Alþýðublaðið - 19.12.1942, Blaðsíða 4

Alþýðublaðið - 19.12.1942, Blaðsíða 4
ALf»?®tl$U*ÐI& Laugardagur 19. desembec ÍM2 titgetmðli' AlþýSfflo&kariœi. Rifatjcrí: Stefán FJetarssttEu Ritstjéra og aígrelðsla i Al- þjrSuMstau viö verfisgötu. Slmar ritsíáórnar: 4901 og 4902. _.„.-i iifgreiðs'iu: 49ð0 og 490Ö. ' < .yjj| Verð 1 lausasölu 40 aura. AlþýSupreateaiðJaii h.f. Stefán Jónsson: - >. ! Hvers virði ern peir fjrrir verkalýðinn? KOMMÚNISTAR eru hræddir. Það er augljóst af skrifum Þjóðviljans undan- farna daga. Þeir óttast dóm almennings fyrir öll þau dæmalausu óheil- indi, sem þeir hafa sýnt í við- ræðunum um stjórnarmyndun. Og þeir óttast óánægjuna í sín- um eigin flokki yfir öllum svik unum við kosningaloforðin, lof- orðin um það, að beita sér fyrir myndun vinstri stjórnar í land- inu og ráöstöfurmm, sem duga til þess að vinna bug á dýrtíð- inni. Nú reyna þeir í Þjóðviljan- um að stimpla þá flokksmenn sína, sem vildu halda kosninga- loforðin og taka á málunum með ábyrgðartilfinningu, sera heimskingja, sem séu of bráð- látir og kunni ekki að bíða þess, að notfæra sér kosninga- sigrana, söm endilega vilji fá að sjá fulltrúa sína í ráðhérrastóli strax. Þannig er dag eftir dag deilt á vissa flokksmenn, meira að segja vissa miðstjórnar- menn í flokki kommúnista í Þjóðviljanum fyrir bað, að þeir vildu stawda við eitthvað af kosningaloforðunum. Með róg- burði um þá í þeirra eigin blaði á að reyna að gera þá ó- skaðlega og bæla niður óá- nægjuna í flokknum. Allt er tínt til í Þjoðviljam um til þess að afsáka hina fá- heyrðu framkomu kommún- ista í sambandi við stjórnar- myndunina. Þar á meðal spyr blaðið flokksmenn sína og les- endur: Vilduð þið aðeins færi ^yrir „Sósíalistaflokknum" og farið hefir fyrir Alþýðuflokkn- um? Með slíku heldur blaðið, að það geti barið niður alla gagnrýni innan flokks síns á hinni ábyrgðarlausu neitun hans, að vera með í myndun vinstri stjórnar eða þó ekki væri nema tímabundinnar bráðabirgðastjórnar allra flokka til þess að afstýra því, að em- bættismannastjórn yrði skipuð utan þings og án ábyrgðar fyrir því, með öllum þeim alvarlegu afleiðingum, sem slíkt fordæmi getur haft fyrir þingræði og lýðræði í landinu. Það getur vel verið, að Brynjólfi þyki fordæmi og fer- iir Alþýðuflokksins ekki girni- legt til eftirbreytni. Én hvað skyldu hugsandi verkamenn og launamenn í landinu segja um slíka afsökun hans á ábyrgðar- leysi, aðgerðaleysi og svikum kommúnista? Það er máske ekki mikils virði í augum Brynjólfs, að hafa barizt fyrir og fengið framgengt samtaka- rétti verkalýðsins, kosninga- rétti fátækra jafnt sem ríkra, sem náð hafa tuttugu og eins árs aldri, afnámi sveitaflutn- inga, lögtryggðri átta stunda hvíld á sólarhring fyrir sjó- mennina á togurunum, verka- mannabústöðunum, alþýðu- tryggingunum og öllu öðru, — sem Alþýðuflokkurinn hefir á- orkað síðan : hann hóf baráttu Vansmíði ð bifretðafrHmvarpinn? 1149. ftöluiblaði Tímans et grekii eftir Guðjón F. Teits- son, skriEstofstjóra, imseð iþessari yfirsikrift, þar sem því er haldið fram, að „vansmíði" sé á frum- vanpi (þeirra Finns Jónssonatr og Sigurðar' Þórðairsonar, er nú 'liggur fyrir aiþingi, um einka- sölu á foifreiðum, bifreiðathjól- ibörðum og um úthlutun bif- ;reiða. Telur' greinarhöfundur „vansmííðið" felast í 8. gri frum- varpsins, en sú grein hljóðar iþannig. „Bifreiðaeinkasölu ríkisins er óheimilt að selja innanlands eða afhenda á annan hátt bifreiðar þær, er ihún flytur inn, nema samþyfcki útíilutunarnefndar komá til. Undanskiidar eru jþó þessu ákvæði þær bifreiðar, er einstakir menn kunna að haf a, fyrir gildistöku þessara laga fest feaup á erlendis með sam- þykki fyrrverandi Bifreiða- einkasölu ríkisins og. gjaldeyris- og innflutningsnefndar." 