Morgunblaðið - 15.10.1961, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 15.10.1961, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLAÐIb Sunnudagur 15. okt. 1961 heimsdkn hjá verkalýös- féfögum í Bandaríkjunum p ^ evtar Guðna H. Arnason trésmið NtJ 1 SUMAR átti ég þess kost staðsett alíslenzk' fyrirtæki, sem að ferðast um Bandaríkin í.boði kunnugt er, Coldwater Seafood ríkisstjórnar Bandaríkjanna,1 Corporation (Sölumiðstöð hrað- ásamt fleiri mönnum frá íslenzk i frystihúsanna) og vinnur að fullu um launþegasamtökum. Ferða- úr íslenzkum fiski ýmiskonar félagamir voru: Már Jóhanns- son (Verzl.mannafél. Reykjavík- ur), Eyjólfur Sigurðsson (Hið ljúffenga fiskrétti, tilbúna á borð amerískra húsmæðra. Þarna er stórmerkilegt stárf unnið, undir xsl. prentarafélag), Karl Steinar stjórn duglegra og vel menntaðra Guðnason (Verkalý'ðs- og sjó- j íslenzkra manna. Við skoðuðum mannafélag Keflavíkur), Þór þessa íslenzku fiskiðnaðarverk- Ingólfsson (Iðnnemafélag Akur- j smiðju og þótti mikið til koma. eyrar) og undirritaður (Tré- j Er skemmst frá því að segja að smiðafélag Reykjavíkur). Til-j móttökur allar voru með mikl- giangur ferðalagsins var að kynn 1 um myndarbrag af hálfu íslend- ast verkalýðs'hreyfingunni í inganna, sem þama vinna. Báru Bandaríkjunum, starfi hennar, þeir okkur á höndum sér þá og skipulagi, svo og vinnutilhög- : þrjá daga, er við dvöldum með un og menntun hinna ýmsu þeim. Meðal annars komum vinnustétta, og síðast en ekki við á tvö íslenzk heimili, til hjón sizt, að ferðast um og skoða ýms- anna Jóhannesar Einarssonar, ar framkvæmdir, iðnfyrirtæki, iðnskóla og byggingaframkvæmd ir o. s. frv. verksmiðjustjóra og konu hans og einnig til Guðna Gunnarsson- ar, fiskiðnfræðings, og konu _. , , , , , -. hans. Þáðum við hjá þessu fólki Eins og kunnugt er, þa hefir| ra„CT1J1T.lpf,nr TTm bessa fjoldi þjoða um allan heim tek Guðni H. Arnason rausnarlegar veitingar. Um þessa ni pjooa um al™n"jhelgi voru staddir þarna ýmsir !ð þann hatt upp að bjoða tilj |. lslendi þ á. m. Árni foila ur syo að segja ollum olafsson með |jölskyldu sinni og stettum bJ oðfelagsins, til þess . In ssJon en þeir veita *ð kjmnast þattum og si um fyrirtæki*u forstöðu, með að- viðkomandi . þjoða, serstaklegaj , New York ’ Luk. Má geta þess t. d. að^á síð- á 4aia að ^hitt f°oe dveRa^eð samninga Um 011 Bandaríkin’ en ustu 8 árum hafa yfir 6000 manns ég note þette tækifæri tii báðir sknldhinda tiJ fra verkalyðshreyfingum 62 | að gþakka þvi indælar mót- landa komið i shkar kynmsferð- fv' „„ ánæsiuieear samveru- “* * ir til Bandaríkjanna einna. Ferða! tnk r g anægJuies31 samveru kvoddu sattamonnum. lag okkar hófst að mórgni 19. stun ir- júní og var farið með flugvél frá Loftleiðum til New York, og Stöðvar verkalýðshreyfing síðar strax áfram til höfuðborg- arinnar í New York. arinnar Washington D.C. Kom- um við þangað um kvöldið, eft-1 New York og dvalið þar í rúma vetrinum fjölgar þeim, verða um 3000, og þá eru nemendurnir meira blandaðir, eða um helm- ingur af hvorum — svörtum og hvítum mönnum. Nemendur voru bæði stúlkur og piltar, allt ungt fólk á aldrinum 17—22 ára. Við heimsóttum einnig stofn- un þá, er sér um íbúðarhúsa- byggingar á ‘vegum borgarinnar, en hún heitir „Chicago Housing Authority“ og skoðuðum mikl- ar byggingaframkvæmdir á henn ar végum. I