Morgunblaðið - 10.04.1952, Blaðsíða 7

Morgunblaðið - 10.04.1952, Blaðsíða 7
Fímmtudagur 10. apríl 1952 MORGUNBLAÐIÐ 7 H§V Benlaitóp Eirákss? ® nm H * íf ® vtC iptnnfið 5. gireín omiin X. UTFLUTNINGURINN Eins og áður hefir verið frá skýrt jókst útflutningurinn á ár- inu úr 422 m. kr. í 727 m. kr. Sé leiðrétt fýrir1 gengisbreyting- j unni, þá er aukningin úr 472 m. | kr. í 727 m. kr. Að magni til jókst uíflutningurinn um 42%, sem er | gífurleg aukning. En eins og áð-^ ur hefir verið minnst á, nam; xninnkun útflutningsbirgða kring- um.75 m. kr. á árinu, eða liðlega 10% af heildarútflutningnum. Tafla 11 sýnir útflutning ár- anna 1950 og 1951. Er hann flokk j a.ður þannig að í A-flokki eru þær afurðir, sem sýna mesta aukningu. Útflutningur á flest- [ um þeirra hefir tvöfaldast að magni. Að verðmæti nemur aúkningin 160%. í B-f!okknum «r smávegis lækkun á magni en heldur hækkun á verðmæti. í C-flokknum eru þær afurðir, sem sýna miklu minni útflutning. á árinu 1951. Einkum á þetta við um þorskalýsi. En útflutningur á érinu 1950 var óeðlilega mikill, vegna útflutnings á birgðum frá i'yrra ári. í töflu 12 er sýndur útflutn- ingur eftir helztu löndum 1950 og 1951, og ennfremur 1947. Tafla 12. I TFLUTNINGUR TIL HELZTU LANDA 1947, 1950 og 1951 í milljónum króna Bandaríkin . . . Holland....... Ítalía ....... Spánn ........ Pólland ...... Finnland ... . V.-Þýzkaland . Svíþjóð ...... Hanmörk ...... Tékkóslóvakía Ísrael ....... Grikkland ... . Noregur ...... Brazilía ..... Frakkland .... Bússland .. . . Ónnur lönd .. 1947 1950 1951 107 50 170 15 56 133 6 55 84 24 32 45 0 11 39 5 28 . 38 4 23 31 5 29 25 9 30 24 5 10 21 14 15 17 1 7 16 13 21 15 5 11 12 0 6 11 12 3 10 54 0 0 11 34 36 290 421 727' Þessi ta!a er heldur há, vegna þess að útflutningur á fyrsta árs-, fjcrðungi 1950 er ó gamla geng- inu. En engum blandast hugur 1 um að aukningin er geisimikil. i Stutt er síðan það var rnikið hitamál hvort næga markaðf fyr- ir íslenzkar afurðir væri að fmna í löndunum austan járn- tjaldsins, og jafnvel ekki nema þar. Fyrstu árin eftir styrjöld- ina keyptu Rússar talsvert magn af freðfiski, sökum hins almenna matarskorts. Þetta reyndist bráða birgða ráðstöfun hjá þeim, eins og við var að búast. íslenzkur freðfiskur er þeim sennílega alit- of dýr fæða til þess-að þeir geti gerzt fastir kaupendur að miklu magni hans. I Markaðsmálið hefir leystst á þann eðlilega hátt að við seljum nágrönnunum mestan hluta I framleiðslunnar. Við höfum að • nágrönnum auðugustu og mestu iðnaðarþjóðir heims, sem aliar flytja inn fisk,- þótt þær fram-1 leiði meiri fisk en við. Auk þess 1 selja þær okkur allt sem við þurfum til framleiðslu og fram- kvæmda, og ódýrari og betri full unna neyzluvöru en við getum1 keypt annarsstaðar. Það liggur í l.dutarins eðli að við höfum allt' að græða á því að efla viðskiptin sem mest við þessar þjóðir, án | þess þar fyrir að loka augunum fyrir öðrum möguleikum. Sú afurð, sem við áttum um skeið erfiðast með að selja, var freðfiskur. Sé litið á útflutn- ing freðfisks seinustu árin, sést að Við höfum fengið marksð fyr- i,- hann i sívaxandi mæli í Banda- ríkjunum. En þar gerum við