Morgunblaðið - 04.06.1970, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 04.06.1970, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 4. JÚNl 1970 9 4ra herbergja Ibúð við Kteppsveg er til sölu. ffoúðin er á 2. haeð, stærð um 120 fm í 8 hæða húsi, og er 1 stór stofa, 3 svefnihenb., ekthús og bað- 'henb. Tvcffa'lt gter. Svel'iir. — Teppi. Lyfta. Teppi á stiguim. Vétoþvottaih ús, sa'meigiinil'egt. 2ja herbergja íbúð við Ljósheiima er til söl'u. fbúðim er á 3. hæð. Tvöfait gler. Sva'liiir. Teppi, eimm'iig á stigum. Lyfta. Sameógntegt véíafovottaihús. 5 herbergja sérhœð við Goðmeiima er til sölu. íbúðin er á 1. hæð, stærð um 140 fm og er 2 saim'l. stofur, 3 svefniherb., eld hús, bað, s'kálii, amddyri með snyrtiklefa. Svafir. Teppi. Tvö- fa'lt gter. Sériinngaingur og sér- hiti. Btliskúr fylgir. 3/cr herbergja rishæð við Laiugateig er til söliu. Ibúðin er stofa, svefn- herb. og barnanerb., eWhús, baðlh'erb. og fonstofa. Svattr. Teppi. Litur vel út. 3ja herbergja ífoúð á 7. hæð við Kleppsveg er tíl söliu. Stævð um 96 fm. 2 saiml. stofur, 1 svefmherb., eldhús, baðhenb. og forstofa. Tvöfalt gte'r. Teppi. Svalitr. Lyfta. Saimeigtnl. vélaþvotta- hús og h'úsva'roaríbúð. 4ra herbergja sérhæð við Hraunteig er ti'l söl'u. íbúðim er á neðni hæð í tvílyftu búsi. Sériinmgaingur. Sénhiti. Svaliir. Stærð um 126 fm. Nýjair irwnréttiingar í eld- húsi. Góð teppi. Tvöfait gler. SvaWr. Bíhskúr fylgir. Vagn E. Jónsson Gunnar M. Guðmundsson hæstaréttarlögmenn Austurstræti 9. Símar 21410 og 14400. Húseignir til sölu Einbýlishús á fa'Hegum stað. — Skiptii á mimmii ífoúð æsikiteg. Hæð og ris við Bárugötu. Hæð og ris í Túwun'U>m. 4ra herb. ífoúð með ö#u sér. Sérhæð ! Kópavogi með stórum bílsik'úr. 3ja herb. íbúð, útb. 150 þúsumd. 2ja herb. ris í gamta bœm'umn. Fiskbúð á góðucn stað. Iðnaðarhúsnæði, lóðir o. fl. Rannveig Þorsteinsd., hrl. málaflutningsskrífstofa Sigurjón Sigurbjömsson fasteígnaviðskipti Laufásv. 2. Síml 19960 - 13243 8-23-30 Til sölu m. a. 4ra herb. sérhæð á Seltjarnar- nesi. 3ja herb. íbúð við Hraunbæ. — Laus strax. FASTEIGNA & LÖGFRÆÐISTOFA EIGNIR IIAALEITISBRAUT 68 (AUSTURVERI) SlMI 82330 Heimasími 12556. Hefi ti! sölu m.a. 2ja herb. íbúð við Meistara- velli, um 60 fm, fullgerð lóð, út'b. uim 400 þús. kr. 3ja herb. ri'Síbúðíir við Ránar- götu, Hoítsgötu, og Ás- vaítagötu, útb. um 250— 400 þús. kr. 3ja herb. íbúð í steimhúsii við Hverfisgötu, um 90 fm, ný eld'húsim'nirétti'ng, útb. um 350—400 þús. kir. 4ra herb. íbúð við Hraunbæ, um 100 fm, auk þess eitt herb. í kja'tera, útb. um 