Vísir - 19.01.1946, Blaðsíða 4

Vísir - 19.01.1946, Blaðsíða 4
4 V I S I R Laugardaginn 19. janúar 1946 VISIR DAGBLAÐ Utgefandi: BLAÐAUTGÁFAN VlSIR H/F Ritstjórar: Kristján Guðlaugsson, Hersteinn Pálsson. Skrifstofa: Félagsprentsmiðjunni. Afgreiðsla: Hverfisgötu 12. Símar 1660 (fimm línur). Verð kr. 5,00 á mánuði. Lausasala 40 aurar. Félagsprentsmiðjan h.f. Skemmtileg vitleysa. Wommúnistar eru að ýmsu leyti seinheppnir í áróðri sínum nú fyrir bæjarstjórnar- kosningarnar. I fyrradag ráðast þeir þpnnig gegn „íhaldinu“ fyrir að heildsölum hafi fjölg- að um helming hér í bænum á 20 árum, þ. e. a. s. árunum 1921—1941. Nú er það vitað, að ekki er það bæjarstjórnin, sem veitir leyfi til heildsölu, heldur fulltrúar ríkisvaldsins, enda hefur hæjarstjórnin bókstaflega ekkert um jjað að segja, hvort mönnum er veitt leyfi 1il heildsölu eða ekki, jíifnvel jjótt jæir upp- fylli engin skilyrði, ef ríkisvaldið veitir mönn- um þessum leyfið þrátt fyrir það. Að þessu leyti skjóta kommúnistar því yfir markið, en einnig að öðru leyti er röksemdafærsla þeirra fráleit. Árið 1920 bjuggu hér um 17 þúsundir manna, en árið 1941 yfir 40 þúsundir, þannig að íbúatalan hefur meira en tvöfaldazt á þessu árabili. Hafi heildsalafjöldinn verið eðlilegur árið 1921, hefur þeim mátt fjölga allvcrulega lil þess að fara fran^. úr hófi, eða gera betur en tvöfaldázt miðað við fólksfjölda. Enn cr sá annmarki á, að kommúnistar hljóta að miða við þann fjölda, sem leyst hefur heild- söluleyfi, en hins vegar ekki við þá, sem starf- andi eru, mcð því að vitað er að margir hafa kcy.pt leyfi, án þess að hafa nú nokkra starf- rækslu með höndum, ýmsra orsaka vegna. , Þannig er allt á eina bókina lært — og ein- fóm vitleysa —, er kommúnistar liyggjast að aiá sér niðri á meiri hluta bæjarstjórnar vegna leystra heildsöluleyfa, en þetta er nú mál- ílutningur, sem segir sex, og undrar nokkurn þótt „ihaldið skjálfi“ af ótta við slíkan mál- ílutning. Notadrjúg verður vitleysan komm- únistum, ef þeir vinna mörg atkvæði með þcssu. Af ofangreindu má annað læra. Kommún- istar eru gersamlega málefnalausir og liafa ekki cinu sinni nægjánlegt áróðursefni gegn Sjálfstæðisflokknum vegna bæjarmálefna. Þeir verða að leita að tylliástæðum, einmitt á þvi tímabili, sem Framsóknarflokkurinn og Aljjýðuflokkurinn fóru hér lengst af mcð völd, og bera þá fram ásakanir fyrir það, að at- vinnufrelsi.skuli hafa ríkt í landinu. Uppfylli þeir mcnn öll skilyrði, sem um heildsöluleyfi sækja, getur híð opinbera á cngan hátt skor- azt undan að veita leyfið með Óðru móti en því, að afnema atvinnufrelsið jafnframt. Séj heildsalafjölgunin árásarefni, felst i þvi að kommúnistar vilja afnema atvinnufrelsið, en skipa mönnum fyrir verkum, — hvar þeir oiga að sitja og standa, hvað þeir megi gera ■og ekki gera og væntanlega á hið opinbera ;ið hafa forsjá slikra ráðstafana. Þetta er merg- urinn málsins. Kommúnistar vija afnema at- vinnufrclsið, þannig að menn vcrði að hlíta þvi, sem þeim er sagt af til jæss skipuðum ráðamönnum. Fáar þjóðir inunu unna frels- inu meira en