Morgunblaðið - 16.12.1955, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 16.12.1955, Blaðsíða 9
Föstudagur 16. sept 1955 MORGUNBLAÐIÐ 9 FRA SAMBANDI UNGRA SJÁLFSTÆÐISMANNA ^t5wm*«r RITSTJÓRI: ÞÖR VILHJÁLMSSON Nýr jpáifur í sögu Vesturlanda ísland ©g varnarsamtök lýðrœöisþjóðanna FÁ MÁL hafa verið rædd af meiri móðursýki og áróðursöfg- um en landvantarmál íslands og þátttaka íslendinga í varn- arsamtökum Vesturlanda. Væri gagnlegt að bregða enn einu sinni upþ f> rir yrasum mónnum syolitlu ljósi þekkingar og skilnings á jiessum mikilvægu málum. Greinarkorn þetta hefur að geyma rckkrar staðreyndir þeím mönnum til minnis, sem enn þora að liugsa í samhengi mn örlög menningarheims þess, er okkur hefur alið. Það er mál margra, að nýr þáttur hafi hafizt í sögu Vestur- landa með víðtæku samstarí'i og samstöðu. flversu hófust sam- 4ök þessi, hverjar vorit ástæður til þess og til hvers eru þau? Þetta vérður lítillega rætt hér á eftir. STEFNT AB HEIMS YFIRRÁÐUM Þarf laust er að benda á þá stað reynd, að kommúnisminn stefnir að heimsyfirráðum. Svo kenna fræðiritin, en ferill þeirra og starfshættir allir sýna það þó ljós legar. Til þess að ná þessu marki hefur bæði verið beitt grímulaus- 'rinr' uftanaðkomandi ofbeldisárás- iim ög skemmdarstarfsemi, sem kommúnistaflokkar stunda til niðurrifs þjóðfélagsins innan frá. Kom hvort tveggja í ljós bæði í Eíðustu heimsstyrjöld og einnig eftir hana. .Með beinum árásum voru eftir- talin lönd og landsvæði lögð und- ir Sovétríkin á þessu tímabili: Eistland, Lettland, Litháen, land- svæði í Finnlandi, Póllandi, Rúmeníu, norð-austur Þýzka- landi og austur Tékkóslóvakíu, en hér var um að ræða lands- svæði 519.396 ferkilómetra að stærð með um 25 milljónum íbúa. Með byltingu kommúnista- flokka, sem voru í algerum, minhihluta, en ntitu stuðnings Rauða hersins hafa þessi ríki crðið kommúnistum að bráð og um le,ið fallið undir yfirráð Sovét Rússlands: Albanía, Búlgaría, Rúmenía, Austur-Þýzkaland, Pól- land, Ungverjaland og Tékkó- slóvakía. Hér er um að ræða land VISIR AÐ SAMTOKUM Framsýnir menn höfðu lengi haft illan bifur á því, sem í vænd- um var, og bent á nauðsyn þess, að stofnað yrði til varnarbanda- lags Vesturlanda. Einna fyrstur mun Winston Churchill hafa hreyft þessu, en það gerði hann í ræðu, sem haldin var í Fulton i Bandaríkjunum í marzmánuði árið 1946. Ýmsir héldu máhnu vakandi, og árið 1948 vakti Ernest Bevin utanríkisráðherra Englend inga, máls á þessu í enska þing- inu. — Marshall utanríkisráð- herra Bandaríkjanna var málinu og hlynntur. Atburðir þeir, er urðu með valdaráni kommúnista í Tékkó- slóvakíu 22. febrúar 1948, urðu mjög ti) að flýta framkvæmdum. Lauk þeim svo, að stofnað var bandalag Nor.ður-Atlantshafs- þjóða 4. apríl 1949. FREKARA OFBELDI Margir höfðu vonað, að sam- tökin ein mundú nægja til að hafa hemil á útþenslustefnu kommúnista og óhætt mundi að fara hægt við eflingu landvarna. Ekki varð sú raunin á. Kommún- istar fundu snöggan blett í Asíu og hófu þar árás. Var málum svo fyrir komið, að Norður-KÓreu- menn voru látnir ráðast á lýð- svæði 1.015.946 ferkilónietra að veldið Suður-Kóreu. Munaði vart stærð með 87 milljónum íbúa. i hársbreidd, að Suður-Kóreumenn Hér var að sönnu hægt um vik. yrðu gersigraðir. . .. . Lýðræðisríkin höfðu afvopnazt. Árás þessi breytti öllu viðherfi. Neína má til dæmis, að daginn, Var nú sýnt, að kommúnistar sem Þjóðverjar gáfust upp, höfðu mundu láta til skarar skríða, hvar Bandarrkjamenn 3.100.000 her- sem einh\'er von væri um sigur. :¦ rrrefin''iL-Evropu, Englendingar Þótti eigi annað verjandi en 1.321.060 he'rmenn og Kanada- varnir Vestur-Evrópu yrðu stór- ••¦•¦f. memí 2S9.