Alþýðublaðið - 05.12.1942, Blaðsíða 7

Alþýðublaðið - 05.12.1942, Blaðsíða 7
Nœhirlæknir ér Öjðrgviii Finns ám, Laufásvegi 11, sími 2415. Næturvörður er .4 togóifs-Apó-; teki. ; ;' 12.10 15.30 28.30 -9,00 19.25 19.30 80 J30 20.30 20.<*5 M.10 21.30 21.50 22.00 24Æ0 Hádegisútvarp. Miðdegisútvarp. ¦ Dönskukenrislá, 1. fl. Enskukennsla, 2. fl. Hljómplötur: ísl. lög. Ávarp um kennslueftirlit (Jaköb Kristin3son fraeðslu- málastjóri). Fréttir. Híjómplötur: Norskir dans- ar-eftir Grieg. Leikrit: ,¦ „Sambýlismenn," efMr Ladý Grégory (Frið- fSnnur Gúðjónsson, Brynj- ólfur Jóbannesson, Anna Guðmundsdóttir. Leikstjóri: Lárus Sigurbjörnsson). Píanókvintett útvarpsins: Kaflár úr píanókvintett ef t- ir Hummel. Hljómplötur: Gamlir dansar. Fréttir. Danslög.. Dagskrárlok. SeoðiS¥6iaD éskast, þarf að haffa hjdl. — afar. HJpýðtiMals- ins* Dömutöskur! Enskar. íslenzkar, ..-. i truLi. firetíisgStQ 57. Ný sending af fcönain. \ Mjög vandaðar og ódýrar Un-nu-r J^grBÍnti á <3rettisg5tu og ....... Sarónsstíg). ! s N]i fðt fpir o§m! $ Látið oss hreinsa Og pressa )föí yðar og þau f á slnn rapp- í rúnalega blæ. '} Fljót afgréiðsl&l ^ EFNALAUGIfc TÝE, \ Tysgötu í, Símí 2491. nMndí rskipuð áír:;fjáx?náilðtráöl héxxa,'vvdð stjórn' elrikas&luírinaT og frá.;sarma tnúáciíáetti stofn- uinin. að sjtálfsögjðu' iað kaurpa irin vörur. HJefiír•'¦ því:starfseriii stofhúnáTÍnnar síðan tákmark- azt við að setja bæf vörur, er til voru ásaimrt;: *því að f-ytja inn 0^ selja þær yörur, er hún hafði.fest kaup á erlendis fyrir 25. sept. 1942; Á síðasta Alþiingi var lagt fram fruanvarp til laga um að leggja niður Bifreiðaekikasölu ríkisins, én hlaut ekki samþykki þírigsins af þeirfi astæðu, áð því er virtist, að slík ráðstöfun hafi ekki þótt hýggileg eins og á stóð, miðað við riúverandi við- skipta'ástand, enda þá þegar Ijóst, aðslík ráðstöfun mundi frekár verða til þess að 'torvelda kaup á umræddum einkasölu- vórutra en að, greiða fyrir þeim. • Sarma Alþingi afgreiddi þings ályktun um úthlutun bifreiða, sem bæði sagði raunverulega fyrir um, að einkasala skyldi vera á ibifreiðumy og einnig mjög ákveðið, hvaða fyrirkomu lag skyldi vig 'baft um úthlutun þeirra bifreiða, seiri til lands- ins væru kommar ög inn yrðu fluttar. ;:. ' Fjármálaráðherra, hefir enga opinbera greinargerð látið í té til réttlætingar þeirri ráðstöfun sinni, sem kunn er orðin, að leggja niður Bifreiðaeinkasölu ríitisins og raðstafa sjáílfur þeim bifreiðum, sem Alþingi ákvað, samkvæant 'áður nefndri þings- ályktun, að gert skyldi af þax til kjörinni nefnd. Með tilvísun til alls 'þessa má því segja rað frumyarp þetta sé aðeins staðfestinff á gerðum og yfirlýstum meirihlutavilja síðasta Alþingis. KíILO «ii.sa,.»iiis«- ftRNi Jbti-: '«-4-.'.iK«m.» Frh. af 2. ssíðu. Asvaliagötu, Hávallagötu og Túngötu, vestan við Garðar- stræti, Ægiseötu og Hrannar- stíg sunnan Öldugötu. b. öll herbergi, er snúa í átt til sprengjunnar skulu athuguð og skal fólc flytja úr þeim og í önnur herbergi í sama húsi. Þetta nær til svæðis, sém er takmarkað af þrotinni línu er hugsast dregin þann- ig: Frá gatnamótum Holts- .götu o^g Bræðraborgarstigs suður nð gatnamótum Hofs- vaUagötu og Ásvallagötu, þá í muðaustur að vasturhorni hoxni Brávallagötu, þá eftir Ðrávail'agötu að austurhorni Brávallagötu, þá eftir Brá- vallagötu að 1 austurhorni .'hennacr, síðan að gatnamót- um Kirkjugarðsstígs Qg Suð- urgötu, þá eftir Suðurgötu að Túngötu1, |þá norður að gatnamótum Giarðaistrætis og, Bárugötu, þá norðvestur að gatnamótum Stýrknannastígs og Ráinargötu og loks á fyrsta staðinn aftur á gataamótiri Holts..