Morgunblaðið - 10.11.1951, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 10.11.1951, Blaðsíða 12
' 12 MORGVNBLAÐiÐ Laugardagur 10. nóv. 1951. cDaabóh Framh. af bls. 4 20.45 Leikrit: „Flóðlinan" eftir Charle*. Morgan, í þýðingu Þorsteins Ö. Stephensen. Leikstjóri: Valur Gíslason. Leikendur: Róbert Arn- finnsson, Herdís Þorvaldsdóttir, Bryn dís.Pjétursdóttir, Jón Aðils, Baldvin Halldórsson, Steindór Hjörleifsson, Valur Gíslason, Arndis Björnsdóttir, Klemenz Jónsson o. fl. 22.00 Frjettir og veðurfregnir. 22.10 Danslög (plötur). — 24.00 Dagskrárlok. Erlcndar stöðvar Noregur. — Bylgjulengdir 41.51. 23.56; 31.22 og 19.79. Aukþcss m. a.: Kl. 16.00 Barna- timinn. Kl.. 17,35 Dvorak-hljómleik- ar. Kl. 18.10 Upplestur, saga eftir Höl.mehakk. Kl. 20.30 Danslög. Diinmurk, Byigjulengdir: 12.24 o« 41.32. — Frjettir kl. 16.15 og 20.00 Auk þess m. a.: Kl. 18.10 Útvarps- hljómsveitin leikur vinsæl lög. Kl. 20.15 Skemmtiþáttur. Kl. 20.45 Dans lög. — SyíþjóS: Bylgjulengdir: 27.00 oj 9.80. — Frjettir ki. 16.00; 19.30; 7.04 og 21.15. Auk þess m. a.: Kl. 17.30 Skemmti þáttur. KL 18.30 Gömul danslög. Kl. 18.S5 Leikrit. Kl. 19.20 Útvarps- hljómsveitin leikur. Kl. 20.30 Dans- ]ög. £ngland: (Gen. Overs. Serv.). — 06 — 07 — 11 — 13 — 16 og 13 Bylgjulengdir viðsvegar á 13 — 14 — 19 — 25 -r- 31 — 41 og 49 m Auk þess m. a.: Kl. 10.20 Ur rit- stjórnargreinum blaðanna. Kl. 11.00 Skemmtiþátturinn „Over to you". Kl. 12.15 Óskalög, ljett lög. Kl. 13.15 Spurningaþáttur. Kl. 15.30 Breska Revue-hljómsveitin leikur. Kl. 19.30 Geraldo og hljómsveit leika nýjustu lögin. Kl. 20.15 Hljómleikar frá Grand Hótel. t ^jg-íMi'. Nokkrar aðrar stöðvar Finnland: Frjettir á ensku kJ 1.15. Bylgiulengdir: 19.75; 16.85 jg 1.40. — Frakkland: — Frjettir t ensku, mánudaga, miðvikudaga Of föstudaga kl. 15.15 og alla daga kl 2.45. Bylgjulengdir: 19.58 og 16.81 — Útvarp S.Þ.: Frjettir á islenskt kl. 14.55—15.00 alla daga nema lau; ardaga og sunnudaga. Bylgjuleugdi' 19.75 og Í6.84. — U.S.A.: FrjettJ) m. a. kl. 17.30 á 13, 14 og 19 m. banr inu. Kl. 22.15 á 15, 17, 24 og 31 m Kl. 23.00 á 13, 16 og 19 m. bandiM Crengisskráning USA dollar----------- 100 danskar kr.------ 100 norskar kr. ____ kr. kr. 100 sænskar kr.--------- 100 finnsk mörk ____ 100 belgískir fr. -...........-..... 1000 fr. frankar ------ 100 syissn. frackar__ .100 rjekkn. kr. -------...... 100 gyliini ,--------------- 45.70 16.32 kr. 236.30 kr. 228.50 315.50 7.09 132.67 46.63 kr. 373.70 kr. 132.64 \r. 429.90 kr kr. kr. kr. —VepsfæBi Framh. af bls. 8 fullnægjandi er að hafa aðeins samgöngur sjóleiðis við Akur- eyri og sveitir Eyjafjarðar. Eins og sakir standa nú, er að vísu hægt að komast með bifreið til Akureyrar urn Uágheiði og Skaga fjörð, en sú leið er um þrefalt lengri en ef hægt væri að aka lil Akureyrar inn með Eyjafirði. . Ýmsir kunnugir menn álíta, að hægt muni vcra með tiltölulega litlum kostnaði að ryðja veg fyr- ir Ólafsfjarðarmúla, en fleiri leiðir munu ef til vill einnig koma til greina. Þar sem hjer er um mikið hagsmunamál Ólafs- firðinga að ræða, teljum við nauðsynlegt