Heimskringla - 08.08.1923, Blaðsíða 3

Heimskringla - 08.08.1923, Blaðsíða 3
WINNIPEG, 8. ÁGGST, 1923. HEIMSKRINGLA 3. BLAÐSfi* Nýja-íslands os Minningarrit ís- lenzkra hermanna. Þið og börn ykkar gætuð ekki oftir ]>að verið aninift en borgarar l>essa lands. Þið hafið keypl bo'rgara-réttindl ykkar hjá þessari ungu l>jóð með fórntýsi ykkar og börn ykkar haí'a la.!,rt lífið í söluna l'yiir il>au. Meira getur enííinn í sölur lagt. Og nú liefi eg ekki miklu við þettfi að liieta. Eg liet'i ve/ið að reyna að bonda á hvað ]>ið, iand- nomarnir liafið geilð Cattada. Hvað hafið l>ið gefið okkur, afkomend- um ykkar? Við erum hér sanian komin í dag í l>ví skyni, að sýna að við heiðnim og þökkum ykkur fyrir fórnfýsi þá er þið hafið sýnt okkar vegna. í dag er það ósk okkar yngri mannanna, som hér eium fíeddir, að sýna hinum hug- djörfu fruinlierjum. sem komu hing- að frá I.slandi, til þess að ryð.iu brautina fyrir okkur, verðskuldaða virðingu og þakklæti. ílvað haf- ið þið gert fyrij- okkur? Þið hafið gefið okkur sögu ykk- ar og arfinn ónietanlega. Auk þesa að vera ('anadamenn eriiin við einn- ig íslenzkir í anda. Þjóðerni vort er tven.^konar. Kf til vill keinur ('ana- da fyrst til greina hjá flestum okk- ar yngri manna. Það er mjög eðli- legt. Við erutn t'æddir hér og l>etta er okkar föðurland. ísland þekkj- um við aðeiris af sögum feðra okkar og mæðra. En við getum aldi-ei gleymt og viljum heldur ekki gleyma, að við eigum ætt að rekja til þeirra. er á eyjunni litlu búa í norðurhöfum. Arfi okkar þaðan gleymum við heldur ekki, né 1000 ara stríði þeirrar þjóðar né b6k- mentum hennar. Hugrekkið seni þið hafið sýnt og sem aldrei lætur bugast, er ömögulegt að gleyma. Þið hínir eldri eruð ekki eins ríkir og við. Rætur okkar liggja dýpra í jarðvegi þessa lands en ykkar, vegna iþe.«s, að við erum hér fædd- ir. Og við höfum einnig eins mik- ið frá Islandi og þið hafið. Við höfum einnig minninguna um betjuskap ykkar og fórnfýsi til þess að örfa pss og hvetja til manndáð- ar. Yið l>yrjuin l>ar sem þið .skiljið við. Og þið liafið lagt okkur tæki- færin í ÍKMÍdur til efnalegrar vel- ferðar. Hvað myndum við nú vera að gera ef feður okkar hefði skort hugrekki og framsýni til ]>ess að yfirgefa ættland sitt og ryðja braut ina'fyrir okkur I þessu nægta landi Stríðið ykkar hefir gert okkur mögulegt að komast áfram. Tak- i.st okkur það ekki, er það ekki ykkar skuld. Þið hafið gefið okk- ur tækifæri að keppa að öllu .iöi'nu hér við livern ,iem er. Þið voruð að byggja fyrir okkur og undir- staðan sem þið lögðuð var ósvikin og traust. Kn stærsta gjöfin af ölluin gjöf- unuin .sem þið hafið okkur í té lát- 18, er ekki hluttaka okkar í cana- disku þjóðlífi né tækifærin til efna- legrar velniegunar, heldur karakter- inn. Kg hcfi oft spurt menn að |>ví, hvjar l>eir skoðuðtt hin helztu einki'iini fslendinga liér: sérstak- legfl licfi _g spuvt nemendur ú liá- skólanum að þessu. Voru það fluggáfur? SvariO við því hefir vanalega verið nei. Námsmenn okkar liafa góða hæfileika, þaC er satt. Kn ]>á liafa fleiri nánisinenn. Eg