Morgunblaðið - 04.06.1970, Blaðsíða 17

Morgunblaðið - 04.06.1970, Blaðsíða 17
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 4. JÚNÍ 1970 17 ÞAÐ var tvemrnt mtijög jáfcvœtt við FAO-náðstefnunia, sem nú er nýatfs'taiðin. Amnað vair þau plögg, sem hktór ým'su sértfræðingar lögSu fraim ag eru fuilfl. af firóð- ieilk, en Ihitt 'það tæfcitfæri, sem gaflst til að deilia stooSumuim við ráðstefrauim'enin úr ýmsuim lömd- uim, utam tfáðstefnuranar. Ráð- stefnan sjá'lf var aiftuir á móti að miestu leyti samamitefct upp úr pappíruinuim. „Raippanteuirimn," eSa miálpípa raðstefniuimnar, sem skipt var uim á hverjuim degi, diró saman í byrjum umiræðm'ainma þaS efni sem tekið var fyrir Bamkvæmt pappírumuim og fór eins aið í lote um.ræðmarana. Efnið var ævinlaga svo yfir- 'gripsmilkið 'aið uamiræðuinnar uim þaið urðu oftasit heídur svipaðiar og reynidair hvarki fugl né fiskur á stundum. Það er ógenninigur og lietggja þeim aftur á tiltölu- lega stuitbuim tíma og mteð ódýr- um hætti. 60 feta bátur (50—60 tonn) igetur verið með fefltor aJIt niður á 200 faðmia dýpi. Með því aið mota línuaðferðinia, er hægt að legigja möriguim felhim við sama stremg og bátur af ofaninefindri stærð gæti Verið með allt 300 tfeil'luim. Enda þótt veiðin í hverri feOlu sé tiltöluilega lítil, þá verð- ur dagveiðin rraeð þessari aðferð oft mjög mikil. Það er ekteert viafamál, að þessi aSferð á viðar við en 'hún er nú niotuð, og hún kneíst mrjög lítils vininukrafts og útgerð henraar er mjög ódýr." Þetta plaigg er ritað af Kamada- mianminu'm N. J. Wilimovsky, isem starfar við kaniadiskia rann- sótenalstafnun, og dr. D. L. Aiver- son, sem vinmur við bandarístea fisteveiðira'nnsóknarstafniuin. Hlustað með athygli Hægt er að drepa f isk með ýmsum hætti alð ræða að gagrai 87 erindi um imiism'uiniaindi tætenilieg efni á íjórutm dogum, hvað þá heldur, 'afö það verði nema sáriaMtill hluti þrjú huindruð og firmmtíu maima, Sem nær því að iáta til sín heyra luindir þeim fciinguirntsltæðuirn, Það þarf a"ð ætla slíkum ráðstefnutm lanigan tíma, ef uirroræðurmiar sj'áMair eiga að hafa verulegt gildi. Þó að umræðurnar rynmu Iþajnmig að niofelkru leyti út í sarudinn að ég ætla fyrir fleirum en mér, eru þó eftir him mertou plögg til að fletta og þau kynirai, isem náðstefnugestir st'ofnuðu til hver með öðrum. Ef uiradan eru teiknir Rússarnir, Það kemur fram í þessu pl og einis í einlkaviðræSufm við dr. Aiverson, aið hann telur orðið giMa ástæðu til a'ð leggja meiri áiherzlu en nú er á þá ævaigömlu aðferð að láta fiskinm veiða sig sem miest sjálllfan í stað þesis að elta hanm uppi með kröftum og hraða. Dr. Aiverson var „rappor- teuir" lokadaig ráðstefnuminir, og impraði þá á því, þagar Þjóð- verjiarinÍT tóku til að boða þinig- ihieimi tee'nniingu sína um risa^ fllotvörpuna, að aifköst væru að vísu miiteilsverð, en veiðarfærið yrði að vera „ecomiomiskt." Þa6 er mú svo með Bandarílkjaimenm., að þó að þeir heimti miki'l afköst, þá vilj.a þeir vita um útkomu'rta skarpskygigni til aS sjá að aðlferð sú, sem dnepið er á í plaggi 85, er hliðstæð hinni hefðbundmiu línuaðferð oklkar, nema notaðtar eru gildruir í stað örag'la, og það var því að vonum að ég spyrði dr. Aliverson ítairlegiar um þessa aðferð. Dr. Aliverson sagði, að þær