Morgunblaðið - 28.05.1970, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 28.05.1970, Blaðsíða 2
MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 28. MAÍ 1970 Óviturlegur samningur — sem getur leitt til hliðstæðrar kröfu annarra bæjarstarfsmanna — sagði bæjarstjórinn í Hafnarfirði Mikill kosningaskjálfti hefur nú gripið um sig- í röðum vinstri » manna í Hafnarfirði. Kom greini lega fram, á fundi bæjarstjórnar í gær, að tillaga sú er Alþýðu- flokkurinn og klofningsflokkur hans, Óháðir borgarar, báru fram í bæjarráði, um að gengið yrði að öllum kröfum verkalýðsfélag- anna, eru af pólitískum toga spunnar. Sýndi Stefán Jónsson, forseti bæjarstjjórnar, fram á það í ræðu á fundinum, að flokkum þessum hefði verið það svo mik- ið í mun að fá tillögur þessar samþykktar, að þeir hefðu ekki einu sinni kynnt sér hvað þær þýddu fyrir bæjarfélagið. Vitn- aði Stefán m.a. í umsögn frá full trúum þessara flokka í útgerðar ráði Hafnarfjarðar, þar sem m.a. kom fram, að þeir hefðu ekki einu sinni kynnt sér kröfugerð verkalýðsfélaganna. Stefán Jónsson benti á það í ræðu sinni, að það heyrði til und antekninga að bæjar- og sveitar félög gripu inn í samningagjörð verkalýðsfélaga og vninuveitenda. Hefði slíkt aðeins verið einu sinni gert í Hafnarfirði, árið 1955, en þá hefði staðið svo sér- staklega á, að verkfall hefði skoll ið á, á miðri vertíð og mikill afli hetfði legið undir skemmd- um í bátum í Hafnarfjarðarhöfn. Afstaða Hafnarfjarðarbæjar þá, hefði sízt orðið til þess að greiða fyrir samningum, heldur fremur skapað ýmsa erfiðleika og mis- réttl. Þá rakti Stefán, að árið 1961 Keflavík SAMEIGINLEGUR fumduir allna fcurnlbjoðiemda í Keflavík verðuir haldimm föstudagdmin 29. miali í Umigmiemmiafélagslhúsiiniu og hetfst hainin kl. 20.30. Útvarpað veröur frá fumdáoum. Ræðuimeinin aí hálfu Sjálfstæðasiflokksdinis verOa: Ármá Raigmiair Ármiason, Inigólfur Halldónsson, Tómias Tómiaissiom, Jóin H. Jómsson, Sesselja Magn- úsdóttáir og Inigvar GuíSmiumds- aon. hefði komið fram svipuð tillaga og nú um samninga bæjarfélags- ins, þegar verkfall stóð yfir. Las hann síðan bókun, sem bæjarfull trúi Alþýðuflokksins lét þá gera fyrir hönd flokks síns, þar sem færð voru fram mjög hliðstæð rök fyrir því að bæj arfélagið eigi ekki að grípa inn í kaupdedlur, og Sjálfstæðismenn gera nú í bæjarstjórninni. Vakti Stefán at- hygli á því, að sú tillaga um samninga hefði verið 'felld með átta atkvæðum gegn einu, og með al þeirra sem greiddu atkvæði gegn henni hefði Árni Gunn- laugsson verið, en hann stendur nú að fyrrgreindri tillögu, ásamt Herði Zóphaníassyni. Ennfremur minnti Stefán Jónason á það, að árið 1968 hefði verkfall skollið á í vertíðarbyrjun og samningar verið mjög enfiðir og tímiafrekiair og illa litið út um að vertíðin gæti bomið að notum. Þá hetfðu fulltrúar þessir enga tíllögu flutt um að gengið yrði að kröf um verkalýðsfélaganna, enda ekki kosningar í nánd. Sagði Stefán, að sá pólitíski hráskinnaleikur sem nú ætti að leika væri ör- ugglega ekki verkalýðsfélögun- um til góðs, en virða mætti fyrr nefndum bæjarfulltrúum það til vorkunnar þótt þeir reyndu að grípa tækifæri sem biðist, þar sem þeir finndu að staða þeirra fyrir þessar kosningar væri mjög veik. Það var Arni Gunnlaugsson, bæjarfulltrúi Óháðra sem mælti fyrir tillögunni, en hún kveður á um að gengið verði að öllum kröfum verkalýðsfélaganna um óákveðinn tíma, en réttur til þess að endurskoða samningana, þegar almennir kj arasamningar hafa verið gerðir. Sagði Árni m.a. í ræðu sinni, að samningarnir kost uðu fórnir fyrir bæjarfélagið, sem þó væru litlar í samanburði við tjón af verkfalli. í sama streng tók Hörður Zóphaníasson, sem sagði að ef ekki yrði gengið að þessum kröfum, mundu óhrein