Morgunblaðið - 04.06.1970, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 04.06.1970, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLADIÐ, FIMMTUDAGUR 4. JÚTNÍ 1070 Stýrimannaskölanum í Reykjavík slitið STYRIMANNASKOLANUM í Reykjavík var sagt upp hinn 9. maí í 79. sinn. ViSstaddir skóla- uppsögn voru margir aí -eldri nemendum skólans. í upphafi gaf skólastjóri, Jónas Sigurðsson, stutt yfirlit yfir starfsemi skólans á skólaárinu. Auk venjulegrar kennslu í skól- anum sóttu nemendur fiskimanna deildar viku námskeið hjá Rann sóknastofnun fiskiðnaðarins. Umsjón með þvi námskeiði hafði Sigurður Haraldsson, efnafræð- ingur. Á námskeiðinu var veitt fræðsla um meðferð og verkun sjávarafurða, veiðitækni o. fl. og kynnt starfsemi Rannsónkastofn- unar fiskiðnaðarins. f»á ræddi Skólastjóri nolkkuð erfiðfteika þá, semi stafa af mis- jöfniuim bókleguim undixbúningi nemenda og leiðir tíl að rálða þar bót á. Eins og er, eru engin skil- yrði um bóklegan undirbúning. í stað þesis að setja álkveðin inn- tökuskilyrði, t.d. gaignfræðapróf, taldi skólastjóri vænlegra að hafa undirbúnmgsdeild við skól- ann handa þeim, sem ekki koma með nægan undirbúnmg í hinuim allmennu greinuim. Yrði þá vænt- anlega tekið inntökupróf upp í 1. bekfc. Þá ræddi sfcólastjóri nokkuð um húsnæði gkólaoiis og kvað brýna þörf á hentugu húsnæði fyrir tækjalkennsfluna. Að þessu sinni luku 35 neim- endur farmannaprófi 3. stigs og 25 fisfltimannaprófi 2. stigs. Efst- ur við farmannapróf var Eiríkur Karlsison 7,60 og hlaut hann verðlaunabikar Eims/kipafélaigs fslands, farmannabikarinn. Efst- ur vi'ð fisfcimannapróf var Agúat Ólafsson 7,56 og hlaut hann verð launabikar Öldunnar, Öldubik- arinn. Hámarkseinlkunn er 8. Bókaverðflaun úr verðlauna- og styrfctarsjóði Páls Halldónssonar, sfcólastjóra, hlutu eftirtaldir nemendur, sem allir höfðu hlot- ið ágætiseinkunn: Ágúst Ólafs- son, Bjarni H. B. Sveinsson, Ei- ríkur Karlsison, Helgi ívarsson og Jón H. Jónsson. Slkóktstjóri ávarpaði síðan nerm'emduir og óskaði þeiim til hasn ingju með prófið. Benti hann þeim á ábyrgð og sikyldur yfir- mianna á skipum. Ræddi hann nokfciuð uim atvinnuhorfur og Höfum kaupanda aö 5 herb. íbúö með þrem svefniberh í Reykjavik. Mjög góð úíb. Höfum til sölu fasteignatryggð veðbréf. Þurfið þér að sel'ja eða kaiupa fasteign, verðbréf eða stóp, hafið þá saimbamd við okikur. Málflutningsskrifstofa GlSLA G. iSLEIFSSONAR HRL. Sölumaður Bjarni Bender. Skólavörustig 3A. Símar 17150 og 17160. Lítið hús Til söiu er 22 fm timbunbús. Upplýsii'nigia'r í síma 37488 efwr M. 18. Fiskbúð tíl sölti á góðuim stað. Tækifær- iskaup ef samið er strax. Þeir, sem oafa átvuga, teggi nöfn sín og símaror. á aifgc. Mbl. fyrtr 20. þ. m. menkt: „5134". taldi þær góðar fyrir fiskimenn, þar seim óvenju fáir hefð\i braut sfcráðst úr fiskimannadeild und- anfarin tvö ár og