held að nær sé óhætt að segja af- dráttarlaust og án nokkurs liró.ss. að við höfum frá ykkur þegið það, sem er flug-gáfum miklu dýrmæt- ara, en það er stefnufesta og þraut- ffegja og vilji til að vinna. An þessa, eru flug-gáfur lítils verðar. ef ekki hættulegar. Og l>á lýk eg máli mínu. Við yngri ineniiiniir finnum til þeas, að við stöndum í þeirri skuld við ykkur landnemana, sem við fáum aldrei goldið. Ykkar starfi er senn lokið, og við byrjum á því start'i þar .sem l>ið farið frá ]>ví. Megi okkur lánast að gera skyidur okkar og leysa ]>að starf á eins göfugan iiátt af hendi og ykkur. Og nú, hr. forseti, um leið og cg nem staðar, finn eg mér skylt, að ]>akka þér fyrir þann heiður, »em þú liefir sýnt niér með því að biðja mig að mæla í'yrir minni landnem- anna. Kinnig þakka eg ykkur heiðruðu tilheyrendum fyrir ]>á á- gætu álieyrn er ]>ið hafið veitt þoss- um athugasemdum mínum. Sendingar. (Að helman.) j/r. Marj maBttl segja um þetta mál alt, og einstök atriði þess, ]>ótt ekki sé gert í þetta sinn. Þannig væri ekki ástæðulaust að ininn- a.st nokkuð gjörr á efni og einkenni ísli'iizkra blaða og tímarita, l>ví margt má þar um segja bæði gott og ilt. Kn samt skal það látið bíða annars sambands og betra. Einnig væri ekki úr vegi að víkja 'nokkuð að bréfaskiítum og bóka- sendingum milli þjóðai'hlutanna, en ]>að verður að bíða iietri tíma. Meiri útbreiðslu íslenzkra blaða og tímarita og bóka, er ekki áðeiní æskileg, heldur að ýinsu leyti uauð- ¦ynjamál. Eins og sakir standa. ei það óhjákvæmileg leið til meiri viðkynningar, íslendinganna aust- an hafs og vestan. Meiri blaða- og bókaskifti geta niiklu aorkað til þjóðemisverndun- ar (vestan hafsi og vináttu-við- lialds. ()g ]>að væri áreiðanlega mikils'virði, að l>að tækist vel. sú reynd mundi verða giftudrjúg.------ Þetía er fyrst og fremst skrifað til að reyna að vekja áliuga á at- hyglisvorðu málefni. Af ráðnum liuga kýs eg heldur að það birtist í blaði vo.stan liafs en austan, og munu ]>eir lesandar sem skilja mál mitt rétt, renna grun í, af liwr.iu eg kýs ]>að heldur. Eg álít það einskonar mæli- kvarða á því, hverju önnur íslenzk blöð láta sig mál þetta skifta, hvort 'l>au birta tvo fyrstu hlutana þess- ara sendinga'r. eða ekki, en helm- ildin til endurbirtingar er liér með gefin. K'oini-'t ]>etta mal á |>ann rekspöl sem eg vænti, mun ekki standa á mér til frekari íhlutunar. IV. Eitt af mörgu sem sýnir áhuga- leysið um sérmól og sammál íslend- ingsins austan liafs og vestan, er sjaldgæfnin á að. aðrirhvorir riti í blöð eða tímarit liinumegin hafsins. Það virðist vera ein.skon- ar þegjandi samkomulag um hlut- ioysi, l>ótt það geti verið báðum jafn skaðlegt. Aðeins einistakar undante-kningar eiga sér stað, svn soni ritgerðir efcir íslendinga i Tímariti Þjóðræknisfélagsihs, og örfáar greinar í hérlendum blöð- ii'" eftir \'estur-fslendinga. Þær groinar, sem eg man eftir af þeini uppruna, oru fle.star rétt lesandi og sumar all-góðar, og verðskulda meiri athygli en hiotið hafa. Volt- ur á nokkru. að slíkai- greinar séu einlivors virði, en