Alþýðublaðið - 29.04.1942, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 29.04.1942, Blaðsíða 2
AU»YÐ|IBLAÓIÐ Miðvikudagur 29; aprö 1942,- Olöpien verzlnn oo prettir. H$R eru tvær sögur um tvo reykvíkska unglinga, sem ætluðu að gerast lcaupmenn, en tókst það héldur óhönduglega, þvíaSþeir „gleypndu" að fylgja lögum landsins. Annar þeirra ér 18 ára, við skulum sleppa nafninu, og hann hitti einn góðah veðurdag út- lendan sjóliða, sem var frá- munalega alúðlegur og vildi allt fyrir hann gera, Þeir komu sér samán um, að sjóliðinn skyldi útvega vini sínúm margs konar góðgerðir, niðursoðna ávexti, súkkulaði, tuggugúmmí. Piltur- inn ætlaði að grípa gæsina og gera nú hrossakaup. Fékk hann sjóliðanum alla þá peninga, sem hann hafði meðferðis, og þeir ákváðu að hittast við K.R.-hús- WM var tekin Hkt af dagskrá! Eftir ésk lieggja ráðfaerra Sjálfstæöisflokksins. Þeir hafa enn ekki gert upp við sig, hvort þeir eiga að vera með eða móti „réttlætisméluiu" MENN höfðu beðið þess með mikilli eftirvæntingu, að þingsályktunartillaga Gísla Sveinssonar um áfrain- haldandi frestan kosninga tii alþingis yrði tekin til umræðu og atkvæðagreiðslu í sameinuðu þingi eftir hádegið í gær, eins og boðað hafði verið: Þingsályktunartillagan var fyrsta málið á dagskra sameinaðs þings. En þegar fundur hafði verið settur, stóð forseti á fæt- ur og tilkynnti þingheimi, að þingsályktunartillagan hefði verið tekin út af dagskrá, „samkvæmt ósk tveggja háttvirtra ið næsta kvöld kl. 9. Ætlaði þá | ráðherra«? sem bó ekki var getið hverjir væru, en síðan sjóliðinn að hafa vörurnar með ser. I hefir þó spurzt, að hafi verið ráðherrar Sjálfstæðisflokks- (Frh. á 7. síðu.) ! ihs, Ólafur Thors og Jakob Möller. Áfarif kugtmaríagapna; 110 manns vanter í vhn en aðeins 15 b]öða sig fram Fyrstu 5 telukkustundiruar i ráðn RÁÐNING ARSTOFA f yr- ir landbúnaðinn tók ti! starfa í gærmorgun. Það er Búnaðarfélag íslands, sem starfrækir þessa skrifstofu, en Pálmi Einarsson ráðu- Bautur er forstöðumaður hennar. . Alþýðublaðið hafði tal af Pálma Einarssyni í gær klukkan rúmlega 4, en þá hafði skrif- stofan að éins verið opin í mokkra tíma. Páimi Einarsson sagði: „Að eins á þessum fáu stnd- um, sem skrifstofan er búin að starfa, hafa henni borizt beiðnir um verkafólk frá 63 bændum. I»eir óska eftir 110 manns til vor sumar- og haust-starfa, nokkrir óska og eftir fólki til ársvistar. Umsóknirnar skiptast þannig: Beðið er um 33 karlmenn, 43 konur, 22 unglingspilta, 3 ung- hngsstúlkur, 5 konur, sem mættu hafa með sér börn, og tvenn hjón." — En framboð á verkafólM? ,,Það er sáralítið. Á sama tíma, sem þessar beiðnir um verkafólk hafa borizt, hafa boð- ið sig fram til starfa.samtals 15 manns: 7 unglingspiltar, 3 stúlk- ur, tvenn hjón og 1 karlmaður." "* — Svo að útlitið er ekki gott. „Nei, það er langt frá því. Það er bersýnilegt, að það horfir til stórkostlegra vandræða fyrir landbúnaðinn. I>að bendir allt til þess, að ekki verði hægt að uppfylla óskir nema sár^fárra bæ-nda um útvegun verkafólks. Mönnum hlýtur að vera ljós af- leiðingin af því. Landbúnaður- irm dregst saman, afurðimar minnka, bændurnir geta sjálfir ekki lagt að sér og sínu heimilis- fólki