Morgunblaðið - 04.06.1970, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 04.06.1970, Blaðsíða 16
16 MORGUNBLAÐIÐ, FTMMTUDAGUR 4. JÚiNÍÍ 1070 íslandi gerð skil — í þekktri ferðahandbók ÍSLANDI eru nú í fyrsta sinn gerð skil í einni þekktnstu ferða- handbók veraldar Continental Handbook 1970—71, sem gefin er út af félagi bifreiðaeigenda í Bretlandi. Handbók þessi veitir efcki eim- umgis ítarlegar upplýsinigair umn (hóteQ, veitinigasta'ði, gemgissikrán- inigu og helztu femðatmaniniastaði á Islandi, heidux eru þair eimmig viðamik'lar upplýsingar uim vega- leiðir, ástand vega og umferðar- reglur, fæðu o. fl. Bókin er alls 600 bls. og veitir upplýsiwgar uim 21 land og 6.824 hótel. Félag gæzlusystra fimm ára ABALFUNDUR í „Félagi gæzlu- systra", sem er félag sérmennt- aðs fólks er annast uppeldi og gæzlu vangefinna, var haldinn 28. maí síðastliðinn. Félagið er nú fimm ára, stofnað 18. maí 1965. í tilefni þess gefur félagið út fjölritað rit og er í ráði aff út komi eitt rit árlega. Félagar eru nú 40. Núverandi stjórn skipa: Katrín Guðmundsdóttir, formað- ur; Rannveig Traustadóttir, rit- ari; Árný Kolbeinsdóttir, gjald- keri. Fuinduirinln genðú eftiimfaraindi álytottatnfiir: Aðalfundluir í Félagd gæzlusystima beimdir eitndmegniutm tilmælutm til sttiónniair Styrtotiatnfé- lags vanigsfininia, aið 'húin hlutiist til um a«ð lög „uim alðsitoð við vamigeifið fólk" fmá 29. rntaí 1958 verði 'andiursikoðuið ibið allna fymsttia. Vegnta breyttinair sölwaS- femða'r á gosdrykkjiuim er tetoj'u- rýinniuin sgóðstiinH fynimsiáainleg, og þair af leiðaindti ekki uininit aið (hraoa fmamkvæimduim siem maiuið- syn ber til. HæM þau og heiimili eem stiainfræfct eru fyirir vatntgeiíiið fólk, enu yfirfíull og lanigir biið- listttar. Hiin tmdfela eftitnstpurin eftiir plássi velduir þrenigsluim á stiofln- uiniuirauim og 'háiiir þair af leilðandd mjög allni starfaemli þeirna. Fuiraduinitnin vill aufc þess benda á að brýn mtaiuiðsym. er á viðtiæik- ari og mieini aðteltiað við vanigefinia. Kanmsla og vimtniulþjálfiuin er mtjög óftjltoæ'gjiandá og íiegluiglerð þar að lútiandi, gem menmltiamálanáð- hienna ber aið setja gamflcvæimit 7. gr. laga uim fáviitaatoifiniannir, firá 14. apníl 1367, betfiur aldmefi venilð sietft. Myndin er af hinum ungu nemendum tekin við uppsögn skólans þann 25. maí sl. Þeir, sem útskrifuðust, voru: Björg Árnadóttir, Guðrún Alfreðsdóttir, Hörður Torfason, Ingunn Jensdótt- ir, Jónas Sigfússon, Randver Þorláksson, Sigrún Valbergsdóttir, Sunna Borg, Steinunn Jó- hannesdóttir og Þórhallur Sigurðsson. Tíu brautskráðir leiklistarnemendur MANUDAGINN 25 miaí var i uinigir leilkarar frá stkólamium. Á Leiklistarskóla Þjóðleikihúsisdms sl. vetri vomu 18 memiendiur í slitið oig brauitstkráðtuisít þá 10 I stkíólainiuim, þar af 8 rreimieindiur í Fjölbreytt starfsemi Blindrafélagsins Fjáröflun til bygginga- framkvæmda gengur vel Finnur Magnusson í hlutverki Vascos. ABALFUNDUR Blindrafélagsins var haldian 24. april sl. og voru að þessu sinni samþykktir 12 nýir félagar sem fullgildir fé- Iagsmenn. Aðalfélagar eru blind- ir félagsmenn og hafa þeir einir atkvæðisrétt innan félagsins skv. lögum þess. Blindrafélagið er þó öllum opið og hefur sjáandi fólk tillögurétt í öllum málefnum fé- lagsins. Við stjórnarkjör var í stað Hanmesar M. Stephensen, sem lézt á þessu ári