Mosfellingur - 14.07.2006, Blaðsíða 2

Mosfellingur - 14.07.2006, Blaðsíða 2
Í ÞÁ GÖMLU GÓÐU... Mosfellingur - Leiðari og skemmtiefni2 ... þegar Mosfellssveit tók fyrstu skref- in í átt að því að verða þétt býli. Á myndinni er danskur maður að nafni Sigfred Madsen að ryðja fyrir lagn- ingu Hlíðartúnsgötunnar. Gatan var byggð og fjármögnuð af íbúunum sjálfum. Sigfred var einn af mörgum ungum dönskum mönnum sem komu til landsins á sumrin til þess að vinna sem vinnumenn á bæjum landsins. Hann var að vinna á æskuheimili Gísla Kristjánsson ar og kom til þess að hjálpa þeim hjónum Gísla og Th oru Margrethe Kristjáns- son (fæddri Nielsen) við að byggja Hlíðartún 6. Hlíðartún var ein af fyrstu íbúðar götum Mosfells sveitar. Í baksýn má sjá bæinn Hamra fell og Esjuna. Myndin er tekin af Gísla Kristjánssyni vorið 1956. Útgefandi: Mosfellingur ehf. Álafossvegi 18, s. 694-6426 og 897-7664. Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Hilmar Gunnarsson Ritstjórn: Hilmar Gunnarsson og Ágúst B. Linn. Blaðamenn og pistlahöfundar: Ásgeir Jónsson, Friðrik G. Olgeirsson, Hanna Símonardóttir, Högni Snær Hauksson, Kara Hergils Valdimarsdóttir, og Þrándur Gíslason. Umbrot og hönnun: Mosfellingur ehf. Próförk: Hjördís Kvaran Einarsdóttir Ljósmyndari: Magnús Már Haraldsson Prentun: Prentmet, prentað í 3000 eintökum og dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Mosfellsbæ, Kjalarnes og Kjós. MOSFELLINGUR mosfellingur@mosfellingur.is Börnin í bænum Hver á sér ekki fyrirmynd? Ég hef unnið með krökkum í mörg ár og það þarf enginn að segja mér annað. Fyrir- myndir geta verið foreldrar, söngvarar, íþróttamenn og svo margt fl eira. Nú er nýaf- staðið heimsmeistarmótið í knattspyrnu. Margir ungir og upprennandi knattspyrnu- menn hafa efl aust horft með miklum áhuga á stjörnurnar sína leika listir. Þar komst kappinn Zidane að mínu mati í hóp með Maradona og fl eirum sem mikið hefur farið fyrir í boltanum. En eru þetta góðar fyrirmyndir? Zidane með sinn skalla og Maradona með öll sín eiturlyfja- mál og vesen. Það fylgir því ábyrgð að vera í fremstu víglínu Eins með reyking ar, af hverju byrja krakkar að reykja. Af því þau sjá aðra gera slíkt hið sama. Af hverju að reykja, er einhver tilgangur með því? Er töff að reykja? Hver hefur sinn djöful að draga, það er nú bara þannig. Hilmar Gunnarsson ritstjóri L E I Ð A R I Til fyrirmyndar eða ekki? Mosfellingur kemur út að jafnaði á tveggja til þriggja vikna fresti allt árið um kring. FERMINGARMYNDIN hans Einars Páls „Ég fermdist 20. apríl 1986, frá Mosfellskirkju og sr. Jón Þorsteinsson fermdi mig. Þessi mynd er tekin að kvöldi fermingar dagsins og ég man hvað ég var ánægður með mig. Þarna var ég nýlaus við spangirnar sem ég hafði haft í tvö ár og gerði ekki annað en að brosa sem breiðast fram an í lífi ð og tilveruna eins og sést á myndinni. Reyndar þurfti ég að ganga með góm eitthvað lengur en þetta var algjör draumur. Svo var það nýja klippingin og strípurnar – ann- ar eins töff ari hafði hreinlega aldrei stigið fæti sín um inn í Mosfellsdal en ég þennan dag ... en nú 20 árum seinna lítur þetta ekki alveg eins vel út!“ Sími: 586 8080 www.fastmos.is Kjarna, Þverholti 2 Mosfellsbæ Tröllateigur – 151,4 m2 lúxusíbúð *NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mjög stóra og bjarta 4ra herbergja íbúð í afar vöndaðri lyftublokk ásamt bílastæði í upphitaðri bílageymslu. 3 stór svefnherbergi, björt og rúmgóð stofa, eldhús með fallegri mahony innréttingu, tvö baðherbergi, sér þvottahús og tvær geymslur. 18 m2 svalir í suðvestur. Íbúðin getur verið laus til afhendingar strax. Áhv. 19,2 m. frá Glitni með 4,15% vöxtum. Verð kr. 33,9 m. Arnartangi – 174,2 m2 einbýlishús Hagaland – 152,8 m2 neðri sérhæð *NÝTT Á SKRÁ* 122,1 m2 neðri sérhæð í tvíbýlishús ásamt 30,7 m2 alvöru bílskúr á fallegum stað innst í botnlanga í grónu hverfi í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, bjart eldhús og góð stofa. Þetta er falleg og snyrtileg eign rétt við miðbæ Mosfellsbæ, stutt í skóla og á íþróttasvæðið að Varmá. Verð kr. 29,9 m. Fálkahöfði – 3ja herb. jarðhæð *NÝTT Á SKRÁ* Flott 103,9 m2 3ja herbergja endaíbúð í fallegu fjölbýli í Mosfellsbæ. 2 stór svefnherbergi, sjónvarpshol, eldhús með borðkrók, baðherbergi með sturtu og kari og stór stofa. Úr stofu er gengið út á timburverönd og sérgarð í suðvestur. Stórt og björt íbúð á besta stað, skóli, leikskóli, sundlaug, golfvöllur og gönguleiðir. Verð kr. 23,5 m. Arnarhöfði – 189,7 m2 endaraðhús 189,7 m2 endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr við Arnarhöfða í Mosfellsbæ. Á jarðhæð er stór stofa, eldhús með fallegri viðarinnréttingu, borðstofa, svefnherbergi, forstofa og gestasalerni. Á 2. hæðinni eru tvö stór svefnherbergi og möguleiki á 2 öðrum svefnherbergju, þvottahús og baðherbergi. Stór suðvesturgarður og svalir í suðvestur með miklu útsýni. Þetta raðhús er á flottum stað í Höfðahverfinu, stutt er á golfvöllin og leikskóli, grunnskóli og sundlaug (í byggingu) eru í göngufjarlægð. Verð kr. 41,9 m. Tröllateigur – 3ja herb. *NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá þessa glæsilegu 122,4 m2, 3ja herbergja lúxusíbúð í mjög flottu lyftuhúsi í Mosfellsbæ. Íbúðin er mjög björt og rúmgóð með tveimur svefnherbergjum, baðherbergi, stóru þvottahúsi, vinnuholi, eldhús og mjög stórri