Islendingar, og er því ósennilegt ;ið slíluir áróður heri árangur, nema síður sé. Fn þannig er allur málflutningur kommúnista. Nenni menn að eltast við hann og kryfja hann til mergjar, kemur í ljós, að þar er um „skemmtilega villeysu“ að i’æða, sem enginn getur tekið alvaplega, ,cn .jsýpir hins vegar hvílík „blessuð börn“ eru hér að verki, en sjáldan hafa þeir auglýst málefnaleysi sitt hetlfr éll í þessu árásarcfni. Fundarboð Þar sem stjórn Fasteignaeigendafélags Reykjavíkur hefir neitað að boða til fund- ar í félaginu fyrir í hönd farandi bæjar- stjórnarkosningar, bjóðum vér undirrit- aðir meðlimum Fasteignaeigendafélagsms og öðrum húseigendum í Reykjavík til fundar, sem haldinn verður í samkomu- húsinu Röðli við Laugaveg, þriðjudaginn 22. janúar 1946 kl. 8j/2 e- h- Til umræðú: Afnám húsaleigulaganna og afstaða húseigenda til bæjarstjórnarkosn- inganna 27. janúar 1946. Málshefj- andi: Snorri Jónsson. Skorað er á húseigendur að fjölmenna. Snorri Jónsson, Halldór Kr. Júlíusson og Þorbjörn Jónsson. Tilhymming til HafníirðiwBfja Eyðublöð undir kröfur um endurgreiðslu úr rík- issjóði á hluta af kjötverði fyrir tímabilið 20. sept. til 20. des. 1945, verða afhent bæjarbúum í eftir- töldum verzlunum: v. Verzlun Gísla Gunnarssonar, Verzlun Guðm. Magnússonar, Verzlun Jóns Mathiesen, Kaupfélagi Hafnfirðmga, Kjötbúð Vesturbæjar, Pallabúð, Stebbabúð. Þeim, sem kröfur ætla að gera um endurgreiðslu úr ríkissjóði á hluta af kjötverði, ber að snúa sér til ofangreindra verzlana og fá þar eyðublöðin og senda þau síðan útfyllt hingað á skrifstofuna, eigi síðar en 20. febrúar næstkomandi. Athygli manna er vakin á því, að kröfuna skal aðeins gera vegna kjötneyzlu á tímabilinu 20. sept. til 20. des. 1945. I Bæjarfógetinn í Hafnarfirði, 16. janúar 1946, . Guðmundur í. Guðmundsson. Almennur launþegafundur verður haldinn í Tjarnarcafé á morgun, sunnudag, kl. 2 e. h. FUNDAREFNI: Skýrt frá launakjarasamningi, sem fé- lagið hefir gert við atvinnurekendur. S T J Ó R N I N. ••r-.i- ii ■" Veðurliamur. Það eru Ijótu illviðrin, sem hér hafa gengið tlag eftir dag að und- anförnu. Sífellt hvassviðri, stundum hífandi rok, og oft hellirigning í þokkahól. Þök fjúka af hlöðum vestur í Heigal'ellssveit, hattar af kon- um og körlum hér í bæntim og allt ætlar um koll að keyra í verstu hryðjunum. Bátar kom- ást ekki á sjó dögum saman, engin verðmæti skapast handa þjóðinna og kosningahríðin geis- ar um land alít. Það er ekki hægt annað að segja, en að af nógu sé að taka, þegar menn taia um veðurfarið um þessar mundir, þvi að við getum rætt um kosninga-gjörningaveður, þegar allt annað þrýtur. ♦ ótti sjó- Fyrir nokkrum dögum sagði eg frá mannsihs. því -hér, að eg heíði hitt gamlan mann og spurt hann, hvað hann liéldi um horfur á vertíðinni, sem er að byrja. Hann sagðist vera hræddur við allt þetta hlið- viðri, sem við höfðum þá orðið aðnjótandi um Iangan tíma; að við værum húnir að taka svo mikið fyrirfram af því, að ekkert yrði eftir nema illviðri, það sem eftir væri af 'þessuin vetri. Nú hitti eg hann aftur i fyrradag og þá sagðist