kosinn sem ritari félagsins Haraldur Örn Sigurðsson, en að oðra leyti var stjórn félagsins endurkjörin. Stjórnina skipa 3 blindir og 2 sjáandi þeim til aðstoðar. Nú- verandi formaður blindrafélags- ins er Margrét Andrésdóttir. í sfcýmslu félagsBtjónntair kom m.a. fram, aið útlagðwr toosttn- aðiuir vilð viöbyggiimigu bliindwa- j hieimilóis6n£ í Haimmalhlíð vatr mtú uim 9 miílljón tortómiuir. Húsitð er nú fiotohelt og vanðuir meynit að halda fmamlk^ætmdiuim áfram eflt- ir því sem fjánhiaguir leyftiir, en brýrn þötrtf eir fyrnir aiuíkiið 'hiústrýmli. Til alð alfla fijér til byiggitntgar- fnamlkvæ'mdiaininla hieflur Bliitndma- félagið m. a. 'baldilð baippdinærtltli, noflclkiuir umdaintfanifn áir ag haifia þau genigið sénstokliaga vel. Á sílðaisltliðniu árá seldiuHt útgafiniiir miðter því sam mæisit uipp og vantr statnldia til alð hiappdinælttó það, seim Blindtnaféliaigið sltiendur nú -alð, ganigi eitniniiig vel, en stala mii>ða srtiendutr mtú yfitr. Blindmafélaigið atnlnialðt.st niú sean á,ðHjir intnlfliu'ttnliing á ýmsuim hjálp- antiælkjiuim og 'hlultiuim, sem a*tltalð- ir enu blfilnidiu fóikii. Útláiniaslliartf- samli féliagsiims á hljóðlbáktuim hef- uir auikizt venulaga ag fiæir blimt fólk víðsvegar utm lamd mú naglu- lega stendiar segulbandsstpólw miöð miaingvíslegu efni, stér «il áneegju, firöðleikis og dsagriastiy'bt- inigar. Vilð utppbyiggiimglu á 'hljóð- bótkasafinli ibetftuir félaigálð miotið a(ð- stoðam sfiálfboðialliðla, sietm leaíS hatfa sciguir o. fl. itntti á stegulbönid og miatiuir félagiið þeasia aiðstíoð mjiikils. ar vatr miað stvipuðiu mótti og uind- antfiairtjtn ér, en á viinmiu-stofiuinind stairfia alð jiatflniaíSi 1K>—12 mienin. Fnam leiðsla Blimdtnavimmiuistíioifiuinm ar er fjöibne'ytit úirval aí buirate- vöruim og sér víintniUiSltiofian sjálf uim söltu og dneitfimigu á fuiaim- leiðsktinmii. FlnaimieiBlsluiv'einðtmœitii vininiuetofiutnintar á sl. árii vatr tsepar 3 mlilljóniiir kinónta. ymgni deild og 10 í eldri dedld. Laifclistamsikóliinin er niú þriggja ána stkóli. Kenmiarar sikólamis voru 12 á liðtniuim vetri. Profim í skól- amuim stóð'U yfir í þrjá diagia. Nemiendur eldri dlaildar böfðu sérstaka sýindmigu á leilkisviiði Þjóðleiíklhiússimis á þremiur írsfcuim einlþáttumiguim eftir Sytnige og Sean O'Casey umdir stjóni Bryinij'U B'aniediitatsdóttuir. Fyrri sýmiinrgim var aðeimts fyrir ktenm- ara, prófdómiandiuir, bialðamenm og a'ðlstainidieniduir niamiendia. Á síðeri sýmiinigiumia var seldiur aið- ganiguir. Sý'minigtu niamienda var áigættlaga tekið af leöjklhiúisigleisit- utm. Þetta er í 12. stkiptið, sem niarmsmdiuir eru útskrifaðdr frá Ledíklilsitansikóla Þjóolieilklh'úisedms á 20 ána sittarfsiami þess. Satmtals mum Lediklistai'sikólimin hafa útt- skrifiaið uim 70 niememdutr. Skólaisitióri sfcólanis frá upp- 'bafi hefiur verið Guiðlaiugiur Rósfiinlkramz, þióðleiklhúsisitjóri. • Iðgjaldatekjur Hag- trygginga 27,6 millj. Sagan - sýnd á Isaf irði Vasco LITLI lei'klklúbbutrinm á ísa- finði fruimsýndi fyrir nokkru „Söguma af Vasco" eftir Georges Sdheihadé. Síðan hef utr það verið sýrnt nokikrum sinmiuim á ísafirði og famnar sýninigarfemðir til neestu fjamða. Leikritið þýddi Úlifuir Hjörvar eai Helga Hjörvar er leik- stjóri, og leikmynd eftir Kristíniu Oddsdótbu'r. Búning- ar allir voru fenignir að láni hjá Þjoðreifcihúsinu. Með