Morgunblaðið - 16.12.1955, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 16.12.1955, Blaðsíða 16
^eðurúfflf í dag; A-kaldi eða stinningskaldi. Víð- ast léttskýjað. JÍ0r@íjíttilbli 8 288. tbl. — Föstudagrur 16. desember 1955 dngar Ul jóla ¦ ¦. : Tíminn étur oian í sig þvætfinginn um hifaveituufnot Morgunblaðshússins Er nú almennt hafður að háði og spofti fyrir hræðslu sína við húsið TÍMINN neyðist til þess í gær að éta ofan í sig þvætting sinn um hitaveituaf not Morgunblaðshússins. Minnist hann nú ekki iengur á „dælur í kjallara Morgunblaðshaliarinnar", er „starfi nótt *neð degi" og „sogi til sín vatnið miskunnarlaust" frá íbúðahverf- um Vesturbæjarins. En þessar staðhæfingar Tímans voru rækilega reknar ofan í hann með yfirlýsingu hitaveitustjóra hér í blaðinu. jHitaveitustjóri lýsti því yfir að engar dæiur væru í húsi Morgun- blaðsins, „hvorki á hitaveituheimæðinni né á hitakerfum". Og Morgunblaðshúsinu væri skammtað heitt vatn „eftir sömu reglum Qg öðrum húsum í bænum.' Þar með var ekkert eftir af rógi Tímans. Hann hafði gersamiega allur verið hrakinn. NÝJAR BLEKKINGAR REYNDAR í gær viðurkennir Framsóknarmálgagnið þetta Hka. En það kann þó ekki við annað en að reyna nýjar blekkingar. Þær kynnu að geta dugað í einn dag, þar tii sannleikurinn um staðreyndirnar v/rði leiddur í Ijós. Tú&inn birtir mynd, sem á að sýna „sérstaka aukaleiðslu vegna Morgunblaðshállarinnar". Lætur blaðið að því Uggja að þessi hitaveituæð eigi að sjá Morgunblaðshúsinu einu fyrir heitu vatni. Sannleikurinn í málinu er hins vegar sá, samkvæmt upp- lýsingum, sem Mbl. hefur fengið hjá hitaveitustjóra, að þessi æð á að sjá tveimur götum, Mjóstræti og Fishersundi, fyrir heitu vatni. En í þessum götum eru 13—14 hús, auk Morgunblaðshússins. I>annig er allt á sömu bókina lært hjá Tímanum, Hann fer með eintóm ósannindi og þvætting um hitaveituafnot Morgunblaðshússins. Svona getur hræðslan, jafnvel við dauða hluti eins og hús, hlaupið með Tímamenn í gönur. í sumar vildi Tíminn láta „rífa Morgunblaðshöllina til grunna." Þegar það í'ékkst ekki má hann ekki heyra nefnt að húsið fái heitt vatn eins og aðrar byggingar á hitaveitu- svæðinu !! Er nokkuð að furða þótt þetta síhrædda blað sé nú al- mennt haft að háði og spotti meðal Reykvíkinga? Samþykkl að undir- búa srníði nýs bæj- artogara VaH 60—70 metra níður í fjöru Á FUNDI útgerðarráðs Bae.1- arútgerðar Reykjavíkur ttinn 7. þ. m. var samþykkt aS feía framkvæmdastjóronum ¦ að hefja undirbúning að smiði nýs togara, er sé ekki minni en 190 feta langur. Skulu þeir leita tilboða um smíði skips- ins, athuga lánsmöguleika og leggja siðan niðurstöður fyrir útgerðarráð. Jafnframt var framkvæmda stjórunum falið að athuga möguleika á endurnýjun elztu togara Bæjarútgerðarinnar í samræmi við tillögu borgar- stjóra um það efni, sem sam- Mynd þessi sýnir, hvernig húsið brotnaði alveg af jeppanum R-3997, þykkt þ m. var í bæjarstjórn 5. Áællanir v ukniií \mmk Aðkallandi að bæta úr vatnsskortinum í bænum SKYRT var frá þvi i blaðinu í gær, að vatnsveitunefnd. bæjar- ins hefði borizt skýrsla frá tveim verkfræðingum, er falið yar að gera athuganir á möguleikum um aukningu Vatnsveitu Reykja- víkur. Nefndin hefur fjallað um til- tögur verkfræðinganna og haft við þá náið samband og tekið saman skýrslu sem hún r>ent bæjaryfirvöldunum. er fjallað um Ieiðir.til þess að bæfa úr vátnsskortinum í bæn- um,: og telur nefndin að auka verði eftirlit með vatnsnotkuninni almenht og •lemja verði reglugerð fyrir