Jafnaðarmaðurinn - 01.03.1926, Blaðsíða 5

Jafnaðarmaðurinn - 01.03.1926, Blaðsíða 5
3 legt væri, að hún hefði getað verið ýtarlegri, en rúmið leyfir það ekki. Af þessari þróunarsögu er það augljóst, að þjóðfjelagið greinist nú þegar í þrjár þjóðfjelagsstjettir: 1. Bændur, sem eiga, eða hafa til umráða og afnota mikinn meiri- hluta allra jaröeigna í landinu, fá til eignar og umráða mestan hluta þess verðmætis, er af jörðunum fæst framleitt, en "verða að kaupa vinnuaflið, sem til þess þarf, að gera jarðir þeirra arðberandi. 2. Borgara, sem eiga eða hafa eignar- og umráðarjett á öllum stærstu og fullkomnustu fram- leiðslutækjum landsins og hafa þar af leiðandi megnið af verslun þjóð- arinnar í sínum höndum. það skiftir engu máli, hvort „borgar- arnir“ starfrækja þessi fyrirtæki með hlutafjelagsfyrirkomulagi, eða þau eru persónuleg sjereign ein- hvers eða einhverra einstaklinga, og heldar ekki hvort fyrirtækin eru rekin með lánsfje, með engri eða lítilli tryggingu annari en veði í framleiðslutækjunum, eða eigand- inn á fyrirtækið skuldlaust og nægilegt rekstursfje. „Borgararnir" fá til eignar og umráða alt það varðmæti, er skapast við að fyrir- tækið er starfrækt, en verða, eins og bændurnir, að kaupa vinnuafl- ið, sem þarf til þess að gera fram- leiðslutæki þeirra arðberandi. 3. Verkafólk, sem hvorki á jörð nje framleiðslutæki. Verkafólkið verður, til þess að geta lifað, að selja bændum og „borgurum“ vinnuafl sitt. Og þar sem vinnan er hið eina, sem vcrkafólkið hefir til, til að gera sjer verðmæti úr, verður krafa þess auðvitað sú, að fá vinnuna sem best borgaða. Á því, hvernig vinnan er borguð, byggist að langmestu leyti öll af- koma verkafólksins. Verkamaður- inn verður að horfast í augu við þá staðreynd, að liann verði altaf að vera verkamaður. Það geta aldrei allir orðið framleiðendur eða „bændur". Verkalýður í einhverri JAFNAÐARMAÐ URIN N mynd, annaðhvort sem „húsmenn'* eða „hjú“, eins og áður tíðkaðist, eða sem daglauna- eða mánaðar- peninga-fólk, eins og nú gerist, er nauðsynlegt til þess að „borgara" og bændastjettirnar geti verið til. Eða með öðrum orðum: Þessi. skifting verður að eiga sjer stað í einhverri mynd, eigi auðvalds- skipulagið að geta staðið. III. þegar menn lesa þessa skilgrein- ingu á þjóðfjelaginu í þrjár aðal- stjettir, verður að hafa það hug- fast, að takmörkin milli stjettanna eru ekki alstaðar jafn glögg. þó það sje greinilegur munur á verka- manninum, sem að staðaldri vinn- ur fyrir svo lágum launum, að sveit hans verður að leggja hon- um í viðbót við þau, til þess að hann og hans skyldulið fái haldið heilsu og Iífi, og hluthafanum, sem til málamynda gegnir sæmilega launuðu skrifstofustarfi hjá því fyr- irtæki, sem hann sjálfur er hlut- hafi í, en hefir sem aðaltekjur arð af hlutafje sínu í fyrirtækinu, þá eru víða annarsstaðar óglögg tak- mörkin. Allmargir einstaklingar standa, ef svo mætti segja, með sinn fótinn hvorumegin línunnar. Þannig er því t. d. varið með smá- útgerðarmenn, smábændur, smá- kaupmenn, smærri iðnrekendur og embættismenn. Hjer skal ekki, að þessu sinni, farið út í skilgreiningu á aðstöðu þessara fl/m//7ustjetta til hinna þriggja raunverulegu þjóðfjelags- stjetta. Benda má þó á það, að aö- eins ein þeirra — iðnaðarmenn- irnir — telja sig til verkalýðs, hinar telja sig allar ýmist til bænda eða „borgara". þetta var einnig svo í öðrum löndum, meðan jafn- aöarstefnan var þar lítt skilin af öllum almenningi, en breytast mun það hjer eins og þar, er atvinnu- stjettir þessar fá rjettari hugmynd um afstöðu sína en þær hafa nú. það er einungis tímaspursmál, hvenær t. d. smábxndurnir sjá það, að þeim er jafnaðarstefnan hagkvæmari en íhaldsstefna bænda og „borgara". og sömu máli gegn- ir um hinar atvinnustjettirnar. En eins og nú er ástatt, er yf- irráðastjettunum, bændum og „borgurum", mikill styrkur að „millimönnum" þessum í stjórn- málabaráttunni, enda alt gert af þeirra hálfu til þess, að breiða yfir hin eiginlegu skil, sem eru milli þeirra, sem lifa af arði yinnu sinn- ar og hinna, sem lifa á arði af vinnu annara, eða á arði af eign og framleiðslutækjum, eins og kallað er. IV. Hjer hefir þá verið bent á hinar eiginlegu þjóðfjelagsstjettir, og þær taldar þrjár. Þó mætti með all- miklum rökum telja þær aðeins tvær, þ. e. atvinnurekendur og verkalýð, því „borgarar" ogbænd- ur eiga svo margt sameiginlegt, þó þeir sjeu ennþá hjer á landi greini- lega klofnir í tvær all-andstæðar fylkingar. þó er rjettara, eins og högum lands og þjóðar nú er komið, að telja stjettirnar þrjár, og því er það gert hjer. þessi stjettagreining er eðlileg, og algjör- lega samskonar og í öðrum lönd- um. Bændurnir halda sjer, meðan þeir geta, utan hinna eiginlegu stóratvinnurekendafylkingar, þó í grundvallaratriðum greini lítið á. Atvinnulíf þjóðanna er í öllum löndum undirstaða sú, sem alt annað er bygt á. Menning og fram- farir byggist á því, hvernig atvinnu- reksturinn gengur, og eftir honum fer einnig það skipulag, sem á hverjum tíma ríkir með þjóðunt. Meginþættirnir í atvinnurekstri ís- lcndinga eru nú samktpnin og einstaklingshagsmunirnir. Hver á að sjá unt sig, og sá, sem ekki er þess umkominn, tapar allmiklu af þeim rjettindum, sem hann ann- ars á kröfu á að hafa. Bein og eðlileg afleiðing þessara meginregla

x

Jafnaðarmaðurinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Jafnaðarmaðurinn
https://timarit.is/publication/845

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.