Alþýðublaðið - 29.12.1944, Blaðsíða 3

Alþýðublaðið - 29.12.1944, Blaðsíða 3
. sBwdíjyc' 8- Þýzkor tier helir verið innikroaður á miðhlufa vígsföðvanna Samgöngukerfi Hundstedfs í óiestri vegna Eoftárása bandamanna ’E' RE.GN.RITARAR síma frá vígstöðvunum í gærkvöldi, að nú megi telja, að sófcn Þjóðverja sé stöðvuð í Ard- ennafjöllum á mótum Belgíu og Luxemburg. Víða hafa Bandaríkjamen-n gert skæð gagnáh'laup og náð aftur nokkr- um þorpum, sem Þjóðverjar 'höfðu áður tekið af þeirn. Þá er sagl :að þýzkur iher 'hafi verið gersamlega innikróaður á miðhluta vígstöðvanna. Setulið Bandaríkj'amanna í Bastogne hefir nú fengið rnikinn liðsauka, svo og vistir og hafa Þjóð- verjar verið hraktir burtu frá sumum vígstöðvum við borg- ina, sem talin er mjög mikilvæg samgöngu miðstöð, en um í Belgíu og Luxemburg Á þe&sari imynd mlá isjá leyfar tveiggja fcrúa yfir Rin skammt frá Fr.anikientai, sem fliuigtmeinn úr 9. fliuigher Bandaríikjiamianna réðust á nú nýlega. Yfir 'b-rýr iþteissar fliuttu Þjóðv-erjar birgðir og liðs- auka. til vlígstöðivanna. Nú íhiafa þeir orðið að beina fheriflutningum sínum á aðrar slóðir. Sfvipaðar isöigldr má segja á de'gi Ihverjum þessa dagana, jifirráð Ibandamanna í loffrti itorvelda og ónýta sókn- araðeerðir Þjóðverta. Þingkosuingar fara fram í Grikk- landi í apríl að undangengnu þjóðarafkvæði um konungdém ChurchilE ©g Ed©n faruir frá Aþenu SÍÐUSJU fregnir frá Grikklanrli herma, að beir Churchill og Eden séu nú á leið baSan til Bretlands að aflokniun viðræð- um við stjórnmálaleiðtoga landsins. Churchill mim mælast til þess við Georg Grikkiakonung, að ríkisst.ióraembætti verði sett á stofn til bráðabirgða. Þingkosningar munu eiga að fara fram í landinu að afstaðinni bióðaratkvæðagreiðslu um bað, hvort konungdómur skuli vera áfram í landinu eða ekki. Bardagar halda áfram í Aþenu og Piræus og veitir Bretum betur. ALÞTBUBiAÐIÐ f’&ttnöagnr 29. deseniber 1944 Þáttur norska flofans T. FRÉTT, sem birtist á öðr- * xum stað í blaðinu í dag, eru athyglisverðar upplýsing ar um starfsexrá norska flot- ans, þ. e. kaupskipaflotans, síðan síyrjöldin hófst. Þar er meðal annars greint frá því, að Norðmenn hafi misst nær belming alls kaupskipastóls síns siðan innrásin var gerð í Noreg 9. apríl 1939 og hátt á þriðja þúsund norskra sjó manna hafa hlotið hina votu gröf vegna miskunnarlausra árása hi.nna þýzku kafbáta. ÞESSI FREGN gefur tdefni.til ýmislegra hugleiðinga. í fljótu bragði virðist það fara fram bjá fólki aimennt, hvern þátt þeir, sem flytja vaminginn yfir hafið, hvört aem um er að ræða hergögn, olíu, eða venjulegar verzlpn arvörur, eiga í því að halda styrjöldinhi áf ram, .leiða hana til lykta rneð sigri þeirra,, sem herjast gegn frelsi og á- þján. Þjóðverjar hafa Æítið ,af þessu að segja, þeirra hern- aðarrtekstur byggist af tiltölu lega leyti á því að sigla s'kip um yfir hafið, en latneska sþakmælið forna „navigare necesse est“, það er nauðsyn að sigla, hefir sannazt áþreif anlega í þesari styrjöld. Án sjómannanna á kaupskipun- um, án hinna