hag- kvæmustu innkaupin. Tafla 13 sýnir þessar breytingar. Tölurnar sýna að seinustu tvö árin hefur unnizt nýr markaður í Bandaiikjunum fyrir freðfisk. Magnið, sem selt var á síðast- liðnu ári var taisvert meira en seirrsvaraði helmingi útflutnings- ins' árin 1945—48, og meira- en 40% hans á síðast'iðnu ári. Á árinu 1940 keyptu Rúscar 60% útflutningsins, en þróunin sýnir að á þann markað var ekki að treysta. XI ORSAKIR HINS MIKLA ÚTFLUTNÍNGS Útflutningurinn jókst að magni til um 42%. Það, sem valdið hef- ir aukningunrfi, eru eftirfarandi atriði. 1) Meira aflamagn. Heildarafli fiskiskipanna jókst um 15% á árinu, eingöngu vegna aukins afla síldar og, karfa (hvort um sig jókst um 24,000 tonn). Þetta var 10% meiri afli en 1949, en langtum minni afli samt en árin 1947 og 1948. 2) Aukin vinnsla aflans í landi. Fiskur til frystingar jókst úr 57,000 í 93,000 tonn. 3) Bætt markaðsskilyrði, eink- Tafla 13. ÚTFLUTNINGUR FREÐFISKS 1945—1951 Tölurnar sýna að útflutningur til Bretlands og Bandaríkjanna samanlagður hefir næstum því þreíaldast á árinu að verðmæti. Bretland .. Bandaríkin . Holland Tékkóslóvakía Rússland .. Frakkland .. Austui'ríki .. Pólland .... Sviss ...... Svíþjóð .... V.-Þýzkaland ísrael...... Finnland .. Ítalía ..... ‘Ungverjaland Grikkland .. A.stra!ía .. Danmörk .. 25,354 1,339 2,513 34 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1,439 9,286 7,283 18,472 1,805 8,803 2,886 1,086 2,055 2,480 7,409 14.961 163 886 3,672 2r452 2,438 1.123 2,290 1,340 5,223 2,977 2,749 2,997 15,000 7,840 — — — — 2,001 3,623 2,289 1,079 998 1,498 1,865 535 — — — 500 1,004 1,439 22 10 83 247 50 — 152 — — — — — — — — 6,856 30 — — 32 124 417 3,458 — — — 10 221 — — 1,362 34 ( 124 196 — — — — 1,016 300 — — — — — 51 — — — — 11 29 9 — — — — — 23,962 25,438 20,674 36,195 18,772 35,756 Táfla 11. ÚTFLUTNINGURINN 1950 OG 1951 1950 1951 1000 tonn M. kr. 1000 tonn M. kr. A-Flokkur Saltfiskur (v) .. 4,0 22,5 11,8 66,8 ísfiskur 28,4 24,2 52,2 70,9 Freðfiskur 18,8 80,3 35,8 179,7 Fiskimjöl 8,6 19,6 13,9 27,3 Karfamjöl 6.0 13,5 17,4 33,7 Síldarmjöl 2,1 4,1 5,1 10,7 Karfalýsi •1,5 6,9 4,0 21,9 Síldarlýsi 5,8 21,5. 11,7 72,0 Harðfiskur 0,1 0,5 1,0 7,7 Kindakjöt, fryst 0,06 0,7 0,91 12,7 Samtals 193,8 503,4 B-FIokkur Saltfiskur (óv) .. 27,2 64,8 24,0 64,2 Síld, söltuð 18,1 54,7 17,4 60,8 Hvallýsi 2,3 10,2 2,0 11,4 Ull 0,3 5,3 C.3 11,3 Samtals 135,0 147,7 C-Flokkur Þoi'skalýsi 11,9 43,6 5,2 37.2 'Hrogn, söltuð ... . 2,5 5,3 2,1 4,9 Gærur (1000) . . .. 600 23,3 200 12,5 Samtals 72,2 54,6 D-Flokkur Aðrar vörur .... 20,2 20,9 Alls 421,2 726,6 um í Bandaríkjunum (íyrir fryst- um fisk), og á Spáni, (fýrir-full- verkaðan saltfisk). 4) Minnkun birgða útflutnings- vöru um kringum 75 m. kr. Jónína Guðrún ÞorsfeinsdófHr Jai'ðvist lokið. Systrahugirsakna. Saknaðsþrungnar minningarnar vakna. Ótal margt af alhug þakka ber, ótal margt, í gleði og sorg með þér. Andans leið er ofar dauðans döl- um. Döpur sorger fjarri ljóssins sölum. Ljósið æðsta lýsi veginn þinn. Líkn og náð þér opni himininn. Fagna sltal, því guðlegt ráð þér greiðir götu lífs, og fram ti! þroska leiðir. Opnast þér nú æðri heima lönd. Anda