-íötu og Bræðraborg'ar- stígs. Dæimiið, sem tiltokið var, mun gefa okkra hugmynJ um stærð hættusvæðisins. Tiltölulega fátt fólk gerir sér grein fyrir því fjnrst í etað, en hins vegar er öiium skylt að, gera sér Ijóst að slík sprenijja getur Vildið lifi-ihættijf fyprir * 'fjökla fclks, jafnvel þótt hún sé í aíhn;.I-illi fjatclægð. .¦ e Brottflutningur á ,'tprung_ j inni sprengju er mjög yanda- samt 0,2, pýðingarmikið starf, og er því skjót og nákvsEtn skýrsla umj slíka sprengju f.L veg bráðnauðsyhleg. Þegtir •nauðsynlegar upplýsingiar íru ferig»ar, „ .rvm'.iillar flíkair sprengjur \*rða ¦eyt Lat;f%r eða fluttar á •'•.roct, tL b's ¦*& forða sk«n»:«ii a *' --a -j'*m "*r_i, o^ éar ''-;: •(•¦ ;FWi.:af-/2; síéu. margaV riætuf uridanfarið á tímabilinu frá kl. 12—2 farið að pylsuvögnunum (þafna kemur skýringin á hinum dul- arfullu næturveiðum þessa politíkusar undanfarið) — 0g ég get vitnað um það, að parna í kringum pylsuvagnana er hm argvítugasta svínastía, ja, béinlínis .ahdstyggiieg svínastía. Þarna koma hálf- fullir og al-fullir. menri út úr knæpum og. skúmaskotum, snapandi sér þá fæðu, sem þarna er að hafa, Þetta er ó- fögur sjon. Eg vil láta banna pylsuvagnana. Þarna er miklu fremur okur á matvælum en venjuleg. sala. Eg held,- að sá gotulýður og þeir slæpingjar, sem flykkjast þarna að á næt- urna sé bezt. kominn heima hjá sér. Eg hef enga trú á, að | lögreglan fái nokkru um þok- að til meinlætis og þrifnaðar. Eg vil láta vísa þessum Hð aftur til bæjarráðs." Guðrún Guðlauasdóttir barði fast í borðið í miðri ræðu Sig- fúsar og þegar hún stóð upp, var auðheyrt, að henni var mikið niðri fyrir: „Pylsuvagn- amir eru þarfir," sagði frúin. „Það getur verið, að eitthvað sé hægt að finna að þeim, en ég er með þeim, Márgir J>urfa að fá sér mat og geta ekki ?fengið hann annars staðar. Eg : skal segja ykkur dærni, sem ég veit um: Ekki alls fyrir löngu komu ferðamenn frá Börgar-' nesi seint að kvöldi. Þeir reyndu að fá sér mat óg húsaskjól í öllum gistihusunum hér í bæn- um og einnig í Hafnarfirði, en þeim var alls staðar neitað. — Svo urðu pylsuvagnarnir eina athvarfið. Þar fengu þeir pylsur og mjólk — og svo þekktu peir heimilismann hjá mér og fengu að sofa inni, en það kemur ekki þessu máli við. Eg veit, að Valtýr Stefánsson" bæjarfulltrúi er með pylsu- vögnunum. Hann hefir sagt mér það. Það er gott að geta fengið sér pylsu eða svoleiðis, þegar menn eru að vinna fram á nótt að blaðaskrifum eða öðru þess háttar. Svo hafa menn líka atvinnu af þessu — og þáð má ekki svipta menn henni. Lögreglan á að hugsa um hreinlætið og það. Sg er með þylsuvögnuiriim." 'Guðrún Jónasson talaði um málið af stillingu: „Þessir pylsu vagnar hafa allt af verið að flækjast fyrir okkur hér í bæj- arstjórninni. Eg er á móti þeim. Þeir auka á ósiðsemi bg eru skaðlegir. Þarna kaupa krakkar mat og fara ekki heim, en eru að slæpast úti fram á nótt. Eg hef allt af verið svarti sauðurinn í þessu pylsu- vagnamáli. Eg hef aldrei skilið nauðsyn þeirra. Eg vil láta þá bætta kl. 12. Eg skal i4ta, að ég þekki ekki til í Kaupm.