Íslendingur - 20.04.1860, Blaðsíða 5

Íslendingur - 20.04.1860, Blaðsíða 5
< 13 /' verib refsab meb 27 vandarhöggum fyrir þjófnab, og því næst meb 3X27 vandarhöggum fyrir rán, eptir dóm- um sýsluniannsins í Vestmannaeyjasýslu, dagsettum 16. ágúst 1844 og 9. júlí 1845, dœmdnr fyrir annab sinn framinn þjófnaí) í aukarjetti Arnessýslu 18. nóvember fyrra nrs og til ab sæta 40 vandarhagga refsingu, standa undir sjerlegri tilsjón lögreglustjórnarinnar 1 ár, og greiba allan kostnab, er löglega leiMr af lögsókn þessari, og hefur hlut- abeigandi amtmabur skotib dómi þessnm til yfirdómsins. Landsyfirrjetturinn fœr nú ei betur sjeb, en ab afbrot þab, sem hjer rœbir um, ef einstakt va?ri ebur hib eina, er ákærbi hefbi gjört sig sekan í, bæri ekki ab heimfœra nndir 1. grein í tilsk. 11. apríl 1840, ebur œtti ab varba almennri þjúfshegningu. Ab vísu getur rjettuiinn ekki fall- izt á þá skobun talsmanns hins -ákrerfea, ab hjer eigi ab eins vib refsing fyrir þjófnabartilræbi (Attentat), þar sem þab verímr ab álíta, ab þjófnabur, þegar hann ab öbru leyti á sjer stao, sje fullframinn, þegar munirnir eru komnir í vörzlur eba hald þess, er stelur, sem enginn vafi er um ab hjer hafi verib; en fyrir þá sök, ab þab, sem hinn á- kærbi tók, ab eins var lítilræbi, er hann skilabi strax aptur, og einnig játabi fúslega yfirsjón sína, án þess gengib væri liart ab honum, eba beitt væri nokkrum hótunum vib hann um lögsókn, virbist eigi betur, en afbrot hans í sjálfu sjer beri ab meta eptir grundvallarreglunum í tilskipun 15. apríl 1840, 4. og 5. gr., 26. marz 1841, 8. gr., ogll. apríl 1840, 30.gr. En af þessu leibir þá aptur samkvæmt tilskip 11. apríl 1840, 79. grein, 4. atribi, ab hegningardómar þeir fyrir þjúfnab og rán, er tilskipun þessi 32. gr. sbr. 79. gr. setur jafnhliba þjófnabi, seni ábur hafa verib felldir yfir ákærba, ekki geta haft þau áhrif á þetta afbrot hans, ab hann nú verbi dœmdur eins og fyrir þjófnab framinn í 3. sinn, ebur eptirl5.gr. í tjebri tilsk., heldur h 1 jóta þeir ab takast til greina á þann veg, aí> þeir ab eins herbi hegninguna fyrir þetta albrot hans, skobab út af fyrir sig; og virbist þannig hœfilegt, ab hann eptir málavöxtum sætilOrd. fjár- sekt, er greibist til Stokkseyrarhrepps fátœkrasjóbs. Sam- kvæmt þessu ber hjerabsdóminum um hegninguna ab breyta; þar á móti ber ab stabfesta hann ab því er málskostnabinn Snertir. Svo ber hinum ákærba og ab greiba sóknara og svaramanni vib yfirdóminn 4 rd. til hvors um sig. Dráttþann, er orbinn er á málinu í hjerabi, hefur dóm- arinn þannig rjettlætt, ab eigi er ástœba til, ab hann valdi honum ábyrgbar, og vottast þannig, ab rekstur málsins í hjerabi hafi verib vítalaus, eins og líka málsfœrslan vií yfirdóminn hefur verið Iiigmæt. því dœmist rjett ab vera: Ákærði Sigmundur Snorrason á að greiða 10 rdl. fjársekt til Stokkseyrarhrepps fátœkrasjóðs. Að öðru leyti á hjeraðsdómurinn óraskaður að standa. I málsfœrslu- laun til sóknara og svaramanns við yfirdóminn, mála- fiutningsmanns Jóns Guðmundssonar og málafiutnings- manns H. E, Johnssonar, greiði hinn ákœrði 4 rdl. til hvors um sig. Dóminum að fullnœgja innan 8 vikna eptir löglega birtingu hans undir aðför að lögum. Ollfliskipid Arcturus á ab haga ferbum sínum í ár milli Islands og Danmerkur þannig: frá Kaupmannahöfn: 1. fyrst í marz-mánubi. 2. í mifijiim apríl-mán. 3. fyrst í jiíní-mán. 4. í mibjum júlí-mán. 5. fyrst í september-mán. 6. í mibjum október-mán. frá Reykjavík : síbast í marz-mánubi. í miojum maí-mán. síbast í júní-mán. fyrst í ágúst-mán. síbast í september-mán. í mibjum nóvemb.