'Greinai'höfundur ber fram þá tillögu, að síðari hluti iþessarar greinar (undanþáguákæðið) j verði fellt niður úr( frumivarp- ' inu, en í þess stað verði verk- svig hinhar þingkjörnu úithlut- unamefndar, samfevæmt frum- varpinu, látið ná einnig tii þeirra bifreiða, er innlendir menn eiga nú geymdar í erlend um hofnum. Með því að mál pessi eru mér að nokkru kunn, og að ég tel til- lögu igreinarfhöf undar byggða á misskilningi, þá þykir mér rétt að tafea fram eftirfarandi: 1. Þær ibifreiðar, sem nú eru í eigu innlendra manna og geymd- ar eru í eriendri höfn, hafa raun- verulega verið afhentar við- komandi aðiia hér heima. Mun- urinn er aðeins sá, að í stað þess að fá afhentar bifreiðar, hafa þessir menn fengiðl af- bentan réttinn til þess að kaupa 'bdfreiðar og f lytja þær til lands- ins, er ástæðr leyfðu. Þeir hafa greitt bifreiðarnar, komið iþeim í geymslu og tekið á sig vissa á- hættu á sambandi við óvissuna um flutning bifreáðanna yfir haf ið. Úm eignarrétftÍDjn á þess- um ibifreiðum leikur iþví enginn vafi, hvað sem segja má um út- hilutun þeirra. Þingkjörin út- hlutunarnefnd getur iþvá' ekki ráðstafað jþessum Ibifreiðum mema því að eins að þær séu i fyrst teknar eignarnámi 'og síð-' 1 an afhentar nefndinni tiil ráð- slíöfunar. Ef slíkt vafeir fyrir greinarhöfundi, þá vafenar sú spurning, hvérs vegna slíkar ráðstaf anir ættu aðeins að ná til iþeirra bifreiða, sem enn eru í erlendri höfn, en ekki til þeirra, sem komnar eru til landsins, máske aðeins fyrir f áum dögum og feeyptar hafa verið á sama hátt og hinar. 2. Það er rétt hjá greinar- höfundi, að gjaldeyris- og inn- flutningsleyfi eru venjulega að forminu til iátin falla úr 'gildi um áramót, en þar með er ekki isagt, að innf'lutningsrétturirjn falli endanlega miður um 'íeið. Það er ekki 'hægt að leyfa að kaupa og greiða vöru á enlend- um marfeaði, en banna að flytja hana til ilandsins. Þess vegná er það föst venja, að framJlengja innflutningsleyfin eftir þörfum, ef varan, samkvæmt leyfinu, hefir verið keypt og greidd á þeim tíma, sem iéyfið var í gildi. Það er því á missfeilningi byggt hjá greinarhöfundi, á'5 réttur eigendanna til hinna umræddu bifreiða falli niður um áramót- in, um íeið og leyfin fyrir bof- reiðunum þarfnast endurnýjun- ar. 3. Greinarhöfundur virðist vilja leggja að jöfnu eignarrétt- inn á unvœddum bifreiðum og „loforð" fyrrv. fjármálaráð herra og fyrrv. Bifreiðaeinfea- sölu ríkisins, sem f lest munu ó- formleg og ósannanleg. Vitan- lega er þetta hinn mesti mis- jSkilningur, því að ófonnileg og ósannanileg vilyrði eða „loforð" tafemarka á engan hátt starfs- svið opinberar nefndar. Ég vænti að þetta nægi til iþess að mönnum sé Ijóst, að umrætt undanþáguátovæði í nefndu frumvarpi er ekkert „vansmíði" heldur nauðsyniegt ákvæði eins og inálum er komið, þegar frumvarpið er lagt fram. Það er með öllu tilgangslaust að ætla kjörinni nefnd að bæta fyrir gerðar misgerðir í þessu efni án þess um leið að skapa henni aðstöðu til þess, en í þessu lefni, yrði slíkt erfitt eða með 'öllu 4óframkvæmaniegt, og það jafnt 'þótt nefndu frumvarpi, ef að ilögum