nýtízku ölíu- fhitrángaskipa og án gömlu ryðkláfanna, sem staulast um höfin af veikum mætti, væri .Bretland vafalust verið buið að tapa þessari styrjöld fyrir löngu. Bandamenn hefðu ver ið sveltir inni og sennilega kúgaðir til uppgjafar. Bretar viðurkenna þetta sjálfir, enda auðgert, þar sem hér er um að ræða eyland, sem verður að sækja svo margt ítil annarra landa handan hafsins til hins brýnasta lífs viðurværis, auk allra þein’a hergagna, sem nauðsynleg j teljast til þess að geta háð styrjöld, hvað þá heldur sig 1 ursæla sty.rjöld. ÞÁTTUR NORÐMANNA í ÞESSU STRÍÐI er rnjög irák ilvægur, og á vafalaust eftir að skrá þá sögu síðar meir, gera honum þau skil, er hann verðskuldar. Hér er ekki átt við jþrautseiga baráttu Norð- ; manna heima fyrir, ekki i hetjulega andspyrnu norskra presta, kennara og annarra Jeiðtoga þjóðarinnar, sem skapað hafa sér ódauðlegan orðstír. Hér er átt við þús- undir óbreyttra stjómanna, sem aldrei komast á prent, aldrei minnast á svaðilfarir sínar og mannraunir, hér er átt við hina óþekktu her- menn þessarar styrjaldar, í þessu tilíelli af norsku bergi brotnir, sem hafa lagt sinn ómetanlega skerf til þess, að koma í veg fyrir ósigur menn ingarinnar í baráttunni gegn villimennskunni. NORÐMENN HAFA FRÁ ÖND VERÐU verið siglingaþjóð, eins og alkunnugt er. Þeir hafa ekki átt þau náttúruauð hans kvíslast rnargir þjóðvegir, • Y firl-eiít virðist miMu létt- ara yfir fréttum frá fregnrit- urum bandamanna á vesturvíg stöðvunum í gær og þykir ó- hætt að fullyrða, segir í Lund únafréttum í gærkvöldi, að sókn Þjóðverja til Maas og til Iiiége. hafi verið stöðvuð. Þá er talið, að von Rundlstedt eigi erfitt með að endurskipuleggja her sinn til nýrrar sóknar, enda er hið mesta los komið á að flutrángskerfi hans vegna loft árása bandamanna, en nú hef 'ir ibruigðið til betra veðuns á menn notfært sér það óspart og gert hverja árásina á fætur annarri á biifreiiðalestiir hans, járnforautir og jámforautarmanin virki, brýr og vegi og torveld að fþannig alla aðdrærtiti Þjóð- verja. Bardagar eru sagðir ’hafa verið harðir um borgina Bast ogne, en þar varðist setulið í rúma viku gegn ofurefli liðs og olli miklu tjóní í liði Þjóð- verja. Meðal annars er þess get ið, að þeir hafi grandað 31 skrdð dreka fyrir Þjóðverjum. Þá hafa Þjóðverjar goldxð mikið afhroð hvað snertdr her flutningabifreiðir. Á fimm dög um misstu þeir í hatrömum loft árásum bandamanna samtals 5000 bfreiðix og í fyrradag' voru 450 bifreiðir þeirra skotn ar i bál af flugvélum Banda ríkjaxnanna. Þá faafa og verið eyðilagðir um 500 jámforautar vagnar og 26 eimreiðir í loftá rásum bandamanna, en 58 flug vélar Þjóðverja ^sem reyndu að koxna ií veg fyrir árásir þessar, voru skotnar niður. í @ær fóru um 1200 amaeriískar sprenigjuflugvélar, varðar _ um 700 orrustulluigvélum, tii árása á ýmsar samgön'guxxáðstöðvar Þjóðverja í og að foaki víglinu Þjóðverja, æfi sem margar aðrar þjóðir. Þeirra styrkur um aldirnar hefir ekki legið í námum eða gulli og gersimum. Þeir hafa eins og íslendingar, orðið