þinn ei hefta jarðnesk bönd. Kveðjuorð þér klökkir hugir færa. Kærleiks hugir innstu strengi hræra. Sorg og þökk þar leika kveðjulag. Ljúf er minning um þinn ævidag. Fvrir hönd eftirlifandi systra hinnar látnu. ICristján Sig. Kristjánssoni Sr. Emil Björnsson: KIRKJUSÖNGUR Nýir sálmar og ný sál’malöft? ÞEIR sem gerst mega greina hafa oft orð ó því, að skaparinn sé einkar gjöfull við íslendinga þeg- ar hann er að skapa fagrar söng- raddir. Og íslendingar syngja mikið. Þó bregst oft safnaðarsöng ur í kirkjunum. íslenzkur maður, sem verið hefir meðhjálpari við kirkju í Kaupmannahöfn í ára tugi, kom heim fyrir 3 árum. Hann gerði ósjaldan samanburð á safnaðarsöng hér og í Dan- mörku og harmaði þögnina hér heima. Islenzkir prestar hafa áreiðan- lega mikinn áhuga fyrir eflingu almcnns safnaðarsöngs, og i þeim anda hefi ég oft og tíðum við guðsþjónustur eggjað söfnuðinn á að hafa með sálmabækur og syngja með í kirkjunni, og þá einkum sálmana. Kirkjukór ;ákn ar ekki að aðrir eigi ekki að syngia guði dýrð í kirkjunni, hversu góður sem kórinn er. Kórinn leiðir aðeins sálmasöng- inn og ber oft höfuð og herðar yfir aðra í kirkjunni frá listrænu sjónarmiði. En það er aðeins öixnur bliðin á kirkjusöngnum. Hin. og sú upprunalegri, er guðs dýrkun þess er syngur, tjáning lofgjörðarinnar, sem i hjartanu býr, er maður gengur í guðshús. En hver tími krefst síns tián- ingarforms í þessu efni sem öðr- um. Eflaust veldur það miklu um daufar undirtektir í kirkj- Unni, hve tiltölulega fátt er kveð- ið út úr hjarta samtíðarinnar i sálmabókinni. Þar eru að vísu allmargir gamlir sálmar og nýir við !ög, sem allir unna, sem munu verða sungnir um ófyrir- Sjáanlega framtíð, sálmar og lög, sem þjóðin hefir tekið ástfóstri við. En í sálmabókinni er þó allt- af mikið af sálmum, og þó frem- ur sálmaþýðingum, sem þjóðin heíir aldrei tileinkað sér, eða tileinkar sér a.m.k. ekki lengur; sálmar, sem hræra ekki strengi hjartans í dag, hvorki að anda, efni né formi, hvorki á sviði list- arinnar né trúarinnar. Það skal skýrt tekið fram, að þessi orð ber ekki sð skoða sem ádeilu, hvorki á sálmabókina né höfunda hennar, né á sálmabókar nefnd, sem hefir valið sálmana í bókina, heldur eiga þessi orð fyrst og fremst að vera hvatn- ingarorð til núlifandi ljóðskálda og- tónskálda og allra, sem guð hefir gefið rödd til söngs, að gleyma ekki að syngja drottni nýjan söng, gleyma ekki að gefa honum dýrðina. Eg efast ekki um einiægni þeirra, sem miður hefir tekizt að yrkja eða þýða sálmana í sálmabókinni, og ég efast ekki um að sálmabókar- nefnd hafi valið vel úr því, sem um er að velja. Og þá htýtur nið- urstaðan að verða sú, að ekki sé nógu margra góðra kosta völ í þessu efni, að þióðin hafi gleymt ‘ að gefa guði dýrðina, skáldin hafi I glevmt að syngja.guði dýrð, þótt ' guð hafi ekki glevmt ■ að gefa þjóðinni skáld og -öngvara. Ef til vill hefir kirkjan bó ekki gert allt, sem urmt var, til að örva skáldin til að yrkja nýja sálma og sálmalög, e.t.v. er tóm- leika skáldanna ekki einum um að kenna. Ég skal ekkert fullyrða um það. Hvað sem því líður er það staðreynd og mér er það mik ið fagnaðarefni, að írá stofnun Óháða