varla nógu margir til að mæta þörfkmi fyrir fiskiflotann. Fyrir farmeinn taldi hann hins vegar ekfki liglgja stýri mannsstöður á lausu. Bæðd væri að óvenju margir brauitsfcráðust úr þeirri deild, og nokkur stöðn- un hefði orðið í endurnýjun kaup skipaflotans. Á því þyrfti að verða breyting, ekki væri síður nauðsyn að endurnýja og aufca hann. Fairmannaprófið veitir einnig réttindi á fiakiskipum, enda hafa margiir fanmenn sigl- in'gatíma sinn að nofcfcru leyti á fiskisfcipurruim. Þá ræddi skólastjóri hættur þæx, sem sjósókn eru saimifara og brýndi fyrir hinum verðandi skipstjórnarmönnum að fara að öllu með gát og hafa jafnain hug- fast að „kapp er bezt með for- sjá". Að lokuim þakkaði hann nem- endum samveruna og ósfcaði þeim farsældar í fraimtíðinni. Að ræðu sfcólastjóra lokinni tók til máls Guðmundur Hjalta- son, formaðuír Sfciipstjóriafélaigs fslands. Færði hann bókaverð- laon frá Sfcipstjórafélaginiu eftir töldum nemiendum úr farmanna- deild, sem alllir höfðu hlotið há- markseinkunn í siglinigaregluim: Árnia Vilkarssyni, Eiríki Karls- syni, Karli Arasyni og Siguirði H. Sigurðssyni. Af hálfu eldri nemenda tóku til máls: Páll Þorbjarnarson fyr- ir 40 ára. Einair Thoroddsein fyrir 30 ára. Tryggvi Gunnarsson fyr- ir 20 ára. Afhentu þeir allir fjár- upphæð í styrktarsjóð nemenda. Einnig tíikynnti sfcólastjóri pen- ingagjöf í sasma sjóð frá 25 ára prófsveinuim. Af hálfu 15 ára prófsveina talaði Björn Bjorna'- son og afhenti peninigaupphæð í tækjasjóð skólans. Blað allra landsmanna HUSAVAL Skólavörðustíg 12 Símar 24647 & 25550. TIL SÖLU Við Miöbœinn 4ra herb. vonduð íbúð á 1. hæð í nýtegu steinihiúsii, svattr, 2ja herb. ný og falieg íbúð í Fosisvogii. 2ja herb. íbúð á 2. h,æð við Ra'uðamárst'íg. 3ja herb. fa'Heg rioíbúð við Lauga tetg, sva'liir. 3ja herb. risíbúðiir i Kópavogii, ihaig'kvæm kjör. 4ra herb. sénhæð í Kópavogi, bílskiúr. 5 herb. sénhæðir í Kópavogii með Wtsikiúrum. Einbýlishús Við Efstasund 5 herb- Við Akurgerði 5 h&nb. Tvíbýlishús við Efstasund, 6 her- bergi, bi'isikúr og 2ja henb. ibúð í kja'lfeira með sénhita og sér- innigang'i. Þorsteinn Júlíusson hrl. Helgi Ólafsson sölustj. Kvöldsimi 41230 Fasteignasalan Hátúni 4 A, NóatúnshúsiV Simar 21870-« 3ja herb. íbúð við Norðu'rbraiut í Hafnairfiirðii, aílt sér, Timburhús á tveiimuir hæðuim, um 90 fm hvor hæð, till söilu á Stokikiseyni, tiilvalið sem sum- anbús fyrir tvæir fjölsikyldw. Skiptii 'koma til gireina á 3ja henb. íbúð í Reykjjaví'k, verð 450 þúsumd. Útb. eftiir sarnn- kio'mu'la'gii. 4ra herb. íbúð ásaimt 5 herb. i risi og snyrt'iíh'einb. við Njáis- götu. 3ja herb. íbúð ásamt tveim her- bengijuim í niis'i við Miðtún. 3ja og 4ra herb. Ibúðir við íra- baikika tiiiHbúnair undiir trévenk nú þegair, með ai'Pi saimeigm fnágeoginm. Hilmar Valdimarsson fasteignaviðskipti Jón Bjarnason hæstaréttarlögmaður Kvöldsími 84747 flllSÖLO 19977 2ja herbergja 72 fm íbúð á jarðhæð í fjof- býHi'Sihús'i við Háaiteitisbraiut, harðviðar- og hairðplaistiimnirétt I ingair, teppi á gólfuim. 