okki vitleysa, eða annað vérra, eins og grein er l>irt- ist í 26. blaði Heimskringlu, 28. mai's a. 1. — eftir Þ. á (i. og nofnist "A jörðu hér". Et' svara ætti ölí- uni \itleysum, som finna má í þeirri greiu, vieri ]>að iengra mái en greinin sjálf, og longra en jafn- ömerkilegur sanisetningur verð- skuldaði. Þess vegna er iiiegilegt að taka þetta l'iam: Greinin á að vera einákonar lýs- ing á andlegu ástandi íslenzku ]>jóðarinnar. Alt seni höf. segÍT þarum, er annað tveggja alrangt oð:i litað við ljósroik í'iingsýnnar' miðaldaástar. Kynstaða og ]>raung-í sýni virðist vera aðal uppistððurl groinarinnar og allar ályktanir hi>f- undar, af þeim toga spunnar. Að l>etta sé ekki ofnnelt, niun hver moðalgreindm' maður sjé og viðui kenna — neniii liöfundurinn. Si'in betur fór, tók Heimskringla ekki. greinina athugasenidalaust heldur bsetti l>ví vlð sem nauðsyn- ^egt var, ókunnugum tesendum til skilningsauka. I.itlu betur tekst "1>. á (;." að komu "'liuglciðingum" sínuni í bundið máJ en óVbundið, eing og "SyndafalIs"jIoirl>urður hans f 28. tbl. Hkr. ber órækast vitni um. En í þessu sambandi er ekki ástæða til að fjölyrða um'það. Aðoins má gofa hiif. ]>að heilræði, soin ritstjórar hér á Iandi inunu áð- ur liafa ráðlegt lionum, að lialda hugleiðingum sínum "um lífið og fárið og undur" scm mcst innan liúsa á (irund, og segja aðeins .sjálf- um sér söguna af því "er formið stóð óhlutað sundur" (Sic!) Svo ncnni eg ekki að eyða fleiri orðum um ]>essiar ritsmíðar Þ. á fírund, og má hann virða þessa umsögn mína ein,s <>g hann hefir vit til. G. Þ. Islenzkar hjúkrunar- konur. Sérstök varasemi synist á því höfð, að fréttir frá Wynyard birtist ekki í íslenzku blöðunum að jafií- aði, svo mikinn urmul cr l>au hafa 1>(> nieðfcrðis af "Fréttabréfum" úr öðrum í.s]. bygðarlögum. Ycrður tæpast undan ]>ví kvartað að í Wynyard sé málgefið fóik. Þagn- itr-rcglan verður lx') ekki brotin í þetfca sinn, en eg get ekki stilt mig um, að geta þess heiðurs, er tvær ís- lonzkar .stiilkur — og sy.stur— frá W.vnyard, uiinu sér, og um leið ís- lendinguni yfir höfuð við hjúkrun- arpróf, er fram fór við Almenna Sjúkrahúsið í Regina á sfðastL vori. Stúlkuniar voru Aldís og Sophia, dætur Sigurjóns Sveinssonar í Wynyard. Alls útskrifuðust í þetta sinn 17 hjúkrunarkonur, ]>ær Sveinsons sy.stur, svensk stúlka: Naina Gust- afson og hinar 14 af hérlendum ættum. Þrenn heiðurs — eða verð- leika — viðurkeiiningar voru gefn- ar við þetta próf, er féllu íslenzkm systrunum og svensku stúlkunni í skaut. Sophia hlaut gull medalíu fyrir framúrskarandi ]>ekkingu í al- mennri hjúkrunarfræði og Aldís systir liennar gullúr, fyrir yfirburðs l>ekkingu á meðal sængurkvenna — "Obstetries". Prófskírteinin afhenti dómsmála- ráðherra fylkisins, Mr. Cross, að við- stöddu miklu fjölmenni í borgar- ráðs byggingunni, þar sem einnig fóru fram ræðuhöld, söngur og hljóðfærasláttur. en maður héðan fiá Wynyard er viðstaddur var athöfnina sagði mér, að ]>ær Sveinsons systur hefðu að- cin.s borið smáa blómvendi. En þess moiri heiður béru l>ær frá borði: — Höfðu