Vatnsveitu Reykjavíkur, gerð verði heildaréætlun um dreifí- æðar um þau hverfi, sem þegar eru byggð eða verið er að byggja þar, sem tekið sé tillit til þeirra svæða sem óbyggð eru, lðgð verði aðaldreifiæð fyrir Vesturbæinn á meðan undirbúningur að aukinni aðfærztu á vatni til bæjarins fer fram, og .að hafinn verði undir- búningur að byggingu vatns- geyma. *#^|: Nefndin telur, að á næstu ár- um þurfi að verja allt að 10 millj. króna til endurbóta á aðalvatns- æðum bæjar.kerfisinsi og er þá innifalin fyrrnefnd jiý æð fyrir Vesíu2'bæiiin. Alitsgerð vatnsveitunefndar er •njög ýtarleg, og segir, þar að 'okum oi,'ðrétt: Nefndin telur, .. að • fleiri og Sterkari rök mæli með þvi: að i gera beri steyptan stokk fremur en dælustöð, en hún komi bá og því aðeins til greina, að ekki reynist mögulegt að útvega nægi- legt fé til áð gera stokkinn. Og telur nefndin, að stokkurinn eigi að geta flutt 2000 sekúndulítra. Því ályktar nefndin að leggja til við bæjarráð, að gerður verði steinsteyptur vatnsstokkur frá hefur I Helluvatni að Árbæjarstíflu, og Fyrst I þaðan til Reykjavíkur verði lögð pípa, sem flutt geti 400 sekl. Með þessum framkvæmdum væri að'fullu leyst vatnsrennslið til bæjarins næstu 25 ár. í vatnsveitunefnd bæjarins eiga sæti þeir Guðmundur H. Guð- mundsson bæjarfulltrúi, Jón Sig- urðsaon vatnsveitustjóri og Rögn- valdur Þorkelsson verkfræðing- ur. — 25—26 þós. söfnuð- ust í Auslurbænum SKÁTAR fóru í gærkveldi un Austurbæinn á vegum Vetrar- hjáiparinnar. Höfðu borizt kr. 25.500,00, er blaðið hafði sam- band við Vetrarhjálpina um hálf tólf leytið, en þá voru nokkrir skátar enn ókomnir. í kvöld heimsækja skátarnir úthverfin. Lýsingin ^i<5 Aiistiirvöll til stórbóta í GÆRKVÖLDI var kvéikt í fyrsta akipti á hinum nýju götu- ljósum við Austurvöll og er mun urinn ótrúlegur frá því sem var. Er allt svæðið umhverfis Aust- urvöll nú svo vel lýst að í skammdegismyrkrinu myndi 25 eyringur sem vegfara'ndi hefði misst sjást langt að! Hin mikla Ijósadýrð við Austur- sem valt út af Bolungarvikurveginum 60—78 m niður í fjöru. Þa8 verður að teljast kraftaverk að enginn hinna fimm, sem í bílnunf var, skyldi slasast hið minnsta. Vifakerfið víð Isafjzrðardjúp o| Súgandafjörð mU bæft Tillaga Sigurðar Bjamasonar og Kjartans Jóhannssonar TVEIR Vestfjarðaþingmenn, þeir Sigurðnr Bjarnason og Kjartaa J. Jóhannsson lögðu í gær fram á Alþiagi tillögu til þings- ályktunar um aS bæta vitakerfið við ísafjarðardjúp og Súganða- fjörð. ICr hún svohljóðandi: „Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að láta i sam- ráði við vitamáiastjórnina bæta vitakerfið við ísafjarðar- djúp og Súgandaf jörð. Sérstaklega skal að því unnið að auka ljósmagn vitanna á Arnamesi, Óshólum við Bolungarvik og a» Gelti." KVARTANIR SJÓMANNA ! ströndinnL Hefur og verið mark- I víst að þvi unnið undanfarin ár að bæta vitakerfi landsins. Era ýmsir gömlu vitanna eru þó ekki eins fuilkomnir og skyldi. Virðist það vera staðreynd um þá vita, sem hér að framan greinir. Flutníngsmenn þessarar tillögtt í greinargerð, sem fylgir til- lögunni segir á þessa leið: Vestfirzkir sjómenn hafa oft undanfarið kvartað undan því, völl minnir á þá knýjandi þörf að ýmsir vitar landshluta síns sem er á því að bætt verði götu- væru ekki nægiiega sterkir. lýsingin í Miðbænum, t. d. er Hefði það í för með sér öryggis- leggja því til, að ljósmagn þeirra lýsingin í Austurstræti, aðalgötu leysi og erfiðleika við landtöku verði aukið. Er það í samræmi bæjarins, afar ófullkomin og ef f