Alþýðublaðið - 15.02.1945, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 15.02.1945, Blaðsíða 2
ALJÞYÐUBLAPIÐ Fimmtudagur 15. febrúar 11*45 Ríkinu heimil! að segja leigjendum sínum upp húsnæði :Wf RUMVARP ti| laga um * breýtmgar á húsáleigú- lögunum kom til þriðju um- ræðu á fundi efri deildar. al- þingis í gær. Var frumvarpið samþykkt að lokinni umræðu með sjö atkvæðum gegn sex og þannig afgreitt sem lög frá al- þingi.1 T frumvarþi þessu er þánnig fyrir mælt, að ríkisstjórnin geti sagt úpp leigusamningu<m um húsnæði, sem ríkið hefir eign- azt fyrir 9. september 1941, sé aðkallandi nauðsyn á að rýma fyrir opinberum starfsmanni eða starfsfólki, sem lögskylt er éða óhjákvæmilegt að sjá fyrir húsnæði, eða ef brýn þörf er fyrir húsnæðd vegna skrifstofu- halds eða annarrar starfrækslu í opinberra þágu eða vegna ný- bygginga eða breytinga á hús- eignum ríkisins. Reykvfkingurihnr sem innrðsinni í Fr Viðtal við Þorslein man§ir sésií sbiið vélar og hlotið llon Jónsson omsfuflug- ur niður 7 þýzkar flug- æstu heiðursmerki Vegna árshátíðar ftárgreiðslukvenna pg rakara, sem var í gærkveldi, eru hár- greiðslu- og rakarastöfur lokaðar til kl. 1. e. h. í dag. P INI ÍSLENDINGURINN, sem berst í flu'gliöi banda- ¦"-** manná ernýkominn heim. Það er^ÍReykvíikingurinn Þorsteinn Elton Jónsson, sonur Snæbjarnar Jónssonar bók- sala hér í bæ. Hann er flight -lieutenant að nafnbó't og hefir getið sér góðan orðstír fyrir dirfsku og dugnað, enda befir hann verið stemdur heiðiursmerkinu DFM, eða „Distinguis hed Flying Medal". Hann er kominn hingaðstil þriggja mán aða dvalar og mun starfa hér í brezka flughernum. Hann hefir barizt víða á vígstöðvunum, tekið þátt í mörgum loftorrustum, var imeð, er innrásin var gerð í Frakkland í sumar og barðist einnig frækilega yfir vígstöðvunum í Tunis. Hann hef- ir skotið niður 7 þýzkar flugvélar með vissu, ef tíl vill fléiri. Þorsteinn hefir einnig farið í marga lárásarleiðangra inn yfir Ev- rópu og fylgí flugvirkjum til sprengiárása meðal annars inn yfir Berlín og Miinchen. •? p i gær: Verða lögin um skaíífrelsi Eimskipa- félagsins framlengd fi! fveggja éra? HarSar ymrælisr um mál þetta í neSri deild —~~———<¦.. ii • i ,.......... "P RAM ER KOMIÐ á alþingi frumvarp til laga um fram- •*¦ lengingu á gildi laga frá' 7. maí 1928 um skattgreiðslu h. f. Eimskipáfélags íslands, þar sem þannig er fyrirmælf, að lög þessi skuli gilda árin 1945 og 1946, enda verji félagið tekjuafgangi sínum, þá er það hefur greitt hluthöfum 4% arð, venjuleg sjóðstillög og útsvar samkvæmt framangreind um lögum, til kaupa á skipum eða á annan hátt í þágu sam- göngumála. í greinargerð frumvarpsins segir svo: „Eins og kunnugt er, hefur h/f Eimskipafélag Islands með vissum skilyrðum undanfarið notið undatíþágu frá greiðslu tekju- og eignarskaitts og frá .greiðslu hærra útsvars en 5% af nettó""ágóða, þar sem þaS hef ur aðsetur sitt. Undanfarið hefur félagið bætt hag sinn, en þrátt fyrir- það virðist ekki ástæða tií að fella niður hlunnindi þau, er fé lagið hefur notið. Rétt þykir þó; að ákveðið sé í lögunum, að tekjuafgangi sé varið eingöngu til samgöngubóta." Má þetta kom til fyrstu um- ræðu á fundi neðri deildar í gær, og úrðu «m það miklar umræður. Kvöddu sér hljóðs þeir Pétur Magnússon f jármála láðherra, Eysteinn Jónsson, ÓI afur Thors forgætisráðherra, Emil Jónsson samgöngumála- ráðherra og Pétur Ottesen. , Pétur Magnússon fylgdi frum varpinu úr' hlaði af hálfu ríkis- stjórnarinnar og rakti sögu þessa máls í stærstu þáttum allt frá því, að lögin um skáttfrelsi Eimskipafélgasins komust fyrst á. Eysteinn Jónsson fluitti langa xæðu og fór hinum þyngstu orð um um afstöðu ríkisstjórnarinn ar til máls þessa og ræddi auk þesá ýtarlega