Íslendingur


Íslendingur - 10.05.1946, Blaðsíða 2

Íslendingur - 10.05.1946, Blaðsíða 2
ISLENDINGUR Föstudaginn 10. maí 1946 Kirkjan. Messað í Akureyrar- kirkju á sunnu^aginn kemur kl. 11 (60 ára'afmæli unglingareglunnar á íslandi). I. 0. 0. F. — 1285108i/2 Tvær nýjar bækur frá Máli og mcnningu, skáldsagan Salamöndru- stríðið og 1. hefti Tímarits Máls og menningar, eru komnar. — Fjelags- menn vinsamlega beðnir að vitja bókanna í Bókaverzl. Pálma H. Jóns- sonar. Aheit á Strandarkirkju kr. 10 frá frá S. J. — Móttekið á afgreiðslu ís- lendings. Golfklúbbur Akureyrar. Upphafs- keppni um Æfingabikarinn fer fram á golfvellinum sunnudaginn 12. maí kl. 9. Þátttakendur sjeu mættir kl. 8.45 stundvíslega að viðlagðri frá- vísun. Væntanlegir þátttakendur inn- riti sig í V.erzl. Liverpool fyrir föstu- dagskvöld 10. maí. Enski skákmeislarinn Mr. Wood er væntanlegur til Akureyrar nú um hclgina. Mun hann tefla fjölskák við þá, er þess óska. — Nánari •u'ppl. gefa Jóhann Snorrasoft og Steingr, Bernharðsson. Jarðrœklarfjelag Akureyrar mínnt ist 50 ára afmælis síns' á sunnudag- inn var að Hótel KEA. Form. fje- lagsins setti hófið og bauð menn velkomna. Brynleifur Tobíasson minntist fjelagsins og sagði sögu þess í aðaldráttum. Pálmi Einarsson ráðunautur flutti fjelaginu þakkir og árnaðaróskir frá Búnaðarfjelagi íslands og Ólafur Jónsson framkv.- stj. frá Ræktunarfjelagi Norðurlands og Búnaðarsambandi Eyjafjarðar. Sigurður E. Hlíðar alþm. þakkaði fjelaginu gott starf í þarfir b>æjar- ins. . Erlingur Friðjónsson kvaðst hafa flutt hingað til Akureyrar fyrir tilstilli Jarðræktarfjelagsins, er það rjeð hann sem verkstjóra við jarða- bótavinnu, og sagði frá minningum sínum frá þeim tíma. Ármann Dal- mannsson minntist Akureyrar með yndisþýðu kvæði/er hann hafði ort. Guðm. Jónsson frá Eyrarlandi bað menn minnast stofnenda fjelagsins, og var það gert á viðeigandí hátt. Enn tóku til máls Kristján S. Sig- urðsson, Karl Kr. Arngrímsson og Brynleifur Tobiasson, er bað sam- kornuna minnast núverandi stjórnar fjelagsins. Fór afmælishóf þetta fram ið bezta, en hluttaka var minni en búist hafði verið við, vegna influ- enzu-faraldurs í bænum. Hjúskapur. ívar Olafsson, frá Krosshóli í Skíðadal, járnsmíður hjer í bæ, og Valgerður Aðalsteins- dóttir frá Jórunnarstöðum Tryggva- sonar. Gefin'saman 4. þ. m. Barnaskólanum _yar slitið 4. þ. m. 90 börn á lögmæltum- aldfí og 14 með aldursley.fi luku fullnaðarprófi. Vorskólinn fyrir smábörnin er nú byrjaður. Unglingareglan í I. 0. G. T. hjer á landi var 60 ára í gær. Fyrsta barnastúkan var stofnuð i Reykja- vík 9. maí 1886, „Æskan" nr. 1. I sambandi við þetta afmæli mun sóknarpresturinn rhinnast unglinga- reglunnar af stól á sunnudaginn kem ur. , • ¦ • ¦ Inntökuprúf til 1. bekkjar Mennta- skólans fer fram 23. og 24. þ. m. Námskeið í meðferð dráttarvjela stendur nú yfir hjer í bænum, hófst 27. f. m. og stendur í þrjár vikur til mánuð. Er það haldið á vegum Vjelasjóðs íslands og tilhlutun. Verkfæranefndar ríkisins. Jónas samlagsstjóri Kristjánsson undirbjó námskeiðið. Pálmi ráðunautur Ein- arsson setti það/og hefir flutt þar nokkra fyrirlestra um jarðrækt. ¦— Kennarar eru vjelvirkjarnir Guð- mundur Halldórsson og Tryggvi Jónsson, en ökukennari er Þorlákur