fríkii'kjusafnaðárins hafa allmörg skáld sent mér sáima, frumsamda eða býdda, til söngs við safnaðarguðsþiónustur og það hafa verið sungnir bar alíöft nýir sálmar og ný lög. Méðál þess ara skálda má nefna Valdemar V. Snævarr, sálmaskáld, .Tón Ara- son, "ormann 'bræðrafélags safn- aðarins, Kristján Einarsson frá Djúpalæk og Þorstein Yalde- marsson. Nú um hátíðarnar verða t.d. sungnir Lveir nýir sálmar við ný lög eftir Árna Björnsson, íón- skáld, sem er söngstjóri og organ jisti safnaðarins og hefir ác ir samið lög við nýja sálma. Nýju ! sálmarnir eru að þessu sinni efttr Jón Arason (á föstudaginn langa) og eftir Kristján frá Djúpaleck (á páskadag). I Þessar línur rita ég fyrst fremst til’að þakka fyrrnefndnrrt skáldum, og öðrum, sem sent hafa mér sálma og sálmalög, jafnframi til þess óð hvetja 3jó<5- skáldin og tónskáldin til þess .;<í snúa enn lengrá inn á þe. :a braut, svo að sálmarnir og kifki<» tónlistin verði líf af lifi samtiö— arinnar, en úreldist ekki. Sízt . T öllu má lofgjörðin til skaparans-. úreldast, nún verður að vera ný í hjartanu og á tungunni rjt* hverjum nýjum degi. Þar með • r ekki sagt að hið nýja þurfi á'5; taka hinu gamla fram um trúnr- gildi eða listgildi. Það er setliV ortur mikill leirburður af salm - um eins_ og öðru sem ort er n'$. kalia, og verður ávallt að velja og hafna. En þótt hið nýja þur.fi ekki að taka hinu gamla fram, þá eru þó nýjaj" tilraunir, á hvaða sviði sern er, forserda áframha,<'* mdi liis á því sviði. Maðurir n lifir ekki af einu saman brauði, það verður aldrei liíað af því einu, sem liðið er. En það þarf ekki aðeins ð yrkja nýja sálma og ný sálmt- lög, það þurfa allir að syngja með í kirkjunni af lífi' og nál, syngja sér til hugsvölunar og guði til dýrðar. Og það vantar ekki aðeins meiri almennan .tafn- aðarsöng i kirkjurnar, heldur og meiri söng og lofgjörð á öllum sviðum: barnaraddir, einsöng o.g fögur kórverk, sem kirkjukórinrv myndi flytja eins og siður er ■» öðrum löndum við guðsþjónuit- ur, og eins og gert er hér begr.r kórinn syngur stólvers. Einsöngv arar geta og sungið stólvers v l guðsþjónusturnar og hafa oft gert það, og á stórhátíðum ætti það ii<5 vera Ijúft beztu söngvurum þióð- arinnar að syngja í kirkjunum 03 gr-fa guði dýrðina, sem gaf þeirrw röddina. Einnig í því efni vil ég bera fram þakkir til listamannn. Einar Sturluson, óoerusöngvaxi, hefir í.d. oft sungið við hátíöit- guðsþjónustur hjá Óháða iií- kirkjusöínuðinum og syngur enn n.k. páskadag, og Ketill Tenssorv hinn eínilegi ungi söngvari, syng- ur við guðsþjónustu á föstudag- inn langa. Alla slíka liðveizlu ber prest- um og söfnuðum og kirkjunni :i heiíd að þakka og meta. Og ssm betur fer eru margii' listamenrv minnugir þess, sem kirkja Krist ? heíir gert til eflingar öllum list- greinum, og þá ekki sízt tónlist- inni. Ég vil gera unphafso’-J norsks lofsöngs að lokaorðuxrv mínum, en bau hefir Þorsteinrv Valdexnarsson þýtt á þessa leio: Drottinn guð, af heitum þökkumv þrungið þér á jörð sem himni lof skal sungið. Gleðilega .páskahátíð. Uiið Lítla Pétur hjálpa yður við að hóna FíCSt i næstu búð.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.