Mosfellingur - 14.07.2006, Blaðsíða 3

Mosfellingur - 14.07.2006, Blaðsíða 3
Í ÞÁ GÖMLU GÓÐU... ... þegar Mosfellssveit tók fyrstu skref- in í átt að því að verða þéttbýli. Á myndinni er danskur maður að nafni Sigfred Madsen að ryðja fyrir lagn- ingu Hlíðartúnsgötunnar. Gatan var byggð og fjármögnuð af íbúunum sjálfum. Sigfred var einn af mörgum ungum dönskum mönnum sem komu til landsins á sumrin til þess að vinna sem vinnumenn á bæjum landsins. Hann var að vinna á æskuheimili Gísla Kristjánssonar og kom til þess að hjálpa þeim hjónum Gísla og Thoru Margrethe Kristjáns- son (fæddri Nielsen) við að byggja Hlíðartún 6. Hlíðartún var ein af fyrstu íbúðargötum Mosfellssveitar. Í baksýn má sjá bæinn Hamrafell og Esjuna. Myndin er tekin af Gísla Kristjánssyni vorið 1956. FERMINGARMYNDIN hans Einars Páls Sími: 586 8080 www.fastmos.is Kjarna, Þverholti 2 Mosfellsbæ Tröllateigur – 151,4 m2 lúxusíbúð *NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mjög stóra og bjarta 4ra herbergja íbúð í afar vöndaðri lyftublokk ásamt bílastæði í upphitaðri bílageymslu. 3 stór svefnherbergi, björt og rúmgóð stofa, eldhús með fallegri mahony innréttingu, tvö baðherbergi, sér þvottahús og tvær geymslur. 18 m2 svalir í suðvestur. Íbúðin getur verið laus til afhendingar strax. Áhv. 19,2 m. frá Glitni með 4,15% vöxtum. Verð kr. 33,9 m. Arnartangi – 174,2 m2 einbýlishús Hagaland – 152,8 m2 neðri sérhæð *NÝTT Á SKRÁ* 122,1 m2 neðri sérhæð í tvíbýlishús ásamt 30,7 m2 alvöru bílskúr á fallegum stað innst í botnlanga í grónu hverfi í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, bjart eldhús og góð stofa. Þetta er falleg og snyrtileg eign rétt við miðbæ Mosfellsbæ, stutt í skóla og á íþróttasvæðið að Varmá. Verð kr. 29,9 m. Fálkahöfði – 3ja herb. jarðhæð *NÝTT Á SKRÁ* Flott 103,9 m2 3ja herbergja endaíbúð í fallegu fjölbýli í Mosfellsbæ. 2 stór svefnherbergi, sjónvarpshol, eldhús með borðkrók, baðherbergi með sturtu og kari og stór stofa. Úr stofu er gengið út á timburverönd og sérgarð í suðvestur. Stórt og björt íbúð á besta stað, skóli, leikskóli, sundlaug, golfvöllur og gönguleiðir. Verð kr. 23,5 m. Arnarhöfði – 189,7 m2 endaraðhús 189,7 m2 endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr við Arnarhöfða í Mosfellsbæ. Á jarðhæð er stór stofa, eldhús með fallegri viðarinnréttingu, borðstofa, svefnherbergi, forstofa og gestasalerni. Á 2. hæðinni eru tvö stór svefnherbergi og möguleiki á 2 öðrum svefnherbergju, þvottahús og baðherbergi. Stór suðvesturgarður og svalir í suðvestur með miklu útsýni. Þetta raðhús er á flottum stað í Höfðahverfinu, stutt er á golfvöllin og leikskóli, grunnskóli og sundlaug (í byggingu) eru í göngufjarlægð. Verð kr. 41,9 m. Tröllateigur – 3ja herb. *NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá þessa glæsilegu 122,4 m2, 3ja herbergja lúxusíbúð í mjög flottu lyftuhúsi í Mosfellsbæ. Íbúðin er mjög björt og rúmgóð með tveimur svefnherbergjum, baðherbergi, stóru þvottahúsi, vinnuholi, eldhús og mjög stórri stofu. Auk þess fylgir íbúðinni tvær geymslur og bílastæði í bílakjallara. Áhvílandi Glitnis lán með 4,15% vöxtum. Verð kr. 27,7 m. Furubyggð – 166,3 m2 endarðahús Erum með stórt og rúmgott endaraðhús á tveimur hæðum auk risherbergis og bílskúrs. Stofa, borðstofa, eldhús, þvottahús og gestasalerni á jarðhæð, 3 svefnherbergi, baðherbergi og TV-hol á 2. hæð og stórt risherbergi. Stórar svalir í suðaustur, afgirt timburverönd út frá stofu og stórt hellulagt bílaplan. Þetta er falleg eign í grónu og friðsælu hverfi í Mosfellsbæ. Verð kr. 39,3 m. Arnarhöfði – 189,7 m2 raðhús *NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá mjög fallegt 165,1 m1 raðhús á tveimur hæðum ásamt 24,6 m2 bílskur á fallegum stað í nýlegu hverfi í Mosfellsbæ. Íbúðin er björt og falleg, með parketi (hlynur) og flísum á gólfum og viðarinnréttingum í eldhúsi og svefnherbergjum. Á jarðhæð er forstofa, stofa, borðstofa, eldhús, stórt svefnherbergi og gestalerni. Á 2. hæð eru 4 stór svefnherbergi (9-14 m2), þvottahús og hol. Timburverönd og stór lóð í suður. Verð kr. 42,9 m. Klapparhlíð – 3ja herb. Björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í nýlegu 3ja hæða fjölbýli á vestursvæði Mosfellsbæjar. Nýr grunnskóli og leikskóli eru 3 mínútna göngufjarlægð, en auk þess er verið að byggja inni/úitsundlaug ásamt íþróttahúsi á sama stað. Tvö góð svefnherbergi, baðherbergi m/kari, sér þvottahús, geymsla inni í íbúð, fallegt eldhús og björt stofa. Verð kr. 19,9 m. Fálkahöfði – 3ja herb. 91 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli á flottum stað á vestursvæði Mosfellsbæjar. Íbúðin er mjög falleg, ný máluð og eikarparketi og flísum á gólfi. Tvö rúmgóð svefnherbergi með kirsuberjaskápum, flísalagt baðherbergi með baðkari, sér þvottahús, rúmgóð stofa og afstúkað eldhús með borðkrók. Stórar svalir í suðvestur með góðu útsýni. Verð kr. 21,9 m. Skeljatangi – 4ra herb. jarðhæð 94,2 m2, 4ra herbergja íbúð á jarhæð í fjórbýlishúsi á barnvænum og fallegum stað, innst í botnlanga við Skeljatanga í Mosfellsbæ. 