700 þús. kr. Baldvin Jónsson hrl. Kirkjutorfri 6, Simi 15545 og 14965 TIL SOLU 2ja herb. íbúðir við Hnaumtoæ og Rofaibæ, útb. frá kr. 400 þ. Góðair íbúðiir, sumar með sér- hita. 2ja herb. 65 fm 2. hæð við Alfa- skeið. Útb. aðeins 250 þ. Góð fbúð. 3ja herb. stór efri haeð í tvíbý"l- tshúsi við Norðuirbr. í Hafn- arf. Bílisikúr. Sérhiti og tnmg. Útb. kr. 350—400 þúsund. 3ja herb. góð íbúð í háhýsi við Sóliheima. 3ja herb. 90 fm ri'sfbúð við Kópa vogsbraiut. Steypt bíliskúrs- plata fylgiir. 3ja herb. nýstamdsett 1. hæð við Laugaveg. Útb. kr. 250 þ. 4ra herb. 112 fm 1. hæð við S6I heima, sérhiti í íbúöinoi. Lítur vel út. 5 herb. 130 fm nýleg íbúð við Gretti'sgöt'u. Eim íbúð á fivenpi hæö. Svalir. Laus 1. júlí f BreiÖholti 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb. ibúðir á ýmsum stöðum í BreiðholDi. Sumair 2ja henb. íbúðirnar ©nu 60—65 fm. Mjög gott útsýnii er immii við borgiina úr sum'Uim íb'úðun'uim. Sumuim 4ra og 5 herb. íbúðuinum fylgir stórt herb. í kjalla'ra og öl'l sameign við húsiið er frágiengtn Dyra- sími og teppi á stiga'hiísii fylg- ir. Þið sem ætlið að kaupa íbúð i smíðum, frestið því ekki þar til ibúðimar hafa hækkað veru tega. Ibudir óskast Góð 2ja herb. íbúð á 1. hæð eða í ntsii óskast. Ti'l dæmis á Mel'unum, í Norðurmýri eða við Flókagötu. Kr. 500—550 þ. getuir greiðst stirax við ka'up samn'tng . 3ja herb. íbúð ós'kast í Háaleit- ishverfi t. d. á 2. eða 3. hæð. Útb. um 800 þúsund. Góð 5 herb. tbúð (4 svefríhefb.) óskast. Útb. getur orðiið 1 mtl'j. til 1,1 mii'Hij., sem getur greiðst fyrir júKlok. Fasteignasala Sigurðar Pálssonar byggingarmeístara og Gunnars Jónssonar lögmanns. Kambsvegi 32. Símar 34472 og 38414. SIMIMV [R 24300 Til sölu og sýnis. 4. Nýjar íbúðir við Maríubakka 2ja, 3ja og 4ra henb., til'búnar undir tréverk i ágúst — sept. emiber n. k. Nýlegar 2ja, 3ja og 4ra herb. ífoúðir við Hra'unbæ. Nýleg 3ja herb. íbúð urnn 80 fm á 1. hæð (em'da'ífoúð) við Dvergatbaikka. Laius til ífoúðar. Nýleg 4ra herb. ífoúð, um 125 fm á 3. hasð í steinih'úsii í Vestunborgiiinmii. Sénhitaveita. 4ra herb. ibúð, um 90 fm við Óðimisgötu. Sénhitaveita. Teppi fylgja. 4ra herb. ífoúð um 100 fm við Vitastíg. Sérhitaveita. Teppi fylgja. Góðar 2ja herb. íbúðir við Ljós- heiima, Háateitisibraut og Hörða'lainid. Laus 2ja herb. jamðhæð, um 75 fm með sériningamgi og sér- hitaveitu i Vesturborginmí. — Útb. helzt 300 þúsumd. i Hafnarfirði núimgóð 3ja henb. íbúð á 2. hæð ásamt geymshj- risi í steimihús'i (þríbýH'shius). Sériinmgamgur og sénhiti. Bí'l- skúr fylgir. Hagkvæmt verð. Útb. 350—400 þúsumd. Einstaklingsibúðir í rishæð í steimihúsii í Austuirborgiiminii og í kjaitlara í Vestunbongininii. 