Chicagoborg hefir verið unnið geysimikið á und- anförnum áratugum að því að byggja upp ný íbúðahverfi, þar sem áður stóðu gömul borgar- hverfi. Er þetta gert með þeim einnig verkstæðin, þar sem bíla- hætti, að heil svæði eru tekin mótorarnir eru settir saman, og fyrir í einu. Ollum gömlum hús að síðustu safn Fordverksmiðj- Um er sópað burtu, í bókstaf- anna. Þar var t. d. í fullri stærð íegri merkingu þess' orðs, með „framtíðarbíllinn" á tveimur stórvirkum vélum. Síðan er hjólum og einna líkastur þotu- byggt upp að nýju. Þessar fram flugvél í laginu. Allt er mjög kvæmdir á vegum borgarstjórn- stórbrotið í þessum verksmiðj-' arinnar í Chicago hófust árið um, byggingar o. s. frv. og ég 1938, en voru ýmsum erfiðleik- vil geta þess til gamans, að ég Um bundnar á stríðsárunum. Þó spurði leiðsögumann okkar að var 1946 búið að byggja húsa- því, hvað bílastæði, sem við vor ( samstæður samtals um 10.000 um að horfa á tæki marga bíla. íbúðir. Næstu árin voru svo Hann sagði að þetta tæki 24000 fullgerðar 16.000 íbúðir til við. bíla, en sagði jafnfnamt, að við bótar, en nú i sumar var enn verksmiðjurnar væru fjögur önn unnið af fullum krafti og í árs- ur af svipaðri stærð. j lok 1961 á að verða lokið þeim Merkasta heimsókn okkar í byggingum, sem nú eru á döf- Detroit var í aðalskrifstofur lnni með samtals 9000 ibuðum. sambands bíla- og flugvélaiðn-, programmið er svo aðarverkamanna. I þessu verka-i Það- að byggja þa stærstu husa- lýðssambandi eru 1200 félög, og samstæðu, sem byggð hefir ver- heildarmeðlimatala er um 1.200 í lð,J. einu 1 nokkurri borSJ Banda 000 menn. Forseti sambandsins rlkJnnum- Þetta verða 12 >-blokk er Mr. Walter Reuther, en það lr hver beirra 16 \æðir- me» er svo meðlimur i AFL-CIO. ■ s’amta]s 4450 lbuSum. Þessu a að Þarna var okkur sagt frá ýmsu, er varðar starf manna við bíla- iðnaðinn aðallega. Og vil ég geta þess helzta. Eitt stærsta og erf- iðasta vandamálið er að skapa félagi sáttasemjara á staðnum Akvæði um þessa meðferð deilu mála eru í fjölda kaup- og kjara báðir aðilar skuldbinda sig til þess að hlíta þeim úrskurði, sem upp er kveðinn af þessum tli- vera lokið í árslok 1963. Þetta nýjasta fyrirtæki mun kosta um 68.000.000 dollara, þegar með eru taldar verzlunarbyggingar — samkomuhús — leikvellir o. vinnu fyrir fólkið, og 'ke\ndu' forsvarsmenn aðallega um hinni 5 88 & háþróuðu vélvæðingu? en þó sér: W\\UTn’ 7° °g gatnagerð staklega sjálfvirku vélasamstæð i asamt tl lleyrandl’ er talmn \aIÍ sagour liður 1 kostnaðaraætlun unum, sem sifellt eru að yerðaj^^ framkvæmda Fróðlegt fullkomnan með hverju an sem .. , líður. Nefndu þeir einfalt dæmi'^L að sl« bvernig undirstoður bessu til sönnunar Arið 1947 i bessara miklu bygginga voru unnu 649.000 menn í bílasmiðj- ge.rö?5arf en J,arðvegur barna r u • 4?_, blautur og svo ajupur ao unum í Detroit og þeir fram-! t _ i • j j a oí\í\ 9ao •» >i ' -ni„ ' • eKKi var nsegt ao komast niour I samtölum kom það víða framj \60 \am ’ vinnandi mönnu\ ao/æsta\ fH?'diúp™® m 1 ?