3 góð svefnherbergi, baðherbergi m/kari. Rúmgóð stofa og eldhús með borðkrók. Hellulögð verönd og sérafnot af garði. Gangstétt hellulögð með snjóbræðslu. Verð kr. 22,5 m.EINAR PÁLL KJÆRNESTED Löggiltur fasteignasali *NÝTT Á SKRÁ* Mjög fallegt og aðlaðandi 138,6 m2 einbýlishús á einni hæð ásamt 35,6 m2 bílskúr á mjög fallegri hornlóð með timburveröndum. Þetta er hentugt skipulag, svefnherbergi eru aðskilin frá stofu og borðstofu og eldhús tengt svefnálmu. Stórt hellulagt bílaplan fyrir framan húsið og tvær timburverandi í suðurátt. Verð kr. 41,9 m. Álmholt – 236 m2 einbýli + aukaíb. Erum með 236,1 m2 einbýlishús með aukaíbúð í kjallara, þar af 48,2 m2 tvöfaldur bílskúr. Aðalhæðin er 140 m2 og skiptist í stofu, eldhús, þvottahús, 4 svefnherbergi og baðherbergi. Í kjallara er björt 2ja herbergja íbúð tilvalin til útleigu eða fyrir unglinginn. Húsið stendur innarlega í lóðinni og stórt og gott bílaplan og mikill suðurgarður. Áhvílandi hagstæð 12,0 milljón kr. lán **Verð kr. 46,2 m.** Dalatangi – Fallegt einbýlishús Mjög fallegt 233 m2 einbýlishús á tveimur hæðum með ca. 80 m2 aukarými í kjallara. Aðalhæðin skiptist í 3-4 svefnherbergi, stórt eldhús, stofu, sólstofa, hol og baðherbergi. Í kjallara eru tvö mjög stór herbergi, baðherbergi með gufu og rúmgóður bílskúr. Húsið stendur á mjög fallegri og gróinni lóð. Verönd og heitur pottur að sunnverðu, við sólskála. Flott eign, rétt við alla þjónustu í miðbænum. Verð kr. 49,7 m. Þrastarhöfði – 3ja herb. *NÝTT Á SKRÁ* Mjög falleg 91,5 m2, 3ja herbergj íb ð á efstu hæð í nýju og vönduð 3ja hæð fjölbýlishúsi við Þrastarhöfða í Mosfellsbæ. Eikarparket á gólfum, flísar á baði, hvítar innréttingar og eikar hurðar. Mjög glæsilegt útsýni er úr íbúðinni til suður . Frábær staður, golfvöllur og fallegar gönguleiði rétt við húsið. Verð kr. 21,4 m. Tröll tei ur – 3ja h r . Glæsileg 122,4 m2, 3ja herbergja lúx- usíbúð í mjög flottu lyftuhúsi í Mosfellsbæ. Íbúðin er mjög björt og rúmgóð eð tveimur svefnherbergjum, baðherbergi, stóru þvottahúsi, vinnuholi, eldhús og mjög stórri stofu. Auk þess fylgir íbúðinni tvær geymslur og bílastæði í bílakjallara. Möguleg yfirtaka á áhvílandi Glitnis láni með 4,15% vöxtum allt að 80%. Verð kr. 27,7 m. Hjall hlíð – 4-5 herb. *NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 118,4 m2, 4ra til 5 herbergja íbúð á jarðhæð í tólf íbúða Per aform húsi. Íbúðin er skemmtilega hönnuð, með 3-4 góðum svefnherbergjum, stórri stofu/borðstofu, baðherb., sér þvottahúsi og fínu eldhúsi. Stór afgirt timburverönd er út frá stofu í suðurátt. Barnvænn og góður staður. Afhe in í september nk. Verð kr. 26,8 m. Fálk höfði – 3ja herb. 91 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli á flottum stað á vestur- svæði Mosfellsbæj r. Íbúðin er mjög falleg, ný máluð og eikarparke i og flísum á gólfi. Tvö rúmgóð svefnherbergi með kirsuberjaskápum, flísalagt baðherbergi með baðkari, sér þvottahús, rúmgóð stofa. Stórar svalir í suðvestur með góðu útsýni. Verð kr. 21,9 m. Kl pparhlíð – 3ja herb. Björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í nýlegu 3ja hæða fjölbýli á vest- ursvæði Mosfellsbæjar. Nýr grunnskóli og leikskóli eru 3 mínútna göngufjarlægð, en auk þess er erið að byggja inni/úit- sundlaug ása t íþróttahúsi á sama stað. Tvö góð svefnherbergi, baðherbergi m/kari, sér þvottahús, geymsla inni í íbúð, fallegt eldhús og björt stofa. Verð kr. 19,5 m. Skeljatangi – 4ra herb. 94,2 m2, 4ra herbergja íbúð á jarhæð í fjórbýlishúsi á barnvænum og fallegum stað, innst í botnlanga við Skeljatanga í Mosfellsbæ. 