3/o herbergia íbúð í 12 ána búsi við Bnekikti- stíg. íbúðin getur verið 2 svefnhenb., ein stofa eða 2 stofum og 1 svefnihenb. 4ra herbergja 100 fm endaíb'úð á 1. hæð fjötbýlifsih'úsi við Hraiumibas. — Hainðviiða'nininiréttiinigiair, teppi á góllfuim. 4ra herbergia 112 fm íibúð á 2. hæð í þriibý-l-1 isbúisii við M'amaingötu. 5 herbergia 120 fm íbúð á 4. hæð í fjöi- býliisih'ús'i við Háa'teiti'sbina'Ut. , Harðviiðair- og ha'nð'pl'asitiininirétt ingair. Teppi og pamket á gólf-' um. Gl'æsiilegt útsýnii. Athugið Vegima mijög mUtout sölu að undainiförniu vantair okkuir niú I mjög triilfi'nimaintega ýmsair | stærðir og gerðir faistei-gina. Ef þér hyggiið á sölu rvú á niæst'unn'i, þá 'hafið saimbaind við okkur sem fynst. Munio söluskrána júmí söl'usikiráiiin er komiiin út. Litið inm og fáið eintaik eða ' briimg'ið og við semd'Uim yður I skrána endungijailid'Slaust i I pósti. HI#Bfl»6 FASTEIGNASALA — SKIPASALA | TÚIMGATA 5, SiMI 19977. ---------- HEIMASlMAR---------- i KRISTINN RAGNARSSON 31074 SIGURÐUR A. JENSSON 35123 2ja herb. góð íbúð á 3. hæð í há'hýsi við Ljóshieiima. Harðviiðairliinmiréwíinigair, teppa'tegi. 2ja herb. jarðhæð við Efsta- sund í tvíbýlfeihúsii, sér- hitii, séniin'mgainiguir, uim 70 fm, útb. 300 þús. 2ja herb. ibúð við Hnaiuimbæ og Rofabæ. ÚtJb. um 400 þúsund. 2ja herb. íbúðir í Fosswogii á 1. hæð, jarðhæð, við Hörða "Jamd, Eifstailiand, va'ndaðair íbúðir. 2ja herb. íbúð á 3. hæð við ÁWtaimýni í nýlegni blokik, urrí 70 fm, s'uðunsvalliir, ný- m'áfað, laius mú þegair. 3ja herb. góð 'k'ja'liliaina'fbúð við Nökikvavog í tviibýlfeihiús'i, um 100 fm, séniminigainigiuir. 3ja—4ra herb. góð rtsíbúð við SkaftaiMiið, uim 90 fm, sénhiiui.. Svaiiim. Útb. 500 þ. 3ja herb. viO Laimglholtisveg, séniinmigiamiguir, um 90 fm, bíiisik'únsréttur. 3ja herb. góð ibúð á 2. mæð í tv'íbýlli'slhiúisii við Nonðuir- braiut í Haifnamfiinði. Steirthús, um 110 fm, sénhitii, sériinmigaimg'uir, ha'rðviiða'r- hunðim og sviefnihenb., sikáp air, raektuð fóð, bílis'k'úr, Út- bongum 350—400 þ. Verð 850 þúsiund. 3ja herb. íbúð við Hraiunibæ, A'rmainbnaium í Hafmairfirði, Safaimýri, Hverfisigotu, Tóm aisairtbaigia og viíðar. 4ra herb. góð niisíbúð í'rtiO sem eklkent umd'iir súð við Efstasund í þrt'rbýl'isibúsii, um 120 fm, sénhiiti, sértnn- gamgiur, svaiiiir. 4ra herb. vöinduö endaSbúð á 4. hæð við Mei'sta'rtavelilii, 108 fm, um 5 ána gaimailt. Bilisikúnsiréttuir. Hairðviðair- iin'mnéttiiingia'r, aMt teppailaigt. 4ra herb. vöinduð ibúð á 4. hæð við Háa'leitfebira'ut, 100 fm, biliskiúnsréttiuir. 