að láta rannsaka þetta mál sem allra fyrst. A FUNDI í sameinuðu Alþingi á íimmtudaginn missti Hannibal Valdimarsson enn á ný stjórn á sjer. Var þá enn rædd tillaga þeirra Jóhanns Hafstein og Gunn ars Thoroddsen um lánveitingar til ibúðabygginga. Þrátt fyrir að skv. þingsköpum hafði Hanni- bal aðeins leyfi til að gera stutta athugasemd, þar eð hann hafði flutt tvisvar áður langar ræður við þessa umræðu, þá hætti hann ekki fyrr æsingi sínum en forseti hafði margoft tilkynnt honum að ræðutírni hans yæri búinn. SJÁLFST/EÐISFLOKKURINN . KEFIÍl ÆTÍH STUTT AB BYGGINGU VERKAMANNA- BÚSTAÐA Viðvíkjandi þeirri staðhæf- ingu Hannibals Valdimarssonar að Sjálfstæðismenn haíi alltaf barist gegn byggingu verka- mannabústaða þá benti Jóhann Hafstein honum á hversu frá- leitt þetta væri og það væri ó- sæmilegt af þingmanni að fara með slík ósannindi sem þessi. Sannleikurinn væri sá að Sjálf- stæðisflokkurinn hafi alltaf stutt að byggingu verkamannabústaða og reynt af fremsta megni að framkvæma lögin um þetta. ¦— Enda hafi líka verkamenn kunn- að að meta þetta við Sjálfstæð- ismenn. Það fjelag, sem byggt hafi flesta verkamannabústaði og mest unnið í þeim efnum, sje Byggingarfjelag verkamanna hjer í Reykjavík en stjórnarfor- maður þess sje einmitt Guð- mundur I. Guðmundsson, fram- bjóðandi Alþýðuflokksins. RYGGINGARFJELAG VERKAMANNA ÞAKKAR SJÁLFSTÆÐISMÖNNUM VEL UNNIN STÖRF Nú vill svo til, að stjórn þessa fjelags, undir forustu Guðmund- ar I. Guðmundssonar hefir sjeð ástæðu til þess að þakka tveim- r af helstu mönnum Sjálfstæð- isflokksins fyrir dyggileg störf og mikla baráttu fyrir hag fje- lagsins. Stjórn þessa fjelags hefir gefið þeim Jakob Möller fyrrv. ráð- herra Sjálfstæiðsflokksins og Bjarna Benediktssyni utanríkis- ráðherra sjerstakar heiðursgjafir í viðurkenningarskyni fyrir störf þeirra í þágu fjelagsins. Þetta sannar, sagði Jóhann Huf stein, hve mikils byggingarfjelag verkamanna hefir metið störf Sjálfstæðismanna við byggingu verkamannabústaða. Orð Hannibals Valdimarssonar um andstöðu Sjálfstæðismanna í þessum málum sjeu því rakalaus ósannindi. ÚR RÆÐU UTAN- RÍKISRÁÐHERRA Bjarni Benediktsson utanríkis- ráðherra tók því næst til máls. Benti hann á að það væri meiri ástæða fyrir ríkið að styðja og styrkja þá staði í byggingarmát- um, þar scm ætti sjer stað mik- il fólksfjölgun, heldur en þá staði, þar sem litil eða jafnvel engin íjölgun ætti sjer stað. T. d. þyrfti Hannibal Valdi- marsson ekki að hælast um yfir því, þótt ekki væri húsnæðis- skortur á ísafirði, eins og hann hjcldi fram. Slíkt stafaði ekki af framtaki hans eða flokksmanna hans þar, heldur væri það vcgna þess að fólkinu þar fjölgaði ekki. í Reykjavík . væri fólks- fjölgun mjög mikil og hafi hún sum árin verið næstum sú sama og fjölgun allra landsmanna. Það væri því eki óeðlilegt að þar bæri á húsnæðisvandræðum. ALÞÝÐUTRYGGINGARNAR LÁNI TIL ÍBÚÖABYGGINGA Annars benti ráðherrann á að hægt myndi að bæta að allmiklu leyti úr skortinum á lánsfje til ibúðabygginga ef tekið væri fje úr sjóðum Alþýðutrygginganna til þess. Mætti t. d. skylda