til- rauinir, sem gerSar hefðu verið úti fyrir Floridaströnd á veiði svonefndt svarta teattar (black cat) i þessar veiSigildrur hefðu tekizt mjög vel, og væru nú 'kiomnar af tilraun'astigi og fariS aS stunda þær af atvinnufiski- mömniuim á tveim bátum. Svarti teötturinn er skyldur þorslki og all-stór, ein þrjú kiló- Sjómannasiðan í umsjá Ásgeirs Jakobssonar mieS 30 gildru.r, eins ag er, en getur haft mitelu fleiri. Þessi bátur var búinn að ljúlfea einmi veiðiferið, þegar dr. Alverson fór hinigað upp, og hafði verið 12 daga úti (úr höfn og í) og veitt 1S tonn. Hinn báturinin, sem var nýfarinm út, þegar dr. Aiversom fór að heimian, er 95 fet eða háitt á þriðja hundraS tonin og hamm er irneS 50 gildrur i þessari fyrstu veiðiferið og einnig þriggja manna áhöfin. Gildrurnar, sagði dr. Aiverson að væru hræódýrar í framleiðslu og allur tiIkostniaSur eftir því bæði i manniafla og anmarri út- gerS við þessar veiðar og marg- falt ódýrari en hin heifðlbuindna ilínuútgerð oklkar og anmarna fistoveiðiþjóða. Hamm sagðist því ékki vera í vafa um, að þessi laðferð yrði tekin upp, þar sem aðstæður hentu'ðu henmi. Ekki sagðist dr. Alverson, geta fullyrt nieifct um það, hvort við gætuim. veitt þorsk á okkar veiðis'væði í þessar gildrur, en taidi það mjög líklegt og sjálfsagt væri fyrir otókar að reyna það, því að laðfferðin væri svo miklu kiostmaðarmirani en línuútgerð akkar, j'afnivel þótt oktour tækist að niota beitingarvélar um borð. Dr. Alverson brýtur nú heil- ann um geysistóra gildruteasaa, sem pumpað sé upp úr, en það pian sagði hann aS væri að mestu enin í kollimum á sér. Það kostar okkur áreiðanilega eiklki mikið að reyna Miwugildru aðferSina og hún gæti valdiS grumdvallarbreytingu einkum í smábátaútveginum. Dr. Alverson lofaði að senda Sjómaniniasíðunni teiteningar af ölluim útbúnaði ásamt ýtarlegri lýsinigu. Með þessum hætti varð það, sem drepið er hér á í uppihafi, að gildi FAO-ráðstefnunnar varð flestum miteilsverðaTia óbeint, eða í sambandi viS ráðstefnuina, en ráðstefnuismiakkið sjálft. Ég trúi því, aið þegar við förum að gera upp þessa ráðstefnu, þá reyndist hún okkur miðilsverðari en marguir íslendinigurinn virtist halda meðan hún stóð yfir. voru hinir erlendu sérfræðinigar imjög fúsir til einteaviSræðna og imijög auiðvelt að stofina til per- sór»u'l'egtra kynna við þá. Hver einiasti þeirria, sem ég talaði við, virtist afN,h'eilum hug vilj.a miðla fróðieik sínium ag þekteinigu. Að þvi ©r mér sjíálfum viSkemur, þá á ég eftir að nota mér af þeim ikymmuim, sem ég stafnaði þarna til um mörg okomin ár, ef ég held áfiram að skrifa utm sjávar- útveg, og svo hefuir vafaiauist verið uim fleiri íslending'ania. Á ráðstefnumni var ekfei rætt ium líniuveiðar, einis og kuniniuigjt eir, en í piaggi no. 85, sem fj.alQ.ar uim framtíðarfisteveiðar, er mimnzt á línoveiðar með gildr- um. f þessu skjali segir orðrétt: „Hin nýlega en örtvaxandi wotkun gildra við figkveiðar, fyrst og fremst á knabbafistei, en eininig á stærri fisfei, sýnist ViS fyrstu sýn vena all-stórt isteref atftu'riábate í þróuiniiruni. Það er niú saimt svo, að þessi átatea- litla aðferð hafu'r mianga hagmýta klosti. Með hinum hnaiSgengu og teraftmilklu spilum og endurbætt- uim aSferiðuim við aS inmibyrðia féllufeassa og gil'drur