vondum veðrum. Sérstaklega yið óskir þeirra sjómanna, sem ekki væru verzlanirnar með upp hefur þetta þótt við brenna að hér eiga helzt hlut að máli. Verð- lýsta sýningarglugga sína, þá því„ & snertir aðalvitana við ur því að yænta þess, að allt sæist hve léleg lýsingin er þar. Isafjarðardjúp, á Óshólum í Bol- verði gert, sem unnt er, til unv. Götulýsingin við Austurvöll er ungarvík, á Arnarnesi og á Gelti bóta í þessum efnum. stórt stig fram á við og hlýtur við Súgandafjörð. Hefur því ver-j bætt götulýsing víðar í bænum ið farið fram á það, að ljósmagn að fylgja í kjölfarið. t þessara vita yrði aukið. Prestkosningar á PATREKSFIRÐI, 15. desember. < — Prestkosningar fóru fram ál Patreksfirði sunnudaginn 11. þ.' m. Tveir umsækjendur voru um brauðið, þeir séra Lárus Hall- dórsson prestur í Flatey og cand. theol Tómas Guðmundsson í Reykjavík, en fyrir nokkru tók séra Lárus umsókn sína aftur. Kjörsókn var fremur lítil. Af 465 á kjörskrá kusu aðeins 166. Orsök þess hve kjörsóknin var lítil er vafalaust sú, að mikil veikindi hafa verið hér vegna mænuveikifaraldursins og eru margir kjósendur fjarverandi. — Auk þessa var veður með versta móti það sem orðið hefur á vetr- inum. — Karl. Sljómálasiámskeið Heimdaflar ÖRYGGISMAL Það er kunnara en frá þurfi að segja, hversu þýðingarmikið það er fyrir öryggi sjómanna, að góðir og ljóssterkir vitar séu á Jólafeyfi þingmanna 17. des,—5. i< Bókmenntakpning á verkum Kiljans á Akureyri AKUREYRI, 15. desember. — Á sunnudaginn s.l. efndi fulltrúa- ráð verkalýðsfélaganna á Akur- eyri til bókmenntakynningar á verkum Halldórs Kiljans Lax- ness. Flutt var erindi um Halldór STJÖRNMÁLANÁMSKEIB Kil;an og Jásu leikarar siðan upp Heimdallar heldur áfram í kvöia landsins og sparisjóðuni BvnmefnA-físÍn.otf oinui lé(*'a£ n#iiá& tidú ur verkum hans. Var bokmennta- kl. 8,30 í VR. — Umræðuefni: A-skuIdabréf, en þau ern skatt-, Norðlendingur seldi í Bremer- kynmng þesSl fjolmenn og vel Afengismál. Ennfremur leiðbein- frjáls og undanþegin íramtals- haven 18 des 191 lest af fiskl tekið. - Jonas. ingar í mælskulist. skyldu. v+tUi Ifyrir 95 þusund ríkismörk. Vísitöluverðbréf til sölu á ný Á VM það bil vikutíma seldust öll hin visitölutryggðu og skatt- frjálsu verðbréf, sem Lands- banki íslands hóf sölu á nú í vet- ur. í dag verður byrjað á sölu nýrra visitölubréfa að upphæð nærri því Z milliónir króna. Talsvert margir hafa paritað bréfin, og verða þau afgreidd næstu daga. Viðbúið er að bréf þessi séljist skjótt upp. Sala þessara vísitölnbréfa hef- ur vakið athygli víða um heim, einkum þó á Norðurlöndum, en þaðan hafa borizt fyrirspurnir til Landsbankans um sölu bréi- anna. Enn eru til sölu í bönkum ÞAR sem nú er ljóst orðið að Alþingi gelur ekki Iokið stori - um fyrir áramót, hefur for- sætisráðherra nú borið fram tillögu um að fundum þings- ins verði frestað frá 17. des., enda verði það kvatt saman aftur eigi síðar en 5. jan. 1956. Akureyrartogararnir hafa aflað vel AKUREYRI, 15. des. — Togarinn Kaldbakur landaði á Akureyri 5. des. s.l. um 165 lestum af salt- fiski og fór aftur á veiðar dag- inri eftir. Svalbakur landaði urrí 25. nóv. um 115 lestum af saít- fiski og 29 lestum af nýjum fiski. Hann fór á veiðar aftur 27. nóv. Harðbakur seldi í Bremerhav- en 251.674 kg. af fiski isuðum fyrir tæp 100 þúsund mörk. Tog- arinn kom til Akureyrar 29. nóv. og fór á veiðar 1. desember. Hinn 10. desember s.l. landaði Sléttbakur hér 116 lestum af salt-

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.