Víkurfréttir


Víkurfréttir - 30.10.2008, Blaðsíða 22

Víkurfréttir - 30.10.2008, Blaðsíða 22
22 HANDHAFI MENNINGARVERÐLAUNA REYKJANESBÆJAR 2007VÍKURFRÉTTIR I 44. TÖLUBLAÐ I 29. ÁRGANGUR Ef hug mynd ir list unn and ans og at hafna- manns ins Birg is Guðna son ar ganga eft ir mun lista verk ið Njörð ur eft ir Er ling Jóns- son í fram tíð inni fá sess á tank in um við Ramma hús ið í Innri-Njarð vík. Að sögn Birg is hef ur hann kynnt hug mynd ina lít- il lega og feng ið ágæt ar und ir tekt ir en til stend ur að út færa hug mynd ina og kynna bet ur á næst unni. Á þeim árum sem tré smiðj an Rammi starf aði í bygg ing unni var kynd ingu húss ins þannig hátt að að spæni var safn að í tank inn og hann brennd ur til upp hit un ar. Uppi eru hug mynd ir um fram tíð ar nýt ingu húss ins en tank ur inn þjón ar ekki upp runa leg um til gangi sín um leng ur. Hug mynd ir Birg is ganga út á að uppi á tank in um verði kom ið fyr ir lista verk inu Nirði eft ir Er ling Jóns son. Verk ið er þrí vítt og yrði upp lýst á snún ings diski en inni í tank- in um bún að ur sem knýja mun diskinn. Kveikj an að verk inu Nirði var m.a. bæj ar- merki Njarð vík ur sem Áki Gränz hann aði á sín um tíma. Sjálf ur lýs ir Er ling ur verk inu svo: „Gam alt mál tæki seg ir, kóng ur vill sigla en byr ræð ur. Njörð ur er guð hagæld ar hafs og vinda og blæs sjálf ur í sín segl og sigl ir eft ir eig in geð þótta“. Gam all tank ur fær list ræn an til gang VF mynd/elg: Eitt hvað í þessa veru gæti hug mynd in lit ið út verði hún að veru leika. Ein ar Bárð ar son, um boðs- mað ur Ís lands og Kefl vík ing- ur inn og tón list ar mað ur inn Magn ús Kjart ans son verða aðal núm er in á herra kvöldi Golf klúbbs Suð ur nesja sem hald ið verð ur föstu dags- kvöld ið 14. nóv. nk. Að vanda verða sjáv ar rétt ir born ir fram og munu þeir fé lag ar, Ein ar og Magn ús sjá um að skemmta gest um sem ættu ekki að verða fyr ir von- brigð um. Má al veg eins eiga von á hörku sam keppni milli þess ara kappa sem eru van ir að fá at hygli þeg ar þeir tala eða gera. Ein ar er ný flutt ur til Reykja- ens bæj ar ólíkt Magga sem er upp al inn á möl inni í Kefla vík Nú í haust var stofn að ur kór sem hlot ið hef ur nafn ið Kam- merkór inn Orfeus. Nokkr ir söngv ar ar af Suð ur nesj um hafa tek ið hér hönd um sam an og vilja leyfa Suð- ur nesja mönn um að njóta krafta sinna á marg vís leg an hátt. Í kórn um eru reynslu- mikl ir kór- og ein söngv ar ar sem ým ist eru út lærð ir eða í söng námi og eiga það all ir sam eig in legt að búa og vinna hér á Suð ur nesj un um. Mark mið kórs ins er að bjóða upp á fag leg an og vand að an flutn ing á kór söng, dúett um og ein söng sem hent ar við öll tæki færi, hvort sem er í gleði eða sorg. Sem dæmi um fjöl- breytta starf semi kórs ins má nefna skemmti dag skrá fyr ir árs há tíð ir og aðr ar skemmt an ir þar sem létt leiki og leik gleði verð ur áber andi, söng við brúð- kaup og út far ir, tón leika hald og ýms ar aðr ar upp á kom ur. Með lim ir kórs ins telja að þetta sé góð við bót við það öfl uga kór a starf hér á svæð inu. Sér- staða þessa kórs er þó sú að í hon um eru at vinnu söngv ar ar sem geta boð ið uppá marg- vís lega vel flutta tón list (dæg- ur tón list jafnt sem klass íska) með stutt um fyr ir vara. Kór inn legg ur metn að sinn í að bjóða uppá breiða og fjöl breytta efn- is skrá, fag lega fram komu og að sjálf sögðu frá bær