu til þess hvort Hæstiréttur taki upp mál að nýju eður ei. Formað- ur nefndarinnar skuli uppfylla hæfis skilyrði hæstaréttardóm- ara. Þá verði úrskurðir nefndar- innar gerðir opinberir en Álfheið- ur segir það brotalöm í núverandi kerfi að afstaða Hæstaréttar til endurupptökubeiðni er ekki gerð opinber eins og gildir um aðrar ákvarðanir réttarins. Álfheiður segir þetta fyrir- komulag þekkjast í Noregi. Það tryggi að óháðir aðilar meti málin. - kóp Örfá mál endurupptekin Dómarar í Hæstarétti taka ákvörðun um endurupptöku mála sem þeir sjálfir hafa dæmt. Á 11 árum voru aðeins fjórar beiðnir af 35 samþykktar. Ráðherra telur endurskoðun á lögum þar um koma til greina. Vann fram yfir áttrætt Gunnar Ólafsson, fyrrver- andi skipstjóri Akraborgar- innar, er níræður í dag. tímamót 16 MYNDLIST Myndlistarmaðurinn Birgir Andrésson er talinn í hópi merkustu póstmódernísku kons- eptlistamanna Norðurlanda á síðari hluta 20. aldar. Þetta kemur fram í sý n i nga r - skrá sýningar á verkum hans og Danans Pouls Gernes sem nú stendur yfir í Sean Kelly gall- eríinu í New York. Gagnrýnandi The New York Times, Karen Rosenberg, fer fögrum orðum um sýninguna, og segir hina látnu listamenn, Birgi og Gernes, eiga skilið að vera mun þekktari vestanhafs en raunin sé. Unnið er að bók fyrir alþjóð- legan markað um feril Birgis og þýðingu í alþjóðlegu listumhverfi. Þar mun hinn kunni listfræðing- ur Robert Hobbs rita inngang þar sem hann setur verk Birgis í alþjóðlegt samhengi. - fsb / sjá síðu 22 Lofsamleg gagnrýni í NY T: Á meðal þeirra merkustu BIRGIR ANDRÉSSON Kynnir sér málið „Sú umræða sem farið hefur fram um Geirfinnsmálið, bæði nú og í langan tíma, hefur aldeilis ekki farið framhjá mér. Ég hef verið að kanna þetta mál frá ýmsum hliðum, viða að mér gögnum og gaumgæfa málið, þó að ég sé ekki reiðubúinn að tjá mig frekar um það á þessu stigi. Ég er að fara yfir málavöxtu,“ segir Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra. ÍÞRÓTTIR „Stavros Adamidis, for- seti AEK, er að vonast eftir því að með kaupunum á Eiði Smára Guðjohnsen muni sala á árskort- um félagsins aukast,“ segir Dimitris Moros, íþróttafréttamað- ur hjá gríska dagblaðinu Ta Nea. Hann segir að kaupin séu talin með þeim allra mikilvægustu sem liðið hefur nokkurn tímann gert. „En þetta er ekki bara gert í hagnaðarskyni því Manolo Jime- nez þjálfari hefur einnig tekið það fram að hann muni aðlaga leik liðs- ins að miklu leyti að Eiði,“ bæt i r h a n n v ið . „ E iðu r hefur mikla reynslu eftir að hafa spilað með þeim bestu bæði á Englandi og Spáni og þessa reynslu ætlar AEK að nýta sér. “ Um 1.500 aðdáendur tóku á móti Eiði Smára á flugvellinum í Aþenu á fimmtudag. „Það sýnir hvað þetta er mikið mál fyrir AEK. Til samanburðar má geta þess að þrjú þúsund manns tóku á móti átrúnaðargoðinu Rivaldo þegar okkar stærsta lið, Panaþin- aikos, keypti hann.“ - jse / sjá síðu 26 Stuðningsmenn, þjálfari sem og forseti AEK vænta mikils af Eiði Smára: Eiður á að auka miðasöluna DIMITRIS MOROS MISSKIPT Í DAG Víða létt- skýjað S- og V- til. NA-til verður skýjað með köflum og líkur á þokubökkum með ströndinni. Hiti NA-til 6-10 stig en 10-17 stig V-til. VEÐUR 4 10 14 14 9 11 ERFITT LÍF FERÐAMANNSINS Fjöldi ferðamanna á Íslandi er nú í sögulegu hámarki en háannatími ferðaþjónustunnar stendur yfir. Flestir ferðamenn sem hingað koma leggja leið sína í miðbæ Reykjavíkur en þar getur verið gott að kasta aðeins mæðinni eftir daglangt rölt. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON Stjörnustelpur í stuði Stjarnan heldur forskoti sínu í Pepsi-deild kvenna. sport 26

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.