Ö0O.*Ári siðar var her- efldar, enda þótt það kostaði ¦ stýrkúr -þeirra á meginlandinu þjóðir þar miklar fórnir. orðinn sem hérsegir: Bandaríkja- Einn þáttur þessa varnarundir búnings var sá, að landvörnum var komið upp á íslandi árið 1951, svo sem alkunna er. menrá< höfðu 391.000 hermenn Eogldndi'n^ár. 488.000 og Kanada- fÆetmíiftngan.- ¦'••'" Sövétríkin skértu á hinn bóg-! , inn herstyrk sinn lítt, og sat AFSTABA RáuðÍTherinn sem fastast, enda KOMMÚNISTA var ærið-að starfa við innlimun Hvarvetna um lönd hömuðust 'eins ríkisins á fætur öðru. kommúnistar svo sem þeir máttu Hélzt svo langa hríð, og enn gegn öllum samtökum: og allri árið 1950, er Atlantshafsbanda- samvinnu Vesturlanda. Sáu þeir lagið hafði verið stofnað, var her- sem var, að hér xriundi kollvarp- ítyrkur þess á meginlandi Evrópu að fyrirætlunum forvígismanna aðeins um 1000 flugvélar og 14 þeirra. Lenin hafði árið 1920 bent herfylki misvel búin og þjálfuð á nauðsyn þess, að kommúnistar og án sameiginlegrar stjórnar. reyndu að etja einu ríkinu gegn Sovétríkin hafðu á hinn bóginn í öðru og mælt af mikilli hrein- leppríkjununi einum 25 herfylki skilni. Stefnan var hin sama, svo yel búin o-£ pjálfuð og um 6000 sem enn er, enda þótt nú sé slegið flugvélar. á strengi þióðerniskennda eða j Hér stóðu þjóðir Vestur-Evrópu öllu heldur þjóðernisöfga og yarnarlitlar, sundraðar og stríðs- þannig hefur baráttan verið allt þreyttar 'andspænis mesta her-- til þessa dags. yeldi heims, sem.að auki naut HVAB ER í HÚFI? þeirrít fqrréttinda að geta haft Samtök þessi hófust á einum flugumenn sína óáreitta og- lög- örlagaríkustu tímum,- sem yfir yerndaða í þessum sömu löndum. Vesturlönd hafa gengið. Hér voru j Slík var aðstaðan, er ráðamenn í húfi grundvallarverðmæti eins vestttrlarsda WMnskí»ðu/.S«»'étrik-; og frelsi og mannréttindi.' Þessar in voru vei á::yegcííOn^n"'meS/að'i'Si'undvanarhui|^iáM#' vesjrænn- leggjá Evrópu Undárk.wiMáöhisnÍ«;íiar nunriingai'' eíga. svo dxup ítók ann,¦ er'-sam;tölt Véfetur&rida \íbt-- í-hverjum þeii^pgg'ji þeiR^hn ust,-.:Og þeirtí varnþaðáðí þákk'a;1 '.ikil, að eigi æj^i að, vcra'þSl'f á að því verki varð eigi lokioXö'SJ'Xiigð ræða gildi þeirra fxekar. í þeim fcfnum eru þó gamaíkunn sannindi, að fáir vita, hvað átt hafa, f'yrr en misst hafa. Víst er ism það, að ávaxta þessara verð- mæta njóta menn í örum fram- förum, blómlegu menningarstarfi á ölJum sviðum og umfram allt í öryggi og réttarvernd. Misbrestalaus er menning þessi ekki. Er óspart á því hamrað af þeim, sern hana vilja feiga og miður væri, ef sá áróður yrði til áð slæva árvekni manna og um- hyggju fyrir þeim verðmætum, er hún geymir svó sem tilgangur- inn er. Það er því nauðsynlegt, að menn geri sér ljóst, að vandamál og ávirðingar vestrænnar