Morgunblaðið - 24.12.1923, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 24.12.1923, Blaðsíða 3
MORGUNBLAÐIÐ |§§|gj§§> Gamia Bíó Jólamynd á annan í jðlum kl. 6, Vfe ög.9: Þvrnirósa Sjónleikur og æfintýri í 7 þáttum. í>að er æfintýriS Þyrnirósa, sem allir eldri sem yngri kannast við, prýðilega útfærð og listavel leikin, en jafn- hliða þessu er hún einnig vsaga nútímans, eins og hún gjörist dags daglega um allan heini. jafnvel hjer í bæ. Viljum við ráðleggja öllu ungu fólki til að sja ÞYRNIRÓSU. því af henui tná læra margt til góðs. Mynd þessi er frá Parameunt-fielaginu og aSalhlut- verkin leika: MARION DAVIES og F. STANLEY. Ma.don Davies hefir eigi sjest hjer áður, samt er hún bæði falleg'og ftæg leikkona, ó| stendur í; frémstu röð hinna frægu, ogleikur hermar er í'jölbreyttari: en margra himia þektustu Og frægustu leiklcvenna. „Þyrnirósa" má meS sanni segjast mynd jafnt fyrir eldri sem yngri. Sýning á annan í jólum kl. 6, 1% og 9. Aðgöngumiðar seldir í GamLa Bíó frá kl. 4 Af utanför til Svfþjóðar otj Noregs Eftix dr. Jón Helgason biskup III. • Miðvikudag 19. ;sept. kl. 9 árd. var þetta fyrsta trúmálaþing fyr- ir Norðurlönd sett í hátíðasal há- skólans. Byrjaði það á því, aS sunginn var sálmur. Því næst tók háskólarektor Thyren til máls og bauiS . fyrir hönd/háskólans fund- armenn alla velkomna. Var það snjöll ræða. Þá gekk fram for- seti þingsins Pfannenstill* dóm- prófastur <w sagði þingið sett, las upp dagskrá, og flutti síðan sjálf- v.r f'yrsta. erindið sögulegs og trú- fræðilegs efnis: „Hin kristilega kenning um mannlega fullkomnun eins og henni er lýst í „sexdaga- verkinu" hjá Andrjesí erkibiskupi Súnasyni". Var þar af miklum lærdóm talað, ef til vill fullmikl- uni fyrir okkur, sem ekki vorum því vanir að hlýða á sprenglærða í'yrirlestra .á sænsku, Að minsta kosti var J?áS sem kæmi maður í aanán heim. er Valdimar biskup Ammundsen frá Haderslev tók til máls á eftir og flutti ágætt er- indi um ..þýðing siðhótarinnar fyrir hina trnarlegn þróun í heim- inum". Báðir þessir fyrirlestrar voru ..almenns efnis" og slíka fyrirlestra skyldi flytja alla þrjá dagana fyrri Muta dags 'kl. 9—12- En síðari hluta dags kl. 2—4 skyldu flutt erindi sjerstaklegs eí'nis og nmræður fara fram á eftir kL 4—5. Bn þar sem þá voru fhttt erindi í þrem deildum í senn, mistu menn í hvert skifti af tveimur erindum. Áttnm við því eiaatt mjöír úr vöndu að ráða um það hvert af þrem erindum, sem í boði voru á sama tíma ætti aS me'ta mest, og var það val því erf- iðar, sem oft töluðu á sama tíma menn, sem maður hefði helst vilj- að heyra alla. Þetta verð jeg líka að telja gallann á þessu trúmála- þingi. Svo mikið sem þar var á boSstólum, hefði ekM veitt af, aS þingið -h*fði staðið minsta kosti í 6 daga. Jeg gat þ\á að vísu hlýtt á þau erindi, er flutt voru árdegis, alls átta, en af hinum er- indunum, 18 að tölu, fjekk jeg að- eins hlýtt á fimm. Jeg skal nú ekki þreyta. lesendnr blaðsins á að telja upp öll erindin, sem flutt voru á þinginn, hvorki þau sem jeg heyrSi, nje þau sem jeg ekki lieyrði. Mörg þeirra voru svo sjer- staklegs efnis og eðlis, að allur þorri leseudanna væri jafnnær eft- ir þá upptalningu. Af þeim ræðu- mönnum. sem mjer fanst mest til um, skal fyrstan telja danska við. Þegar fyrsta daginn kom