að sækja á hafið til þess að geta lifað mennigarlífi. Björn- stjerne Björnsson, kvað eitt sinn „Vár ære og vár makt har hvite seil oss bragt“ og þessi orð hafa reynzt sönn. Norski verzlunarflotinn hef- ir verið dýrmætásta eign Nor Norðmean hafa misst nær helming skipa- sióis síns, segir Sun de sigiingamálaráð herra RNE SUNDE, sighngamála ráðherra Norðmanna hefir gefið skýrslu um tjón noi-ska kaupskipaflotans síðan innrás- in hófst í Noreg, þ. e. a. s. þess hluta flotans, sem stjómað hef- ir verið frá London, en það er yfirgnæfandi meirihlutí hans. Samkvæmt skýrslu ráðherrans hefir um 47,5% flotans verið sökkt, en 2330 sjómenn hafa farizt. Á þessu ári (1944) hefir ekki vexrið sökkt nema 7 norsk- um kaupförum, en 9 menn hafa farizt og er það talið hverfandi Utið. í skýrslu ráðherraxxs segix ennfremur, að árið 1940 (eftir innrásina hafi Norðmenn misst skipastól, sem nemur samtals 650.000 smálestum, 1941 600. 000 smálestum, 1942 1.100.000 smálestum og í fyrra 400.000 smálestum alls. Fyrstu 8 mán uði ársins 1942, þegar kafbáta árásir Þjóðverja voru sem mest ar við strendur Ameríku misstu Norðmenn eitt skip annan hvem dag. Norska stjórnin í London vinnur að þvá að endur nýj'a skipastólinn og bæta tjónið, sem orðið hefir í styrjöldinni, en á hinn bóginn hefir ekki þótt ráðlegt aðfesta kaup á egs. Hann hefir getað snúið við, 'ef svo mætti segja, öll um „óhagstæðum verzlunar- jöfnuði“ eða slíkum þoku- kenndum hagfræðihugtökum og á honum hafa Norðmenn að verulegu leyti getað byggt lífsafkomu sína og menning arstarfsemi. í ÞESSÁRI STYRJÖLD HEFIR kaupskipafloti Norðmanna, Framhald á 7 síðu. Áður en þeir Churchill og dEen lögðu af stað frá Aþenu að afloknum stjórxxmálaumræð unum, átti Damaskinas erki biskup tal við þá og lýsti yfir því, að það væri viiji meiri- hluta stj órnmálaflokkanna, að ríkisstjóraembætti yrði sett á stofn nú um stundarsakir. — Sendiher.ra Breta í Aþenu skýrði frá því, að Churchill mörgum skipum, sem nú eru smíðuð í fjöldaframleiðslu, þar eð þau séu tæplega samkeppn ishæf að styrjöldinni lokinnni Norðmenn eigi nú skipaistól sem nemur um 300.000 smá- lestum, í smíðurn í Svíþjóð og eru mörg þeirra fullsmíðUð. Skip þessi voru pöntuð fyrir stríð og eru allt fyrsta flokks skip. (Frá norska blaðafulltr.) myndi leggja til við Georg Gri'kkjakonung, að scö yrði gert. Annars sagði Chuirchill áður en hann fór, að því er norska útvarpið frá London hermdi í gær, að til mála gæti komið einhverskonar alþjóðleg yfiretjórn í Grikklandi ef ekki Itadkizt að mynda starfhæfla lýðræðisistjórn í landinu. ELAS-menn hafa lýst sig samþykka því, að rikisstjóra- embætti yerði sett á stofn, en þeir krefjast einnig, að almenn ar kosningar fari fram til þings ins x apríl n. k. að afstaðinni þj óðaratkvæðagreiðslu. Þess var getið í Lundúna- fréttum i gærkvöldi, að um leið og Churchill kom út úr bústað brezká sendiherrans í fyrradag hafi leyniskytta hafið skothríð á fylgdarlið 'hans. Kona nokk- ur varð fyrir akoti.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.