ð ,bessi. storf n;ota,.vlnsælda fækkað, voru ekki nema 612.000.' bolurum 20 m d]upar 1/4 m 1 bæði hja verkalyðsfelogum og En það ár voru framieiddir 7.900 ' pvermal f ——— i • . « • v im | V11111U V CHCIIU UIll UE ct (J VmiS jafnve! erfið deilumál eru leyst ir* ágæta ferð að heiman. í Washington. Dvalið var í höfuðborginni í 18 daga og var ýaaist hlustað á fyrirlestra eða farnar kynnis- ferðir um borgina. Allir voru þessir fyrirlestrar viku Þar í borg voru heimsóttar ýmsar stöðvar verkalýðsfélaga, t. d. höfuðstöðvar sjómanna á austurströnd Bandaríkjanna og aðalskrifstofur hafnarverka- manna í New York. Sjómanna- samtökin höfðu þá nýlegá stað- ið í verkfalli, en því lauk með mjög fróðlegir og fjölluðu um því að foM’etí Bandaríkjanna margskonar efm, en þo aðallega bannaði það og beitti til þess um sögu og starf verkalýðsfélag anna í Bandaríkjunum. I Washington er stofnun sem kölluð er „International Center“. landslögum. er kveða svo á, «ui ., - ,, .. „ . , verkföll mégi banna. . ef hann | fljótt og örugglega með þessu móti. Hið opinbera kemur hvergi nærri þessum störfum, nema um stórmál sé að ræða, er varða þjóðarheildina alla. Ýmislegt fleira sáum við og heyrðum i New York. Meðal annars skoð- uðum við ýmis söfn og bygging- ar, svo sem hina miklu og fögru byggingu Sameinuðu þjóðanna, Empire State-bygginguna o. fl., að einnig vorum við viðstaddir telur að þjóðarheill sé stefnt í1 biasjónvarpsstöðinni,, skoðuðum 000 bílar. Dæmið skýrir sig með nokkurra metra millibili, en einnig boruð göng á milli holanna. Þetta var allt sjalft. Stöðugt er unnið j Því j ]Wbbundðög síðan steypt UPP að reyna að stytta vmnuvAuna JÞann stancfa þessi stóyp húfPá moir.Q cwn mi (4.(1 ct > ncf mpn. ö . . . _ „ meira en nú er (40 st.) og með- al annars er sótt mjög hart eft- ir því að fá eina helgi í mánuði þriggja daga helgi. Sumarfrí eru 3—3% vika eftir starfsaldri. Fé- lagsgjöld borga menn mánaðar- lega og eru þau há á þeirra mæli kvarða eða 5 dollarar. Þessir peningar renna að mestu i at- vinnuleysissjóði, og veitir ekki af, vegna þess að alltaf er eitt- hvert atvinnuleysi í stéttinni. En þegar menn verða atvinnulaus- ir, fá þeir greitt sem svarar 65% súlum, en ekki er hafður neinn kjallari undir. Eg vil geta þess til gamans og fróðleiks, að aðalverktaki þess- ara nýjustu byggingafram- kvæmda var sænskur húsa- smíðameistari, Gustaf K. New- berg að nefni, er kom sem inn- flytjandi til Bandaríkjanna árið 1940. Hann er nú talinn einn af fjórum stærstu verktökum í byggingaiðnaði vestan hafs, og kvað hafa mjög marga iðnaðar. u 4 . _ voða. Þessi lög eru mjög óvin-1 brezka stórskipið Queen Mary _ o......................... . —-------- Hun hefur það hlutverk m. a. að gæl meðal vinnandi fólks í Banda 1 og slðast en ekkl Slzt saum vlð: af venjulegum tekjum, í allt 39 j menn fra Norðurlondum í sinni kynna erlendum gestum það rikjunum |hmn „fræga songleik „My Fair vikur. Heildarsamningar eru þjónustu, vegna þess að þeir i x A ' t _a.,“ gerðir til þriggja ára, en á svoj hafa alveg sérstaklega gott orð 1nv> M,. 4íw> nLil: nbr>r>nrt TrTYI 1C 9 CPT CPm rf T— 4r/\T«1rman v> nrí helzta, sem þar er að sja. A veg- New York h8fn er stærsta Lady . um þessarar stofnunar var far- j höfn Ameriku og hafnarverka- ið a ymsa merka staði og Þeir enn eru þar mjög sterkir fé_ skoðaðir. I lagslega. Kaup þeirra er mjög Eitt smn var t. d. fanð i kynn, gott eftir því sem um er að ræða isferð viða um borgma. Þa skoð- j almennri verkamannavinnu, uðum við m. a. Howard-haskol-| vinnutimi er svipaður og hér ann og St. Marys Shrine kn-kj- heim,a dagvinna frá 8-12 og una, sem mun vera ein stærsta j_5 Eftír það er yfirvinna, sem