Hjálmarsson frá Villingadal. Um- sjónarmaður námsskeiðsins er Jónas Jónsson kennari frá Brekknakoti. Nemendur eru um 20. Ætlast er til, að þeir, sem læra ó þessu náms- skeiði og öðrum framvegis, vinni í þjónustu búnaðarfjelaganna að jarð rækt með dráttarvjelum og kenni meðferð þeirra. \ „Esja" kom hingað fyrsta sinni eftir viðgerðina 6. þ. m. Framh. á 3. og 6. síðu. Frjettatilkynningar frá ríkisstjórninni. Samgöngumálaráðherra undir- skrifaði í dag samning, sem Skipa- útgerð ríkisins hefir um nokkurn tíma undirbúið við George Brow skipasmíðastöð • í Greenock, Skot- landi, um smíði á tveimur strand- ferðabátum. Fyrri báturinn á að vera lilbúinn í febrúar næsta ár og sá síðari í apríl. Bátarnir verða í kringum 350 register tonn, 140 fet á lengd, 25 fet á dýpt með 650 hestafla diesel- vjel Helmingurinn af lest bátanna er kælirúm. Einnig er nokkuð farþega- rúm, en bátarnir eru aðallega ætlað- ir til flulninga á minni hafnir lands- ins. Bátarnir munu kosta tilbúnir um 52000 pund hvor. Sendiherra Sovietríkjanna, sem hjer hefir verið undanfarin tvö ár, Alexei N. Krassilnikov, er að fara hjeðan alfarinn. Hann mun taka við starfi hjá Hinum sameinuðu þjóðum (United Nations Organization) og fer beint til New York ásamt fjöl- skyldu sinni. Norska sendiráðið í Reykjavík hefir nýlega afhent utanríkisráðu- neytinu heiðursmerki fyrir hernað- arafrek í þágu Noregs, sem eftirtald- ir íslendingar hafa verið sæmdir af Noregskonungi: Sigurlaug Ólaf sdóttir, skipsj óm- frú, Sæmundur Albertsson, kyndari, Karl Kristján Þorleifsson, kyndari, Jóhann Sörensson, matsveinn. Heiðursmerkin hafa að tilhlutan ráðuneytisins verið afhent nánustu ættingjum móttakenda, þar sem fólk þetta mun nú vera í siglingum er- lendis. Ennfremur hefir frú Guðrúnu J. Ólafsdóttur, Dufþaksholti, Hvol- hreppi, verið afhent heiðursmerki sonar hennar, Jóns Jónassonar, há- seta, en hann er nú látinn. - . Reykjavík, 4. maí 1946. 1 í 1 IGóÍídreglarí 1 ¦¦¦"¦¦" -.p 1 i A l I Wilton og Axminister,! i i nýkomnir. I BRAUNS-VERZLUN Pá'll Sigurgeirsson Skýrsla frá skólastjóra bariiaskólaiis BarnaskóJaniiui á Aknreyri var slitið 4. maí sl. að viðstödd- um tveimur elztu árgöngum barnanna, kennurum og fjöldii foreldra. Flutti skólastjóri við það tækifæri yfirlitsskýrslu um störf skólans á skólaárinu og margs konar athuganir í sam- bandi við það, og var þeim hluta ræðu hans einkum beint til for-^ eldra og annarra aðstandenda barna í bænum. 1 skólann settust 703 börn á sl. hausti, og ypru af því 118 nýnem- ar. Frá námi og prófi nú forföll- uðust 18 börn, en 3 fluttu burtu á skólaárinu. Undanþágu frá námi fengu 4 börn. Áisprófi luku nú 576 börn, en fullnaðar- prófi með lögmætum aldri 90 börn og 14 með ^ldursleyfi. Hæsta einkunn í fullnaðarpróf- inu var 9,44. Burtfararskírteini fengu 2 börn, og kom annað þeirra aðvífandi rétt fyrir prófið. 