Morgunblaðið - 01.07.1955, Blaðsíða 1

Morgunblaðið - 01.07.1955, Blaðsíða 1
16 siður mMtúbifo 43. irgangur 145. tbl. — Föstudagur 1. júlí 1955 PrentsmíSj* Morgunblaðsins BETRi KJÖR FYRIR MANNKYN Kjarnakljúfur til sýnis í Genf Með batnandi friðarhorfum berasi fregnir um vonir manna um betri kjör með nofkun kjarnorku til iðnaðar og lœkninga Bretat huláa i kjarnorkn- nýimgum leyndum LONDON, 30. júní. — Bretar ætla að geyma sjálfum sér eigin leyndarmál um kjarnorkuna — leyndarmál, sem treyst geta að- stöðu Stóra Bretlands sem for- ustuþjóðar á sviði iðnaðar. Sir Anthony Eden skýrði brezka þinginu frá því, að Bret- ar hefðu gert samning við Banda- ríkin um gagnkvæmar upplýs- ingar um kjarnorkumál, en hann bætti því við, að samningurinn væri ekki bindandi fyrir einstök fyrirtæki í landinu og þau væru ekki skuldbundin til þess að láta í té upplýsingar, sem þau vildu ekki gefa. Samt sem áður myndi heimildin til þess að skiftast á upplýsingum vera mikilvæg fyr- ir báðar þjóðir. Brezk stórfyrirtæki eru sögð hafa varið sem svarar hundruð- um milljóna króna til kjarnorku- rannsókna. Brezkir verkfræðing- ar og vísindamenn telja að ýms- ar uppgötvanir Breta um hag- nýtingu kjarnorkunnar taki því fram sem gerzt hefir í þeim efn- um í Bandaríkjunum og Rúss- landi. KNOXVILLE, Tennessee, USA, 29. júní. — Á morgun verður lagt af stað í tveimur flugvélum með tilrauna-kjarnakljúf, sem sýndur verður á hinni miklu kjarnorkuráðstefnu, sem hefst í Genf 8. ágúst. Kljúfinn byggði ameríska kjarnorkunefndin (AEC) á mettima í Oak Ridge. Hann verður settur saman og Eisenhower !ær ekki friðarskipið Danir forusfuþjóð í kjarsiorkymáíum KAUPMANNAHÖFN, 30. júní. — Danir standa framarlega á sviði atomorkuvísinda, enda eiga þeir einn fremsta vísindamann í þeirri grein í heimi. Nú hefir Niels Bohr prófessor einnig tek- ið forustuna um það, að gera Danmörk að forustuþjóð um nýt- ingu kjarnorkunnar. í erindi, sem Niels Bohr flutti á norræna þingmannafundinum í Kristjánsborgarhöll í gær, skýrði hann frá því, að danska kjarnorkumálanefndin ætlaði að leggja til við dönsku stjórnina að sett yrði á stofn kiarnorkutil- raunastöð nálægt Kaupmanna- höfn. Lagt er til að byggður verði lítill kjarnakliúfur á næsta ári, en stærri kljúfur á næstu þremur árum. Ekki er gerlegt að spá neinu um það, sagði prófessorinn, hve- nær hæet verður að reisa orku- ver knúið kjarnorku til raf- magnsfrar^leiðslu í Danmörk. Þetta verður þegar hægt verður að reikna með því að rekstur- Inn geti borið sig, sagði Niels Bohr. Bohr vænti þess að tekin verði upp samvinna milli Norður- landaþjóða um hagnýtingu kjarnorkunnar og að skifzt verði á þekkingu og reynslu milli þjóð- anna í þessum efnum. Brúarfeis lestar AKRANESI, 29. júní — Hingað kom Brúarfoss í morgun og mun taka hér 650 lestir af hvalkjöti og 150 lestir af freðfiski og hrognum. ¦—Oddur. WASHINGTON 30. júní. — Old- ungadeild Bandaríkjaþings hefur fellt heimild til þess að láta byggja verzlunarskip knúið kjarn Orku. Eisenhower forseti hafði beðið um þessa heimild „til þess að geta sýnt öllum heiminum þau miklu gæði, sem hagnýting kjarnorku geti haft í för með sér". Öldungadeildin felst á það sjónarmið herstjórnarinnar ame- rísku að smíði þessa skips myndi tefja fyrir smíði herskipa, sem knúin verða kjarnorku. Eisenhower lét svo um mælt í gær, að það, sem fyrir sér vekti væri að leiða öllum heiminum fyrir sjónir, en ekki aðeins Rúss- um, að hin miklu atómvísindi ættu eftir að bæta kjör manna. Ætlunin hefði verið að