þá stofnun til að kaupa skuldabrjef af mönnum, sem eru að byggja eða vilja byggja þak yfir höfuðið á sjer og þar með talið að byggja verkamannabústaði. í sjóði Alþýðutrygginganna safnast árlega ógrynni fjár og hvað væri rjettara en að fólkið sjálft, sem greiðir þetta fje, fái að nota það til að byggja íbúðar- hús. rotspíinaskýli í ilmmk SIGLUFIRÐI, föstudag. — Á síðastliðnu vori kéyptu slysavarna- deildirnar hjer og í Ólafsfirði íbúðarhúsið Vík í Hjeðinsfirði, með Framh. af bls. 7. um er búin af hinni miklu aust- rænu fólksmergð undir forystu Stalins. Fólksflutningarnir nýju úr austri til vesturs eru mikið alvörumál og gera það að verk- um, að samheldni vestrænna þjóða er lífsnauðsyn. Skamm- sýnt tillit til sjerhagsmuna má ekki verða samheldninni til fyrir stöðu. ... Norðmenn verja á næsta ári 1 miljarði kr. til landvarna, en það kostaði okkur 10 milljarða að hafa ekki nægilegar varnir ár- ið 1940, og í næsta skifti mundi það ef til vill kosta 100 miljarða, ef við þá gætum keypt lífið svo lágu verði. _________ Páll Jónsson. Banclaríkin og Danmörk KAUPMANNAHÖFN: — Fyrir skömmu miiintust Danir og Banda- rikjamenri þeas, að 150 ár voru lið- in, síðan stjórnmálasamband var tek ið upp milli ríkjanna. „iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii.tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii [ Auglýsendur } athugið I að Isafold og Vörður er vinsæl- \ j asta og fjölbreyttasta blaðið í [ | sveitum landsins. Kemur úl = | einu sinni í viku — 16 síður. : iiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii það fyrir augum að nota það Hjeðinsfirði er nú engin byggð. Fóru menn frá slysavarnaf,jelat,' iriu hjer undir forystu hinna ótulu manna í björgunarmálum, Þiórar- ins Dúasonar hafnarvarðar, sem er formaður deiidarinnar og Sveins Ásmundssonar, formanns björgunarsveitarinnar, íil Hjeðins fjarðar fyrir stuttu síðan með ýmiss konar útbúnað íil skýlis- ins. Er sumt af þessum útbúnaði fengið frá Slysavarnáfjelagi Is- lands, en sumt hefir deildin hjer keypt oða safnað. Er nú þarna gott skýli fyrir marga menn, búið öllum nauðsyn- iegum útbúnaði, svo sem fatnaði, rúmum með íeppum og dýnum, matvælum, Ijósfærum, eldsneyti, olíu, kolum, hjúkrunargögnum og nýrri handsnúinni taistöð af full- kominni gerð. — Kappkostað hef- ir vcrið að hafa allt cins full- komið og kostur er á. Og er það eindregin ósk þeirra, sem að þessu hafa unnið, að þai{S veiði ekki mis- notað eða eyðilagt á annan hátt. Er þetta skýli mikið öryggi fyr- ir alla minni báta, sem einhverra ástæðna vegna þyrftu að nauð- lenda :í Hjeðinsfirði. — Þarna hefir alltaf verið búið írá ómuna tíð, þar til í vor, að síðasti ábú- andinn fluttist þaðan í burtu. ^-Guðjón. Kosningarnar í Argentínu BUENOS AIRES — Hinn 11. nóv. f^ra fram forsetakosningar í Argentínu. Varla leikur á tveim tungum, að Peron verði endur- kjörinn, svo tryggilega hefir hann búið um hnútana. En Eva, kona hans, fjekk ekki að bjóða sig fram Sem varaforsetaefni. illilillllililllillllllllliiillliiiiliiuini,,„„„„„,,,„„,,„„ Geir Hallgrímssor! hjeraðsdómslögmaðujr