flétial o sér blónisveiga úr þögulll trúmensku í þjónustu kærleikans. A. I. B. Aðsent. í Lögbergi frá 2G. júlí, er getið um bók, sem nýkomin er út á Englandi eftir aðmirál Consett, og er fastlega haldið fram í bók þeoaari, að stríð- ið mikla hefði ekki getað enst nema fáa mánuði, ef Englendingar hefðu ekki stöðugt selt Þjóðverjum í gegnum hlutlausu löndin. vistir, bæði efni og skotfæri og oins kol, vitanlega í gróðraskyni, og verzlun l>ossi hefði verið vernduð af sjó- hernum brezka. Þetta er svo árétt- að með i'itdrætti úr grein, tekinni úr "Nation Rcv'íoh", þar ^em sagt er að bók þessi sé bygð á verzlun- ar skýrsluiii, scm ekki verða hrakt- ar. Lögberg á þakkir skilið fyrir að birta þetta, því l)ó ]>að sé ekki nýtt til þeirra sem ekki týndu því niður að hugsa á stríðsárunum, og skoð- uðu ]>að sem gérðist í stríðsmál- unum í sínu rétta ljósi, þá voru hinir svo margir, og fyrir þá getur bók þássi orðið þörf hugvekja. Og gleðilegt er að sjá hvað ritstjóran- um hefur farið fram í víðsýni og réttum skilningi á stríðsmálunum, síðan hann skrifaði ritdóminn nafn- fræga um "Vígslóða" Stephans G. Þá var nú annað hljóð í strokkn- um, þá vildi hann helst gjöra St. G. landrækan fyrir þau kvæði; þó sér- staklega fyrir vísuna: "Evrópa er Dr. Kr. Austmann 848 Somerset Block. Sími A 2737 Viðtalstími 7—8 e. h. Heimili 469 Simeoe St. Sími B 7288 DR. C H. VROMAN Tannlæknir Tennur yðar dregnar eSa lag- aSar án allra kvala. TaJw'mi A 4171 - 505 Boyd Bldg. Winnipegl Dr. A. Blöhdal 818 SOMERSET BLDG, Talsími N 6410 Stundar téretaklega kventjúík- dóma og barna-sjúkdóma. A8 hitta ld. 10—12 f.lh. og 3_5 e.h. Heimili: 806 Victor St Sími A8180...... l'css er getið í blaði er eg hefi séð frá Regina, að hjúkrunarkon- \ sláturhús o. s. frv. "Gaman er að urnar hafi verið svo hlaðnar blóm-' börnunum þegar þau fara að sjá", vöndum, frá vinum og skildfólki, sagði karlinn. að þær gátu naumast losað hönd- _ , Por. ina til að rétta þeiin er vildu heiisa. Talsímar: N 6215 og A 7127 Bonnar, Hollands & Philp, lögfraeðingar. 5034 Electric Railway Chambers WINNIPEG Viðgerðin á skóm yðar þarf að vera falleg um leið og hún er vnr&nleg og með sanngjörnu verði. Þetta fáið þér með því að koma með skó yðar til N. W. EVANS^ Boot and Shoe Repair Á horni Arlington og Sargent Abyggileg ljós og Aflgjafi. Vér ábyrgjun-tt ySur varanlega og ótlitna ÞJONUSTU. ér aetkjum virSingarfv]«t viSskiíta jarnt f>rir VERK.- SMIÐJUR teTi HEIMILl. Talt. M£in 9580 CONTRACT DEPT. UmboStmaSur vor ey reiSubuinn a8 rinna ySur 18 máli og gefa ySur ko»tnaSará_et)un. Winnipeg Electric Railway Co. A. W. McLimont, Gen'l Manager. Phones: Office: N 6225. Heim.: A 7996 Halldór Sigurðsson General Contractor. 508 Great West Permanent Loan Bldg., 356 Main St. ArB' Aidfnon BJ. p. ftarloB* GARLAND & ANDERSON 1.00 t'R.45B[Ji(HR I'li»ne:A-_ltT SOl Blectrlc Jtallna? Chambera A Arborg 1. 