friðarskip- ið færi til flestra hafna í heim- inum og hafðar yrðu um borð sýningar á hagnýtingu kjarnork- unnar, og notkun hennar í þágu læknavísinda. hafður til sýnis í Þjóðabanda- lagshöllinni. Bandarikin hafa undanfarið samið við meir en 20 þjóðir um að láta þeim i té kjarnakljúfa af sömu gerð og verða sérfræðing- ar frá Oak Ridge á Genfarráð- stefnunni til þess að sýna hvern- ig kjarnorka er framleidd. Mik- ill áhugi er að skapast víða um heim fyrir ráðstefnunni i Genf. Molotoff hjá Baruch WASHINGTON, 30. júní: — Molo toff heimsótti Bernhard Baruch, einn frægasta „kapitalista" Bandaríkjanna, er hann var staddur í New York síðastliðinn þriðjudag. Baruch lagði á sínum tíma fram tillögur um eftirlit með atomvopnum í heiminum. Heim- sókn Molotofss þykir benda til þess að Rússum sé nú meiri alvara en áður um að koma á takmörkun vígbúnaðar. D- -D Ekkert mínitst á Moskvuför Adenauers BONÍST, 30. júní — Vestur-þýzka stjórnin hefir svarað rússnesku stjórninni og kveðst vera reiðu- búin til þess að íaka upp viðræð- ur um stjórnmálalegt, viðskipta- legt og menningar samband við Sovétríkin. Stjórhln leggur t& að uadirbúningssamningar fari fram tnilli sendiherra Þjóðverja og Ru,3«a í París. Ekkert er minnst á heimboð dr. Adenauers til Moskvu í svar- inu. En talsmaður vestur-þýzku stjórnarinar lét svo um mælt í dag, að ekki bæri að líta svo á að heimboðinu hafi með þessu verið hafnað. Nehru heiðurs- borgari BELGRAD, 30. júní — Nehru, inn indverski, er nú kominn í opinbera heimsókn til Júgó- slavíu og ætlar að hafa þar viku dvöl. Annað kvöld verður hann gerður heiðursborgari í Belgrad og situr síðan stórveizlu hjá Tító. Tító tók á móti Nehru á flug- vellinum og síðan óku þessir for- vígismenn „þjóða utan banda- laga" í opnum bíl um fánum skreyttar götur höfuðborgarinn- ar. Engir fveir hygsa eins WASHINGTON, 30. júní. — Eisenhower forseti hefir látið svo um mælt, að hann þekki enga tvo menn, sem séu sammála um það, hvernig framkvæma skuli afvopnun í einstökum atriðum. Hann bætti því við að hann hefði sjálfur verið að kynna sér þetta mál um fjörtíu ára skeið. Harold Stassen aðstoðar for- setann nú við það að semja af- vopnunartillögur, sem Eisenhow- er ætlar að leggja fyrir Genfar- 50 þús bílar bíía úlflufningsí Bretlandi LONBON, 30. júní — Verkfall hleðslumanna sem nú hefir stað- ið í 39 dagé hefur stöðvað 262 skip í 6 mikilvægustu höfnum Stóra-Bretlands. Samtals bíða nú yfir 50 þús. brezkir bílar útflutnings og hef- ir þetta slæm áhríf á gjaldeyris- búskap Breta- Eden ræddi í gær við forvígis- menn verkalýðsfélaganna með það fyrír augum að Ieita ráða til í gær dró sig í hlé frá opinberum störfum í Bandaríkjunum Her- bert Hoover, fyrrverandi forseti, 81 árs gamall. — Hann hefir ver- ið í opinberri þjónustu um 41 árs skeið, venjulegast ólaunaður. Bretar vilja semja um Kýprus LONDON, 30. júní—Sir Anthony Eden, forsætisráðherra Breta, var fagnað bæði af stuðnings- mönnum og stjórnarandstæðing- um er hann tilkynnti í brezka þinginu í dag, að brezka stjorn- in hefði boðið Tyrkjum og Grikkj um á ráðstefnu til þess að ræða vandamál við botn Miðjarðar- hafsins, þ. á. m. Kyprusmálið. Eden sagði að ráðstefnan myndi verða haldin „á næstunni", et Tyrkir og Grikkir samþykktu. Heyra mátti á ráðherranum aS hann gerði sér vonir um aST draga myndi úr viðsjám á Kyprus við þessi tiðindi. Attlee, foringi stjórnarand- stæðinga, fagnaði tilkynninga forsætisráðherrans og óskaðt þess að ráðstefnan yrði haldia sem fyrst. n- -n