stofu. Auk þess fylgir íbúðinni tvær geymslur og bílastæði í bílakjallara. Áhvílandi Glitnis lán með 4,15% vöxtum. Verð kr. 27,7 m. Furubyggð – 166,3 m2 endarðahús Erum með stórt og rúmgott endaraðhús á tveimur hæðum auk risherbergis og bílskúrs. Stofa, borðstofa, eldhús, þvottahús og gestasalerni á jarðhæð, 3 svefnherbergi, baðherbergi og TV-hol á 2. hæð og stórt risherbergi. Stórar svalir í suðaustur, afgirt timburverönd út frá stofu og stórt hellulagt bílaplan. Þetta er falleg eign í grónu og friðsælu hverfi í Mosfellsbæ. Verð kr. 39,3 m. Arnarhöfði – 189,7 m2 raðhús *NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá mjög fallegt 165,1 m1 raðhús á tveimur hæðum ásamt 24,6 m2 bílskur á fallegum stað í nýlegu hverfi í Mosfellsbæ. Íbúðin er björt og falleg, með parketi (hlynur) og flísum á gólfum og viðarinnréttingum í eldhúsi og svefnherbergjum. Á jarðhæð er forstofa, stofa, borðstofa, eldhús, stórt svefnherbergi og gestalerni. Á 2. hæð eru 4 stór svefnherbergi (9-14 m2), þvottahús og hol. Timburverönd og stór lóð í suður. Verð kr. 42,9 m. Klapparhlíð – 3ja herb. Björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í nýlegu 3ja hæða fjölbýli á vestursvæði Mosfellsbæjar. Nýr grunnskóli og leikskóli eru 3 mínútna göngufjarlægð, en auk þess er verið að byggja inni/úitsundlaug ásamt íþróttahúsi á sama stað. Tvö góð svefnherbergi, baðherbergi m/kari, sér þvottahús, geymsla inni í íbúð, fallegt eldhús og björt stofa. Verð kr. 19,9 m. Fálkahöfði – 3ja herb. 91 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli á flottum stað á vestursvæði Mosfellsbæjar. Íbúðin er mjög falleg, ný máluð og eikarparketi og flísum á gólfi. Tvö rúmgóð svefnherbergi með kirsuberjaskápum, flísalagt baðherbergi með baðkari, sér þvottahús, rúmgóð stofa og afstúkað eldhús með borðkrók. Stórar svalir í suðvestur með góðu útsýni. Verð kr. 21,9 m. Skeljatangi – 4ra herb. jarðhæð 94,2 m2, 4ra herbergja íbúð á jarhæð í fjórbýlishúsi á barnvænum og fallegum stað, innst í botnlanga við Skeljatanga í Mosfellsbæ. 3 góð svefnherbergi, baðherbergi m/kari. Rúmgóð stofa og eldhús með borðkrók. Hellulögð verönd og sérafnot af garði. Gangstétt hellulögð með snjóbræðslu. Verð kr. 22,5 m.EINAR PÁLL KJÆRNESTED Löggiltur fasteignasali *NÝTT Á SKRÁ* Mjög fallegt og aðlaðandi 138,6 m2 einbýlishús á einni hæð ásamt 35,6 m2 bílskúr á mjög fallegri hornlóð með timburveröndum. Þetta er hentugt skipulag, svefnherbergi eru aðskilin frá stofu og borðstofu og eldhús tengt svefnálmu. Stórt hellulagt bílaplan fyrir framan húsið og tvær timburverandi í suðurátt. Verð kr. 41,9 m. Álmholt – 236 m2 einbýli + aukaíb. Erum með 236,1 m2 einbýlishús með aukaíbúð í kjallara, þar af 48,2 m2 tvöfaldur bílskúr. Aðalhæðin er 140 m2 og skiptist í stofu, eldhús, þvottahús, 4 svefnherbergi og baðherbergi. Í kjallara er björt 2ja herbergja íbúð tilvalin til útleigu eða fyrir unglinginn. Húsið stendur innarlega í lóðinni og stórt og gott bílaplan og mikill suðurgarður. Áhvílandi hagstæð 12,0 milljón kr. lán **Verð kr. 46,2 m.** Dalatangi – Fallegt einbýlishús Mjög fallegt 233 m2 einbýlishús á tveimur hæðum með ca. 80 m2 aukarými í kjallara. Aðalhæðin skiptist í 3-4 svefnherbergi, stórt eldhús, stofu, sólstofa, hol og baðherbergi. Í kjallara eru tvö mjög stór herbergi, baðherbergi með gufu og rúmgóður bílskúr. Húsið stendur á mjög fallegri og gróinni lóð. Verönd og heitur pottur að sunnverðu, við sólskála. Flott eign, rétt við alla þjónustu í miðbænum. Verð kr. 49,7 m. Anija og María í sumarskapi fyrir utan Kjarnann. ���������������������� ���� ��������������� ���� ��������������� ���������������� �� ����� ������������ �� �������������� ������������� MOSFELLINGUR ������ ������������ ������� ��� �������� ���� ������ ��������������� � ������������������� ����������� ��������������� ����� � ������������� �� ����� ��� ����������� �� ����� ��� ����� ����� ������� ������� ���� ��������� ����� � ������ ����������� ��������� ��������������������� ������������������� ������� � ������������������� ������������������� ������������ ���� ���� ����� ���� ����� �������������� ��� ����� �������������������� ������������� ����� ����������� ������������������� ��� �������������� ���������� �������������������� ������������������� ����� ��� ��������� �������� ���� ���� ��� ���������� �� ��������� ����������������� ������������������� ��������� ����� ������������� ��� ��������� ����� �� ������� ������������������� ������������������� ���������� ���� ����� ������� �� ����������� ������ ����� ��� ��������������������� �������������������� ��������� ������������� ����� �� ���������� ��������� ����������� �������������������� ����������������� Saga Mosfells- bæjar kemur út ���������� �� �� ������� �������� ����� ���� ������ �������� ������� ���������� ������� ������� ������ ����� ������� ������� ����� � ������� ������ ������ ������ �����MOSFELLI NGUR ����� ����� �� ������ ���� �������� �� ��� ������� ������ ������� ����� �� �� � ���� ������ ������� ������� ����� �� ������ � � �� �� � �� �� �� ��� �� ������ ������� ������ ������� �� ������ ����� ������ ����� ����� ������ ��� ��� ������� �� ������� ������ ����� ���� � ������ � ����� ���� �� �� ���� �� �������� ������ ������� ������ ������ ������� ���� ��� ����� ������ �������� ������ ������ ������� ������� ������ �� ���� �� ���� �� ����� �� ���� ��� ��� �� � ��� �� ���� �� ���� ������ ������ ������� ������ ������ ����� ������ ������ �� ����� � �� ������ ����� ������� � ��� ������ ����� ������ ������� � �������� ����� ������ ������� ������� ������� ������ ������� �� ������� ������� ���� � ����� ������ ���� � ���� � ������� ���� � ������� �������� �� ���� �� ��� ������ ������� ������ � ������� ������ ������ ������ ������� ������� ������ ������ ��� ����� ������ � ���� ���� � �� ���� �� ���� ����� �������� ��� ���� � ����� �� ��� ��� �� ���� �� ����� � ���� � ����� ������ ��� ������ ������� ������� ����� � ������� ������ �������� ������ �� ������ �� ���� ��� ��� ���� �� ������ ������ ���� ������ �� ����� ������� ������� ������ ������ ������� �������� ������ ������� �� ������� ��� �� ������ � Íþrótta maður Afturel dingar ����������� ��������� � ��������� �������� �������� ������������ ���������� ������ ���� ���������� ����� ���� ���������� ���������� �������MOSFELLINGUR Gleðileg jól �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� ������� �� ������ ����� ���� ��� � ��� ��� ���������� ������������ ���������� �������� ����������� ����������� ���������� ���������� �������� ���������� �������� �� ��� � ������ ��� ���� ���� �� � ����� ��� ������ ��� ���� �� ����� ����� ���� ���� � ������ �� �������� � ������ ��� �� ����� ���� ����� ����� ��������� ����������� ���������� ��������� ������� � ���� ��� �� � ����� ���� ��� ������ ������� �� �� ������� � ����� ����� ������� �� ������ ��� ������ � ������� ��� ���� ����� ���������� �� ������� � �� ���� ��� ��� ������ ����������� ����� ����������� ����������� ����������� ��� ���������� ���� ������������������� ����� ����������������������� ������������������������ ������������������� ���� ������������������������ ��� MOSFELLINGUR ����������������������� � ����������� ����������� ���������������� �������� ���� ������������������������ �� ��������������������������� �������� ���� ���������� ����� � � ���������������������� ��������� �������� ��������� �� ���� ��� ���������� ������ ���� ��� ����������� ������ �������� ��������������������������� �������������� ���������� �������� ������ ������ ������ �� ������������� �������� �� ������� �� ����� ���� ���� ������ �� ����������� ����������������������� �������������� ���������� �� ���������� ��� ������ ������������������������ �������� ���������� ����� �� �� ������� �� �������� ���� ��� ����� ���� �������� ����� ��� ���������������� ������������� ������� ��� ������ ����� ���� ����� ����� ��� �������������� ����������� � ����������� ������������� ������ ���� ������ ���� ��������� ��� ��������� ���� �� ����� ��������������������������� �������������� ���������� Mosfellingur ársins ����� ������� ���������� �������� ���������������� �������� ������������������������ ��������������� ������������� ������ �������������������������������������� ������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������� �������������������������������������������������������� ���������������������������� � ��������������� �������� ����� ��� ������ �������������������������������� ����� ����������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ������������������������ ���������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ����������������������� ���������������������� ������������������������� ���������������������������������� ����������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� � ������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� � ������������������������� ��������������������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� � ������������� ����������������� ���������������������������������������� ����� ������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� � �������������������� �������������������������������� ��������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ����������������������� ����� ���������������� ��������������������� ������������������������������������������������������������������� ��������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ��������������������������������������� ������������������������� ���������������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� � ����� ��������� ���������������� ����������������������������� ��������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� ����� ��� ������������������ ������� ��������������������������������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ���������������������������������� ����������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������� ������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������� � ��������������������� �������� ������������� �� ����������� �������� ����� ����������������������������� ������������� ����������� ������������������������ ������������������������� ��������������������� ��������������� �������������� �� �� �� � �� �� �� ��� �� � ����������������������������������������������������������������������� ������������������� ������������������������������� MOSFELLINGUR ���������������������������������������� ���������������� ������������������ ����������������������������� ������������������������������������� Íþróttamenn Mosfellsbæjar ����� ������� ���������� �������� �� ������������������� ����� ���������� ����������������������������� �������������������������� ����������������������������������������������� �������� ������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ����� ��������������������������������� ������ ���� ������������� ��������� ������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������� � ��������������������������������������� ������������������ ����������������������������������������� ��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � �������������� ���������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ����������������� ��������������������������������������������������������� �������������� ����������������������������������������������������������������������������� ������������ �������������������� ������������������������������������ ���������������������������� � ���������� �������������� ������������ ���������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���������� ���� ��������������������������������������������������������������� � ����������������� ������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ��� ������������������������������������������������������������������������ ���������� ������������������ ��������������������������������������������������������� ����������� ��� ������ ������������� ��������������������������� ����� ����������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ��������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� � ����������������� ����������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������� � ����������������� ����������������� ������������������������� ��������������� �������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������� �������� ����� �������� ��������������������������������������������������� ����� ������������������������������������������������ ������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� � ������������������� �������������������������� �������� ������������������� ������������������������������� �������������� ����� �� �� � ��� �� �� � ������������������������������������������������������������������������ ������������������� ������������������������������� MOSFELLINGUR Línur farnar að skýrast fyrir komandi bæjarstjórnarkosningar ����� ������� ���������� ���������� �� ������������������� ����� ������������������ ������������� ����������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������� �������������������� ������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������� � ��������������������������������� ������ ���� ��������������� ������������������� �������������������������������������� ������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ��� ���������������� ��������� ���������������� ������������������������� ������������������ ����������������������������������������� ��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �� ����������� ��������������������������������������������������������������� �������������� �������� ������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ���������������� ��������������������� ������������������������������������������ �������������������������� ������������������ ���������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� �������������������������������������������� � ��������������������������������� ����������������� ���������������������������������� �������������������� ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� � ������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������� ���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������� � ����������������� ������������ ����� ������ ������������� ������ ��������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��� �� ������������������� ����� ����������������������� ����������������������������� ���������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������� ��������������������������������� ������ ���� ��������������������� ����������������������������������������� �������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ������������������� ������������������������������� �������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� ���������������� ���������������� ������������������������������������������ ����������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ��������������������� ��������������������������������������������������� �������������� ���������������������������� ������������������������������������������� ��������������������������������� �������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������� ��������������� ������������� ��� ������ �������������������������������� ����� ����������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � �������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ����������������������� ������������������ ���������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� �������������� �������������������������������������������������������������� �� �������������������������������������� �������������� ����� �� �� � ��� �� �� �� � �� � Mosfellingur birtir nöfn frambjóðenda þeirra lista sem fullmótaðir eru fiJÓ‹VAKI Litir: Grænn: pantone 356cvu Rau•ur: pantone 485cvu ��� �������� � � ����� ��� ��� ���������������������� �������������� ����������� �������� ��������������� ���������������� MOSFELLINGUR ����� ������� ���������� �������� �� ����������� �������� ����� ����������������� ������������ ����������������������������� ������������� ������������ ���������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������� � ����������������������� ����� ��� ���������������� ������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� � ���������������� ������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������ ���������������� ����������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� � �������������������� ������ ������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �� ������������������� ������������ �������������� ������������������ ������������������� ��������������������� ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ������������������� ����� ���������������������������������������� ��������������� ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ ����������� ����������������������������������������������������������������������������� � ������������������������ ����� ������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� ����������������������� ����� ������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� � ��������������������� ��������� �������������������������������� �������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��� ����������������������� ����� ���������������� ������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �������������������������������� ��������������������������� ����������������� ������������������ �������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ����������� ������������������� ��������������� ����������������������������� �������������� �������� ������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������ ��� �������������������������������������������������������� ���������������������������������� ��� �������������������� ��������������������������������� �������������� ������������������� �������������������������������� �������������� ����������������������� ��������������������������������������������� ���������������� ������������������������������� � ������������������ ���������������������������� ����������������� ������������������������������ ��������������������������������������������������������������� ������������������ ����������������������� ������������������������� �������������������������������������������� ������ ������������������ ������������������������� �������������� ������������������������������������ �� ������������� �� �� � ���� ��� �� �������������������������� ��������� ������������������������� ��������� ������������������� ���������� ���� �������������������������� ��������� ��������������������������� ����������� ���������������������������� ���������� �������������������������� ������ ����������� �������� ������ � �� ���� ��� ��������������������� ����������� ��������������������������� ������ ������������������������� ���������� � ������������������ ������� ��� ����� ���������������������������� ������� ���������������������������� ��������� ���������������������������� ���������� �� ������������������������ ����������� ����� ������������������ �������� �������������������������� ����� ������������ ���������� ���������� ��������� ��������� ��������� ������������������ �������� ���� ����������� ������ ����������������� �� Góð útkoma vinstri flokkanna MOSFELLINGUR������������������������������������������������������������������� ������������������� ����������������������������������� ����� ������� ������������� �������������������������� �������������� ���������������������� ���� ����������������������������������������� ���������������������������� �������������� ������������� ����������������������������� ��������������������������������������� �������������� ������ ������������������� ��������������� ���������������������� ���������������� ����������������������������������������������� ������������� ������������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������� ����������������� ��������������������������� ������ ������������������������������������ ������������������� ������������������������������������������������������������������ ����������������� ��������������������������� ������� ������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������� ��������� ���������������������������������������� ������������������������������������� �������������� � ������������������������������������������������������������� ��������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ �������������� ���������������� ��������������������������� ������������� ���������������� ���������������������� �������������������������������������� ���������� ����������������������������� � �������������������� �������������������������� �������������������������������������� ����������� ������������������������������� ���������������� �������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������������� �������������� � ��������������������� �������������������������������������������� ��� ����������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������ ����������� ���������������������������������������� ������������������������������� �������� ���������������������������������������� ����������������������������� ������������ ������������������������������� � �������������������������������������������������� �������������������������� ���������������������������������������� ������������ ������������������������ ��� ����������� �������������������������������� �������������������������������� �� ���������������������������������������� �� ��������������������������������������� ���������������� �������������������������� ������������ ����������������������������� � ����������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ����� �������������������������������������� ����������������������������� ���������� ������������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������ ����� ���������� ������������������������������������������ �������������� � ������������������������������������������������������� ��������������������� �� ����������������������������������� ������������������������������ ��������� �������� ������������������������������� ������������� ��� ���������������������� ��������������������������������������������� �������������������� ������������������������������������������ � ������������������������������������������� ������������������������������������� ������������������ ��������������������� ������������������������������� ���������� ������������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������� ������������������������ ���������������������������������������������� ���� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������� ������������������ ��������� ������������������������� ����������� ������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������������� ���������������� ������ ������������� �������������� � ��������������������� ������������������ ������������������� ���������� �������������������� ����� ������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������������������� ����� ��������� ������������������� �������������� � ������������������������ �������������� ����� ������������� ������������� ����������������������������������� �������������������������� ������������� ��������������������� ����������������� �� �� ���������������������������������������� ��������������������������������������� � ��������������������������������������� � �������������������� ������������� ������������ ���������������������� � �� ����������� ������������������������ ��������� �������������� �� ��������������������������������� ����������� �������������������������� ��������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������������������������� ����������������������������� ����� ������������������������������������ ������ �������������������������� ��� ������������������������������������� �� ��������� �������������� ���� �������������� ����������� ������ ���������������������� ������������ ��������������������������� ���������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������ ����������������������������������� �������������������������������������������� ����������������������������������� � ���������������� ������������������ ��������� ����������������������� ������������������������������������������ �������������������������� ����������� ������������ ����������������������� ������������������������� ������������ ���� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������������������� � ��������������������������������� ������������������������������������������ �������������� � ������������������������� �� ������������������� ����� ����������������������������� �� ������������������� ����� ����������������������������� ����� ������������������������������������� �� ����������������������������������������������������� ���������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������� ��������� ��������������������������������������������������������� ���������������������������������� ���������� �������������� � � � � � ����� �� � ������� ������������� ������ ������������������� ��������� �� ������������������������������������ ���������������������������� �������������� ������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ������������������������������������������� ��� ������������������ ������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������� ��� �������������� � ������������������� ������������ ��������������������������������� ������ ������� ��������������������������������� ������ ������� ����������������������������������������� ������������������������������������� ������������ ���������������������������� ������������������� ����������������� ��� ����������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������� �������������������������������������������� � ����������������������� ������ ������������� ��������� ����������������������������������������������� ��������������������������������������� ������������ ����������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� �������� ��������� ������������������������� ����������������������������������� � ���������������� ������������ �������������������������� ���������������� � ������������������ ��������� ���������� ���������� ��������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ���� ������������������������������� ������������������� ������������������������� ���������������������������� ��������������������������������������������������������� ������������������������������� �������� �������������� � ���������������������������� ������������� ��� ��������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������� � �������������������� �������������������� ���� ����������������������������������� ���������������������������� ������������������������ �������������������������� ����� ������������ �������������� ������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ������������������ ��� �������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������������� ���������������������������������������������� ��������������� MOSFELLINGUR ��������������������������������������������������������������������� ������������������� ����������������������������������� ����� ������� ������������� ���������� ���������������� �������������� �������������������������� ��������������������������������������������������������������������� ��������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ������ ���������������������������������� ���������������������� ���������������� ���������� ������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������� ������������ ����������������������������������������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� � ������������������������������� ������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������� ����������������������������� ���������������������������������������������������������������������� ����������������������������� � �������������������� �������� ������������������ ������������������������������������������������� ����������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��������������������� ����������� ��������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������� ����������������������� ���������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������ �������������� ���������������������������������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������� � ����������������� �������������� ������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ������������������������������������������������������������������ � �������������������������� ����������������������������� ��������������������� ������������������������������������������������������������������� ����������������� �������������������������������������������� ��� ������������������������������������������������������������������� �������������������� ������������� ����������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������� � �������������������������������� ���������������� ������������� ����� ��������� ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ��������������������������� � ��������������������� ������������ ������ ������������������� ������������������������������ ����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������� ��������������������������������� � ������������������������ ��������� ����� ����� ������������� �������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������� ����������������� ���� ������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������� ������������������������� ���������������������� � �� ����������� ������������������� ����� ��������� �������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������� ������������������������ ���������������� ������������ ������������������ �������������� ����������� ���������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ���������������� ������������������ ��������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������� ������������������������������������������������ ������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������ � ������������������������� �� ����������� �������� ����� ����������������������������� �� ����������� �������� ����� ����������������������������� ����� ������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������ � � � � � ����� �� � ������� ������������� ������ ������������������� ��������� �������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������� � ������������������� ������������ ��������������������������������� ������ ������� ��������������������������������� ������ ������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������� ����������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ����������������������� ������ ������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������� ������������������������������������������������������������ � ���������������� ������������ �������������������������� ���������������� ������������������� ��������� ���������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������� � ���������������������������� ������������� ���� ����������������������� ���������������������������� ��� ����������������������� ����������������������� �������������� � ���� ������������� ������������������ �� �� � ��� ��� �� Nýr meirihluti myndaður ������������������� ���������������������������������������������������������������������������� � ����������������������������������������������������� ����������������������������������� �������������������������� ��������������������������������������� ���������������������� �� �� � ��� ��� �� Þú finnur Mosfelling á netinu www.mosfellingur.is

x

Mosfellingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Mosfellingur
https://timarit.is/publication/1311

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.