helztu hlutverfc fara Ernir Ingason, Lúðvíik Jóels- son, Þórunm Jónsdóttir, Her- var Gunnairsson, Gestur Hall- dórsson og Fininiur Magnússom, en aufc þeirra er fjöldi ann- amra leikenda og fara surniir með fleiri en eitt h'loi'tverfc. LitH lei'kfclúbbusrinn var stofniaðiur árið 1965 og hefur stamfað af mifclium dugmaði aliiar götuir síðam. í vetum var haldið fimim vikina leifclistatr- n'ámsfceið á hams vegum ag vatr hefur dvalizt langdvölum í ieiðbeinandi Heliga Hjörvar. Paris og skrifam á firömstou. Höfundurinn Georges She- „Sagam atf Vaiseo" sem var hadé er fæddum í Alexandiríu fruimsýnd árið 1956 alfiaði höf- í Bgyptalandi árið 1910, enbýr undintuim heimsfræg'ðar. ntú í Beiruit í Líbanton. Hanm AÐALFUNDUR HalgtinyggJmgar var 'haldiinn 23. mtaií í veiltiiniga- búis'itniu Sitgtómi. Futnidiuiriiinin var f jölmieniniuir atS vantda og vonu maatitir hliuitlbaiíar, 'Setm fiómu mieS atlkvælðd fyirir 8,4 mlilli. tonómia etða 70% ihlultafiár félaigsiims. Puindiar- stjórli vatr Ártnfi Guiðjómisisan, hrl. og flumd'anriiitiari Þomstteimm Geiirs- san, hdl. í (sfcýnsluim sttljómntair og finam- kvætmda'Stjóna kom m.a. fnatm, að fjöldii tmyggðna bifinei'ða 'hjá fé- lagitmu er óbney ttiuir finá fynna árli, Stairifteiemi Blindinavitntniuis'tofiuinin em aðinar tryggintgar haifia aulkiz/t venuiaga. LílítirygigJnlgaisibO'fin fé- laigstilnis í ánslofc 1'9©9 var liðlega 1105 millj. tonómia. Iðlgjaldaite'kjur félaigsítnis vonu 27,6 mdllj. tonómia, þair aif Ii8,3 miillj. fynilr ábyr'gðiantiryggiiinigar bifiriéiiða. Halli á ábyingðantirygg- iinigulm niatm utm 1.565 þú'sumd tor., en iðlgjöld þestsana tryggimtga hæiktouiðu vienuleiga miú í voir eins og kiuiraniulgt er. Fná uipplhiafli 'hiafluir s'lysiaivairmta- sltiarifisiemi, eiimltouim autoílð uirrafarð- 'atr'öryggi, vanið 'srtiefiniuimiál Hag- tryggiinigar. Nú hefluir stjótrtn fé- lagsiilnis álkiveiðíð, aið velilba séiratlafcia viiðuiritoeinindlnlgu þelilm bntfinetíða- tryggj'anduim, sietm elkltoi 'hiaifia vald ið 'tjón'i og verilð í vfcðislkiiip'tium þau 5 ár, sforn félaigiiið 'befiutr slílairlfialð. Helildiairiridtosltinairballi fiél'aigsimis ánið 1960 intatm liðtoga 556 þústumd kr., Qg igireáttr féia/gi® efcki atrö í ár í fynata sfciiptii fimá dbaflniuin b'ess. Til viðbórtiar >alM ialm«nintri tryggiinigatrþi'6ntuisitiu, igeim félaigiið stiar'finæfciir, tófc þalð uipp endiur- tryiggfimigair á sl. áiri, en aá þáltfcuir vemðutr 'þó elk'toi venuleiguir í sbanf- samii þess fyngt utm sdinm.. Á fluinidliintuim tiokiu miangir ti'l imlális og vonu fjönuigar utminæ'ðuir utm ýimlils mél féltagHBnis. Hluitiafé Haigtinyiggiinlgair er V2 mdllj. kr. og ihliuitíhaiflar enu 978. Dr. Ragnar Ingimarsson Faaíieliigniiir féLagsirtis neimia 20,2 imiillj. tor. á toogtiraaiðar'vanðd. Fé- laigilð ihelfiutr uimJbaasimianin uim altt lanid, eni aðialatorlilfstofluir Haig- 'tinyigigiintgar enu -að Eiiríkstgiötiu 5, í Temtplianalhölliilnmli. Sfijómn félagsiinis sitoipia dr. Raigmar Inigiimiamggoin, flortmiaiðiuir; Benit Scih. Tharistiedintaaan., vama- fianmiaðuir; Svelinm Tonfi Sveliinis- son, rlitbatrli; Arimibjönn Kolbaim's- son og Guiðflimniuir Gílslasan, miéð- sttjónntandium. Fmaimfcvæimdiasiíjárii félagsíinis er Valdiimiair J. Maigni- ÚBISIOO. Bezta auglýsingablaðið

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.