an söng. Nafn ið kem ur úr grískri goða- fræði en Orfeus var fremst ur með al tón list ar manna og skálda, hann lék svo vel á hörpu sína að nátt úr an öll, dýr og menn stöldr uðu við til að hlusta á dá leið andi tón ana. Það má því segja að dá leið- andi tón ar Orfeus ar muni nú hljóma um Suð ur nes in og von- andi mun það falla í góð an jarð veg – bæði hjá dýr um og mönn um! Þeir sem vilja kom- ast í sam band við Orfeus geta hringt í síma 661 7719 (Bylgja) og 864 1582 (Dag ný) eða sent tölvu póst á bylgja bylgja@hot- mail.com. Á mynd inni eru: Mar grét Hregg viðs dótt ir, Dag ný Jóns dótt ir, Rósa lind Gísla dótt ir, Erla Mel steð, Birna Rún ars dótt ir, Bylgja Dís Gunn ars dótt ir, Jó hann Smári Sæv ars son, El mar Þ. Hauks- son, Guð mund ur Sig urðs son og Steinn Er lings son. Á mynd ina vant ar Rún ar Þ. Guð munds son. Kam merkór inn Orfeus - ný stofn að ur at vinnu manna kór á Suð ur nesj um Um boðs mað ur Ís lands og Maggi Kjart ans í Leirunni Björg un ar sveit in Suð ur nes í Reykja nes bæ á öfl uga stuðn- ings sveit sem styð ur ár lega mynd ar lega við bak ið á björg- un ar sveit inni. Kvenna sveit in Dag björg í Reykja nes bæ rek ur kraft mik ið starf m.a. til að afla fjár til kaupa á björg- un ar bún aði. Framund an er stór fjár öfl un ar helgi hjá Slysa varna fé lag inu Lands- björgu þar sem Neyð ar kall- inn verð ur boð inn til sölu. Björg un ar sveit in Suð ur nes og Kvenna sveit in Dag björg verða með stærstu sölu staði sína við Sam kaup í Njarð- Björg un ar sveit in Suð ur nes á öfl uga stuðn ings sveit: Kon urn ar gáfu björg un ar bún að fyr ir 700 þús und krón ur vík og Bón us á Fitj um. Þar verð ur björg un ar bún að ur til sýn is og gest um boð ið upp á kaffi og klein ur. Ung- linga sveit in Klett ur að stoð ar einnig við söl una. Kvenna sveit in Dag björg af- henti í vik unni björg un ar sveit- inni ýms an björg un ar bún að að and virði um 700 þús und krón ur. Þar á með al má nefna fjóra Vik ing flot bún inga af nýj ustu gerð ásamt hjálm um. Einnig fjóra blóð þrýst ings- mæla, fjóra súr efn is mett un ar- mæla og fjór ar hlust un ar píp ur. Björg un ar sveit irn ar í land- inu hafa áhygg ur af því að efna hags á stand ið komi nið ur á fjár öfl un sveit anna. Það er því ástæða til að hvetja Suð- ur nesja menn til að taka vel á móti björg un ar sveit ar fólk inu og leggja því lið með því að kaupa Neyð ar kall inn. Hann verð ur seld ur á 1000 krón ur og renn ur and virð ið til end- ur nýj un ar á björg un ar bún aði. Einnig verð ur stór Neyð ar kall til sölu ætl að ur fyr ir tækj um eða öðr um stærri styrkt ar að- il um. Lág marks verð fyr ir stóra Neyð ar kall inn er 35.000 krón ur. Frá af hend ingu gjafa frá Kvenna sveit inni Dag björgu nú í vik unni. Vík ur frétta mynd: Hilm ar Bragi Bárð ar son en flutti rétt rúm lega óharðn- að ur ung ling ur í þá ver andi smá bæ inn Hafn ar fjörð og hef ur búið þar nokk uð lengi. Gylfi Krist ins son, frá far andi fram kvæmda stjóri GS (s. 898- 1009) og Sig urð ur Garð ars son (s. 892-1771) og skrif stofa Vík- ur frétta (s. 421-0000) taka við skrán ingu og selja miða. Þetta verð ur eitt af kvöld um kreppu-hausts ins. Einar Bárðarson ásamt eiginkonu sinni Áslaugu Einarsdóttur.

x

Víkurfréttir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víkurfréttir
https://timarit.is/publication/1102

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.