0g 3. þriCjudag h. m. H. J. Palmason. Chartered Accountant 307 Confederation Life Bldg. Phone: A 1173. Audits, Accounting and Income Tax Service. M. B. Halldorson 401 Boyd Bldir. Sk'lfstofusíml: A 3674. Stundar sérstaklesa lungnasjúk- dðma. Kr ao finna a skrifstofu kl. H—lJ f h. og; 2—6 e. h. Helmili: 46 Alloway Av*. Talsími: Sh. 3168. Talalmli A88na Dr. J. Q. Snidal TANNLCEKNIR «14 8omtr.fi Block Porta»< Ave. WINmPBIit Dr. J. Stefánsson Hor^fE_?ICAIí ARTS BLD«- Hornl Kennedy o» Graham. Standar elníönRn .or,,., ^rrum-, nef- og kverkn-ajnkdöma. A» hltta /rá kl. 11 tll 1_ f __ og- kl. s tl 5 c h. Talslml A 3521. » Helmll 373 Rlver Ave. K. TaJtími: A 3521 I>r. J. Olson Tannlæknir _. 216 Medical Arts Bldg. Cor. Graham & Kennedy St ' ! Winnipeg Augnlækiiar. 204 ENDERTON BTJILDING Portage and Hargrave. — A 6645 Kemur til Selkirk hvern laugardag Lundar einu sinni á mánuði. Daintry's DrugStore Meðala sérfræíingnr. "Vörugæoi og fljót afgreiðsU1 eru einkunnaorrð vor. Horni Sargent og Lipton. Phone: Sherb. 1166. A. S. BARDAL selur likkistur o>j annast um öt- farlr. Allur útbúnatSur sá beztl Ennfremur selur hann allskonar minntsvaroa oe le_-telna__:_• 843 SHERBROOKE ST. Phonei !*«O07 VVIVIVIPiiG KOL!- - KOL! HREINASTA ag BESTA TEGUND K0LA. bæíi til HEIMANOTKUNAR og fýrir STÖRHÝSI. Allur flutningur með BIFREIÐ. Empire Goal Go. Limited $____: N 6357—6358. 60? Electríc Ry. Bldg. %^ ^ýjar vörubirgðir Timbur, FjalviíJur af öllurc tegundum. geirettur og aiis- konar aðrir strikaðir tiglar, hurðir og gluggar. Komið og sjáið vörur. Vér erum ætíð fúsii að sýn*. þó ekkert sé ke>T>t The Empire Sash & Door Co, L I m Í t i d HENRY AVE EAST WINNIPEG W. J. LindaJ J. H. Lindal B. Stefánsson Islenzkir lögfræSingar ? Home Investment Building, (468 Main St.) Talsími A4963 Þeir hafa einnig skrifstofur aí5 Lundar, Riverton, Gimli og Piney og eru þar aS hitta. á eftirfylgjandi tímum: Lundar: Annanhvern miðvikudag. Riverton: Fyrsta fimtudag í hverj- um mánuöi. Gimli: Fyrsta MiSvikudag hvers mánaSar. Piney: ÞriSja föstudag i mánuni hverjum. r — * ARNI G. EGGERTSON íslenzkur lögfræöingUT. hefir heimild til þess aS flytja mál bæSi í Manitoba og S*_k- atchev^an. -Skrifstofa: Wynyard, Sask. R A L P H A. C O O P E R Registcred Optometrist & Optician 762 Mulvey Ave., Ft Rouge. WINNIPEG Talsími Ft R. 3876. övanalega nákvæm augnasko.un, og gleraugu fyrir minna rer_ en vanalega gerist MRS. SWAINSON 627 Sargent Ave. hefir ávalt fyrirliggjandi úrvaU- birgSir af nýtízku kvenhittum. Hún er eina ísienzka konan sem slíka verzlun rekur í Winnipe_r- Islendingar, látiS Mrs. Swain- son njóta vi.skifta yðar. Hcimasiml: B. 3075. TH. JOHNSON, Ormakari og GulI.miSui Selur giftingaleyfisbréf. Beratakt athysll veltt pöntunu_i • og- vt.g-jöríum útan af lanií' 264 Main St. Phone A 4637 J. J. SWANSON & C0. Talsími A 6340. 808 Paris Building, Winnipeg. EldsábyrgöarumboSsmenp Selja og annast fasteignir, út vega peningalán o. s. frv. UNÍÍJUE SHOE REPAIRING HiíJ óvi'Öjafnanlegasta, bezta og ódýrasta skóviðgerSarverkstœttí I borginni. A. JOHNSON 660 Notre Darne eigmi-d. KING GE0RGE H0TEL (A horni King og Alexandra). Eina íslenzka hótelið í becnum. Rá_smat5ur Tk. BjarnasoB \

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.