Morgunblaðið - 10.11.1951, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 10.11.1951, Blaðsíða 16
VeSurúfíil K'dag: Anctim gohi; v:5a IjejtskyjuS. Jplorjpt SamtaS viS Ovcrland. Sjá lil.i. 7. 258. tbl. — Laugaidagur 10. nóvembcr 1951. v % jög hagsf æðcur sö 3& 13 Séfa í Þýskalandi aS Ijúka á þassu árs í SÍÐUSTU VIKU varð ísfisksalan hjá toguTunum betri en nokkra aðra á þessu ári. — Hinn hagstæði markaöur í Bretiandi varð til þess að ísfisksölur togaranna urðu hver annari hærri og námu alls um kr. 4.300.000 bi littó. Enginn togaranna sigldi til Þýskalands og horfur á að fisl-S^-um þangað sje að Ijúka á þessu ári. ÁTTA SEXJA. í NÆSTU VIKU Fulltrúar úr Gullbringu- og Kjósarsýslu á landsfundi Sjálfstæðisflokksins. Myndin er tekin á heimili Ólafs Thors atvinnumálaráðherra. Nokkra fulitrúa vantar á hana. jósarsýslu s HJERAÐ3MÓT Sjálfstæðismanna í Kjósarsýslu verður haldið í kvöld í hir.u nýja og myndarlega fjelagsheimili, Hljegarði í Mos- fellssveit. Gengst Sjálístæðisíjelagið ,,Þorsteinn Ingólfsson" fyrir því að vanda. — Mótið hefst kl. 9 síðdegis. Mun Ólaíur Thors, formaður SjáHstœðisflokksins, flytja þar ræðu. FJOLBREYTT SKEMMTIATRIBI Ágæt skemmtiatriði verða hjeraðsmótinw. Guðrún A. Símon ar og Guðmur.dur Jónsson munu syngja við undirleik Fritz Weizshappel, Gunnar Eyjólfsson leikari les upp og að lokum verð- ur dansað. Hljómsveit Halldórs Einarssonar frá Kárastöðum leik- ur. Mjög mikill þróttu? er í fjelags lífi Sjálfstæðismanna í- Kjósar- sýslu og má búast við miklu fjöl- menni á hjeraðsmóli þcirra að Kljegarði í kvöld. jas * r wMim UM s.l. mánaðamót hófst nýr þáttur í starfsemi Elii- og hjúkrun- aiheimilisins Grundar. Er hún með þeim hætti að hjúkrunarkona er send út um bæinn fil að hjúkra þeim gamaimennum, er ekki geta fengið rúm á elliheimilinu sakir þrengsla. Hefur verið ráðin til þessa starfa ungfrú Áslaug Johnsen, hjúkrunarkona frá Vest- mannaeyjum. MERK STARFSEMI , verður að fjölga að mun er við- Gísli Sigurbjörnsson forstjóri bótarbyggingin verður fullbúin. Elliheimilisins ræddi við frietta- ------..... menn í gærdag. Hann sagði m. a. að seint myndi verða byggt nægi- lega stórt Elliheimili, sem ann- aði eftirspurn eftir dvöl þar. Af þeim sökum væri þessi ný.ja starfsemi afar þýðingarmikil því' j-yfiTR nokkru nmmmmmm I UMRÆÐUM á Alþingi í fyrradag upplýsíi heilbrigð- isrcálaráðherra, Steingrímur Steinþórsson aS drvkkju- mannahæli ríkisins á Úlfarsá beí'ði staðíð tilbúið síðan um síðustu áramót. En að ráði Viimur.dar Jónssonar land- Iæknis hefði það ekki tekið til starfa ennþá. í sömu umræðum upplýsti Gunnar Thoroddsen borgar- stjóri að Reykjavíkurbær væri reiðubúinn til þess að setja á stofn og starfrækja vinnuhæU fyrir oídrykkju- menn. Til þess þyrí'ti leyfi heilbrigðismá'iaráðuneytisinsí, en í heilt ár hefði það ekki fengist að ráði landlæknis!!! Út af þessu hneykslanlega athæfi lanulæknis hafði Gunn ar Thoroddsen þau crð, að svo virtist sem þar væri víðast eyðimörk er áhrifa landlæknis gætti. Mun það álit flestra