menn- ingar eru einkum og fremur öðru vandamál frelsisins. Þau verða ekki leyst með því að ráðast á grundvöllinn sjálfan og rífa hann brott. Slíkt væri uppgjöf, sem leiddi af sér stöðnun og öfugþró- un. Kommúnisminn er umfram allt uppgjöf. Þar vaða uppi verstu draugar fortiðarinnar í mynd átthagafjötra, mannréttindarána, rettarglæpa og hverskyns örygg- isleysis. Gegn þessum ófagnaði beinast samtök Vesturlanda öðru fremur. Jafnframt lýsa þau þeirri trú, að vestræn menning hafi þann þrótt og þann yngingarmátt, sem endast muni til fullkomnun- ar. í trausti þessarar trúar hefur vestræn menning áður verið vopn um varin. Hún hefur því náð að blómgast og fullkomnast og svo mun enn verða meðan þeir, sem hennar skulu gæta, þekkja skyldu sína. AFSTAÐA ÍSLENDINGA Þátttaka íslendinga í þessu samstarfi er rökrétt afleiðing af stöðu þeirra og menningartengsl- um. Hér sem annars staðar hafa kommúnistar hamazt gegn slíkri þátttöku á nákvæmlega sama hátt og kommúnistar í öðrum löndum. Til eru og fleiri en komm únistar, sem hafna vilja þátttöku i varnarsamtökum þessum. Sjón- armið þessara manna er grund- vallað á þeim misskilningi, að menning íslendinga og sjálfstæði sé eitthvert einangrað fyrirbæri. Þeim er ekki ljóst, að íslenzk menning er einn þáttur vestrænn ar menningar og mun hrynja um leið og hún. Dagar íslenzks full- veldis yrðu taldir um leið og Vest urlönd yrðu hneppt í fjötra. Það, sem gert er til varnar frelsi Vesturlanda og menningu þeirra, er einnig gert til varnar frelsis íslands og mehningu þjóð- arinnar. Stjórn Stefnis, félags ungra Sjálfstæðísmanna i Hafnarfirði. >-f Fremri röð (talið frá vinstri): Valur Ásmundsson (ritari), Katrir. Káradóttir, Bjarni Beinteinsson (formaður), Sigurdór Hermunds son. — Aftari röð: Ragnar Jónsson, Magnús Sigurðsson (gjaldkeri). Ólafur Pálsson (varaformaður). Á myndina vantar Magnús Guð jónsson. Fró Stef ni í Haí narl ir ðí STEFNIR, félag ungra Sjalf- stæðismanna í Hafnarfirði, hef- ur á undanförnum árum starfað af þrótti. Er það mál manna, að félagið hafi átt sinn drjúga þátt í sigrum Sjálfstæðismanna þar í kaupstaðnum í síðustu kosning- um. Var það fyrst, að Hafnfirð- ingar endurnýjuðu ekki þing- mannsumboð Emils Jónssonar, en vöidu Ingólf Flygenring til þing- setu, og síðan það, að áratuga gamall meirihluti Alþýðuflokks- manna í bæjarstjórn var brot- inn á bak aftur. Aðalfundur félagsins var hald- inn 10. okt. í haust. Síðan hefur starf Stefnis fyrst og fremst mót azt af undirbúningi þings Sam-'- bands ungra Sjálfstæðismanna, en það stóð sem kunnugt er | Hafnai'firði snemma í nóvember. Þótti allur undirbúningur og við- urgerningur þar í Firðinum með ágætum. í vetur verður .starfsemi fé- lagsins með svipuðu sniði og áð- ur. Það ráðgérir m. a. fræðslu- fundi og skemmtanir. Hin fyrsta þeirra verður árshátíð féiagsinf á annan dag jóla. ÞJÓÐERNISLEGAR HÆTTUR í slíku samstarfi geta menn misst úr höndum sér ýmis þjóð- leg menningarverðmæti. Er þetta vandamál, sem mikið er undir, að rétt sé á tekið. Sumir telja það lausn á öllum slíkum vanda, að landvarnir verði afteknar og er- lendir hermenn, þeir er hér hafa dvöl, verði sendir heim. Slíkt er misskilningur. Hið raunverulega vandamál er jafn