meira en þeir hafa gert." Verkafólkseklan er afskap- leg. Fólkið starfar hjá setuliðun- um. Opinberar stofnanir, þar á meðal sjúkrahúsin, kvarta, og bændastéttin er á flæðiskéri stödd. Ríkisstjórnin hefir með öllum af skiptum sínum af vinnu málunum stefnt öllu í öfuga átt. Hún bannaði verkalýðnum að bæta kjör sín. í>au lög brjóta atvinnurekendur unnvörpum. Stofnanir ríkisins, t. d. spítal- arnir, geta það ekki, þess vegna fá þær ekki starfsfólk. Ríkisstjórnin hefir með hin- um alræmdu kúgunarlögum sín- um sagt verkalýðnum í landinu stríð á hendur. í stað þess að hefja samninga um skipulag vinnuaflsins í landinu, hefir hún sett kúgunaríog gegn þeim, sem ráða yfir því, en verkalýðs- samtökin myndu vera fús til slíkra samninga, með því skil- yrði þó, að kúgunarlögin væru afnumin fyrir fullt og allt. Menn sjá, að þetta getur ekki endað nema á einn veg. Þessi mál er ekki hægt að leysa nema með samkomulagi við verkalýð- inn og samtök hans —¦ og það samkomulag riæst ekki fyrr en kúgunarlögin, sem nú eru brotin af öllum, sem geta, eru einnig formlega úr gildi felld. Þessi atburður vakti þegar í gær stórkostíega furðu allra þeirra, sem þá þegar varð kunn- ugt um hann. Menn höfðu búizt við því, að með atkvæðagreiðslu um þessa tillögu yrði nú loksins úr því skorið, hvort kosningar til alþingis skyldu fara fram í vor eða ekki, og hver afdrif kjördæmamálsins yrðu á þessu í»ingi. j. Morgunhlaðið haf ði styrkt þessar vonir manná með því að segja á sunnudaginn, að með af- greiðslu þingsályktunartillög- unnar, sem kæmi til umræðu í sameinuðu þingi á þriðjudaginn, yrði væntanlega tekinnaf allur vafi um kosningarnar. Og ,,þeg- ar alþingi hefir formlega ákveð- ið að kosnirtgar fari fram í vor, verður væntanlega skammt að bíða þess," sagði blaðið enn fremur, ,,að hið pólitíska við- horf skýrist. VerSur þá fljótt skorið úr, hvort samkomulag næst um lausn stjórnarskrár- málsins og meðferS á stjórn landsins þar til stjómarskráir- breytingin er endanlega sam- þykkt." Nú er ekki annaS sjáanlegt, en að þessi digurbarkalegu um- mæli aðalblaðs S-jálfstæðisfl. hafi verið fléipur eitt. Sjálf- stæðisflokkurinh virðist ehn hvorki vera hrár né soðinn í kijördæmamalinu. Það 'ér að miniista kosti 'erfitt að draga aðra ályktun af því, hvernig fjokkurinn skáut sér undan að ræðá . þingsályktunartillögu Gísla Sveinssonar í gær, en að einhverjir áhrifamenn í honum geri ser enn von um að geta keypt sér kosningafrestun af FramsóknárhöfSingjunum með því að fórna „réttlætismálinu", sem svo oft hefir verið hampað af filokknum framan í kjós- endur. E^;^^U;n!iá?:;of^jóða.í einnig þolinmæði Sjálfstæðisflokks- kjósendanná. Þeir skilja ekki, hvernig: á því stendur, að flokk- ,ur þejrra skuli ekki geta gert það upp við sig, hvaða afstöðu hann á að taka til kjördæma- niálsins, sem hann alltaf áður hefir talið eitt sitt aðalmál. En þeir sjá hins vegar, að fram- gangi málsins á þessu þingi er teflt í fullkomna tvísýnu, ef Sjálfstæðisflokkurinn hefir ekki martndáð í sér til þess, aS taka ákveSna afstöðu með því, og það meira að segja nú þegar. Skattafrumvorpin voru aforeidd í gær til efri deildar. S pí KATTAFRUMVÖRP STJÓRNARÍNNAR voru