að öliu vægar og varlegar verði ekki að orði komist um drag- bítinn í embætti landlæknis. lú ¥19 ae sieypa viSbétarbygginio Elliheimilisiris I FYRRADAG var lokið við að steypa hina nýju viðbótarbyggingu Elliheimilisins Grundar. Ljet Gísli Sigurbjörnsson, forstj. stofnunarinn- ar, svo um mælt i gær, að hann von aðist til að lokið yrði uð fullu við bvo-critigu hússins á 30 ára afmæli TJlihcimilisins Grundar 29. október næstkomandi. Tekist hefur að afla lánsfiár til' 'byggingarinnar, en sr.la skulda- 'briefa hefur að sögn Gisla gengið mjög illa, en brjeiin eru seJd i 'skrif- stofu stofnunarmnar. Á þessu ári leggur Reykjavikurbær 350 þús. kr. til byggingarinnar og hefur þegar greitt 200 þús. kr. — Rærinn mun leggia fram jafnhátt framlag á næsta ári. Áa'tlaður byggingarkostn- aður viðbyggingarinnar er 1200 þús. krónur. Gamla fólkið hefur haft mikirm ruga fyi /iðbyggingunni og liafa margir visímanna daglega með þvi hvernig miðaði. íylgst innukennsla í Eiliheimilinu með því fyrirkomulagi gætu fleiri notið hjúkrunar og umönnunar en ella. 40—5$ á B/3LISTA Fyrirkomulag binnar nýju starfsemi er með þeim hætti að þeir sem aðstoðarinnar verða að- njótandi, þ. e. þeir sem eru á biðlista með vistarpláss á elli- heimilinu nú, um 40—£0, fá lækn ishjálp og hjúkrun, og geta jafn- framt ef rólfærir eru fengið mat á elliheimiiinu og afnot hjúkr- unargagna. var tai AÐSTOSiN TIL ÞESSA ÓKEYPIS m upp svp- á Elliheim'- þýsk stúlka, kölluð „vinnukennsla" ilinu Grund. Er þ-.ð sem hjer dvelur, og stundar kennslu 1 Handiðaskólanuiii, sem kennir bíi\ti vistmönnum og starfsfólki E!Ii- heimiiisins að gera ýmisiegt hýtilegt úr afgan.gstuskum og öoiu þvi liku, sem feila kæmi að engu gagni. Ilefur kcnnJa þessi mælst mjög vel fyrir. Flugufr IjéniS í ijðlleik Inu %m mmim fannn fil Bandarslianna ÍSAK JÖNSSON, skóíastjóri, og for- m.aður Barnavinnfjela^sins Sumar- gjaíar. hefur fengið leyfi fræðslu- Þessi nýja en rnerka starfsemi' málastjórnarinnar frá kennslustiirf- um það sem eftir er akólaácáins og tók hann sjer f.sr vestur til ¥>íit,i\p- ríkjanna með Tröilafossi í gaukvöldi. í Bandarikjivium . hygg3t ítal. tinku.m dvelja við Coliimbia-háskól- ann i New York, en hanri ætlar sjer er enn aðeins á byrjunarstigi og hefur verið ókeypis til þessa, en er stárfsemin verður færð út, mun ókleift reynast að taka ekki eitthvert gjald fyrir aðstoðina. Á Elliheimilinu Grund eru nú 204 konur og 73 karlar, en hægt SÚ saga komst á kreik hjer í bæn- um í gær, að karlljónið í £jölleika- húsinu hefði sloppið út úr búri sínu og kornist undan. Voru fjölmargar fyrirspurnir þessu varðandi gerð- ar til Mbl. í gærkveldi. • Lögreglan skýrði blaðinu svo frá- að fregn þessi væri gjörsam- iega úr lausu lofti gripin, íyrir henni væri ekki nokkur íótur. r rðnfgesifæSci í Hilielmilsnu ELLIHEIMILIÐ Grund heíur ný- loga fengið eigið röntgentæki. Er hjer um að ræða nýtt og fullkomið tæki. Hefur því þegar verið komið fyrir í kjallara hússins og allir vistmenn heimilisins gegnumlýstir. Heilsugæsla