Morgunblaðið - 21.07.1955, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 21.07.1955, Blaðsíða 2
MORGVNBLAÐIÐ Fimmtudagur 21. júlí 1955 ] Staksíeinar BRENNiVINSÞRLGL TÍMANS )É>EGAR Leikhús Heimdailar hóf rstarfsemi sína og hafði frum- sýningti á ,.Óskabarni örlaganna" e.ftir Bernard Shaw var öllum blöðunum í Reykjavík, ásamt Kíkisútvarpinu boðið að senda bangað leiklistargagnrýnendur nina. Þáðu þau öll nettia eitt öoðið. Það var Tírainn, blað (,millifiokksins" í íslenzkum Btjórnmáluin. Öll blöðin nema Tíminn hafa fiíðan birt leikdóma um leikrit- f.9. Tíniinn valdi annan kost í nambandi við hið nýja sumar- íeifchús i höí'uðborginni. Hann feófst handa um að birta níð og ósannindi sm féiagið, sem að því Rtóð. Leikendur stóðu í stöðugu otríði við ,,glasaglaum og ölæði" Jíeikhúsgesta. sagði „milliflokks- blaðið". Þessi leiklistarstarfsemi tiafði t'yrst og fremst bað mark- vnifJ að lauma brennivini ofan í íólk, sagði það. í fyrradag birtu leikst.ióri cg ? eikendur í Leikhúsi Heimdallar yt'iriýsingu hér í blaðinu, þar sem þessi srógur Timans er ger- namlega rekinn ofan í hann. Áfengi er hvorki veitt fyrir leik- nýningar né meðan á þeim stend- ur. Áhorfendur hafa verið sér- staklega háttvísir og leikendur >iafa „aldrei heyrt glasaglaum *;ða klið í salnum", Þannig komust leíkstjóri ©g fceikendur að orði. Þarmeð er nægilega ^varað hinum einstæða )jvættingi og brennivínsþrugli Tímans. MÁLGAGN ÓME NNIN G ARIN'N' AS JÞESSI skrif Timans hafa orðið íil þess að hann er nú almennt kallaður „málgagn ómenningar- fnnar". Þegar sumarleikhús tek- nr til starfa í höfuðborginni get- «r „milliflokksbláðið" «kki feng- i'ð sig til bess að btrta leikdóm tim fyrsta leikrit þcss. Þess í jitað byrjar það að skrifa urn torennivínsveiííngar og skrökvar \y?r bókstaflega öllu til. Vegna )iess að veitingahúsið, þar sem K-cikhús Heimdallar er til hása, í^eiur áfengi efíir að leiksýning- am er iokið er það notað ti! ndeilu á félagið. Þetta gerfet j?rátt fyrir það, að allir vita að i Þjóðleikhúsinu er áfengi selt fyrir sýningar, í hléum og á eft- fx leiksýningum. Heimdaiiur þarf sannarlega ©kki að kvarta undan þessura jítilmanniegu níðskrifum Tím rtns. Þau hai'a augíýst betur en flest annað, að ómenningin 0g fdðleysið á athafhasamt málgagn, har sem er dagblað „miHiflokks- fns". Og Reykvíkingar hafa feng- íð enn eitt tækifæri til þess að kynnast inenningarstigi Táma- inanna. KINAR „SÖGLFRÆGU ÞÚFUR" ^EGAR sleppir brennivínsþrugi- fnu á Tíminn um þessar mundir varla nema eina aðra ,hugsjón", E>að eru hihar „sögufrægu þúf- ur". Á sama tíma sem islenzkir bændur hafa háð baráttu við Cúnþýfið með glæsilegum árangri (itritast Tíminn við að berjast fyrir viðhaldi nokkurra þúfoa við Lækjargöíu. Timamenn vildu ekki lá'ta breikka þessa götu. sem nú er bæjarprýði. Þeir bentu á hinar ,3Ögufrægu þúfur", sem ómögulega mætti skerða. Nú hafa forráðamenn bæjar- Sns ákveðið að gera Aðalstræti Kvipuð skil og Lækjargötu. Þá »erist Tíamliðið að nýju. Það má ckki breikka þessa götu, segir tð, vegna þess að Morgunblaðið ia eignast húsakynni við hana. Svona er „milliflokksblaðið'4 írjálslynt og %-í'ðsýnt!: Það er sahMarieg-a engin furða toótt Reykvjkingar hafi aldrei viljað efia Framsóknarflokkinn, >3undaþúfusjónarmið hans og blaðs.hans eru vissulega fjar- v. Ú Framh af bla. J ræðurnar í dag í rúmlega tvær klukkustundir. ' • • • Eisenhower forseti kvaðst samt vera sannfærður um, að forustu- menn