kirkja 1 heumnum, feikilega greidd er með 50% álagi. Helgi- fogur og tilkomumikil byggmg. d eru taldir 13 á ári en af I þessan ferð voru menn hvaðan þeim eru 9 greiddir sem unnir_ Slasist menn við vinnu, fá þeir greidd sem svarav 85% af meðal- launum þeirra starfshátta, sem æfa að úr heiminum og var ekki laust við að litið væri með dálít- ill forvitni hver á annan, svona fyrst í stað. En vel fór á með í Detroit og víðar. Frá New York var farið til! °Sum með aukasamnmgum. er borgarinnar Syracuse í New j latnir eru gilda til loka aðal- York-ríki, en þaðan til Geneva-| samningstímabils. löngu tímabili skapast oft ýmisj a ser sem góðir verkmenn, að vandamál. sem leyst eru jafn- hverju sem þeir ganga. Af öllum þeim margvislegu verkfærum, er þarna voru not- uð, þótti mér skemmtilegast að borgar í sama ríki, og dvalið i okkur var sagt að alltaf væri borfa a hlna nsastóru lyftikrana. þar í viku. Þá var haldið til|rikjandi mikin spenningur í ?a0nTn g?td k S«-UPP Buffalo og dvalið þar 1 ruman, bílaiönaöinum, þegar sumri hall! \ 20, hðr ef.með burftl> og sólar'hring, en tíminn notaðurjaði hvert ár, en það er vegna' y°ru,,beir að slalfsogðu noteðir til þess að fara í skemmtiferð j þess að þá nálgast sá tími, að L1 rfmsflutnmga. Eg spurði að Niagara-fossunum. Þessir 1 nýja ,,Modelið“ fær að sjá dags-1 3 Samni mmu að þvi. hvað fossar eru þekktir um allan heimj ins ijés. Þannig voru nú í surnar sv?na verkfæn kostuðu, og var fyrir fegurð og tign, enda er ó slitinn ferðamannastraumur þarna alla tíð. Það er ógleyman , , , _ . þeir unnu með. svo lengi sem okkur, þo að við værum smn ur þeir eru óvinnúfærir. Þó er sá leg sjón að sjá þessa miklu hvern attmni, Formosa — Ghana háttur á hafðuri að menn fá fossa að degi til. En þegar kvöld —: Cmle — Japan Holland hærri slysagreiðslu ef þeir slas-|ar og myrkur er komið, þá eru Filabemsstrondm — Indland, að agt um þorð j skipi heldur en ef j Þeir lýstir upp með sterkum ogleymdum okkur Islendmgun- þeir glasast á byrggju eða í vöru Ijóskösturum, í öllum regnbog- um — og amensku leiosogumonn gkemmujn I ans litum. Skortir mig alveg orð unum — og var mjog skemmtl' j Meðal þess sem við heimsótt- til Þess að lýsa því, sem fyrir legt að kynnast folki fra svo. um f Ngw York voru aðaiskrif_1 augun ber, þegar þessir miklu morgum þjoðum. , stofur Félags sáttasemjara í fossar steypast fram af hamra-, ________________ 0__„ __________________ KomiD var 1 pmgnusm °g pao Bandarikjunum Þessi storf eru brúnunum, baðaðir 1 marglitu1 haft í för með sér mikið fjártjón skoðað — og komið m. a. 1 Dað- unn á ut n hátt þar heid ! ljosafloði. Það er ægifogur sjon fyrir viðkomandi bílasmiðju. ar þmgdeildir, þar sem^fundu ur en hér tiðkast_ Qg má^gja að| og tignarleg. | y I þessi störf séu alveg sérstök at-1 Frá Buffalo var haldið til hinn. Húsasamstæða með 4450 í júlílok, stór samsetningarverk stæði slálokuð hjá stóru verk- smiðjunum og enginn óviðkom mér sagt að þau kostuðu frá 78, 000 og upp í 115.000 dollara. I Chicago skoðuðum við einn- ig mikla skrifstofu- og verzlun. andi mátti koma þar nærn. Þar, aSrbyggingu er verig vfr að reis var sem se verið að setja saman ., miðri borginni) þessi bygging ao var 60 hæðir, en ekki mjög stór um sig vegna lóðarþrengsla. Yf- irsmiðurinn, sem var ungur mað sem gerðar yrðu’á nýjustu framurLð.danfur- sýndi