Elliheimilisins cr nú orðin mjög fullkomin, en síð- an hún tók til starfa hefur dán- artalan mjög farið lækkandi. Dán- artalan var í fyrra lo'/'< og hefur hún aldrei verið lægri en það sem þessu ári er.hún enn lægri Fjárveifingaiiefnd á ferðalagi FJÁRVEITINGANEFND Alþing- is, ásamt f orseta Sameinaðs j þings, þingmönnum Árnesinga' og nokkrum f leiri þingmönnum, I fór með Geir G. Zoega vegamála- stjóra austur í Árnessýslu í gær.! Voru þar skoðaðar ýmsar fram- kvæmdir, , m. a. byriunaríram- kvæmdir við brú á Hvitá hjá Iðu, farið í Skálholt og skoðað vegarstæði hins Undaniarna daga hefur afli ekki verið góður hjá togurunum. — í næstu viku munu átta tog- arar selja í Bretlandi. Eru það togararnir Bjarni riddari, Egill rauði, Akurey, Bjarnarey, Hval- fell, ísólfur, Jörupdur og að öll- um líkindum Svalbakur. — Þeii' fyrstu selja á þriðjudaginn kem- ur. ÞÝSKAI.ANÐSMARKAÐ UR Um miðjan þennan mánuð er fisksölusamningurinn við Þýska- land útrunnrnn, en hefur nú verið framlengdur til 1. des. Þá geng- ur í gildi innflutningstollur. En fram að þeim tíma, er ekki ó- sennilegt að markaður verði þar svo óhagstæður að ekki svari kostnaði að sigla þangað. Þýsku togararnir, sem nú eru sem óð- ast að hætta síldveiðum, munu geta sjeð heimamarkaðinurn fyrir öllum fiski. Auk þess munu þeir sigla með afla sinn til Bretlands. Einn togari er nú á leið til Þýska- lands og mun það verða síðasta ísfisksalan þangað á þessu ári. SÍBUSTU SÖLUR Togararnir átta sem seldu í Bretlandi í vikunni, eru þessir: Jón Þoriáksson 3483 kit fyrir 10508 pund, Keflvíkingur 4179 kit fyrir 14597 pund, Hallveig Fróðadóítir 3857 kit fyrir 11801 pund, Goðanes 4439 kit fyrir 13598 pund, Surprise 4128 kit fyrir 12137, Hafliði 4235 kit fyrir 11979, Neptúnus 3851 kit fyrir 10993 pund og Pjetur Halldórs- son 3008 kit fyrir S793 pund. sig 01? mpsku leifesia HELSINGFOKS, 9. nóv.—Finnsk- ir skautakappar hefja æfingar væntanlega undir Ólympsku leikana í Noregi Austurvegar yfir Hellisheiði. — í vetur. Seinustu 3 vikur áður en Eru nú hafnar nokkrar fram- leikarnir hefjast, mr.nu þeir dvelj- kvæmdir við þá vegagerð. j ast í Noregi. —^NTB. 1 Aldraður maðiiir drtikkii1 h ar í Víkiitgavatni 1 FYRRADAG drukknaði í Víkinga-^ vatni, Þórður Benjaminsson frá Vík- ingavatni, rúmleg.a sjötíu- ára. Þórður fór að heiman um klukk- an 11, til að gá að kindum, sem voru nokkurn veg frá bænum. — Þegar kom fram á daginn, tóku menn að undraist um Þórð. — Var nokkru seinna hafin skipulögð leit að gamla manninum. Eftir nokkura leit, fundu leitar- menn Þórð. Hafði hann fallið niður í ísilagt vatníð. Er talið sennilegt að hann hafi ætlað að stytta sjer leið til kindanna. j3_ 'MM slasasf við af að kynnast skólamáíum þar i landi.en á sama tíma s. 1. ár, höfgiisia 1 FYRRAKVÖLD um kl. 5 varð slys við höfnina. Svcinbjörn Sig- hvatsson verkamaður hjá Eim- skipafjelaginu, varð fyrir vöru- lyftu. Meiddist hann talsvei't, hlaut skurð á höfði og hendi og gekk úr axlarlið.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.