3 góð svefnherbergi, baðherbergi m/kari. Rúmgóð stofa og eldhús með borðkrók. Hellulögð verönd og sérafnot af garði. Gangstétt hellulögð með snjóbræðslu. Verð kr. 22,5 m. Grenibyggð – 164 m2 Erum með fallegt raðhús á tveimur hæðum auk risherbergis og bílskúrs í grónu og friðsælu hverfi í Mosfellsbæ. Stof , borðstofa, eldhús, þvottahús og gesta alerni á jarðhæð, 3 svefnher- bergi, baðherbergi og sjónvarpshol á 2. hæð og opið risherbergi. Opnar svalir í suðvestur/norðvestur, falleg timbur- verönd í suðvestur út frá stofu og gott hellulagt bílaplan. Verð kr. 37,9 m. Furubyggð – 166,3 m2 Erum með stórt og rúmgott endaraðhús á tveimur hæðum auk risherbergis og bílskúrs. Stofa, borðstofa, eldhús, þvottahús og gestasalerni á jarðhæð, 3 svefnherbergi, baðherbergi og TV-hol á 2. hæð og stórt risherbergi. Stórar svalir í suðaustur, afgirt timburverönd út frá stofu og stórt hellulagt bílaplan. Þetta er falleg eign í grónu og friðsælu hverfi. Verð kr. 38,4 m. Hagaland – 152,8 m2 122,1 m2 neðri sérhæð í tvíbýlishús ásamt 30,7 m2 alvöru bílskúr á fallegum stað innst í botnlanga í grónu verfi í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í þrjú svef - her ergi, bjart eldhús og góð stofa. Þetta er falleg og snyrtileg eign rétt við miðbæ Mosfellsbæ, stutt í skóla og á íþróttasvæðið að Varmá. Verð kr. 29,9 m. Ar rhöfði – 189,7 m2 189,7 m2 endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr við Arnarhöfða í Mosfellsbæ. Á jarðhæð er stór stofa, eldhús með fallegri viðarinnréttingu, borðstofa, svefnherbergi, forstofa og gestasalerni. Á 2. hæði ni eru tvö stór svefnherbergi og möguleiki á 2 öðrum svefnherbergju, þvottahús og baðherb- er i. Stór suðvesturga ður og svalir. Verð kr. 41,9 m. Esjugrund – einbýli Erum með 210 m2 einbýlishús á einni hæð með stórum bílskúr innst í botnlanga á fallegum ústýnisstað á Kjalarnesi (Reykjavík-norður). 4 svefn- herbergi, stór stofa og rúmgott eldhús. Frábær staðsettning með miklu útsýni út á hafið. Áhv. 22,2 m frá Frjálsa fjárf.b. m/ 4,15% vöx um. Ve ð kr. 33,5 m. Arnartangi – 174,2 m2 Mjög fallegt og aðlaðandi 138,6 m2 einbýlishús á einni hæð ásamt 35,6 m2 bílskúr á mjög fallegri hornlóð með timb- urveröndum. Þetta er hentugt skipulag, svefnherbergi eru aðskilin frá stofu og borðstofu og eldhús tengt svefnálmu. Stórt hellulagt bílaplan fyrir framan húsið og tvær timburverandi í suðurátt. Verð kr. 41,9 m. Tröllateigur – NÝBYGGING *NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu fjórar 141-150 m2 íbúðir í nýju fjórbýlishúsi í byggingu við Tröllateig 41 í Mosfellsbæ. Stutt er í alla þjónustu, skóla og íþrótta- svæði. Íbúðirnar eru 3ja – 5 herbergja og af ndast fullbúnar með innréttingum, en án gólfefna, en þó ve ður baðherb- ergi og þvottahús flísalagt. Íbúðirnar verða afhentar í desember 2006. Verð frá kr. 28,5 m. �������������������������� ����� ������������������� ����������������� �������� ����������� ������������ ������������������� MOSFELLINGUR ����� ������� ���������� �������� �� ����������� �������� ����� ����������������� ������������ ����������������������������� ������������� ������������ ���������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������� � ����������������������� ����� ��� ���������������� ������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� � ���������������� ������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������ ���������������� ����������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� � �������������������� ������ ������������������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �� ������������������� ������������ �������������� ������������������ ������������������� ��������������������� ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ������������������� ����� ���������������������������������������� ��������������� ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ ����������� ����������������������������������������������������������������������������� � ������������������������ ����� ������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� ����������������������� ����� ������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� � ��������������������� ��������� �������������������������������� �������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��� ����������������������� ����� ���������������� ������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �������������������������������� ��������������������������� ����������������� ��������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ����������� ������������������� ��������������� ����������������������������� �������������� �������� ������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ���������������������������������� ��� �������������������� ��������������������������������� �������������� ������������������� �������������������������������� �������������� ����������������������� ��������������������������������������������� ���������������� ������������������������������� � ������������������ ���������������������������� ����������������� ������������������������������ ��������������������������������������������������������������� ������������������ ����������������������� ������������������������� �������������������������������������������� ������ ������������������ ������������������������� �������������� ������������������������������������ �� ������������� �� �� � ���� ��� �� ������������������������� ���������� ������������������������� ��������� ������������������� ���������� ���� �������������������������� ��������� ��������������������������� ����������� ���������������������������� ���������� �������������������������� ������ ����������� �������� ������ � �� ���� ��� ��������������������� ����������� ��������������������������� ������ ������������������������� ���������� � ������������������ ������� ��� ����� ���������������������������� ������� ���������������������������� ��������� ���������������������������� ���������� �� ������������������������ ����������� ����� ������������������ �������� �������������������������� ����� ������������ ���������� ���������� ��������� ��������� ��������� ������������������ �������� ���� ����������� ������ ����������������� �� Góð útkoma vinstri flokkanna MOSFELLINGUR������������������������������������������������������������������� ������������������� ����������������������������������� ����� ������� ������������� �������������������������� �������������� ���������������������� ���� ����������������������������������������� ���������������������������� �������������� ������������� ����������������������������� ��������������������������������������� �������������� ������ ������������������� ��������������� ���������������������� ���������������� ����������������������������������������������� ������������� ������������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������� ����������������� ��������������������������� ������ ������������������������������������ ������������������� ������������������������������������������������������������������ ����������������� ��������������������������� ������� ������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������� ��������� ���������������������������������������� ������������������������������������� �������������� � ������������������������������������������������������������� ��������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ �������������� ���������������� ��������������������������� ������������� ���������������� ���������������������� �������������������������������������� ���������� ����������������������������� � �������������������� �������������������������� �������������������������������������� ����������� ������������������������������� ���������������� �������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������������� �������������� � ��������������������� �������������������������������������������� ��� ����������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������ ����������� ���������������������������������������� ������������������������������� �������� ���������������������������������������� ����������������������������� ������������ ������������������������������� � �������������������������������������������������� �������������������������� ���������������������������������������� ������������ ������������������������ ��� ����������� �������������������������������� �������������������������������� �� ���������������������������������������� �� ��������������������������������������� ���������������� �������������������������� ������������ ����������������������������� � ����������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ����� �������������������������������������� ����������������������������� ���������� ������������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������ ����� ���������� ������������������������������������������ �������������� � ������������������������������������������������������� ��������������������� �� ����������������������������������� ������������������������������ ��������� �������� ������������������������������� ������������� ��� ���������������������� ��������������������������������������������� �������������������� ������������������������������������������ � ������������������������������������������� ������������������������������������� ������������������ ��������������������� ������������������������������� ���������� ������������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������� ������������������������ ���������������������������������������������� ���� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������� ������������������ ��������� ������������������������� ����������� ������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������������� ���������������� ������ ������������� �������������� � ��������������������� ������������������ ������������������� ���������� �������������������� ����� ������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������������������� ����� ��������� ������������������� �������������� � ������������������������ �������������� ����� ������������� ������������� ����������������������������������� �������������������������� ������������� ��������������������� ����������������� �� �� ���������������������������������������� ��������������������������������������� � ��������������������������������������� � �������������������� ������������� ������������ ���������������������� � �� ����������� ������������������������ ��������� �������������� �� ��������������������������������� ����������� �������������������������� ��������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������������������������� ����������������������������� ����� ������������������������������������ ������ �������������������������� ��� ������������������������������������� �� ��������� �������������� ���� �������������� ����������� ������ ���������������������� ������������ ��������������������������� ���������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������ ����������������������������������� �������������������������������������������� ����������������������������������� � ���������������� ������������������ ��������� ����������������������� ������������������������������������������ �������������������������� ����������� ������������ ����������������������� ������������������������� ������������ ���� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������������������� � ��������������������������������� ������������������������������������������ �������������� � ������������������������� �� ������������������� ����� ����������������������������� �� ������������������� ����� ����������������������������� ����� ������������������������������������� �� ����������������������������������������������������� ���������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������� ��������� ��������������������������������������������������������� ���������������������������������� ���������� �������������� � � � � � ����� �� � ������� ������������� ������ ������������������� ��������� �� ������������������������������������ ���������������������������� �������������� ������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ������������������������������������������� ��� ������������������ ������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������� ��� �������������� � ������������������� ������������ ��������������������������������� ������ ������� ��������������������������������� ������ ������� ����������������������������������������� ������������������������������������� ������������ ���������������������������� ������������������� ����������������� ��� ����������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������� �������������������������������������������� � ����������������������� ������ ������������� ��������� ����������������������������������������������� ��������������������������������������� ������������ ����������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� �������� ��������� ������������������������� ����������������������������������� � ���������������� ������������ �������������������������� ���������������� � ������������������ ��������� ���������� ���������� ��������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ���� ������������������������������� ������������������� ������������������������� ���������������������������� ��������������������������������������������������������� ������������������������������� �������� �������������� � ���������������������������� ������������� ��� ��������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������� � �������������������� �������������������� ���� ����������������������������������� ���������������������������� ������������������������ �������������������������� ����� ������������ �������������� ������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ������������������ ��� �������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������������� ���������������������������������������������� ��������������� MOSFELLINGUR ��������������������������������������������������������������������� ������������������� ����������������������������������� ����� ������� ������������� ���������� ���������������� �������������� �������������������������� ��������������������������������������������������������������������� ��������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ������ ���������������������������������� ���������������������� ���������������� ���������� ������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������� ������������ ����������������������������������������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� � ������������������������������� ������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������� ����������������������������� ���������������������������������������������������������������������� ����������������������������� � �������������������� �������� ������������������ ������������������������������������������������� ����������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��������������������� ����������� ��������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������� ����������������������� ���������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������ �������������� ���������������������������������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������� � ����������������� �������������� ������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ������������������������������������������������������������������ � �������������������������� ����������������������������� ��������������������� ������������������������������������������������������������������� ����������������� �������������������������������������������� ��� ������������������������������������������������������������������� �������������������� ������������� ����������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������� � �������������������������������� ���������������� ������������� ����� ��������� ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ��������������������������� � ��������������������� ������������ ������ ������������������� ������������������������������ ����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������� ��������������������������������� � ������������������������ ��������� ����� ����� ������������� �������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������� ����������������� ���� ������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������� ������������������������� ���������������������� � �� ����������� ������������������� ����� ��������� �������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������� ������������������������ ���������������� ������������ ������������������ �������������� ����������� ���������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ���������������� ������������������ ��������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������� ������������������������������������������������ ������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������ � ������������������������� �� ����������� �������� ����� ����������������������������� �� ����������� �������� ����� ����������������������������� ����� ������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������ � � � � � ����� �� � ������� ������������� ������ ������������������� ��������� �������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������� � ������������������� ������������ ��������������������������������� ������ ������� ��������������������������������� ������ ������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������� ����������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ����������������������� ������ ������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������� ������������������������������������������������������������ � ���������������� ������������ �������������������������� ���������������� ������������������� ��������� ���������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������� � ���������������������������� ������������� ���� ����������������������� ���������������������������� ��� ����������������������� ����������������������� �������������� � ���� ������������� ������������������ �� �� � ��� ��� �� Nýr meirihluti myndaður ������������������� ���������������������������������������������������������������������������� � ����������������������������������������������������� ����������������������������������� �������������������������� ��������������������������������������� ���������������������� �� �� � ��� ��� �� Þú finnur Mosfelling www.mosfellingur.is

x

Mosfellingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Mosfellingur
https://timarit.is/publication/1311

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.