hann vera hræddur urn, að hann æll- aði líklega að reynast sannspárri, en hann helði gert ráð fyrir, þegar liann hitti mig á dögunurn. „En þetta getur breytzt aftur,“ bætli hann sVo við. * Á veðra- Þegar illviðrin byrjuðu að hrjá okk- mótum. ur, varð mér hugsað til þess, sem gamall harnaskólakennari minn sagði við mig-fyrir einu eða tveim árum. Hann sagði, að ísland væri á veðramótum, — það mætti hugsa sér línu dregna um norðurhvel jarðar, eklci langt frá Islandi. Annars vegar við lin- una væri langvarandi góðviðri, en illviðri liin- um megin. Línan færðist jafnan til, svo að ís- land væri ýmist í góðviðriint eða hryssingn- um, en þess á milli lægi hún yfir það og væri þá gott veður sums staðar, en illt annars staðar á landinu. Mér finnst þelta vera einföld skýring á veðrinu okkar liér liti á tslandi. * Ivraftaverk. Eg hefi veitt þVi eftirtekt, að allt sem snertir undur eða kraflaverk, vekur mikla athygli meðal lesenda minna. Eg ætla þess vegna að skýra frá kraftaverkasögu, sem gerðist í Bandarikjunum i haust. Kona ein, Ninabelle Cross, sem legið hafði rúmföst í 16 ár, varð allt i cinu lieilbrigð. Hafði Kristur birzt henni, sagði hún, og sagt henni að rísa á fætur, þvi að hún hefði verk að vinna. Sið- an liefir þessi kona, er var kennslukona í borg- inni, áður en hún lagðist í rúmið; 23 ára göm- ul, ekki kennt sér neins meins. * Hryggjarlið- Læknirinn, sem stuntlaði^stúik- ur brákaðist. una, heitir W.;E. Minerýóg lief- ir hann vottað, að stúlkan hafi: fengið ýmsa sjúkdóma og jafnan annan, þegar einn var læknaður. Miner var fyrst kallaður til hennar 1929, er hún hafði fengið heilabólgu og fékk luin þá tíðiun krampa. Datt hún þá einu sinni út úr rúmi sínu með þeim afleið- ingum, að einn hryggjarliðurinn brákaðist og var stúlkan máttlaus ujip að mitti eftir það, unz hún stóð upp og var alheil. Gal lnin sein- ast setið uppi i rúmi sin'u, en alls ekki gengið. * Frekari Eftir þetta tók stúlkan, að sögn veikjndi. læknisins-, ýnisa sjiikdóma aðra, hvern á fætur öðrum, svo að þegar lnin, eftir langa mæ.ðu, tók að skána af einum, þá tók annar við. Kvaðst læknirinn hafa verið búinn að missa alla von um, að ungfrú Cross mundi nokkuru sinni geta gengið aftur. Að lok- um segir hann: „Eg hefi lært læknavísindi, en eg er sannfærður um., áð ungfrú Cross Jækn- aðist af guðdómlegum vBldúm, en ekkn fyrir - mitt tilstilli.“ Hefi eg þá sagt þessa sögu, eins og cg las hana, og kann hana ekki lengri. * Happdrættið. Hefir þú munað eftir að endur- nýja miðann þinn i Haþpdrætti Háskóla íslands? Varstu búinn að gleyma, að það verður dregið í fyrsta flokki hálfum öðr- um mánuði fyrr en áður, vegna þess að flokk- arnir eru orðnir tólf? Ef þú ætlaðir að fá sama númerið og þú hafðir í fyrra, þá liafðir þii forgangsrétt að því þangað til i dag. Eftir það er hann útrunninn. En þig hefir ef til vill drcymt, að þú qigir að fá stærstu vinningana á eitthvert annað númer? Jæja, en þá skaltu líka flýta þér og reyna að klófesta það, áður en -einhver annar nær i það. — •

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.