Ráðstjórnarinnar vonuðust eins einlæglega eftir því að varð- veita mætti friðinn í heiminum og fulltrúar Vesturveldanna. Sagðist hann einnig álíta, að utan ríkisráðherrunum myndi takast á : fimmtudag að koma sér saman urn málanpið'unartillögu, er frek [ ari viðræður um Þýzkalandsmál- j in og öryggismál Evrópu gætu by^gzt á. í þeirri áætlun er Bulgaran vill bygggja öryggisbandalag Evrópu ! á er ekki gert.ráð fvrir, að aðild- : arríkin láti ekki niður falla \_arn- arbandalög eins og Atlantshafs- bandaiagið os Varsjár-sáttmál- ann fyrst i stað, en þau verða að skuldbinda sig tii þess að beita ekki hervaldi til að leysa ágrein ingsmál sín. En að þremur árum liðnum skyldu fyrrnefnd varnar- bandalög falla úr gildi, og Evrópu j þjóðimar gera með sér öryggis- bandalög, og gætu Bandaríkin fengið aðiid að þ^'í, ef þau æsktu þess. Er tillaga þessi mjög svipuð ! þeirri áætlun, er Bulganin hefir borið fram, en samt nokkuð breytt. Aðaibfeyting áætlunarinnar var fólgin í því, að A- og V-Þýzka land yrðu hvort um sig sérstakir aSilar að öryggisbandalaginu, þar til Þýzkaland hefði verið sam- einað. • • • Er Faure tók til máls ræddi hann nokkuð þessa tillögu Bulg- anins. Hélt hann því fram, að framkvæmd þessarar áætlunar í tveim áföngum gæti leitt til þess, að Þýzkaland yrði um alla fram- tíð sundrað. Benti hann einnig á þau vand- kvæði, sem af því yrðu, að flest þessi ríki eru þegar aðiijar að öryggisbandalögum. • • • Brezki forsætisráðherrann kvaðst enin álíta, að ráðlegast væri að stofna fimmveldabanda- lag. er Vesturveldin þrjú, Rúss- land og sameinað Þýzkaland ættu aðiid að. Eden sagði, að hans tiiiaga \æri ætluð til þess að koma á iaggirnar samstarfi milli stór- veidanna t'jögurra og sameinaðs Þýzkalands, og á sama hátt og tillaga Buigamns væri gert ráð fyrir gagnkvæmum stuðningi, ef aðildarríkin yrðu fyrir árásum. Kvaðst Eden álíta, að slík áætlun myndi tryggja friðinn í Evrópu. Kvaðst Eden einnig vera sam mála Faure um það, að ekki myndi reynast kleift að stofna öryggisbandalag Evrópu fyrr en Þýzkaland hefði verið sam- einað. j ítrekaði Eden, að Bretar væru fúsir til að verða við| þeirri kröfu Ráðstjórnarríkj- anna, að tryggt yrði, að engin hætta stafaði af samcinuðu Þýzkalandi. Sagðist hann jafn framt álíta vegna þeirra sjón-' armiða, ér skvrt hefðu komið i frama i-áðstefnunni að raðleg- ast væri að leysa öryggismál Evrópu og Þýzkalandsmálin samtímis. • • • Eisenho'ver foi'seti kvað um- ræðurnar hafa verið hinar at- hyglisverðustu, en hér væri þörf nánari yfirvegunar. Sagðist hann hafa átt \iðræður \ið alla full- trúa Ráðstjórnarinnar, og kvaðst viss um, að þeir vildu hafa sam- starf við Vesturveldin. Erfiðleik- arnir liggja í því að samræma hin ólíku sjónarmið austurs og vesturs, og þáð er starf utanríkis- ráðherranna „að byggja brú milli þessara ólíku sjónarmiða", sagði Eisenhower. Ivelr ÍslendiKsar á ja!!a!ælcnissiám- 'W FLUGBJÖRGUNARSVEITIN í Reykjavík hefur nýlega ákveðið að senda tvo íslendinga til Sví- þjóðar nú á næstunni í því skyni að taka þátt í námskeiði, sem haldið er í Norður-Svíþjóð í fjalla tækni. Menn þeir sem valdir eru til fararínnar eru þeir Finnur Eyjóifsson og Ávni Edwinsson. Er meiningin, að þeir félagar kenni síðan öðrum meðlimum Flug- björgunarsveitarinnar fjallatækni er þeir koma heim. Hafa Fjallamenn haft milli- göngu iffii að menn þessir taki þátt í námskeiðinu og einnig- á Flugfélag íslands hiut að máli þar sem félagið gefur