það í ljós, að háskóla-kenslustofurnar tnnndu ekki riima alla þá álieyr- endur, sem hlýða vildu á erindiu almenns efnis. Og því var Pý r«;6 tekið að flytja þau erindi í há- tíðasalnum í „Akademiska for- enin-en" er liggur rjett and- spænis háskólanum- Þar flutti jeg erindi mitt um „kjör íslenskrar kristni á þjóðveldistímanum fyr- ir miklu f jölmenni, en hve ánægð- ij. nieini hafi verið, um það skal j(.s- ekkert segja, og get það ekki heldur; erindið kemur annars á prent í tímaritinu „Kristendom- en öeh vár tid" innan skams. Af ræðumönnum sem erindi fmttu á þingimi voru 11 Svíar, 4 Norðmenn, 5 Danir, 4 Pinnar og 1 íslendingur. Yfirleitt voru allir fyrirlestrarnir vel sóttir og var meðal áheyrendanna einnig talsvert af kvenfólki. Binn Islend- ingur var í áheyrendahópnum, sr. •Túlius Þórðarson, sem er sóknar- piestur þar í stiftinu. Var mjer ánægja að hitta hann þar; harin var hinn kátasti og ljet vel yfir hag sínum. Br sænskur hreimur kominn í rödd hans. Hann er nú sóknarprestur í Visseltofta, á sænska konu, dóttur miög mikils- metins prófasts í Karlshamn-Tre- tow's. Því miður gat jeg ekki veitt mjer þá ánægju að heim- sækja sjera Júlíus, því að tíminn var svo naumur. En eftir allri hinni andlegu fæðu sem í boði var, gleymdu menn ekki hinni líkamlegu. G-estrisni Svía hlýtur að vera á mjög háu stigi, eSa svo reyndist mjer það ac minsta kosti. Jeg var á hverj- um degi í tveim heimboðum, enda var mjer farið að þykja nóg um alt það býlífi svona daga eftir dag í iimm daga, þótt jeg vit- anlega hefði ánægju af að kynn- ast í þessum samkvæmum ýmsu ágætisfólki, sem jeg hefði ekki kynst annars. Og alstaðar var semu ástúðinni að mæta og alstað- ar gægðist fram áhu,ginn á aS kynn- ast íslandi, enda var þekkingin á þeim efnum af' harla skornnm skamti hjá flestum, sem jég tal við. Því miður hitti jeg þann Svíann í Lundi, próf, Bmd Olsson, sem talinn er nfl mestur ugHmaðui' um þau efni. Aftur átr. ekki ain mót hitti jeg þar gamlan nor- prestinn dr. Krarup frá Sórey euda fanst mjer erindi hans um rænufræðmg Axel Koeh. áður pro- hina „kristilegu skoðun á guði" fessor. Tal hans snerií#t mest um Luigmerkasta erindið er á fundin- pr6fessor Finn Jónsson, sem hann var flutt, því næst Amnmnd- taldi tvímælalaust mestan Og biskup, (sem áður er getið). lssrðastan allra norrænufræðinga. Stave dómprófast í TJppsölum sem nú væru uppi í heiminum, '..-•amla testamentis-rannsóknirn- en(Ja hefði enginn afkastað öðru um sen ar rins <>g þau- horfa við nú á döiíum'') og Lyder Brun frá Kristjanm („nýjar leiðir til að rannsaka guðspallaheimildirnar''). pá var einnig mjög ánægjulegt iið hlusta á sænska prófessorinn 0. Aulén, ungan ög eldfjörugan iuaim, flytja erindi nm „trú og mystik". í umræðnnum, sem fóru fram á -eftir, leiddu þeir saman hesta sína Einar Billing biskup og Aulén og var erfitt að gera upp á milli þeirra biskupsins, sem þótti frummælandi vera fullharður í garð „dulspekinnar", og frum- mælanda sem varði sinn málstað með miklum lærdómi og skarp- skygni og er auðsælega mesti bar- dagamaðm-. Þá hefði jeg gjarnan viljað hlýða á dr. Gleditsch. hinn nýja og mjög nmtalaða bistup i Níðarósi, en gat ekki komi'ð því Oeigingjðrn ást. Nútíðarsjónleikur í 6 þáttum. Aðalhlutverkið leikur hin nafnkunna og list- ::: fenga