um rekstur Eim- skipafélagsins. Kvað hann óger legt að átta sig á því, hversu Huthafar Eimskipafélagsins væru margir nú orðið og lét orð um það falla, ^ð örfáir menn réðu lögum og lofum í félaginu. Benti hann á það, að sannazt hefði, að Eimskiþafé- lagið hefði safnað geysigróða á liðnum árum, og sá gróði hefði að sjálfsögðu því aðeins feng- izt, að neyzluvörur almennings í landinu hefðu verið mun dýr- ari en þurft hefði að vera. Taldi ræðumaður, að það væri meirá en lítið furðulegt, að félagsskap eins og Eimskipafélaginu skyldi heimilað að safna tugmilljóna gróða árlega og binda alþjóð bagga hins háa vöruverðs jafn fram því, sem rikissjóður verði tugum milljóna íil þess að reyna að halda niðri vöruverði í land inu eftir mætti. Kvað Eysteinn Eimskipafélagið öllum öðrum fremur geta greitt skatita, því að gróði þess væri meiri enn nokkurrar annarrar stofunar í landinu. Fór hann hörðum orð- um um þá stefnu ríkisstj'órnar- ínnar, sem fram kæmi í þvi að leggja þungá skatta á allan atvinnurekstur en láta jafn- framt stórgróðafyrirtæki kom- ast hjá því að greiða skatta og vitnaði til fyrri afstöðu stuðn- ingsflokka ríkisstjórnarinnar til þessa máls. Framhald á 7. síðu. ?. Fréttamað,ur Alþýðulbliaðsins ihitit'i Þorstein Jónssan að máli í gær, á heímiJli .Snæbjarnjar föð ur hanis og riabbtaði við hann um ýimislegít siemi á daiga hanis hef ir drilfið. Þiortsteinn er kornung ur maður, 23 ára að akíri, yfir- iliætiislauB*' olg karllmanniegur. Hann var Ikliæddur einkennis- búninigi brezfca .fluigherisins, en á hvora öxl hans vai' saumað orðið „foeland". Þorssteinn kær ir sig lítið um að tala um það, sem fyrir htann hiefir borðið síð an hann gerðiist fOjuigKiaðiur, en efitir nokikra stund fer hann samit að sieigja forivitoum frétta manni ýmiisilieigt utó hið ævín- týnaífega og ' áhiæííaísama staríf orrusitufHugmanna, en hann hef ir lengst af flogið Spitfire-vél- im, en sdðaeit flauig hajin orr- uistuifl:u;g,vél af gerðinni Must- ang. • 'Úr S¥i@iinfasi€éia Ak- ureyrar i iirezlca flugheritm — Hvenær fóruð þér utan? „Ég fór til Bretlands i apríl 1940, en hafði áður stundað nám við menntaskólann á Ak- ureyri og var í 5. bekk þegar ég fór. Fékk ég svo eftir nokkra bið inntöku í brezka flugher- inn." — Hvernig er um inntöku- skilyrði og nám til þess að verða flugmaður? . „Þau eru mjög ströng," seg- jr Þorsteinn. „Læknisskoðunin tók til dæmis fjórar klukku- stundir, en það tekur að minnsta kosti níu mánuði að verða full- gildur orrustuflugmaður. Svo byrjaði ég í virkri þjónustu í SkotlanSi vorið 1941, en þar var lítið um að vera, litlar loftárásir o.g: var ég svo fluttur til Suður- Englands, en þá byrjuðu Bretar á skyndiárásum sínum á stöðvar Þjóðverja í Frakklandi og Nið- urlöndum og tók ég oft þátt í þeim.. 2g fíaug Spitfireflugvél, en þær eru áreiðanlaga ein- hverjar beztu orrustuflugvélár, sem völ er á. Um hríð fiaug ég næturorrustuflugvél." Fyrsta loftorustan — Segið mér frá fyrstu loft- orrustunni, sem þér lentuð í. Var yður ekki órótt og undár- lega innanbrjósts ? Þorsteinn E. Jónsson. „Það mun hafa verið i októ- ber 1941, sem ég lenti í kasti við þýzkar flugvélar í fyrsta skipti," segir Þorsteinn. „Við höfðum verið í árásarleiðangri í. grennd við Lille i Norður- Frakklandi. Við vorum eitthvað 50 Spitfireflugvélar saman, þegar álíka stór hópur Messer- sehmjtflugvéla réðist allt í einu á l okkur. Ég var sánnast að segja dauðhræddur, en svo mun vera um flesta flugmenn í fyrstu' loftorrustunni. Ég man nú eiginlega litið eftir, hvern- ig'allt fór, allt gerðist með svo skjótum hætti. Ég varð við- skila við félaga mína og varð að bjarga mér upp á eigin spýt ur og það tókst og ég komst heim. Erí enga flugvél skaut ég niður.'V — Hvernig