fiugför þátt takenda báðar leiðir. Breikum kormm ! auðveiduS hcimfðr ! LONDON, 20. júlí: — Enn hafa komið til umræðu í brezka þing* , inu máí þeirra brezkra kvenna, sern búsettar eru í löndum hinu- megin járntjalds. Skýrði vara- utanrikisráðherrann Nutting, svo frá, að grennslast hefði verið bet-^ ur eftir því, hver væri afstaða kommúnísku ríkjanna í þessum málum og hefðu stjórnir þeirra orðið allvel við málaumleitunum. Ellefu brezkar konur hafa sótt um leyfi til að komast heim frá Tékkóslóvakíu, fjórar vilja yfir- gefa Rúmeníu og sex Ungverja- land. Hefðu stjórnir viðkomandi landa lofað að verða vel við beiðn um þessum. Níu brezkar konur hafa fengið heimfaraleyfi frá PóIIandi í þessum mánuði. Innbú þrigg ja mfituneytlsskála Keflavík, 20. júlí. 8FASANÓTT mánudags kcm upp eldur í mötuneytisskál- um óbreytíra flugliðsmanna og íslenzkra verkamanna og starfs- manna hersins á Keflavíkurflugvelli. Brann þar innbú allt og inn- yiðir þriggja skála sambyggðra sem munu vera að flatarmáli 1000 ferm. L'm 1000 manns mun hafa haft mötuneyti i skálum þessum. ELDSINS VART UM ÞRJÚLEYTIB Eldurinn mun hafa komið upp um þrjúleytið um nóttina. Varð fólk fljótlega vart eldsins og slökkviliði Flugvallarins þegar gert aðvart. Kom slökkviliðið strax á vettvang. Suðaiistan strékkingsvindur var og gekk seint að slökkva eldinn og ekki fyrr en allt innbú skálanna var brunnið. Standa eftir aðeins út- veggir bygginganna. ENGU BJARGAÐ f skálum þessum, var sem fyn? segir mötuneyti um 1000 manna starfsliðs hersins. Ekki reyndist unnt að bjarga neinu sem í skál- unum var, en það var aðallega eldhús- og matskálainnbú auls mikilla matvælabirgða. — Bogi. SlökkviliðsmeiiEi snarir í snúningiam Björguðu Hafnarstræts í GÆRKVÖLÐI kviknaði eld- ur í efri hæð gamla timbur- hússins Hafnarstræti 4 hér í bæ og er talið að þaS hafi verií fyrir snör handtök slökkviliðsins að tókst að bjarga húsinu frá algerri eyði- Jeggingu. Líklegast er eldur- inn út frá straujárni og verð- wr aldrei of brýnt fyrir fólki a8 gæta þeirra vandlega. Húsnæði þetta var áður mStuneyti, en nú er þar íbúð. Er þar stór stofa sem 'liggur þvext gegnum húsið. Þar log- aði eldur, svo að logatungur stöðu út um g'lugga. Hins vcg- ar kom slökkviliðið svo skjótt að með fjölda slökkviliðsbif- reiða, að eldurinn náði aldrei neinum þunga eða krafti og tókst að koma í veg fyrir alla frekari útbreiðslu hans. Fyrst réðust slökkviliðs- menn að eldi í gluggum, ea annars brann veggfóður og húsgögn í stofunni nokkuð. — Straujárnið var sjóðandi heitt, Væntanlega hafa orðið nokkrar skemmdir á bókabúð Norð'ra sem er á götuhæðinni og einnig á úra- og trúlofunar- hringja-verzlun Sigurþórs sem einnig er þar á hæðinni. Esja fer f skemnlisigl ingu nm Breiðafförð Ferðaikrifstofa eg árneslisgar fyrir íörinni NÆSTKOMANDI föstudagskvöld hefst skemmtisigling með m.s. Esju til Breiðafjarðarhafna. Siglt verður fyrst upp í Hval- fjörð og komið við á Alíranesi. FARIÐ VIÐA Síðan verður siglt tii Búða á Snæfellsnesi og meðfram strand- lengjunni Búðir — Öndverðarnes, þaðan til Ólafsvíkur, Grundar- fjarðar og Stykkishólms. Þaðan um Breiðafjarðareyjar til Flat- eyjar. Frá Flatey verður siglt norður um Skor og þaðan til Reykjavikur. DANSLEIKIR Verðið er frá kr. 410 á mann og er þar í innifaiið fæði, leið- sögn og skemmtanir um borð. Fararstjórar verða þeir Guðni Jónsson, magister og Björn Þor- steinsson. Hljóðfæraleikari verð- ur með i förinni og fólki skemmt