óleyst eftir sem áður, þótt herliðið verði látið hverfa brott. Erlend áhrif verða ekki umflúin. Þau berast með ýmsum leiðum og munu fara vax andi, eftir því sem samgöngu- tækni fleygir fram. Lausnar á þessum vanda verður hyer ein- staklingur að leita með menntun sinni og menningaratgervi — annars staðar er hana ekki að finna. Flest það óhéillavænlegt, sem fyigir hersetunni hvort heldur í Alyktanir 13. þings SUS um utanríkismAl UNGIR Sjálfstæðismenn telja, að frelsi landsins og sjálfstæði verði því aðeins tryggt, að þjóðin haldi áfram samstarfi sinu við aðrar lýðræðísþjóðir og taki þátt í samtökum þeirra til verndar friði og frelsi. -» Ungir Sjálfstæðismenn telja nauðsynlegt að hafa varnir í land- inu, þegar öryggisástæður krefjast. Þingið leggur áherzlu á að Islendingar taki í sínar eigin hendur allan rekstur Keflavíkur- fiugvallar Og allar framkvæmdir, sem þar eru unnar. Ungir Sjálfstæðísmenn álíta, að segja beri upp landvarnasamn- ingnum við Bandaríkjamenn strax og fært þykir. Jafnframt verði komið á fót íslenzkri öryggisþjónustu, er geti áfriðartímum, leys^t .þúxaf erlendu yarnarsveitir aí, hólmu^ _ I Mngið skorar .1 ríkissl.,joriiin:i að hlutast til um að þe^ yerði stranglega «-;i-(í, V vjnnu landsmanna í.þa^u yarn^rfraBiÍ.vaímd- arina. v*fði á-hv<jrj.ujrjot;tín>*;hagað|þa4ui»g,-aið hún rask^ekki eðii. legri þróun,aMnA>»ivegajrin«'>!Og rÆist ekki ;á MgsBJUoir&MÉfWI, " erida til sjávarr:«t";:^veita;.'; r; x&uat JMB 5tv Iíív r^»m menningar- eða efnahagsmálum, er i rauninni sjálfskaparvíti. Ei' íslendingar standast ekki þessa raun, er þeim í raun og veru ekki • við bjargandi, ekki sízt þegar á það er litið, að þeir losna við flestar aðrar fórnir, sem þjóð- irnar færa í ríkum mæli til vernd ar frelsi sínu. Nú er svo komið, að þessi samtök eru -eina von Vestur- landa,"ef þau eiga að halda frelsi sínu og menningu. Illt yrði til þess að vita, ef gamlir hleypidóm- ar og öfgar yrðu til þess að sundra samstarfi þessu. STEFNA FRAMTÍDARINNAR Enda þótt það sé í raun réttri engin lausn á hinu raunverulega vandamáli, að herlið það, er hér hefur dvöl, hvéi'fi brott, er sjálf- sagt, að það verði hér ekki lengui en þörf krefur. Hefur og stefnan verið sú frá öndverðu. Sumir telja, að friðarhorfui. hafi batnað svo mjög, að rétt sé nú, að afnema landvarnir hér. f þessu sambandi ber þó að minna á, að deilumálin verða ekki leyst með víndrykkju og veizluhöld- um, svo sem sumir virðast telja og erih er ósamið um nær öll deilumál. Ekki veiður séð að stefna Sovétríkjanna hafi breytzl; tilmuna, enda þótt svo hafi virzt á tímabili s.l. sumar. Betf; friðarhorfur eru öllu fremur að þakka efldum vörnum- 'vð? æðisbjóða. og þeim vörnum verður að sjálfsögðu að haldáþar til er ótvírætt kemur í ljós raun- veruleg stefnubreyting einræðis- ríkjanna í austri. Kommúnis'.-ii- stimpluðu- sam- tök lýðræoist..odan>,a áiásarsam- tök. Nú, er þau hafa eflzt or: dafn- að, ræða þeir sem ákafast una bétri frið;::'hnffuf.~Sýf(ii'AÍ>ftta, að rélt var, ,;t:j(ír,|;ri»e^n sugt" :. ,-r' við stofnun AtlantSiafsbandalagslns, að 'þáðv:m. "-dí'H-erða b^óstvörtí'* friðá'rihs.: "• ": ¦'• ¦¦ aafsyiH - -FVsmh; • á h^\ -"12 -

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.