5 herb. v&nduð 1. hæð i tvíbýiisibúiS'i við Skóliaigerði í Kópavogii, 130 fm, séribiti, sérinmig. Húsiið er 6—7 ára gaimailt, biíilisik'únsirétwn'dii. 5 hertb sérthæð við Nesveg, Meiaibraiut, Seltijarmairtnesii, Raiuða'gerði og viðw. 6 herb. efri 'bæð, sér, í þníbýl- ishúsi við Auistuirtbrúin, 160 fm, sérbirBi, sértin'nig'a'mgiur, bílsik'úr. Ræktuö lóð, 4 svefniherb., 2 stofur. Þvotta bús á söm'U hæð. 5 herb. vö'nduð emdaiibúð á 3. hæð við Hnaiunbæ, 127 fm og að au'kii eitt íbúðair- henb. í kjaiteina. ! SMÍDUM 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðiir í Bneiðiholitisihverfi, við Mairíuba/kika, Dverg'abakika og Lerrubalkika, sem selijast tiHbúnair undiir tréverk og málimimgiu, þvottaih'ú'S og geyms'lia á hverrii hæð. — Sumair íbúðiinnair eru tilb. mú þegair, aðrair í desem- ver 1970 og sumair í ap'nfJ — maí 1971. Hagist. verð og gineiðsiliuisikiiilimátair. Tei'km iimga'r á skiriifs'tofu vom. nmmm mTElSNlBi Austnrstræti 10 A, 5. hæV Simi 24850 Kvöldsími 37272 Sölumaður fasteigna Ágúst Hróbjartsson Til leigu við Alfheima 4ra ifierfo. rúmigóð og skemimti- teg íibúO á aminianni 'hæð. Verður faius 1. eða 15. jú'lt Regiiusiaimiuir og góðuir teigijaindii getuir femgiið teinigian tieigiusaimm'inig. Tiib. með uppl. um fjöískyld'ustærð o. fl. sendfet Mbi fyiniir 12. j'úní m'ertkt: „Góð íbúð X 5388". M 2 66 00 2/cr herbergja kjail'lainaiibúð í tviibýlfeibúsi við f Hl'iöairtveg i Kópavogi. Tvö- faiit glíer, sénþvottaibenb. Sér- inmigain'g'ur, 3ja herbergja tæplega 100 fm íbúð á 2. bæð við Hnaiuinibæ. toúðin en ö'M teppailö'gð og með 'hairð- vðia'ninimnéttiinig'U'm. Laus stnax. 3/a herbergja emdiaiílbúð á 3. hæð við Kapfa skjófsveg. Vönduð teppi, suð'U'rtS'vail'ir^ I'búðin er að öMhj leyti 1. flokiks og sérlega veí með tarin. 3ja herbergja kijaililairtaiíibúð í þríbýlisbúsi við Grundairgerði (Smáíbúða- hvenfi). Sérbitaveita. La'us stnax. 3ja herbergja íbúð á jarðhæð (ekki miðuT- grafin) í steirthúsi við La<ng- holitsveg. Tvöfailt gter. Sér- biitaiveita. BHisikiúrtsréttuir. 4ra herbergia íbúð á efni hæð í el'd'na stein- búsii í Vest'urtbæ'nium. Sénbita veita, sérrningamgur. Hóftegt venð. 4ra herbergja um 80 fm rti'síbúð i tvíbýl'i's- 'húsi við Háagienði (S'máibiúða hvenfi). Nýtt tvöfalit giier, sér- bitaveita, sMwngangur) suð- urtsvailiir. Efri hœo og ris 6 bertb., alils um 150 fm i steinibúsi, tV'íbýlfebúsi, í Vest uribæn'uim, veðbaindateU'S. Einbýlishús Timbuirtbú'S á Stoikikseyri, hœð og ris á steypt'um kja'Miaira, aifc 7 benb. Húis'ið stendur á fögnum stað og væni hent- ugt sem suimainbús fyrir eina tii tvæir fjölisikyi'diuir. Til gneiina kæmi skipti á 3ja hertb. íbúð í Reykijavík með miiHSigjöf. HEIMILIÐ „"Veröld innan vegg)a" Verið velkomin í sýningastúku okkar í Laugardals- höllinni FASTEIGNA- ÞJÓNUSTAN ÁuiturslraH 17 ISilli & Valdi) 3. ha» Siml 2 66 00 (2 llnur) Raanar Tómauon hdl. Halmatímar: SMin I. Rithltr • 30587 lina SigurjóntJóltir - 18J96

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.