18 fullnaðarprófsbörn eiga eftir að ljúka sundprófi, en 12 "börn hafa vottorð frá lækni um, að þau megi ekki synda. Matreiðslunám í skólanum hafa stundað 95 stúlkur úr 6. og 7. bekk, og luku 51 þeirra prófi. Skólinn á nú 140 lesbóka- flokka með 5800 bindum alls, og lesstofusafnið á um 400 bindi bóka, og vantar alveg húsrúm, til þess að þessi söfn komi að þeim notum, sem ætlað er. Sparisjóðsstarfsemi skólans hef- ir mikið dregizt saman í peninga- flóði síðustu ára. Áður spöruðu börnin og söfnuðu talsverðri upphæð til fermingarirsinsj er oft virtist koma sér vel, en af uppeldislegum ástæðum var þessi starfsemi hafin fyrir 14 ár- um. Taldi skólastjóri líklegt, að síðar myndi koma í ljós, að ekki væri rétt að leggja slíka viðleitni niður, þótt hún hefði lítinn byr í bráðina. Lýsi hafa öll börn fengið, sem vildu, og eyddust um 280 lítrar. Fengu þau með lýsinu hráar gul- rófur og að síðustu rúgbrauð, er rófurnar þrutu, því að mjólk 'fékkst ekki vegna þelaflöskuleys- is. Skýrslur lækna og hjúkrunar- konu sýna að heilsufar í skólan- um var í meðallagi yfirleitt. Tannskemmdirnar eru alvarleg- asti þáttur þessara skýrslna. Með óvirka berkla reyndust 9 börn, og einu þeirra varð að banna nám. Óþrifakvilla höfðu 52 börn í haust, en 25 í vor, kokeitlaauka 70 börn og sjóngalla 38. Ekkert barn dáið. Handiðjusýningu hafði skólinn 1. maí, og sýndi hún, að börnin vinna geysimikið af alls konar munum, og sauma og prjóna margvíslega hluti og flíkur. Skólinn lagði í vetur sérstaka rækt við að útskýra umferðaregl- ur og aðra f ramkomu á almanna- færi fyrir börnunum. Kristilegt starf í sunnudaga- skólaformi höfðu nokkrir kenn- arar með allmörgum deildum skólans undir stjórn skólastjór- ans. Voru samkomur annan hvorn sunnudag frá því í nóvem- ber til marz-loka. Inn í skólann voru nú skráð 102 börn, en nokkur ókomin. Að lokinni skýrslu um skóla- haldið og ávarpi til aðstandenda barnanna flutti skólastjóri kveðjuorð til hinna brautskráðu barna. Nefndi hann þau börn allsnægtanna og benti þeim á þá miklu hamingju, er það gæti haft í för með sér, en jafnframt þá hættu, er í því felst. Kvenkápurnar eftirspurðu, eru komnar, gular, rauSar, grœnar, bláar, hvltar. Einnig KVENSLÁR o. fl. fyrir dömur, svo sem: PEYSUR í 4 íitum, Snyrtiveski, PúSurdúsir (ný gerð), Hárspennur, Húrklemmur, Hár- nálar og margt fleira. ÁSBYRGI hf. Skipag. og Söluturninn Hamarst. NYKOMIÐ: Suðuplötur, Therma Strokjárn, Therma Rafmagnsofnar Lækningalampar. SAMÚEL. BÓKHALD Aðstoð við bókhald veitir Richard Ryel, sími 162. JJSÆNSKAR . '¦ Í þvottaklemmu'r 1 1 ENSKIR I . gólfklútar. i brauns-verzlunU I I Páll Sigurgeirsson 1 Jígí» f'íó Föstudagskvöld kl. 9: Bófaborgin í síðasta sinn Laugardaginn kl. 6: Tarzan og skjaldmeyjarnar Laugardaginn kl. 9: Innrásin á Guadalcanal í síðasta sinn Sunnudaginn kl. 3 og 5: Tarzan og skjaldmeyjarnar Sunnudagskvöldið kl. 9: Stríðsfangar í siðasla sinn Skjaldborgarbíó Föstudagskvöld kl. 9: Draugurinn gíotfir Laugardagskvöld )cl. 5 og 9: UNAÐSÓMAR Sunnudaginn kl. 5: UNAÐSÓMAR / allra síðasta sinn. Sunnudagskvöld kl. 9: Draugurinn glotrir Mánudagskvó'Id ki. 9: I Sumarhreí' | Teppahreinsararnir sænsku, eru komnir, ÁSBYRGI hf. Skipag. Söluturninn Hamarst. ( Barnavagnar I , | nýkomnir. 1 * ¦ '¦ | Byggingavöruverzlun Tómasar Bjönissunar h.f- Akureyri 1 I S I I 1 Sími 489 I 1 i pmmmmem s 1 I y I I i i i Manchettuskyrtur og Hálsbindi í miklu úrvali. 1 I 1 I 1 I ¦ I i Fataverzlun Tómasar Björnssonar h. f. m ||Akureyri Sími: 155 1 i

x

Íslendingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Íslendingur
https://timarit.is/publication/675

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.