verður, yrði bfeytt isamkvæmt tiliögu' greinarhöf- undar. Beykjavík, 16. des. 1942. Stefán Jónsson. Gnnnarshólini TVBIR merkir fræðimenn og rithöfundar hafa fyrir skömmu ritað greinaírkom í Morgunblaðið, þeir dr. Helgi Péturss og prófessor Sigurður Nordal. Tilefni greinanna eru tvö orð í kvæði Jónasar Hall- grímssonar, „Gunnarshólma", þessu sígiilda Ijóði, þar sem sagnfræðin og jiairðfræðin hald- ast í hendur til að gera þessa perlu ógleymanlega. Þetta kvæði er prentað á fjölmörgumi stöðum og oftast á einn veg að því er hin umræddu orð snertir: „Með hjáiminn skygnda hvítri iíkan mjöll" og ,J5n spegillskygnd í háu lofti Ijómði hrafntínnuþökin yfir svörtum sal." En a. m. k. einu sinni er 'þetta prentað eins og dr. Helgi telur að eigi að vera og höfundur muni hafa ritað. í Jjestriaribók handa alþýðu á ís- landi eftir Þórarin Böðvarsson, sem prentuð er í Kaupmanna- höfn 1874 og hefir meðal nofek- urra — fárra — ættjarðarljóða, Gunnarshólma inni að halda, stendur: „Með hjálminn skygða . ." og: „en spegilskygð ....". Þetta bendir á, að Jónas hafi ritað þannig, jafnvel iþótt í út- gáfu Konraiðs Gísiasonar sé þetta orð á hinn veginn. Hugs- aniegt er, að um misritun á handriti sé ,að ræða og því hafi villan fcomizt inn í fevæðið. Hvort handrit Jónasar sjáKs- eða frumrit er til, veit ég ekki. Senilega er það 'glatað fyrix löngu og því efeki hægt að kalla það til vitnis. Ég ætla ekki að segja mleira um þetta efni, enda fjarri því að vera nokkur f ræðimaðúr við- víkjandi skáldskap eða máll Ég ¦vildi þó að eins benda á, að þessi bók séra Þórarins geymir þessi umræddu orð á annan veg en aðrar bækur, þar sem kvæðið er prentað.- Einar Sigurfinnsson. sína og starf. En hvers virði heldur hann, að verkamönnum og launamönnum landsins sé að hafa tíu kommúnista á þingi, sem engu koma fram og bókstaflega ekkert gera ; annað en auka vandræði þjóðarinnar, þvælast fyrir störfum þingsins og eyðileggja álit þess eins og þeir hafa gert í viðræðunum um stjórnarmyndun undanfarn- ar vikur? Siðasti dagur, sem við seljum furu-, birki-, greni og kristhorn-greinar í portinu við hliðina á Edinborg. SELJUM TIL KL. 5. FLÓRA 1,+*++ •+++++*t**+t+++*+*+++++++++++++-++++0*-++**^^ 1 Henfngar jólagjafir: !; Herrasloppar Karlmannáhanzkar Karlmannabuxur, dökkar Karlmannapeysur Karlmannasokkar Kvenhanzkar Kvenhúfur Ullartreflar, fjölbreitt úrval Loðsútaðar gærur Teppi, margskonar Skíðabuxur I Skíðaskór o. m. m. fl. Verksmiðjuútsalan Gefjun — Iðunn Aðalstræti ¦****+**í*++i**+*+*+^*^^'+^^ ¦»^**^r*^v^-. Leikfangabazar 10 °n afsláttur „Það rounar um minna" en 10% AFSLÁTT af ÖLLUM BARNALEIKFÖNGUM — til jóla. TerZl. BJARHI Berostaðastræti 22. PELSAR Hef i tekið upp margar tegudir af pelsum, í f leiri litum, sem ég valdi sjálfur hjá stærsta pelsafirma í London, er ég dvaldi þar í suinar. Innkaupin voru sér- staklega hagkvæm og get ég því selt þá við mjög lágu verði, eftir gæðum. Verð frá 650.00, 750.00, 800.00, 900.00, o. s. frv. Hér er hægt að gera sérstaklega hagkvæm kaup fyrir jólin- — Pelsar þessir eru til sýnis og sölu, í Tjarn- argötu 3, miðhæð. Kfart^n Mílner Sími 5893. Sími 5893. Nýkomið: fjölbreytt úrval af: Karhnanna- og drengjafataefnum. Ennfremur lopi og band. VerTtsmiðjuútsalan Gefjun — lounn Aðalstræti ¦.^.^: Fyrstaflokks efni í peysufatafrakka. Jélagjafir í úrvall. Verzlunin „GRÓTTA,44 Laagavegi 10. .m:

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.