með söng og upplestri. Dansleik- ir verða haldnir í sambandi við skyld sjónarmiðum umbötasinn- aðs og dugandí fólks, sem skílur þarfir ungrar og vaxandi byggð- ar. — f\u§mi\m acbbuð "''ímli. af bl« 1 turnsins í Reykjavík, er þetta í annað skipti, sem Danir þessir hafa beðið um hjálparsveit upp á Eiríksjökul, í veikindatilfellum, sem ekki hefur þótt ástæða til. Hefur í bæði skiptin verið brugð- ið fljótt við' og björgunarsveit send á jökulinn. Dönsku mælinga mennirnir hafa dvalið í fimm vikur á jöklinLun., Hefur verið úrkomusamt ^rtœ tíma og illt að athafna sigjvið tnælingar. — Hefur upp ' á/pðkastíð nokkuð borið á þreytufbg leíða í mann- skapnum. komu skipsins bæði á Akranesi og í Stykkishólmi. Ennfremur verður fólki gefinn kostur á að ferðast um Breiða- fjarðareyjar á smábátum og með bifreiðum til Grundarfjarðar og að Helgafelli. ír :,l Anægjyleg slemmti- ferí með Esjn $. L helgi UM slðastliðna helgi fór Esja skemmtiferð frá Akureyri til Siglufjarðar, Skag-af.jarðar og Húnaflóa. Farþegar voru alls 194 og þar af 50 hringferðafarþegar. Þótti fetðin takast í alla staði hið oezta og var veður hið ákjósan- legasta. Farið var frá Akuieyn' síðdegis á laugardag og haldið fyrst til Siglufjarðar. Var þar kynnt sér atvinnulifið og horft á síldarsölt- un. Um kvöldið var haldinn dans- leikur. Síðan var haldið til Hólma víkur og komið þar um 10 leytið á svuvnudagsmorguninn. Þaðan var siglt út með Stvöndum og á heimleið siglt umhverfis Drangey. Leiðsöjrumaður í ferðinni var Hermann Stefánsson menntaskóla kennari og fræddi hann faiþega um sög^r þeirra staða er komið vatk til. Margt var til skemmtunar um borð í skipinu, svo sem vísna- samkeppni, getraunir, hljómlist og. dans. Komust færrí en vildu í ferð þessa og voru m.a. 40 far-1 þegar í lest í svefnpokum, i YMSIR menn, einkum pretsar, hafa beðið mig að útvega sér þessa bók, sem hér skal nefnd, Af þessu hefir þó lítið orðið. Níi vil ég tjá þeim, sem enn hafa hug á að eignast bókina, að Bóka- verzlun Snæbjörns Jónssonar mun fúslega panta bókina fyrir þá. Hún heitir Power Through Prayer, rituð af E. M. Boundsa gefin út af Marshall Brothers, Ltd. London, Edinburgh & New York. Þetta er tiltölulega lítil bók, 128 blaðsíður og skipt í stutta kafla. Ég eignaðist hana, er ég var í Ameríku, fyrir 20—30 ár- um. Það var tuttug-asta útgáfan, Nú nýlega fékk ég bókabúð Snæ- bjarnar Jónssonar til þess a<3 panta eitt eintak fyrir mig, til þess að sannfærast um, að hún væri enn fáanleg. Bókin kom, og hún er þrítugasta og fyrsta útgáf- an. Má af þessu rá'ða, hver eftir- spurn bókarinnar er. Hún kostar innan við 20 krónur. Ég ræðst ekki í að lýsa bók- inni. Hún er vissulega frábær, og geti nokkur venjuleg bók talizt innblásin, þá er þessi bók það. Ég gerði oft tilraun til að lesa bókina alla í einum rykk, en gat ajdrei lesið meira í einu en 3—5 blaðsiður. Þá rúmaði hugur minn ekki meira í svipinn. Ég varð a'ð nema staðar, hugsa, undrast og reyna að melta mér til gagns þaS sem ég þá hafði lesið. Á ferðum mínum hér um árin, færði ég bók þessa oft í tal við kennimenn landsins, og óskuðu þá ýmsir að eignast hana. Nvj gerir Morgunblaðið mér þann greiða a'ð minna hér með á bók- ina og hversu auðvelt er að eign- ast hana. Færa þeir sér það von- andi í nyt, sem'trúa því, að bókin getji orðið þeim góður fengur. Hún er vissulega andlegur orku- gjafi,^ ; f '. ¦. ' Pétor Sigurðsson. |

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.