indi safnast saman í bænum. Yrðu samningar þessir því til hags og hamingju fyrir bæjar- félagið. Undir umræðunum spurði einn bæjarfulltrúa, Árni Grétar Finns son um afstöðu bæjarstjóra til afgreiðslu samndnganna. Lýsti bæjarstjóri yfir þeirri skoðun sinni, að hann teldi þessa samningagerð óviturlega, ekki hvað sízt að samningurinn skyldi vera án tímatakmarkana og þann ig málsaðdlanum (verkalýðsfélög unum) í sjálfsvald sett um gild istíma hans. Taldi bæjarstjórd, að samþykkt gæti leitt til margvís- legra erfiðleika og gæti ennfrem ur leitt til hliðstæðra kröfugerð- ar annarra starfsmanna bæjarfé- lagsins. Tveir bæjarfulltrúa Sjálfstæð- isflokksins, þeir Eggert ísaksson og Árni Grétar Finnsson báru fram svohljóðandi frávísunartil- lögu: Með tilvísun til bókana Stefáns Jónssonar bæjarfulltrúa í bæjarráði 21.5. og 26.5. s.l. og með skýrskotun til þess, að að- eins 4 dagar eru eftir af kjör- tímabili núverandi bæjamfulltrúa, telur bæjarstjórn allan aðdrag- anda og afgreiðslu máls þessa ó- eðlilegan undir slíkum kringum- stæðum og samþykkir að vísa málinu frá og tekur fyrir næsta mál á dagskrá Frávísunartdllaga þessi var felld með 6 atkvæðum gegn 3. Voru samningarnir samþykktir með 6 atkvæðum gegn 3. Við at- kvæðagreiðsluna gáfu bæjarfull trúar Sjálfstæðisflokksins svo- hljóðandi yfirlýsingu: Um leið og við undirritaðir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokks- ina greiðum atkvæði gegn til- lögu Árna Gunnlaugssonar og Harðar Zophaníassoniar, lýsum við því yfir, að við teljum kjara- bætur til launþega réttmætar og nauðsynlegár, en erum þeirrar skoðunar, vegna þeirrar reynslu, sem fékkst 1955, að sérsamning- ar Hafnarfjarðarbædar við verka lýðsfélögin séu ekki til þess að greiða fyrir lausn þeirra vinnu- deilu, sem nú stendur yfir, auk þess, sem það muni skapa mis- rétti á milli verkafólks í bænum. Þá lýsum við andúð okkar á hinum bersýnilegu pólitísku vinnubrögðum bæj arfulltrúa Al- þýðuflokksins og Óháðra borg- ara, og hörmum, að viðkvæmt hagsmunamál Iaunþega og at- vinnuveganna, skuli andstætt allri venju, dregið inn í yfirstand- andi kosningabaráttu. Ábyrgur st j órn-j málaf lokkur ? EFSTI maðurdnm á lista Al- þýðuflokksins í Reykjavík komst svo að orði í sjónvarps- ræðu á dögunum: „En það er ekki aiðeins, a(ð stefna Alþýðu flokfcsdms í borgammálum sé hin sama og í landsmiálutm. Starfsaðferðirnar eru himar sömu. Alþýðuflokkurinin hef- ut verið ábyrgur flokkur í rílkisstjórn og Alþýðutflofckur- iran hefur einnig verið ábyrg- ur flokkur í borgarstjórn." Vert er að íhuga þessi orð nánar einkum með tilliti til þess, hvernig Allþýðuflokkur- imn hefur komið fram undan- farið. Fyirir tæplega hálfuim mán- uði bar ríkisstjórnin fram þá tillögu við aðila að kjaradeil- unuim, að gengi íslenzku krón- urmar yrði hækkað, jafnframt því sem laumþegum yrði veitt sú kauphaíkkun, sem efna- hagur landsins frekast leyfði. Að þessari tillögugerð stóðu Alþýðuflokksmenn í ríkis- stjórm. f gær bar svo við, að bæjairstjórn Hafnarfjarð- ar samþykkti, alð bærimm Skyldi ganga að ölluim kröf- um verkalýðsfélaganna. Að þessari tillögu og sarnþykkt stóðu Alþýðuflokfcsmenn í bæjarstjórn Haímarfjarðar. í tillögugerð ríkisstjórn- arinnar fólst vörm gegn verð- bólgu, í samþyfckt kratamna í bæjarstjórn Hafnarfjarðar felst, að öllum kauphækkun- unum á fórna á verðbólgu- báli. Hvermig er þessi stefna krata sairorýmanleg? Hver er ábyrgðin margrædda? f pólitískri sýndarmennsku simni fyrir kosninigar hika Al- þýðuflokksimenm ekki við að beita öllum tiltækum ráðum og blekkimigum til atkvæða- veiða. Þeim er ekkert heilagt. Omenkilegt sorpblaö verður vettvangur skoðana þeirra. f Hafnarfirði er „jafnaðar- meninskunni" fórnað, minni- hluta verkamanma er tryggð