til íþriðju umræðu í neðri deild í gær og voru bæSi afgreidd. til efri deildar,' tekju- og exgna- skattsf rumvarpiS meS öllum greiddum atkvæSum gegn tveimur. Allar breytingartillögur viS f rumvörpin, sem fram komu við þriðju umræðu, voru felldar. '' Bréfasendingar til ófriðarlandanna að er hægt að senda bréf með aðstoði Cooksíerðarskrifetofiraiilar Samtal við Ceír M. Zoéga, ss©mm er umbnðsmaðiir skrtff stof mmm^r iiér TrúnaSarráðstundur í Dágsbrún vérður haldinn í kvöld kl. 8% e.:-h^ a Amtmanns- stíg 4. Mjög áríðandi mál á dag- skrá. GEIR H. ZOEGA, um- boðsmaður hinnar heimskunnu hrezku ferða- mannaskrifstofu, Thos Cook & Son, skýrði Alþýðublaðinu svo fráí gær, að hægt væri að senda bréf til hernaðarland- anna fyrir milligöngu ferða- mannaskrif stofunnar. En hins vegar gilda mjjög strang- ar reglur um það, hvemig þessi bréf skuli vera og hvernig þau skuli útbuin. ; Alþýðublaðið bað umboðs- manninn að skýra frá þessum reglum, og sagði hann þannig frá þeim: „Heimild hefir verið veitt til þess að leyft sé að menn skrifi fólki í óvinalöndum, ef gætt er eftirfarandi fyrirmæla: Pyrirkomulag þetta tekur til eftirgreindra landa: Belgíu, Búlgaríu, Tékkóslóvakíu, Dan- zig, Danmerkur, Finnlands, (Frh. á 7. síðu.) CURTIS fyrrv. yfirhers^ höfðingi hér á landL Sæmdur amerísku- heiðorsmerfci. Á) Major Generál Curtís EÍJVS og blaðið skýrði frá f ^rær, hafa Ameríkumefin riú tekið við yfirstjórn herjannet hér á landi. Hefir Major-Gen~ eraí Bonésteel tekið við af Maj- or-General Curíis. sem farinn er héðan af landi burt fyrir nokkru. Aður en hann fór, var hann sæmdur ameríksku heið- ursmerkij The Distinguished Service Medal, fyrir yfirstjórn hans hér á landi, en ameríkskar hersveitir hafa verið undvr stjórn hans síðan 7. júlí 1941, er þær fyrst komu hingað til lands. ,ÍÞegar Major-General Curtis fór, var haldin hersýning á haf narbakkanum og íókiu brezkar og ameríkskar her- sveitir þátt í henni. Þegar her- stjórnin hafði formlega weritS afhent Bonesteel, afhenti hamii Curtis heiðursmerkið, sem var veitt samkvæmt ákvörðura Roosevelts forseta. í ræðu, sem Major-General Curtis hélt í kveðjusamsæti, er haldið var fyrir hann, sagði hann, að hann vonaðist til af§ eiga eftir áð standa við hliðí Ameríkumanna, er Bandamenn hæfu sókn síha. Hann hældi ameríksku herforingjunumj mjög fyrir góða samvinnu, meðan ameríkski herinn var aðí taka við af brezka hernum hér á landi. j Ameríkumenn hafa nú a® miklu leyti tékið við vörnum landsins, eins og lýst var yfir,, er þeir fyrst komu hingað 1. júlí 1941. Fyrir nokkru er mik- ill ameríkskur herstyrkur kom- inn til landsins og fóru brezkar hersveitir af landinu um leið. MAJOR-GENERAL HENRY OSBORNE CURTIS Major-General Curtis kom» hingað til lands vorið 1940„ Hafði hann stjórnað brezkum hersveitum í Frakklandi, fyrst á Saar-vígstöðvunum, en síðaa stjórnaði hann syðri fylkingar- armi brezka hersins við Dun- quirk. Curtis hlaut menntun sína í Eton og Sandhurst. Gekk hann síðan í hina frægu hersveit, The Kings Royal Rifles, er tók þátt í orrustum í Frakklandi á árun- um 1914—18. Þegar hann kom hingað til (Frh. á 7. síðú.)

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.