okkur % ^iSslnnni á«nr en hún vrði OO- ?3gðl .f™ ÞV1 helzta. Sem Vlð „Model 1962“. Skildist mér það myndi ganga guðlasti næst, ef eitthvað kvisaðist út frá verk smiðjunum um þær breytingar leiðslunni áður en hún yrði op- inberlega kynnt, og gæti slíkt stóðu yfir. Einnig í þjóðþingsins. ibúðum. kom þessari stóru byggingu, en ekki er rúm til þess að segja frá því að gagni. Þó vil ég geta þess til fróðleiks, að það tíðk. ost mjög víða í Bandaríkjunum. að fjársterkir aðilar byggi slík , _ . | vinnugrein. Þessi samtok voru ar mikiu bílaiðnaðarborgar 1 , ----- . , stórhvsi sem betta oe leisi bau Þá skoðuðum við einmg mmn stofnuð 1926 ,og nu eru meðlim- Detroit Þar heimsóttum við með Fra Detroit var haldið til stornysi sem pett,a ng lelgl Pa^ ismerkin um Washington, Jeff- ir Um 1300, dreifðir um öll fylk-1 ai annars stærsta dagblað borg- Chicago og dvahð þar 1 nokkra slðan ub Var V“lfhul° *P Jeig]ai erson og Lincoln. Allar þessar .in. Þeir vinna að margskonar arinnar „The Detroit Free daga. Þar skoðuðum við m. a. ^ "m fZ u;™ byggingar eru stórfallegár og sáttastörfum bæði fyrir vinnu- pres,s“ og skoðuðum byggingu mjög fullkominn iðnskólæ jnuss allt ao zu T" lra 1 'ý1' stílhreinar og standa í mjög veitendur og verkalýðsfélög og þess, frá ritstjórnarskrifstofum í>essi skoli var byggður 1956 ogi? £ lpfi2 1 a fögru umhverfi, umgirtar stór-, eru mikið notaðir af báðum að- 0g allt niður í pappírsgeymslurn er talinn með fullkomnustu skól 1 m'arzAOK iyo^- r\rt milrlnm +T*íá_ ilnm T1 A nt- Ko « ní iriS ónn 1 _________ __1 Cfnrfe 1 TTm nn.D r tpplinrlar f Tía n H ílr 1 um görðum og miklum trjá-!ilum. T. d. er það, að ef við ánn 1 ar, sem voru mjög stórar. Starfs j um sinnar tegundar í Bandaríkj gróðri. Yfirleitt er Washington.1 ar hvor aðili telur hinn hafa lið blaðsins'er um 1200 manns. v--- borg mjög fögur og hrein, enda í brotið einhver ákvæði gerðra Þá skoðuðum við Ford-verk- talin ein fallegasta borg i heimi. samninga, þá koma þeir sér smiðjurnar og sáum þar m. a. Meðan dvalið var í Washington, | saman um að láta sáttasemjara | stálframleiðsluna — allt frá því var ein helgin notuð til þess að Stórbrotin sýning. Chioago er ein af stærstu borg um Bandaríkjanna. íbúatala fara til borgarinnar Salisbury í Marylandríki. Þar í nánd er lit- ill bær, Nanticoke, sem hefir unum. Fyrir utan kennslustofur hefur skólinn kennsluverkstæði í 29 iðngreinum, vel búnum tækj , .. . ___ , . um og áhöldum. Þá eru þar tveir hennar var talln 4'2,20-0.00 b lan- skera úr um ágreininginn. Er að járngrýtið liggur í haugum \ stórir leikfimissalir — sundlaug I gingaog^mörg mhijasöfn þá einn sáttasemjari fenginn úti á opnum svæðum og þar til — mjog stort bokasafn, veitinga | °ygg g g haldna_ mikia| • ‘ ‘ ... - ........~ ■ ... sailr o. s. frv. Þarna voru a sum "al. elu dl ? ,dr ml, r arskólatímablinu um 1600 nem- symngar af ymsu tagi, hljom- fyrir vinnuveitanda, annar fyr-1 plötustálið kom ir vinnuþiggjanda og jafnvel sá vélunum, að því er virtist í ó 111 UdCl , il ClH í/lt,Ul\C, bvil 1 Hdll. II V 11III U^/IggJ U11U cX Ug J «111V Cl í>Ct V C1U11UIII ^ d(J VI C1 V 11 tio’t ± u “ —v —1 það sér til ágætis, að þar er | þriðji (oddamaður) skipaður af, slitinni bunu. Þá skoðuðum við. endur, aðallega negrar. En að Framhald á bls. -12

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.