ameríska leikmær ::: Betty Compson ::: af sinni óviðjafnanlegu snild. ::: Myndin er i alla staði lœrdómsrík, og lyndiseikunnir og breytni söguhetjunnar dregið upp með skýrum og fogr- um dráttum, svo að hver maður hlýtur ósjálfrátt að taka þátt í æfikjörum hennar, sem mótast af sterkri siðferðis- skoðun og sjálfsafneitun. Hún fórnar fyrst öllu, auð Og heimili fyrir siðferðisskoðun sína, og berst sjálf fyrii' llfi sínu. Svo virðist gæfan brosa við henni, en aftur verður hún að fórna því, sem henni er dýrmætast, dýrmætara en Hfið sj-álft — vegna systur sinnar. Hún hefir lagt alt í söl- urnar, sem lífið hafði henni að bjóða, til þess að geta haft hreina og óflekkaða samvisku. Sýning kl. 7 og 9 annan jöladag. arnasýning kl. 6. — Þá sýnd Jólanóttln. ísjerlega falleg mynd fyrir börn og fullorðna, Tekið á móti pöntunum frá kl. 1, annan jóladag. Aðgöngumiðar aeldir frá kl. 4. Gleöileg jól! eins og hann í þeirri grein. Til að gera heimsóknir auk- reitis vanst lítill tími. Þó fjekk jeg heimsótt gamlan vin frá kandidatsárum mínum, N. Lun- dahl, iörelasningskonsulent' (lík- lega eitthvað í líkingu við fræðslu-, málastjóra hjá okkur). Höfðum við verið samtíða í Greifswald fyrir 29 árum og ¦ kynst vel þá, en ekki sjest síðan. Einnig fjekk jeg heimsótt prófessor HjelnH|uist yfirkennara við Tærða skólann þar í bænum, en dóttir hans er vin- stúlka elstu dóttur minnar síðan er hún dvaldist í Stokkhólmi Ta? mjer tekið mætavel í báðum þess- nm stöðum. Prófessor Hjelmquist er vel að sjer í norrænum fræð- um. Ai' guðfReðikennurum háskól- ans fjell mjer best í geð kirkju- söguprófessor Hjamlar Hblmquist, óvenjulærður maður í sinni grein 0£ afkastamaður með afbrigðum; er hann maður einstaklega elsku- legur í viðmóti. Var mjer boðið til dagverðar hjá honum einn dag- inn. Einnig kyntist jeg með sama hætti prófessor í gamlatestament- isfræðum S. Herner, vafalaust lær- dómsmanni miklum. þótt minna hafi við bókagerð fengist en Holmquist. Hjá honum hitti ieg meðal annai'a prófessor og dóm- prófast Erik Stave. sem til skams tíma hefir verið prófessor í Upp- si'ílum, en ljet af embætti næstliðiö ár, því þá varð hann 65 ára. Hann er einni^ gamla-testamentisfræð- ingur, stórlærður og enn í fullu f jöri. Hann er maður mikill vexti, með snjóhvitt hár ofan á herðar og drynjandi rödd. en eiginlega ekki fríður maður sýnum. Hann spurðist mikio fyrir nm. hvernig vasrf að feröast á íslandi. kvao sig lengi hafa langað til að sjá það land, en aldrei haft tíma til þess fyr en nú. Ljet hann í veðri vaka, að líklega kæmi hann til íslands, ef lifði, eitthvert næsta sumarið. I öllum þessum lærdóms- og kirkjumannahóp saknaði jeg eins manns, sem jeg hafði búist við að hitta,í Lundi. Það var Söderblom erkibiskup Svía. Hafði hann lagt á stað frá Gantaborg daginn áður en hátíðahöldin í Lnndi byrjuðu, i visitazíu- og fjTÍrlestrarferð til Ameríku og var hans ekki von heim aftnr fyr en nm jól. Þótti mjer þetta ærið kynlegt. En sú skýring var mjer gefin á þessn, að erkibiskup mundi meö ásettti ráði hafa leitt hjá sjer þessi M- tíðahöld, til þess ekki, með nær- veru sinni, að skyggja á gamla Billing, sem við minningarhátið dómkirkju sinnar ætti aí rjettu lagi að vera nr. 1, en yrði nr. 2. ef

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.