Furðufregnir um hcnzínhækkun UND ANFARNA daga hafa ver-1 það innan ríkisstjórnarinnar, aS ið á kreiki allskonar fregnir, hækka benzíntoll og þar með um það í bænum, að í undirbún-1 útsöluverð á benzíni. Fregnir ingi væri geysileg verðhækkun þær sem út hafa verið bornar á benzini. Hefur það jafnvel flog! um gífurlega hækkun á benzin- ið fyrir, að til stæði að hækka verði eru því gjörsamlega tii- benzínlíterinn um hvorki meira, hæfulausar. né minna en heila fcrónu. # Af tilefni þessa söguburðar snéri Mbl. sér í gær til viðskipta- málaráðherra og forsætisráð- herra og spurðist fyrir um það, hvað hæft væri í þessu. Fékk blaðið þá þær upplýsingar, að alls ekki hefði verið minnst á # Auglýsing frá stjórn verðjöfn* unarsjóðs eftir birgðaskýrslum frá benzínútsölum mun eiga ein- hvern þátt í fyrrgreindum sögu- sögnum. En slík skýrslusöfnua fer fram vegna útreiknings á verðjöfnun lögum samkvæmt. Spennandi skákkeppni í GÆR hófst í Moskvu skák- keppni milli Bondarikjamanna og Rússa. Tefldar verða 4 u-m- ferðir á 8 borðum, og eigast við, eins og að líkum lætur, snjöll- ustu skákmenn þjóðanna. í fyrstu umferð varð biðskák á fyrsta borði miili Resevskys (US) og Botvinninks. Talið var að sá fyrrnefndi hefði meiri sig- urmöguleika. Á öðru borði vann Smisloff (Rússl.) Bisgunier, 3. b. jafntefla milli Bronsteins (Rúss- Iand) og Evans, 4. D. Byrne (US) og Geller biðskák, 5. R. Byrne j (US) og Keres biðskák. 6. Tam- anioff (Rússl.) Kashdan bið- skák, 8. vann Kotov (Rússl.) Steiner. —• Dr. Euwe (Holland) er yfirdómari. Engin gengisfelting LONDON, 30. júní: — Einn aðal- fulltrúi Butlers fjármálaráðherra lýsti yfir því afdráttarlaust í brezka þinginu í dag, að ekkert væri hæft í þeim orðrómi, að ráðgerð væri gengisfelling á sterlingspundinu. OrðrómUr þessi hefir komizt á kreik vegna þess að gull og. gjaldeyrisforði Breta hefir minnkað undanfarið, en það stafar einkurn af minnkandi ú.t- flutningi, vegna verkfalla jám- brautar- og hleJSstumanna. Frökkum létlsr PARÍS, 30. júní: — Frakkar dróu andann Ijttar l dag er útlit var fyrir að hægt verði að koma í ! veg fyrir verkfall 12 hundruð þúsund opinberra starfsmanna. j Verkfalífö myndi haf a lamað I starfsemi pósts og síma, toílyf«r- valda og sjúkrahúsa. Verkalýðsfélag kaþólskra fór í dag aS da»mi jafnaðarmanna og afturkallaði v^rkfallsskipunina. Ólíklegt er að Kommwáetqx bef ji verkfallið einir. Sovét-Rússar WASHINGTON, 30. júní—íbúða- bygging í Washington, sem ver- ið hefir um langt skeið eftirlætia húsnæði starfsmanna sendiráða Sovétríkjanna, hefir skyndilega djrttið úr náðinni, að því er blað- ið Washington Star skýrir frá f dag. Negrafjölskyldur eru að flytja í bygginguna, en sovét- starfsmennirnir að flytja út. í byggingunni eru 18 íbúðir o# starfsmenn sovétsendiráðsina hafa búið í þessum íbúðum frá því að síðara stríðinu lauk. Þar til fyric mánuði bj uggu sovétf jöl- skyldur í 13 af íbúðunum. í fimm íbúðum bjuggu amerískar fjöl- skyldur, hvítar. En fyrir mánuði ákvað eigandinn að leigja jafnt blökkumönnum sem hvítum. Á samri stundu byrjuðu sovétstarfs mennirnir að áegja upp íbúðum sínum. Ellefu sovétfjölskyldur eru þegar fluttar burtu og búist er við að hinar tvær fari nasstu daga. JERUSALEM, 30. júní: — Búist er við því að David Ben Gurion taki aftur við embætti forsætis- ráðherra í Israel, að loknum kosningum sem fara eiga fram þar 26. júlí n.k. Moshe Sharett hefir myndað stjórn til bráðabirgða, eða fram yfir kosningar.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.