2ja, 3ja, 4ra, 5, 6 og 7 herb. ífoúðir og h'úseigmiir af ýmsum stærðum m. a. verzliumairh'úis á eigmairlóð í gami'lia borgar- hl'utamiU'm og mairgt fteira. Komið og skoðið Sjón er sögu ríkari fjíi fasteignasalan Simi 24300 Laugaveg 12 Utan skrifstofutima 18546. TIL SOLU hús við Urðarstig með 3ja herb. á 1. hæð og á jairöhæð 2ja herb. Ifoúðirnar eru í góðu stam'di, lausar fíjótlega. 3ja herb. ei'rtbýl'ishús í Skerja- firði, MÉMr. Verð 675 þús. Útb. um 300 þúsumd. Einbýlishús í góðu standi við Grettiisgötu með tvejimur 3ja herb. íbúöum í. 2ja og 3ja herb. nýtegar hæðir við ÁHftamýni. 4ra herb. 3. hæð við Kleppsveg og henb. fylgiir i risi. Verð um 1125 þús. Útb. mili 500 og 600 þús., sem má skipta. Iðnaðarhúsnæði eða skrifstofu- húsmasði við Skipholt, um 300 fm og við Brautanholt, um 550 fm. 5 herb. 1. hæð við Miðforaut, Hra'umteig, Skólagerði, Mik'l'u- braut og viðar. 6 herb. sérhaeðir við Sólheima, Gnoðairvog og Raiuðagerð'i. 7 herfo. eimfoýliisfoús við Víði- hvamm. Stórglæsileg einbýlishús fná 6 til 8 og 9 henb. m. a. við Háateitisibra'Ut, Breikikugerð'i. Fossvog, Háteigsveg, Laugar- ásveg, Summubraut í Kópavogi og viðar. Höfum kaupendur að 6, 7 og 8 herfo. sénhaeðum, raðihús'um og eimfoýlii'Sh'úsuim. Otb. frá 1500 þúsumd og a'llt að 3 mittjómum. Einar Sigurisson, hdl. Ingólfsstræti 4. Simi 16767. Kvöldsimi 35993. 11928 - 24534 5 herbergja Sigtún 5 herfo. ifo'ú'ðeinhæð við Sig- tún. I'búðiiin skiiipti'St í 2 sam- liiggjaindi stofur og 3 henb. Sérhit'a'lögm. Teppi á stofu og holii. Bílskúrsiréttur. Söluverð 1650 þús. Útb. 825 þús. — Ekkert áhvilandi. 4-5 herbergja Breiðholt Skipti 4na herb. ibúð auk henb. í kjailteina. ifoúðim er ek'ki ailveg fuUfnágeng'im. Lóð fulWrá- gemgim frá seljamida. Skiipti á stórni 2ja eða 3ja henb. íbúð koma veil tiil greima. Söluverð 1300þús. Útb. 700 þús. Ahvíl andi 455 þús. Húsnæðismála- stjómarlán. SÖLUSTJÓRI SVERRIR KRISTINSSON SlMAR 11928—24S34 HEIMASlMI 24534 EIGNA MlflLUN'N VONARSTR/tTI 12 Heimasími einnig 50001. I TIL SOLU 2ja herb. stór ibúð á 3. hæð i samfoýtishúsii vrð Árftamýri. tfoúð'im og sam- eigm er nýmákið. Góð teppi á stigagangi, fuW- i komnar véJwr í þvottaihúsii, lóð og bílaistaeði fuBfrá- gengim. Ibúðim er ka'us nú þegair, verð 1 miMjón. Útb. 700 þúsumd. 