- höfn, en éj; hefi ekki séð pylsu- vagna í Er.glandi." . Bjarni F —7 borgar- ítjóri gat ekki látið málið frá tíér fara án þess' að taka til, máls: .,Eg hef allt af verið'með pylsuvögnunum. Eg álí+ arc þeirt bæti úr þörf. Eg hef ' kki þurft á þeim að hald;i\ sjáJÍur,' ékki enn a. m. k. Erlendis hef ég notað mér pylsuvagnana. — Það veltur á menningu Re^^k- víkiiigá, hvori pylsuvagnarnir vprða gerðir að svínastíu. — Menn A'erða að játa, að þei'. geta ve.-ið rauðsynlesfir. Menn eru á fiwrlúm n<? skamr~tnn- um, Og hyað geta menn betur gert, þegar þ;ir eiu oronir iuil-' 5 ir ,en að r^ra < 5 Ít sér pylsur, : áð"T en þe í fara íuim?" ,, 1 £ i|k> !'ðufl 'kksmenn tóku'.enga I a'stöðu til deilunr Isins, en því 1 var aftur yisað til bæjarráðs. \—-------------~------------—------1 ! |>að verk framkvæint. af sér_ | stökum 'herdeildum, sein íhafa I hlotið íöfingu í þrví." Iririilegt Jþakklœti til allra þeiira er sýndu okkur sariiúð og vmafjiei yið frafalí og jarðarföf mflnnsÍBS míriii, fo^rii ;p| le^da. föður .-.''¦' Z -.'.¦¦»•'•.;'• ' \f'\ •;; ':. vÁLTÝS þ.:;mýböaL;/;^' ';."'" ";'' ; Arnina Guðjónsottir. ,' " ;:\-- :•! ! '• Guðjóii V. Mýrdál. Júlíana Vaitýsdóttirf ;-|»ririðör Jénsdottir.• ,•.;•. :.í •¦ I_airs-:JFa-cöSss;oris m ' 'PHkkúE_a auðsýEafla samúd I ssainbandtl "vlö mlnBiingaraf- Isðfn um _iklp¥er|ána er fór* Bisst ineð botnwörpungnnm Jéni Ólafssyni.-' . AUlanee h.ts 1 1 *qqe.( Cigareftulf;¥ei_kjarar nýkomnfr. Verð frá kr. 10,00 — kr. 150,00 l S v \ Mtiiar birgðir. <> \ V' s iafafélao stofnað iim iýtí ípréííiial ly^ÝLEGA hefir verið stofn. ' * að hlutafélag til að gefa út íþróttablað. 1 stjórn voru kosn. ir Ben. G. Waege, Jens Guð_ björnsson, Kristján L. Gests;:on, Sigurjón Pétursíion, Álafossi, og Þorsteinn Einarsson íþróttafuIL trái. Stjórnin hefir ráfiið Þr. stein Jósefsson sem ritstjóra híaðsms, o gkemur fyrsta blað þess út í jan. n. k. Þessir hafa gsrst ævíí.éligar ÍSÍ: Einar M. Einarsson, ski;> herra, Hvi'i:. Einar : í'arkan söngvari, Rvík. Árri Haralds- son, kaupmaðu*, li\-ík. Einar Ben. Waage, Ryík. Sigurður Jafetssi >n, verzlunarmaður, llv. f'ritz Weísshíippel, píanóle-'k- ari, Rvík. .ijigurður Tóroasson, kaupfélagsstjöri, Sigl. Hjört* Jónsson, líaupm., R Tík. Þorge^i 'Jónssón, glíniúkappi) Gvnune i. Vignir Andrésson ípróttakenn- ari, Rvík. Jens Magnússon; í- þróttakennari, Rvík. Gunnar Benediktsson hrm., Rvík. Kauk- ur Hafstein, Smirag. 5, Ryík, f fía Lára TI ifsteinssón, l i.árag: 5, Lvík o^ Jón Guð- Bristoi. I mundsson gestgjafi, Þingv. i Þessi félög hafa gengiðNí |f- þróttasambandið: JCJMF Ingóíf- ur, Holtahreppi, félagatala 50. Form. Magnús Guðmundssoni Iþróttafélag Bíldsslinga, fé- lagatala 7ö. Elías Jónsson. ;: Iþróttafélagið Þróttur, Ár- skógshreppi, félagataía 39. For- maður Valves Kárason. UMF Keflavíkur hefir sent ISÍ ýtarlega skýrslu um starf- rækslu sundlaugarinnar í Kefla vík. Alls höfðu um 2600 manns sótt laugina. Reksturskostnað- ur varí. um 5000,00 Icr. CLAFFER UM STRÍÐIB. Frh. af 3. sí5u. alþjóðanna. Flugher getur farið hvert serr. hann vill, — í skjóía bragði — og þtirf e* ki/ jáfnmiklum o^ vafs+ursömu-"n bækistöðvt r. >a.'j ha.'.dc'. eins óg floti eða ..anr'he"~. Vetíunar- flugfálögin se-n •jtr-'mu teugjii sarran allan heirij.ití, gætu í verið undirst.~* m undir al- þjóð:'löi?reglu. Við erum líka að htigsa uri. sameiginlegt Uð frekar heldur en nýtt Uð,, æm stofnað 'Trði sem sérstakt aj>j 'iðalögregli- lið. Lið þettá >.=,iynd: verða ;.á friðartímum í ii.v.ngu 5ð það, sem við nú höfuti á ófrioí r+' ^- um. . ¦¦¦:¦-. A

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.