-mán. Á leibinni fram og aptur kemur skipib vib í Leith á Skot- landi og þórshófn í Færeyjum. Farmleiga (Godsfragt) frá Reykjavík til Kaupmannahafnar hefur verib sett nibur í 20 rd. fyrir Iestarrúm hvert, og 5 af hundrabi Kaplak (þab er aukagjald til skipstjóra ebur útgjörbarmanns). Far- areyrir (Personfragt) fyrir mann hvern milli Kaup- mannahafnar og íslands er í fyrsta hólfi (Ite Kahyt) 4o rd., í öbru hólfi (2den Kahyt) 36 rd.; milli Kaupmanna- hafnar og Færeyja 36 rd.; fyrir manninn milli Reykjavíkur og þórshafnar í fyrsta hólfi 27 rd., í öoru hólfi 18 rd. Fœbi kostar 8 mörk dag hvern, þrímælt á dag, þó eru vínföng öll undanskilin. Smábögglar og sendingar 4 mörk fyrir teningsfet og þar undir. Allar abrar vörur, sem ónefndar eru á farm- sknínni (Bestuvnings Reglement) 2 mörk fyrir teningsfet og 15 af hundrabi Kaplak. Ferbuin gufuskipsins verbur, ab því Ieyti unnt er, hagab eptir áætlun þessari. En ráoherrann segir í brjefi til stiptamtmanns, ab pósturinn meb gnfuskipinu skuli vera tilbúinn frá Reykjavík: 24. marz, 6. maí, 19.júní, 2. ágúst, 24. september og 6. nóvember. Hve nær skipib ferfrá 25 setja jarlinn í Damaskus í hopt og halda honum í fang- elsi, til þess er hann kœmi, svo ab honum yrbi hegnt. En ábur en Mohamed sendi brjef þetta frá sjer, baub hann einum af Törturum þeim, er honum fylgdu, og hann trúbi bezt, og vissi fóthvatastan, ab skunda á undan til hall- ar jarlsins, og segja honum einslega, ab fabir hans væri höggvinn, og ætti hann sjálfur ab sreta sömu hegningu af eptirnianni sínum, en hann væri á leibinni. Tartarinn varb skjótari, en sá, er flytja skyldi brjefib til stórhöfbingjanna. En er jarlinn fjekk fregnirnar um aftöku föbur síns, og hegningu þá, er hann skyldi sæta, taldi hann þegar víst, ab hann eigi gæti komizt hjá dauba, og vissi líka, ab hann var illa þokkabur mebal lybsins. Hann tók því þab rábs, ab hann fór leynilega burt lír höll sinni, stje á hest þann, er hann átti skjótastan, og ílúbi í mesta skyndi úr Dama- skusborg, en skildi þar eptir fjársjóbu sína, konur sínar, og allar eigur. Undir eins og stórhöfbingjunum barst í hend- ur brjef Mohameds, gengu þeir á rábstefnu, til ab bera ráb sín saman, hvab gjöra skyldi. Meban þeir sátu á rábstefnu þessari, kom Tartaii einn meb annab brjef sama efnis og 26 hib fyrra; því næst kom þribji sendimaburinn, og svo hinn fjórbi, og voru brjef þau, er þeir fluttu, hvert öbru stríbara. Ab síbustu urbu stór-höfbingjarnir hræddir uni, ab illt mundi leiba af, ef þeir hlýbnubust eigi bobi Moha- meds. þeir drógu ab sjer vini sína, og skorubu fast á bœjarbiía, ab setja jarlinn í fangelsi, og taka vio hinuni nýja jarli. þegar stórhöl'bingjarnir höfbu heimt samau bœjarmenn, hjeldu þeir til hallar jarlsins meb fjölmenni miklu, þustu inn og Ieitubu alstabar, og var þeim ekk- ert viburnám veitt. En þeim brá næsta mjög í brún, er þeir sáu, ab jarlinn var allur burtu. Miígurinn varb æfur og óbur vib stórhöfbingjana sök- um hirbuleysis þeirra, og mundi víst hafa úr því orbib upp- hlaup og gripdeildir, ef eigi hefbi heyrzt í sama vetfangi fagnabaróp þar í nándinni. Litlu eptir kom Mohamed me& fó'runeyti sínu og hafbi mikib vib, og býtti fje á bábar hendur. Undir eins og Mohamed hafbi stigib af hesti sín- um fyrir utan hallardyrnar, varb honum þab fyrst fyrir, aö hann mælti: „Hvar er bandinginn?" Mohamed mælti orb þessi höstum róm, og skautstór-

x

Íslendingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Íslendingur
https://timarit.is/publication/86

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.