vinma, á rnieðan meirilhlutimn helduT áfram í verfcfalli fyrir gerð heildarsamninga. Ráð- herrar Alþýðuflofcksins hafa jaifnvel orðdð að bera til bafca uaramæli topp-kratanis í Reyíkjavík sem ósönn. Þannig mætti halda áfram að tíunda „ábyrga" afstöðu flofcksins. Kosningabarátta Alþýðu- flofcksins að þessu sinni bend- ir til þess, að innan hans hafi þeir borið hærri hlut, sem einskis svifast. Ef sama þróun heldur áfram eftir kosningatr er erf itt að spá fyrir um ^jda- lokin. Það lofar ekfci góðu, þegar „framagosarnir" eiga sjálfir a<5 heyja baráttuma fyrir eigin skinnL Kvennakvöld 1 Smá- íbúða- Bústaða- Fossvogs- og Háaleitishverfum HVERFASAMTÖKIN í Smá- íbúða-, Bústaða-, Fossvogs- og Háaleitishverfum efna til kvennakvölds í kvöld, fimmtu dag, 28. maí kl. 20.30 í dans- skóla Hermanns Ragnars í Miðbæ við Iláalftitisbraut. Til þessa kvennakvölds er boðað af stjórnum Hverfa- samtakamna í þessuim hverf- um. Ávörp munu flytja: Geir Halligrimsson, borganstjóri, Sigurlaug Bjarnadóttir, menntaskólakennari, Rirgir ísleifur Gunmairsson, borgar- fulltrúi. Fleiri fraimbjóðendjuæ D-listans í þassuim borgar- stjórnarfcosningum muniu mæta. Aulk þess mun Sigfús Halldórsson koma fram. Born- ar verða fram kaffiveitingar. Stjórnir Hverfasamtafcanna hvetja konur í þessum hverf- um eindregið til þess að fcoma og taka þanmig þátt í loka- sókn kosningabaráttunnar, sem nú stendur yfir. Blóðug slags- mál í Breiðholti MAÐUR var í gærmorgun hand- tekinn fyrir meinta líkamsárás og ölvun í húsi einu í Breiðholti. Hafði hann ásamt kunningja sín- um í fyrradag haldið í kjallara- herbergi í hálfbyggðu húsi þar efra og sátu þeir þar að drykkju. Sinnaðist mönnunum eitthvað og kom til átaka. Lögreglam var fcvödd á vett- vamg af tveimur aðilom, er kvört uðu undam þvi aið ókummuigur maðuir legðist á dyr og dyrabjöll- uir og hefði í framrni ammiam háv- aða. Er lögneglan kom á staðinm var þar fyrir alblóðugur maður og bloðsiletttuir og liifrar út um aillt. M. a. hötfðu meinmJrndr kom- izt í stigiaihús og voru teppi þar öl út ötuð bl6ði. Menmármir hötfðu slegdzt og fékfc þá anmiar tvo sfcurði á hötfuð og blæddi mikið. Hinm hafði þá gert tiiraium til að má í hjálp og lækni, en farið tvisvar húsaviHt, er hanm huigðist komast í sdima hjá konu, er hanm þefcfcti í næsba húsi. Himn slasaði var fluttur í slysadeild Borgarspítalams, en hinm í vörzlu lögregluinmiar. Á huldu um eignar- rétt skipsskrúfunnar HJÁ bæj arf ógetaembættinu í Hafnarfirði hefur ranmeóikn verið haldið áfram vegna sfcipsskrúf- unnar, sem taldm var úr oliusikip- imu Claim, sem strandaJði við Reyfcjanes árið 1949. Menmirnir, sem teknir voru, hafa elkfci ver- ið úinskurðaðir í gæzluvarðhald, og allt er enm á huldu um eignar rétt skipssikrúfunnar. Eru aðstæð ut nxijög erfiðar að komast að skdpsflakinu. Hefur bæjarfógeta embættdð í Hafnarfdrðd nú ledtað eftdr uppilýsinguim erlendis frá, hvort sikrúfan sé úr umræddu sfcipi. Bggert Árni ammmmm Guðmundur Stefán ,»*». Oliver Hulda mmr£m ^Ær^ J Einar Elín Almennur kjósenda- fundur D-listans í Hafnarfirði FRAMBJÓÐENDUR D-<Hstanis boða til altmenns kjósendafumd- ar í Hafnarfjairðarbíód kl. 20,30 í kvöld. Þar flytja stuttar ræður og ávörp Stefán Jónsson, Hulda Sig urjómsdóttir, Einar Þ. Matlhdesen, Guðmundur Guðirnumdisson, Oli- ver Steimn Jóhannesson og Ámi Grétar Finnssoin. Eggert ísafcsson stjórmar fumd inuim og ritari verður Elín Jós- efsdóttir. Þá verða skemmtiatriði. Þrjú á palli leika og syngja og Karl Einars90n flytur sfcemimitiþátt. f fumdarbyrjum leiikur Lúðrasveit H afn arf j arðar. Mikilll sófcníarmugur er mú með al hafíntfirzfcra Sjálfstæðismanna og eru Hafnfirðingar hvatttr til að fjöknenna á fundinm,.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.