2ja herb. góð íbúð i lítiið niið'urgiröfn'Uim kijallara við Sk'ipholit. Verð 800—850 þúsumd. Eldra timburhús við Rán- airg'ötu. Verð 950 þus. Úfb. 400 þús. á áriri'u. Raðnús í Fossvogi, tiHbú- ið undir tréverk og máhi- ing'u, bíts<kúr fylg'ir, sértega faHeg eigm. 6 herb. enidaíifoúð í 5 ára gamaflli blokk við Bótstað- arhliíð. Stór bWskúr fylgitr. Verð 2,1 m*Mijón. 2ja—4ra herb. ífoúð í Breið holti, tiíbúnar umd'ir tré- verk og máln'iingu, beðið eftir Húsnasðtsmólastjóm- arléni. Höfum húseigniir í Kópa- vogi. Gairðamreppi og viðs vegar um borgiima. ,'EIGNAVAL ¦ Suðurlandsbraut 10 EIGNASALAN REYKJÁVÍK 19540 19191 Glæsileg ný 2ja herb. ibúð við Efstata'nd, sérlóð, hagstætt lán fylgir. Rúmgóð 2ja herb. rishæð i Vest- UT'borg'im'ni, sérhita'veita, útb. kr. 250 þúsund. 98 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð við Kleppsveg. Ifoúðin öll í mjög góðu stamdi. 3ja herb. rishæð við Laugateig, su'ð'Uirs'va'liir ,ný teppi fylgja. Nýleg 4ra—5 herb. ífoúð við Lauganniesveg. Vam'daðar harð- viðar- og hairðptestinmrétting- ar, teppi fylgja á tbúð og stiga gaingi, sénhiitav'e'ita. 120 fm 4ra herb. rishæð við Efstasuind, ífoúðiim um 15 ára og tttið umdir súð. Sérinmg., sénhiti .suðunsvaíir. 140 fm 6 herb. íbúð á 1. hæð við Goðheima, sérimmg., sér- hiti, biliskúrsréttimdii fylgija. Efri hæð og ris við Kirkjuteig. Á hæðimmii eru 4 herto. og eld hús, í risi 3ja henb. ífoúð, tvemn'ar svalJilr, raaktuð lóð, bíisk'úrsrétt'iindii fykjja. Höfum kaupanda að góðri 2ja henb. ibúð, helzt í Háatertismverfi, eðe négnrini, útb. kr. 700 þúsumd. Höfum kaupanda að rúmgóðri 3ja herfo. eða 4ra herb. tfoúð, helzt í efni Hliiðumum, Háa'teitishverfi eða Heimumuim, útb. um kr. 800 þ. Höfum kaupanda að góðri 4na—5 fienb. íbúð, gjamam í fjölbýfeh'úsi, heizt með bílisk'úir eða bítekúrsrétt- imdum, útb. kr. 1 miWj. til 1100 þúsund. Höfum kaupanda að 5—6 herb. sérhæð, helzt í Austurborgimini, útb. ailt að kr. 1500 þús. EIGNASALAN REYKJAVÍK Þórður G. Halldórsson Símar 19540 og 19191 Ingólfsstræti 9. Kvöldsími 83266. 2ja herb. ibúð við Hraumfoæ. 2ja herb. góð ífoúð á hæð í Kópa vogi. 3ja herb. íbúð við Hraunbæ. 3ja herb. íbúð í Breiðmolts- hvenfi. 4ra herb. góð íbúð við Ásfonaut. 4ra—5 herb. ífoúð við Háeteitis- foraiut. 5 herb. ódýr nisíbúð við Blöndti- hKð. Einbýlsshús í Árbæjainhverfi. Einbýlishús í Kópavogi, skipti á 4na—5 herfo. sérfoæð möguteg. Fokhett raðhús i Fossvogii. Höfum kaupendur að ífoúðum, af öWum stærðuim, góðum sénhæðum og etnfoýliishúsum. Málfliitnings & fastíMí|iiastofa Agnar Gústafsson, hrl.^ Austurstræti 14 ; Símar 22870 — 21750.J Utan skrifstoftithna: j — 41028.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.