er fisfei- manminiuim orðiS möguileigt aið dneifa þessum veiðitækjum yfir ailstórt svæði og á breytilegt dýpi, og draga þær, bæta í þær fj'árhagslega. Þeir eru því jafnian manna fyrstir til að spyrja: — Borgar þet'ta sig? Það var vitastouild dálítið sikemimtiliegt að heyr-a einrnitt Bandiarítejiamiann reyna að kæla btóiðið og iægj'a æsinginm í þýzfeu ^knaftateöriiunum með þess- um hætti. Þetta má etoki taka svo að dr. Alverson sé á rnóti á auk- inni kralftaveioi, heldur vill hanm að leitað sé eftir báðum l'eiSum- uim, átaka- eSa árásarleiSinni — það er aiS elta fiskimn uppi af toröftuim og hraða, og áta'kailiítilili leið og sem hlutlausastri, það er, að fiskuirinn veiði sig sjálfur með því að ganiga í fel'lur eða hanin sé neteinn í fellur. Það er nú onSi'S hægt meS ýmsu móti að reka fiskinn í fellur eða torfur og binda vísindarnenm mikilar vondr við eftirliíkinigu hljóða þeirra stórfistoa, svo sem hvalsinis (Killler Whal'es), sem fiskiurinn ótt'ast rniest. Dr. Alverson ítneteaði, að hann væri alls eteki að berjast geg'n kraftaa(ðfenðin.ni, heidiur vildi hann að meiri áherzla væri lögð á gagnaðferðina en nú er. í þessari gömlu hlutlausu að- ferð að veiða fisk í gildnur fæl- ust að sínum dómi meiri mögu- leikar en menin almennt gerou sér 'ljóst. Þaið þarf niáttúrlega enga girörnim að meðallþumlga. Gildr- uirnar, sem hann er veiddur í, enu mjög eimfaldar að gerð kass'a- lagaðar og 6x8x4 fet á stærð með 10 þuimlunga opi í þvenmál í miðju. Fyrir opinu er „flap", eða blaðka, sem fellur inn, þegar fiskuirinn syndir á hana, en lokiar síSan bakaleiðinmi. Irani í gildnuinu'm er kamið fyrir beitu og remnur fiskurimn á lykt- ima af herani. Gildruirmar geta tekið ailt að fimm hundruð puindum, en stærð þeirra verður að haga eftir spillkrafti ag öðirum aðstæðum. Gerð gildranna er sivo eimföld, að dr. Alverson sagði að á þeim væri áneiðanlega ek'kert „patent," það gætu allir fnamileitt þær, sem á amnað borð gætu framleitt úr plasti. GildTuimuim er toomið fyrir á streng. bæði lióðréttuim ef fisteur er upp um allan sjó, og íáréttum strenig við botn. Gildnurar eru lagðar á ýmisum fiskiisilóðum lítet og við leggjum metin í þenman eð'a 'hinn fisikipoliMnn eSa hólimmv, og höfð á þeim uppihöld, og síSan dregmar á strengnum, eins og við drögum ]!ínu. Eins ag áðu'r segir er tilraum- um lokiS og tveir bátar vestra farnir að stunda þessar veiðar. 9á fyrri, sem er 50 tamna bátur með þriggja maimna áhöfn, er Atvinna óskast 19 ára píltur sem hefur áhuga á matreiðslu óskar eftir að komast ! eldhús hér í borg eða úti á landi. Hefur lokið I. bekk í matreiðsluskólanum og hefur einnig verið kokkur á sjó. Er alveg reglusamur. Upplýsingar ! síma 35424. Endurskoðun — nám Ungur maður með samvinnuskólamenntun og nokkra reynslu í bókhaldi óskar eftir að komast ! nám ! endurskoðun. Tilboð sendist Mbl. fyrir 8. þ.m. merkt: „5143". Stórkaupmenn Almennur félagsfundur verður haldinn ! Tjarnarbúð niðri ! dag fimmtudaginn 4. júní kl 12.00 á hádegi. Fundarefni: I. Afstaða tekin til félagsheimilissjóðs verzlunarsamtakanna. II. Óttarr Möller forstjóri Eimskipafélags (slands H.F. flytur erindi um siglingar og svarar fyrirspumum Félagsmenn fjölmennið. Stjóm F.I.S.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.