Hafnarhvoll — Reykjafik Simar 1228 og 1164. •HIMIM'IIHIIIIitÍIIIIIIIIIIUIIIIIHIItllllMIIIIIIHHItilllllll, fyrír skipbrotsmannaskýlí, en í — Kæoa haqnusar Framh. af bls. 2 A. til að hafa þar gagnfræðadeild og engin ástæða til að láta það ónotað. Einnig væri nægjanlegt húsnæði fyrir nemendur í hinu nýja heimavistarhúsi M. A. Benti Magnús Jónsson á að flestum skólamönnum kæmi sam an um, hve mikilvægt það væri að skólarnir gætu tekið við nem- endum sem yngstum. Hinn kunnt skólamaður, Sigurður Guðmunds son, hafi iagt ríka áherslu á þetta. Einnig væri það ekki heppi- legt að allir skólar væru steyptir í sama mót. Ekki mætti binda menntun manna um of í kerfi. Það yrði að sjá til þess að duglegir nem- endur geti lokið námi á eins stuttum tíma og þeir treystu sjer til. Fræðslulöggjöfin má ekki verða þeim fjötur um fót. Þar sem fyrir liggi eindregnar óskir frá bæði Menntaskólanum á Akureyri og í Reykjavík um að gagnfræðadeildir starfi við skólana og talið sje af uppeldis- ástæðum heppilegt að svo sje, teiji hann og aðrir flutningsmenn frv. að veita eigi ráðherra heim- ild til að láta þessar deildir starfa við skólana eins og ségir í frv. Björn Óiafsson menntamála- ráðherra tók undir þau orð Magnúsar Jónssonar að það sje heppilegast að skólarnir geti tek- ið' við nemendum sínum sem yngstum og haft þá frá byrjun: Aftur á móti vildi hann ekki að siík bráðabirgðabreyting verði gerð sem í frv. felst. Heldur að fræðslulögunum verði breytt, en þar sem lítil reynsla hafi fengist af þeirri löggjöf ennþá væri ekki rjett að breyta henni að svo stöddu. Fyiir vertíðÍBdi FISKILÍNUR ÖNGULTAUMA UPPISTÖÐUTÓG og önnur veiðarfæri getum við útvegað frá Oíí Eayock-vejrkssií id|usiiam til afgreiðslu nú þegar. Nokkrar birgðir fyrir hendi hjer á staðnum. Verðið að vanda hagstætt. S.F. MAGNI GUÐMUNDSSON, Laugaveg 28. Sími: 1676. • -.. Mmnmai iimiiiiitiiiiitiiiHini wsmiiinntuii.........iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiaTiwH Markús & Efíír Ed Dodái miKf -,•:„„„„„„,..,„„„„ >i»^>i>r3Rnt«*Mii<<TO Breytl m fnndarsfað PARiG, 5. . • - iíæili £i ' ¦ Atianfshafsví.ósifis veiður 'iíkle^a Íaldinn í PáfláJ en ekki í Róma- borg'. Fundurinn hefst 24. nóv. —Reuter-NTB. IS OU5 GRI^ZLY, SCOTTV... £3$? YOU SeE THAT -LIGHT-Pa'NT OF THE LEÍ-"T FCONT FOÓT.: STILL & ARE CUB TRACK3, TOO... 4 ^ AND THE OLD GRIZZLY IS MAKING THACKS ALL OVER THE PLACE / —sr, *M£*é JU0T OVtR THE RIDGE, fHE CLD MOTHER ECAS H.AS ^J^-jA^X^rfi/^i^ SMEU.EO ^,EM AND HCRSES, ^•k/*JöV HAp&^í AMD STARTS HER FAfAILY ^^?^S^lSi*ia2kiáil -aj«Nwð up 7;ie slide kooc1 1) — Jeg hu^sa, að þetta sjejstígur laúst niður með vinstra einmití björninn, sem við ei"U:a !í'i'airi'.'ætiijum. að leita að. Sjáðu, hvað hann | 2) — Já, það er greinilegt, Oj þetta eru alveg ný spor. ¦~JtZ,, 3) —En hvað er þetta. Hjerna j 4) Hinum mc~in við hálsinn eru líka spor eftir húna og þau ' er birnan og hi.;u. hcnnar. Hún írjettast saman við sporin eftir I hefur fundið mannaþefinn og stóra bjarndýrið. I hleypur af stað á flótta.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.