var það, þegar þér skutuð niður fyrstu flug- vélina? , „Ég vkr þá í Tunís. Það var um það - bil, er bandamenn gengu á land í Norður-Afríku. Þennan dag vár ég svo heppinn, að mér tókst að granda tvéim þýzkum flugvélum. Við vorum þá miklu fáliðaðri i lofti en Þjóðverjar og gerðu þeir iðú- lega - loftárásir á flugvöll pkk- ar. í fyrra skiptið var ég á lofti, er Þjóðverjar komu og tókst þá að skjóta eina flugvél þeirra niður, er hún ætlaði að ráðast á flugvöllinn. í hitt skiptið var ég á flugvellinum, er þeir komu, en tókst að hafa mig á lóft og sá þýzka flugvél af gerð inni' Junkers 80, all-langt í burtu. Ég elti hana og náði henni eftir um hálftíma flug. Ég hæfði annan hreyfil hennar, en þær eru sem kunnugt er tví- hreyfla. Kviknaði í honum og hraþaði hún til jarðar á fjall fyrir neðan. Nokkrar kúlur frá þýzku flugvélinni komu í ann- an vænginn hjá mér,~ en það var samt ekki verra en svo, að ég komst veí heim aftur til bækistöðvarinnar. Annars var ég svo heppinn, að fá að vera í flugsveitinni nr. 111, „Squa- dron 111", en hún mun hafa skotið niður flestar flugvélarn ar á þessum slóðum." . Krappasti dansinn — Hvernig er það annars að vera i stöðugri lífshættu og geta búizt við því að hrapa logandi til jarðar á hverri stundu, eða fá byssukúlu gegnum sig? spyrj um vér í barnalegum ókunnug leika. „Maður hættir að hugsa um slíkt, enda væri það ómögulegt," svarai- Þorsteínn og brosir. „Þetta verður að vana, eins og hvert annað starf, sem verður að vinna." — Hyenær hafið þér komizt í hann krappástan? „Ég held að það hafi verið í árásarferð yfir Frakklandi. Við Frfi. á 7. síðu. 26. ársþmg Þjoð- ræknisfélags Yesi- ur-í Haldlð í Winnipe^ ' 2S.--2S. þessa mánaðar UTTUGASTA OG SJÖTTA ársiþing Þjóðræknisfélags Vestur-íslendinga verður halct< ið dagana 26. —- 28. febrúar í Winnipeg. Dr. Helgi P, Briem, aðalræðismaður íslands í New York og Hjálmar Björnssoh rit stjóri verða geátir á þinginu. Fyrsta kvöld þingsins annast Icelandic-Canadian Club, þjóð- ræknisdeild ungra íslendinga,. og er frú Hólmfríður Daníels- son forseti þess félagsskapar» Annað kvöld þingsins er árs-1 mót Winnipeg-^þjóðræknisdeild- arinnar, og er Guðmann Levy forseti hennar. Síðasta þing- kvöldið er svo almenn samkoma Þjóðræknisfélagsins undir for- sæti dr. Richards Beck forseta þess. Á þeirri samkomu verðúr lýðveldishátíðarkvikmynd Lofts; Guðmundssonar 'sýnd með frá~ sögn dr. Richards ÍB^ck, , ' Dr. Richard Beck prófessor hefur birt greinar um lýðveldis hátíðina í blöðum og tímarit- um norskra Ameríkumanna og aðra greín um hátiðina í tíma- ritinu „The Friend" í Minnea- polís. «¦' s, : s..sl ;:: >v. Árni G. Eylands, formaður Þjóðræknisfélags íslendinga, er nýlega farinn vestur um haf, og; mun hann að sjálfsögðu,' reyna að koma þvi við að sitjá Þjóðræknisþihg Vestur-íslend- inga. j Lársfökyiieliiiildiii 1 ,vegna tipa arterksniiSja y '*¦ U BUMVAEP til laga um *• breyting á lögum frá 25^ sept. 1942 u mað reisa nýjar síldarverksmiðjur kom til þriðju umræðu í efri deild í gær. — Var frumvarpið sam- þykkt með tíu samhljóða ,at- kvæSum og þannig afgreitt: sem lög frá alþingi. Með lögum þessum er ríkls- stjórninni heimilað að taka inn. anlands lán fyrir hönd tríkis- sjóðs a'ð u'pphæð a'llt að 20 millj.. króna til byrjunarframkvæmda að því að reisa nýjar sildar- verksmiðjur, er hefjist svo. fljótt, sem ástæður leyfa. Bæjanljórasiarfið í Hafnarfirði auglýsf ;¦: III limsékhaf 13 ÆJARSTJÓRASTAÐAN í *-» Hafnarfirði hefur nú ver- ið auglýst laus til umsóknar og er umsóknarfresturinn út- runninn á hádegi næstkomandi þriðjudag. Upplýsingar um launakjör og annað það, er að starfinu lýtur, gefur bæjarstjórinn í Hafnarfirði.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.